Інші завдання дивись тут...

Завдання 620

720 : 9 = 80

560 : 80 = 7

350 : 7 = 50

960 : 16 = (800 + 160) : 8 : 2 = 120 : 6 = 60

720 : 24 = (600 + 120) : 6 : 4 = 120 : 4 = 30

 

Завдання 621

 

На якому геоме­тричному тілі є круг? На циліндрі, на конусі.

На якому геоме­тричному тілі є квадрат? На кубі.

На якому геоме­тричному тілі є прямокутник? На паралелепіпеді.

На якому геоме­тричному тілі є три­кутник? На піраміді.

 

Завдання 622

Джмелі першими вилітають на збір нектару з квітів і летять зі швидкістю 50 м/хв. За який час вони долетять до поля з конюшиною, якщо воно розміщене на відстані 500 м?

Короткий запис

v = 50 м/хв
S = 500 м
t – ?
Розв'язання
500 : 50 = 10 (хв)
Відповідь: джмелі долетять до поля з конюшиною за 10 хвилин.

 

Завдання 623

Швидкість джмеля 3 км/год, що становить 1/3 швидкості оси. На скільки більша швидкість оси, ніж джмеля?

Об'єкт

Швидкість

На скільки більша швидкість

Джміль 3 км/год  це 1/3 швидкості оси ?
Оса ?
Розв'язання
1) 3 : 1 • 3 = 9 (км/год) – швидкість оси
2) 9 – 3 = 6 (км/год)
Відповідь: швидкість оси на 6 км/год більша, ніж джмеля.

 

Завдання 624

Швидкість течії річки 5 м/хв. З якою власною швидкістю рухався жук-водомірка, якщо він подолав 850 м за течією за 2 хв?

Розв'язання
1) 850 : 2 = 425 (м/хв) – швидкість за течією річки
2) 425 – 5 = 420 (м/хв)
Відповідь: власна швидкість жука-водомірки 420 м/хв.

 

Завдання 625

Заповни короткий запис і розв'яжи задачу. За який час черепаха подолає 90 м, якщо швидкість її руху — 300 м/год?

Розв'язання
1) 300 : 60 = 5 (м/хв) – швидкість черепахи
2) 90 : 5 = (40 + 45) : 5 = 8 + 9 = 17 (хв)
Відповідь: черепаха подолає відстань за 17 хвилин.

 

Завдання 626

_279 |   4

 24      69

 _39

   36

     3

_847 |   3 

 6       282

_24

  24

     7

     6

     1

 _815 |   4

   8      203

   _15

     12

       3

    

_901 |   3

  9     300

     1

Перевірка

69 • 4 + 3 = 279

282  • 3 + 1 = 847

203  • 4 + 3 = 815

300 • 3 + 1 = 901

Завдання 627

Скількома різними способами можна розміс­тити всі цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6 у порожні комірки так, щоб виконувалася рівність?

642 – 531 = 111

462 – 351 = 111
246 – 135 = 111
624 – 513 = 111

426 – 315 = 111

264 – 153 = 111

Відповідь: 6 способами.

 

Завдання 628

За планом протягом 5 днів комбінат мав випустити 350 т паперу. По скільки тонн паперу випускав комбінат щодня, якщо він випустив на 50 т паперу більше, ніж планува­лося? (Використай схеми.)

Розв'язання
1 спосіб
1) 350 + 50 = 400 (т) – випустив за 5 днів
2) 400 : 5 = 80 (т)
2 спосіб
1) 350 : 50 = 70 (т) – мав випускати щодня
2) 50 : 5 = 10 (т) – випустив щодня більше
3) 70 + 10 = 80 (т)
Відповідь: щодня комбінат випускав по 80 тонн паперу.

 

Завдання 629

595 : x = 7

х = 595 : 7

х = 85

х – 7 = 598

х = 596 + 7

х = 603

598 – х = 7

х = 598 – 7

х = 591

х + 7 = 598

х = 598 – 7

х = 591

Завдання 630 Порядок дій

8 • 80 : 40 = 640 : 40 = (400 + 240) : 40 = 10 + 6 = 16

8 • (80 : 40) = 8 • 2 = 16

60 + 30 • 6 = 60 + 180 = 240

(60 + 30) • 6 = 90 • 6 = 540

800 : (40 • 2) – 10 = 800 : 80 – 10 = 10 – 10 = 0

800 : 40 • 2 – 10 = 20 • 2 – 10 = 40 – 10 = 30

 

Завдання 631

Порівняй на око площі інших фігур на ма­люнку. Площі квадрата, трикутника і круга менші від прямокутника.  

 

Завдання 632

Чи можна порівняти на око площі цих фігур? Досліди, як можна порівняти площі цих фігур. По кількості клітинок (розміром однакові) можна порівняти ці фігури. Кількість клітинок однакова, тому їхні площі однакові.

 

Завдання 633

1) Порівняй площі фігур.

Перша фігура має 15 клітинок, а друга  11 клітинок.

15 > 11

Відповідь: перша фігура має більшу площу.

2) По клітинках побудуй два прямокутники, однакові за площею, але різні за розмірами сторін: 4 см і 3 см, 6 см і 2 см.

 

Завдання 634

На висоті 10-12 км від поверхні Землі всю земну кулю оперізує зона вітрів (швидкість вітру в ній досягає 400 км/год). Над Японією вітер буває у 2 рази сильнішим. На скільки швидкість вітру над Японією більша, ніж у зоні вітрів?

Вітер

Швидкість

На скільки більша

у зоні вітрів

400 км/год

?

 

над Японією

?, у 2 рази більша

Розв'язання
1) 400 • 2 = 800 (км/год) – швидкість вітра над Японією
2) 800 – 400 = 400 (км/год)
Відповідь: на 400 км/год більша видкість вітру на Японією, ніж у зоні вітрів.

 

Завдання 635

Сніжинка падала на землю зі швидкістю 900 м/год. Через годину вона потрапила в зону вітру зі швидкістю 15 км/год. На скільки збільшилася швидкість сніжинки?

Сніжинка

Швидкість

На скільки збільшилася швидкість

падала не в зоні вітрів

900 м/год

?

 

падала в зоні вітрів

15 км/год

Розв'язання
15 км = 15 000 м
15000  900 = 14100 (м/год)
Відповідь: швидкість сніжинки збільшилася на 14100 м/год.

 

Завдання 636

Наша галактика — Чумацький Шлях — мчить назустріч найближчій сусідній галактиці — Андромеді зі швидкістю 552 км/с. Андромеда рухається назустріч Чумацькому Шляху зі швидкістю 300 км/с. На скільки кілометрів зближаються галактики за 1 с?

Галактики

Швидкість

Час

Відстань зближення

Чумацький шлях

552 км/с

 1 с

 

?

 

Андромеда

300 км/с

Розв'язання
552 + 300 = 852 (км)
Відповідь: на 852 км зближаються галактики за 1 с.

 

Завдання 637

36 • 18 : 9 = 72

х 36

   18

  288

  36 

  648

 

_648 |   9 

 63       72

 _18

   18

     0

(360 + 18 ): 9 = 42

+ 360

    18

   378

_378 |   9 

  36      42

  _18

    18

      0

360 – 18 : 9 = 360 – 2 = 358

_360

     2

  358

 

46 • 15 + 257 = 947

х 46

  15

 230

 46  

 690

+ 257

   690

   947

32 • 24 – 248 = 520

х 32

  24

 128

 64  

 768

_768

  248

  520

16 • 26 + 308 = 724

х 16

  26

  96

 32  

 416

+416

  308

  724

Завдання 638

1) Число 2/3 якого 630; 630 : 2 • 3 = 315 • 3 = 945

Число 3/4 — якого 240; 240 : 3 • 4 = 80 • 4 = 320

Число 4/5 якого 160. 160 : 4 • 5 = 40 • 5 = 200

2) 2/5 від 180; 180 : 5 • 2 = (150 + 30) : 5 • 2 = (30 + 6) • 2 = 36 • 2 = 72

    3/4  від 120; 120 : 4 • 3 = 30 • 3 = 90

    5/6 від 300; 300 : 6 • 5 = 50 • 5 = 250

 

Завдання 639

Скільки разів число 2 • (2 + 2) міститься в числі (2 + 2) • (2 + 2) • (2 + 2)?

Розв'язання
1) 2 • (2 + 2) = 8
2) (2 + 2) • (2 + 2) • (2 + 2) = 64
3) 64 : 8 = 8 

Відповідь: 8 разів. 

 

Завдання 640

_846 |   6 

 6       141

_24

 24

    6

    6

    1

х 52

   16

  312

  52 

  832

 

 

804 : (4 • 3) = 804 : 12 = 67

_804 |   12 

 72        67

 _14

   14

     0

 

(594 + 270) : 9 : 3 = 96 : 3 =

= (90 + 6) : 3 = 30 + 3 = 32

 

+594

  270

  864

_864 |   9 

 81       96

 _54

   54

     0

Завдання 641

Першого дня на фестивалі «Країна мрій» у майстер-класах узяло участь 700 осіб, другого дня 6/7 — кількості відвідувачів першого дня, а третього дня — у 2 рази менше людей, ніж їх було разом у два попередніх дні. Скільки осіб узяло участь у майстер-класах за три дні?

Короткий запис

— 700 ос.

II — ?, 6/7 кількості відвідувачів I

III — ?, у 2 рази менше, ніж I II разом.

Разом — ?

Розв'язання

1) 700 : 7 • 6 = 600 (ос.) – взяло участь II дня
2) 700 + 600 = 1300 (ос.) – взяло участь I і II дня разом
3) 1300 : 2 = (1200 + 100) : 2 = 650 (ос.) – взяло участь III дня
4) 1300 + 650 = 1950 (ос.) 

Відповідь: у майстер-класах узяло участь 1950 осіб за три дні. 

Інші завдання дивись тут...