Інші завдання дивись тут...

Завдання 150

Пішохід і лижник були в дорозі однаковий час. Швидкість пішохода 4 км/год, а лижника — 10 км/год. Пішохід пройшов за весь час 20 км. Скіль­ки годин кожен з них був у дорозі? Яку відстань за цей час подолав лижник?

Розв'язання

1) 20 : 4 = 5 (год) – час руху

2) 10  5 =  50 (км)

Відповідь: час в дорозі 5 год, лижник подолав 50 км. 

 

Завдання 151

Маса зошита 40 г, а книжки — 330 г. Оксана поклала в портфель однакову кількість книжок і зошитів. Загальна маса зошитів 120 г. Обчисли загальну масу книжок.

 

Маса одиниці

Кількість

Загальна маса

Зошити

40

?, однакова

120

Книжки

330

?

Розв'язання

1) 120 : 40 = 3 (шт.) – кількість

2) 330  3 = 990 (г)

Відповідь: загальна маса книжок 990 г.  

 

Завдання 152

На ярмарку продали однакову кількість корів і овець. Загальна маса усіх корів 39 ц, а однієї корови — 3 ц. Чому дорівнює маса однієї вівці, якщо загальна маса всіх овець 780 кг? (Усі вівці однакові.)

 

Маса одиниці

Кількість

Загальна маса

Корови

3

?, однакова

39

Вівці

?

780

Розв'язання

1) 39 : 3 = 13 (шт.) – кількість

2) 780 : 13 = 60 (кг)

Відповідь: маса однєї вівці 60 кілограмів.

 

Завдання 153

Щоб перевезти вантаж, кілька великих вантажівок замінили дев'ятьма ма­лими. Великою вантажівкою можна перевезти 60 ц вантажу, а малою — 40 ц. Скільки великих вантажівок було замінено?

Розв'язання

1) 40  9 = 360 (ц) – кількість

2) 360 : 60 = 6 (в.)

Відповідь: було замінено 6 великих вантажівок.

 

Завдання 154

Площа двох кімнат однакова. Довжина першої кімнати дорівнює 6 м, а ши­рина — 4 м. Ширина другої кімнати — 3 м. Чому дорівнює її довжина?

Розв'язання

1) 6  4 = 24 (м2) – площа першої кімнати

2) 24 : 3 = 8 (м)

Відповідь: довжина другої кімнати 8 метрів.

 

Завдання 155

Швидкість трактора 25 км/год, а автомобіля — у 3 рази більша. Автомобіль був у дорозі 4 години. Скільки годин потрібно трактору, щоб подолати таку саму відстань?

Розв'язання

1) 25  3 = 75 (км/год) – швидкість автомобіля

2) 75  4 = 300 (км) – відстань

2) 300 : 25 = 12 (год)

Відповідь: трактору потрібно 12 год, щоб подолати таку саму відстань.

 

Завдання 156

Іринка витратила 1/2 грошей на яблука, 2/5 — на печиво і 1/10 — на чай. Чи всі гроші витратила Іринка?

• Накресли прямокутник завдовжки 5 см і завширшки 2 см. Поділи його на 10 рівних квадратів. Замалюй спочатку 1/2 цього прямокутника, на решті квадратів олівцем іншого кольору вкажи 2/5 і 1/10 прямокутника.

• Чи залишилися незамальовані квадрати? Не залишилися. Що це означає? Що Іринка витратила всі гроші.

 

Завдання 157

Ідучи з дому до школи, хлопчик робить 730 кроків. Кожні 10 кроків станов­лять 6 м. Скільки метрів від дому до школи?

Короткий запис

10 кр.  6 м

730 кр.  ?

Розв'язання

1) 730 : 10 = 73 (р.) – у стільки разів збільшиться кількість кроків

2) 6  73 = 438 (м)

Відповідь: від дому до школи 438 метрів.

 

Завдання 158

Маса заповненої водою посудини 8 кг, а заповненої наполовину — 4 кг 500 г. Скільки літрів води вміщує ця посудина, якщо маса 1 л води — 1 кг?

Розв'язання

8 кг = 8000

1) 8000 – 4500 = 3500 (г) – маса половини води

2) 3500 + 3500 = 7000 (г) = 7 (л)

Відповідь: ця посудина вміщує 7 літрів води.

 

Завдання 159

Від куща одночасно в одному напрямку пострибали Радик і жабеня. За 1 с Радик долає 30 дм, а жабеня — 20 дм. Яка відстань буде між ними через 10 с? Через 1 хв?

Розв'язання

1 хв = 60 с.

1) 30 – 20 = 10 (дм) – відстань між ними за 1 с

2) 10  10 = 100 (дм) – відстань між ними за 10 с

3) 10  60 = 600 (дм) – відстань між ними за 1 хв

Відповідь: через 10 с відстань між ними буде  100 дм, через 1 хв відстань між ними буде 600 дм.

 

Завдання 160

У 4 класі 36 учнів. Плануючи спільний літній відпочинок, 1/3 учнів проголосувала за наметове містечко в Карпатах, а решта — за сплав по Дністру на катамаранах. Розглянь кругову діаграму, яка показує розподіл голосів.

• Запиши дробом, скільки учнів проголосували за подорож по Дністру. 2/3

• Скільки це учнів? 36 : 3 • 2 = 12 • 2 = 24 (уч.)

 

Завдання 161

Батькові, матері і дитині разом 80 років. Розглянь круго­ву діаграму і запиши дробом, яку частину становить вік кожного з них. Скільки років батькові? Матері? Дитині? 4/8 — вік батька, 3/8 — вік матері, 1/8 — вік дитини

Розв'язання

1) 80 : 8  4 = 40 (р.) – батькові

2) 80 : 8  3 = 30 (р.) – матері

3) 80 : 8  1 = 10 (р.) – дитині

Відповідь: батькові 40 років, матері 30 років, дитині 10 років.

 

Завдання 162

Радик утричі важчий за їжака. Зобрази це на круговій діаграмі в зошиті. Підказка. Познач на круговій діаграмі масу їжака як 1 частину. Поміркуй, скільки таких частин становитиме маса Радика.

Маса їжака становить 1/4 круга, а маса Радика — 3/4 круга.

 

Завдання 163

У макітрі лежать пшеничні й гречані пампушки. Відомо, що гречані пам­пушки становлять 1/3 усіх пампушок, а 1/3 гречаних пампушок мають начинку. Гречаних пампушок з начинкою — 5. Скільки всього пампушок у макітрі? Скільки серед них окремо пшеничних і гречаних пампушок? Скільки греча­них пампушок без начинки?

Розв'язання

1) 5 : 1  3 = 15 (п.) – гречаних пампушок

2) 15 : 1  3 = 45 (п.) – всього пампушок

3) 45 – 15 = 30 (п.) – пшеничних пампушок

5) 15 – 5 = 10 (п.) – гречаних без начинки

Відповідь: у макітрі 45 пампушок, з них окремо 30 пшеничних пампушок і 10 гречаних пампушок, без начинки 10 пампушок.

Інші завдання дивись тут...