Інші завдання дивись тут...

Завдання 76. 

12 : 2 = 6

13 : 2 = 6 (ост. 1)

24 : 6 = 4

25 : 6 = 4 (ост. 1) 

63 : 9 = 7

70 : 9 = 7 (ост. 7)

42 : З = 14

43 : З = 14 (ост. 1)

 

Завдання 77. 

48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 40 : 2 + 8 : 2 = 20 + 4 = 24

480 : 2 = (400 + 80) : 2 = 400 : 2 + 80 : 2 = 200 + 40 = 240

81 : З = (60 + 21) : 3 = 60 : 3 + 21 : 3 = 20 + 7 = 27

810 : 3 = (600 + 210) : 3 = 600 : 3 + 210 : 3 = 200 + 70 = 270

30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 20 : 2 + 10 : 2 = 10 + 5 = 15

300 : 2 = (200 + 100) : 2 = 200 : 2 + 100 : 2 = 100 + 50 = 150

 

Завдання 78. 

96 : 3 = (90 + 6): 3 = 90 : 3 + 6 : 3= З0 + 2 = 32 

315 : 5 = (300 + 15) : 5 = 300 : 5 + 15 : 5 = 60 + 3 = 63 

112 : 7 = (70 + 42) : 7 = 70 : 7 + 42 : 7 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 79. 

_228 | 2   

 2      114

  2

  2

    8

    8

    0

_345 | 3   

 3      113

  4

  3

  15

  15

   0

_555 | 5   

 5      111

  5

  5

    5

    5

    0

_936 | З  

 9      312

  3

  3

    6

    6

    0 

 

Завдання 80. 

_988 | 4 

 8      247

 18

 16

  28

  28

    0

_528 | 3   

 3       176

 22

 21

  18

  18

   0

_815 | 5   

 5       163

 31

 30

  15

  15

   0

_916 | 2  

 8      458

 11

 10

  16

  16

   0

Перевірка.

х 247

     4

  988

Перевірка.

х 176

     3

  528

Перевірка

х 163 

     5

  815

Перевірка 

х 458

     2

  916

 

Завдання 81. Із саду привезли 375 кг яблук, а груш — у 5 разів менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш привезли із саду?

Розв'язання.

1) 375 : 5  = (350 + 25) : 5 = 350 : 5 + 25 : 5 = 70 + 5 = 75 (кг) – привезли груш.

2) 375 + 75 = 375 + 25 + 50 = 400 + 50 = 450 (кг) – привезли яблук та груш.

Відповідь: із саду привезли 450 кг.

 

Завдання 82. Розв'яжи задачу. Склади до неї обернену задачу.

На пошиття 8 костюмів на швейній фабриці витрачається 24 м тканини. Скільки таких костюмів можна пошити на фабриці з 345 м тканини?

Розв'язання.

1) 24 : 8 = 3 (м) – витрачається тканини на 1 костюм.

2) 345 : 3 = (300 + 30 + 15) : 3 = 300 : 3 + 30 : 3 + 15 : 3 =

= 100 + 10 + 5 = 115  (к.) – можна пошити костюмів.

Відповідь: можна пошити 115 костюмів.

Обернена задача. 

На пошиття 8 костюмів на швейній фабриці витрачається 24 м тканини. Скільки  метрів тканини потрібно на 115 таких костюмів?

Розв'язання.

1) 24 : 8 = 3 (м) – витрачається тканини на 1 костюм.

2) 115 • 3 = (100 + 10 + 5) • 3 = 100 • 3 + 10 • 3 + 5 • 3 =

= 300 + 30 + 15 = 345 (м.) – потрібно тканини.

Відповідь: потрібно 345 м тканини.

 

Завдання 83

_762 | 3   

 6       254

 16

 15

  12

  12

   0 

_896 | 7  

 7      128

 19

 14

   56

   56

    0

_952 | 4   

 8       238

 15

 12

  32

  32

    0

Перевірка.

х 254

     3

  762

Перевірка.

х 128

     7

  896

Перевірка.

х 238

      4

  952

 

Завдання 84. До супермаркету привезли 546 л мінеральної води, а солодкої — у 7 разів менше. Скільки всього літрів води привезли до супермаркету?

Розв'язання.

1) 546 : 7 = (490 + 56) : 7 = 490 : 7 + 56 : 7 = 70 + 8 = 78 (л) – привезли солодкої води.

2) 546 + 78 = 624 (л) – всього привезли води.

Відповідь: всього привезли 624 л води.

 

Завдання 85.

240 : 3 = 80

120 : 3 = 40

200 : 2 = 100

120 : 4 = 30

600 : 3 = 200

180 : 6 = 30

800 : 4 = 200

550 : 5 = 110

 

Завдання 86. 

1) Пригадай, які числа називають круглими.

Закінчуються цифрою 0.

2) До кожного із чисел 11, 45, 179, 505, 674 назви найближчі круглі числа.

10, 

40, 50 

180

500, 510

680

 

Завдання 87. Назви, які числа містяться між числами 10 і 20? Скільки розв'язків має нерівність 10 < а < 20 ? 

Розв'язання.

а = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Нерівність має дев'ять розв'язків.

 

Завдання 88. Назви, які числа містяться між числами 230 і 240? Скільки розв'язків має нерівність 230 < с < 240 ?

Розв'язання.

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Нерівність має дев'ять розв'язків.

 

Завдання 89. 

1) Від числа 785 відняти частку чисел 785 і 5.

785 – (785 : 5) = 785 – 157 = 785 – 155 – 2 = 630 – 2 = 628

_785 | 5   

 5       157

 28

 25

  35

  35

   0

2) До суми чисел 378 і 529 додати число 93.

(378 + 529) + 93 = (378 + 522 + 7) + 93 = 907 + 93 = 1000

3) Від добутку чисел 248 і 2 відняти частку цих чисел.

(248 • 2) – (248 : 2) = 496 – 124 = 372

х 248

     2

  496

_248 | 2  

 2      124

  4

  4

   8

   8

   0 

 

Завдання 90. Майстер–кондитер за 8 год роботи прикрасила 72 торти, а її учениця за 4 год роботи прикрасила 24 торти. Хто із них більше прикрасив тортів за 1 год? На скільки більше?

Розв'язання.

1) 72 : 8 = 9 (т.) – прикрасила тортів майстер за 1 год.

2) 24 : 4 = 6 (т.) – прикрасила тортів учениця за 1 год.

3) 9 – 6 = 3 (т.) – на стільки більше тортів прикрасила майстер, ніж учениця.

Відповідь: майстер-кондитер прикрасила на 3 торти більше за 1 год, ніж учениця.

 

Завдання 91. Мама за 20 хв зліпила 80 вареників, а донька за 8 хв — 16 вареників. Скільки вареників за одну хвилину зліплять мама і донька, якщо ліпитимуть їх разом?

Розв'язання.

1) 80 : 20 = 4 (в.) – ліпить вареників мама за 1 хв.

2) 16 : 8 = 2 (в.) – ліпить вареників дочка за 1 хв.

3) 4 + 2 = 6 (в.) – зліплять вареників мама і дочка разом за 1 хв.

Відповідь: за 1 хв мама і дочка разом зліплять 6 вареників.

 

Завдання 92. 

672 : б + 112 = (600 + 60 + 12) : 6 + 112 = 600 : 6 + 60 : 6 + 12 : 6 + 112 =

= 100 + 10 + 2 + 112 = 112 + 112 = 224

953 – 234 • 3 = 953 – (200 + 30 + 4) • 3 = 953 – (200 • 3 + 30 • 3 + 4 • 3) =

= 953 – (600 + 90 + 12) = 953 – 702 = 251

54 • 9 –  54 : 9 = (50 + 4) • 9 – 6 = 50 • 9 + 4 • 9 – 6 = 450 + 36 – 6 = 480 

896 : 8 + 388 = (800 + 80 + 16) : 8 + 388 = 800 : 8 + 80 : 8 + 16 : 8 + 388 =

= 100 + 10 + 2 + 388 = 112 + 388 = 500

 

Завдання 93. За 3 год роботи татко обкопує 24 дерева, а Данило за 2 год — 10 дерев. Скільки дерев за 1 год обкопають тато і Данило, якщо працюватимуть разом?

Розв'язання.

1) 24 : 3 = 8 (д.) – обкопує дерев тато за 1 год.

2) 10 : 2 = 5 (д.) – обкопує дерев Данило за 1 год.

3) 8 + 5 = 13 (д.) – обкопують дерев разом за 1 год.

Відповідь: за 1 годину тато і Данило обкопають 13 дерев. 

 

Завдання 94. Розглянь частки і назви ті, у результатах яких будуть двоцифрові числа. Обґрунтуй.

768 : 8, перше неповне ділене 76, тому в результаті двоцифрове число. 

474 : 4 

216 : 2

564 : 6, перше неповне ділене 56, тому в результаті двоцифрове число. 

123 : 3, перше неповне ділене 12, тому в результаті двоцифрове число.

 

Завдання 95. 

_623 | 7  

 56     89

  63

  63

   0

_116 | 4  

   8      29

   36

   36

     0

_525 | 7 

 49     75

  35

  35

   0

Перевірка.

х 89

    7

 623

Перевірка

х 29

    4

 116

Перевірка

х 75

    7

 525

  

Завдання 96. За восьмигодинну зміну перша тістомісильна машина замішує 520 кг тіста, а друга — 320 кг. Скільки кілограмів тіста за годину замісять обидві машини?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 520 : 8 = 65 (кг) – замішує перша машина за 1 год.

2) 320 : 8 = 40 (кг) – замішує друга машина за 1 год.

3) 65 + 40 = 105 (кг) – замішують дві машини за 1 год.

2 спосіб

1) 520 + 320 = 840 (кг) – замішують дві машини за 8 год.

2) 840 : 8 = 105 (кг) – замішують дві машини за 1 год.

Відповідь: за 1 год дві машини замісять 105 кг тіста.

 

Завдання 97. Дорогу довжиною 24 км перша бригада може відремонтувати за 3 тижні, а друга — за б тижнів. За скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом?

Розв'яжи задачу за поданим планом.

1) Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень перша бригада?

24 : 3 = 8 (км) – може відремонтувати за тиждень перша бригада.

2) Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень друга бригада?

24 : 6 = 4 (км) – може відремонтувати за тиждень друга бригада.

3) Скільки кілометрів дороги можуть відремонтувати за тиждень перша і друга бригади?

8 + 4 = 12 (км) – можуть відремонтувати за тиждень перша і друга бригади.

4) За скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом?

24 : 12 = 2 (т.) – за стільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади разом.

Відповідь: дві бригади відремонтують цю дорогу за 2 тижні.

 

Завдання 98. Накресли прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см. Знайди його периметр.

Розв'язання.

1 спосіб

Р = (6 см + 4 см) • 2 = 20 см – периметр прямокутника.

2 спосіб

Р = 6 см • 2 + 4 см • 2 = 12 см + 8 см = 20 см  – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 20 см.

 

Завдання 99. 

400 –  56 : 8 • 3 = 400 – 7 • 3 = 400 – 21 = 379

(400 – 56) : 8 • 3 = 344 : 8 • 3 = (320 + 24) : 8 • 3 = (320 : 8 + 24 : 8) • 3 =

= (40 + 3) • 3 = 40 • 3 + 3 • 3 = 120 + 9 = 129

675 –  441 : (6 + 3) • З = 675 –  441 : 9 • 3 = 675 – (360 + 81) : 9 • 3 =

= 675 – (360 : 9 + 81 : 9) • 3 = 675 – (40 + 9) • 3 = 675 – (40 • 3 + 9 • 3) =

= 675 – (120 + 27) = 675 – 147 = 528 

(675 –  441) : 6 + 3 • З = 234 : 6 + 9 = (180 + 54) : 6 + 9 = (180 : 6 + 54 : 6) + 9 =

= 30 + 9 + 9 = 48

 

Завдання 100. Столяр за день виготовляє 5 стільців, а його учень на З стільці менше. За скільки днів майстер і учень виготовлять 105 стільців, якщо працюватимуть разом?

Розв'язання.

1) 5 - 3 = 2 (ст.) - виготовляє стільців учень за 1 день.

2) 5 + 2 = 7 (ст.) – виготовлять стільців разом за 1 день.

3) 105 : 7 = (70 + 35) : 7 = 70 : 7 + 35 : 7 = 10 + 5 = 15 (дн.) – потрібно днів.

Відповідь: за 15 днів разом майстер і учень виготовлять 105 стільців.

Інші завдання дивись тут...