Інші завдання дивись тут...

Завдання 204, 205 Ознайомлення з дробами

1/5 від 20  це 20 : 5 = 4

1/5 від 250  це 250 : 5 = 50

1/5 від 800  це 800 : 5 = (500 + 300) : 5 = 100 + 60 = 160

1/5 від 1000  це 1000 : 5 = 200

 

Завдання 206

Кожний круг поділено на 8 рівних частин.

Зафарбовано: 1/8 (одна восьма), 4/8 (чотири восьмих), 5/8 (п'ять восьмих), 6/8 (шість восьмих).

 

Завдання 207

3/4 три четвертих (3  чисельник, 4  знаменник)

4/5 чотири п'ятих (4  чисельник, 5  знаменник)

3/9 три дев'ятих (3  чисельник, 9  знаменник) 

 

Завдання 208

Накресли відрізок завдовжки 6 см. Поділи його на 6 рівних частин. Покажи на відрізку його: 1/6, 2/6, 4/6, 5/6

|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|

      1/6     2/6            4/6    5/6

 

Завдання 209

2/7 дві сьомих, 3/10 три деся­тих, 4/9 чотири дев'ятих, 7/8 сім восьмих.

 

Завдання 211, 212

Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той дріб, у якого більший чисельник.

1/7 < 6/7    3/9 < 9/9    2/30 < 20/30    10/100 > 1/100

 

Завдання 213

1) У цілому прямо­кутнику 2 половини, 4 четвертих частин, 8 восьмих частин.

2) Назви пропущені чисельники дробів, скорис­тавшись малюнком. Запиши рівності в зошит.

1/2 = 2/4  1/4 = 2/8  1/2 = 4/8   2/4 = 4/8

3) У половині прямокутника дві четвертих частини.

У четвертій частині пря­мокутника дві восьмих частини.

У половині прямокутника чотири восьмих частини.

 

Завдання 214

У книжці — 128 сторінок. Оля першого дня прочитала а сторінок, а другого – 1/3 того, що вона прочитала першого дня. Скільки сторінок зали­шилося прочитати Олі?

Вираз: 128  (а + а : 3)

Якщо а = 42, тоді 128  (а + а : 3) = 128  (42 + 42 : 3) = 128  (42 + 14) = 72

Відповідь: Олі залишилося прочитати 72 сторінки.

 

Завдання 215

1/3 < 2/3   5/7 > 3/7   1/100 < 89/100   4/5 < 5/5

 

Завдання 216

На грядці є 24 рядки полуниці. Зранку мама прополола — 1/3 всіх рядків, а після обіду – 1/2 того, що залишилося. Скільки рядків полуниці ще залишилося прополоти?

Короткий запис

Всіх  24 р.

Зранку  ?, 1/3 всіх рядків

Після обіду  ?б 1/2 решти

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 24 : 3 = 8 (р.) – зранку прополола

2) 24 – 8 = 16 (р.) – решта

3) 16 : 2 = 8 (р.) – після обіду прополола

4) 8 + 8 = 16 (р.) – прополола всього

5) 24  16 = 8 (р.)

Відповідь: ще залишилося прополоти 8 рядків полуниці.

 

Завдання 217

1/5 від 105  це 105 : 5 = (100 + 5) : 5 = 20 + 1 = 21

1/5 від 200  це 200 : 5 = 40

1/5 від 310  це 310 : 5 = (300 + 10) : 5 = 60 + 2 = 62

1/5 від 555  це 555 : 5 = (500 + 50 + 5) : 5 = 100 + 10 + 1 = 111

 

Завдання 218

Скільки копійок у 1/10 гривні? У 1/2 гривні?

100 коп. : 10 = 10 коп.

100 коп. : 2 = 50 коп. 

 

Завдання 219

Скільки хвилин у 1/3 години? У 1/6 години? У 1/5 години? У 1/12 години?

60 хв : 3 = 20 хв

60 хв : 6 = 10 хв

60 хв : 5 = 12 хв

60 хв : 12 = 5 хв

 

Завдання 220

Довжина відрізка дорівнює 12 см. Скільки сантиметрів міститься в 4/6 цього відрізка?

12 : 6 • 4 = 8 (см)

 

Завдання 221

Знайди 2/3 кожного числа: 54, 102, 783.

54 : 3 • 2 = 36 

102 : 3 • 2 = 68

783 : 3 • 2 = 522 

_54 | 3    

  3     18

 _24

   24

     0

х 18

    2

   36

_102 | 3  

  9       34

 _10

    9

   _12

     12

       0

х 34

    2

   68

_783 | 3  

 6       261

_18

  18

    _3

      3

      0

х 261

      2

   522

Завдання 222

Урок триває 3/4 години, а перерва — 1/6 години. Скільки хвилин триває урок? А перерва?

Розв'язання

1 год = 60 хв

1) 60 хв : 4 • 3 = 45 хв – триває урок

2) 60 хв : 6 • 1 = 10 хв – триває перерва

Відповідь: урок триває 45 хв, перерва триває 10 хв.

 

Завдання 223

На дереві сиділо 32 горобці. Через гавкіт собак 3/4 усіх горобців полетіло. Скільки горобців зали­шилося сидіти на дереві?

Короткий запис

Усіх — 32 г.

Полетіло  ?, 3/4 усіх г.

Залишилося  ? 

Розв'язання

1) 32 : 4 • 3 = 24 (г.) – полетіло

2) 32  24 = 8 (г.)

Відповідь: на дереві залишилося сидіти 8 горобців.

 

Завдання 224

Під час помелу зерна на біле борошно у висівки відходить 2/5 маси зерна. Скільки кілограмів висівок і скільки кілограмів білого борошна вийде з 1 т зерна?

Короткий запис

Зерна  1 т

Висівок  ?, 2/5 маси зерна

Борошна  ?

Розв'язання

1 т = 1000 кг

1) 1000 : 5 • 2 = 400 (кг) – висівки

2) 1000  400 = 600 (кг)

Відповідь: вийде 400 кілограмів висівок і 600 кілограмів білого борошна.

 

Завдання 225

Доросла людина спить 1/3 доби або 8 год

Дитина дошкільного віку спить 1/2 доби або 12 год

Немовля спить 2/3 доби або 16 год

 

Завдання 226

У результаті сушіння яблука втрачають 3/4 своєї маси. Скільки кілограмів сухих яблук вийде із 200 кг свіжих яблук?

Розв'язання

1) 200 : 4 • 3 = 150 (кг) – втрачають

2) 200  150 = 50 (кг)

Відповідь: вийде 50 кг сухих яблук із 200 кг свіжих яблук.

 

Завдання 227

3/5 від 45  це 45 : 5 • 3 = 9 • 3 = 27

3/5 від 160  це 160 : 5 • 3 = 32 • 3 = 96

3/5 від 275  це 275 : 5 • 3 = 55 • 3 = 165

Інші завдання дивись тут...