Інші завдання дивись тут...

Завдання 901. Склади  і розв'яжи задачу за таблицею.

Швидкість Час Відстань
З0 км/год Однаковий 90 км
60 км/год ?

Перший потяг рухався зі швидкістю 30 км/год, другий потяг – 60 км/год. Яку відстань за той самий час подолає другий потяг, якщо перший потяг проїхав 90 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 90 : 30 = 3 (год) — час у дорозі.

2) 60 • 3 = 180 (км) — відстань подолав другий потяг.

Відповідь: другий потяг проїде 180 км. 

У скільки разів швидкість другого потяга більша від швидкості першого? 

60 : 30 = 3 (рази) – у стільки разів швидкість другого потяга більша, ніж першого.

У скільки разів відстань, що подолав другий потяг, більша за відстань, яку подолав перший потяг? У 3 рази.

 

Завдання 902. Склади задачу. Розв'яжи задачу двома способами.

Назва Вантажність вагонів Кількість вагонів Загальна маса вугілля
Буре вугілля 48 т Однакова 96 т
Антрацит 96 т ?

96 т бурого вугілля завантажили у вагони вантажністю по 48 т, антрацит - у вагони вантажністю по 96 т. Скільки було антрациту, якщо використали однакову кількість вагонів?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 96 : 48 = 2 (в.) — використали вагонів.

2) 96 • 2 = 192 (т) — було антрациту.

2 спосіб.

1) 96 : 48 = 2 (рази) — у стільки разів більша вантажність вагону з антрацитом, ніж з бурим вугіллям.

2) 96 • 2 = 192 (т) — було антрациту.

Відповідь: було 96 т антрациту.

 

Завдання 903. До магазину завезли а курток, за ціною 497 грн, і х плащів, за ціною 625 грн. На яку суму завезли товар до магазину? Склади вираз і знайди його значення, якщо а = 25, х = 12.

Розв'язання. Вираз 497 • а + 626 • х

1) 497 • а (грн) — вартість курток.

2) 626 • х (грн) — вартість плащів.

3) 497 • а + 626 • х (грн) — вартість товару.

Якщо а = 25, х = 12, то 497 • а + 626 • х = 497 • 25 + 626 • 12 = 19937 (грн).

х  497

     25

  2485

  994  

 12425

х 626

    12

 1252

 626 

 7512

+ 12425

    7512

   19937

 

 

 

Завдання 904. На овочеву базу привезли n контейнерів моркви, по 125 кг у кожному, і z контейнерів цибулі, по 90 кг у кожному. Скільки кілограмів овочів привезли на базу? Склади вираз і знайди його значення, якщо n = 45, z = 70. Відповідь запиши у центнерах.

Розв'язання. Вираз 125 • n + 90 • z

1) 125 • n (кг) — привезли моркви.

2) 90 • z (кг) — привезли цибулі.

3) 125 • n + 90 • z (кг) — привезли овочів на базу.

Якщо n = 45, z = 70, то 125 • n + 90 • z = 125 • 45 + 90 • 70 = 5625 + 6300 = 11925 (кг) =

= 119 ц 25 кг.

х 125

    45

  625

500  

5625

х 90

   70

  6300

+5625

  6300

 11925

Відповідь: на базу привезли 119 ц 25 кг овочів.

 

Завдання 905. 

х   654

     127

   4578

 1308

 654   

 83058

х   2139

      356

   12834

 10695

 6417   

 761484

х 3034

    321

  3034

 6068

9102  

973914

х   689

    367

  4823

 4134

2067  

252863

 

Завдання 906. Обчисли. Пригадай, як треба підписувати множник з нулем. 

х 118

    670

  826

708  

79060

х 2345

      270

  16415

  4690  

  633150

х 1144

     460

  6864

 4576  

 526240

х  433

     340

  1732

1299  

147220

х1227

     340

 4908

3681  

417180

х 2646

      320

  5292

7938  

846720

 

Завдання 907. Обчисли вирази, в яких остання цифра результату буде 0. 

х  534

     340

  2136

1602  

181560

 

х   135

    124

    540

  270

135   

16740

х  269

     130

   807

 269  

 34970

 

359 • 145

 

 

 

 

 

 

Завдання 908. Назви формулу, за якою знаходять час, якщо відомі відстань і швидкість. t = S : v, де v — швидкість, t — час, S — відстань. Склади і розв'яжи задачі.

Назва Швидкість Час Відстань
Страус 36 км/год ? 108 км
Лижник 18 км/год ? 108 км
Пішохід 6 км/год ? 108 км

Задача 1. 

За скільки часу страус пробіжить 108 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 36 км/год.

Розв'язання.

1) 108 : 36 = 108 : 2 : 18 = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3 (год) — час руху.

Відповідь: страус пробіжить відстань за 3 год.

Задача 2. 

За скільки часу лижник подолає 108 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 18  км/год.

Розв'язання.

1) 108 : 18 = 108 : 2 : 9 = 54 : 9 = 6 (год) — час руху.

Відповідь: лижник подолає відстань за 6 год.

Задача 3. 

За скільки часу пішохід пройде 108 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 6  км/год.

Розв'язання.

1) 108 : 6 = (60 + 48) : 6 = 18 (год) — час руху.

Відповідь: пішохід пройде відстань за 18 год.

Хто витратить більше часу на подолання відстані? Пішохід.

Чому? Має найменшу швидкість.

 

Завдання 909. Мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість мотоцикліста 50 км/год, а пішохода — 5 км/год. На скільки кілометрів вони віддаляться за 1 год? За 2 год? За 3 год?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 50 + 5 = 55 (км/год) — швидкість віддалення.

2) 55 • 1 = 55 (км) — відстань через 1 год.

3) 55 • 2 = 110 (км) — відстань через 2 год.

4) 55 • 3 = 165 (км) — відстань через 3 год.

2 спосіб.

1) 50 + 5 = 55 (км) — відстань через 1 год.

2) 55 • 2 = 110 (км) — відстань через 2 год.

3) 55 • 3 = 165 (км) — відстань через 3 год.

 

Завдання 910. 3 однієї пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили два теплоходи. Один ішов зі швидкістю 45 км/год, а другий — 60 км/год. Яка відстань стане між ними через 2 год?

Розв'язання. 

1 спосіб. Вираз (45 + 60) • 2 

1) 45 + 60 = 105 (км/год) — швидкість віддалення.

2) 105 • 2 = 210 (км) — відстань між теплоходами через 2 год.

2 спосіб. Вираз (45 + 60) • 2 

1) 45 + 60 = 105 (км) — відстань між теплоходами через 1 год.

2) 105 • 2 = 210 (км) — відстань між теплоходами через 2 год.

3 спосіб. Вираз 45 • 2 + 60 • 2 

1) 45 • 2 = 90 (км) — відстань пройде один теплохід через 2 год.

2) 60 • 2 = 120 (км) — відстань пройде другий теплохід через 2 год.

3) 90 + 120 = 210 (км) — відстань між теплоходами через 2 год.

Відповідь: за 2 год відстань між теплоходами стане 210 км.

 

Завдання 911. Одночасно з двору виїхали та поїхали в протилежних напрямках велосипедист і мотоцикліст. Велосипедист рухався зі швидкістю 15 км/год, а мотоцикліст у 4 рази швидше. Через який час відстань між ними стане 150 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 15 • 4 = 60 (км/год) — швидкість мотоцикліста. 

2) 15 + 60 = 75 (км/год) — швидкість віддалення.

3) 150 : 75 = 2 (год) — час. 

2 спосіб.

1) 15 • 4 = 60 (км/год) — швидкість мотоцикліста. 

2) 15 + 60 = 75 (км) — відстань долають за 1 год.

3) 150 : 75 = 2 (год) — час. 

Відповідь: через 2 год відстань між велосипедистом і мотоциклістом буде 150 км.

 

Завдання 912. 

х 428

    220

  856

 856  

 94160

х 563

    310

   563

1689    

174530

228 • 950 + 793 • 480 = 597240

 х 228

     950

  1140

2052   

216600

х 793

    480

 6344

3172 

380640

+ 216600

   380640

   597240

 

 

 

Завдання 913.

Цуценя і кошеня злякалися одне одного й одночасно побігли в протилежних напрямках. На якій відстані вони будуть через 5 с, якщо цуценя бігло зі швидкістю 12 м/с, а кошеня 8 м/с?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 12 + 8 = 20 (м/с) — швидкість віддалення.

2) 20 • 5 = 100 (м) — відстань між ними через 5 с.

2 спосіб.

1) 12 + 8 = 20 (м) — відстань між ними через 1 с.

2) 20 • 5 = 100 (м) — відстань між ними через 5 с.

3 спосіб.

1) 12 • 5 = 60 (м) — відстань пробігло цуценя за 5 с.

2) 8 • 5 = 40 (м) — відстань пробігло кошеня за 5 с.

3) 60 + 40 = 100 (м) — відстань між ними через 5 с.

Відповідь: через 5 с відстань між тваринами буде 100 м. 

 

Завдання 914. Поясни обчислення. 

х   506

    126

  3036

1012

506   

63756

х  5006

     126

  30036

10012

5006   

630756

 

Завдання 915.

х  2008

     327

 14056

 4016

6024   

656616

х  4306

     222 

   8612

 8612

8612   

955932

х   7009

      123

   21037

 14018

 7009   

 862107

 

Завдання 916. 

487 • 170 + 309 • 111 –  700 • 15 :10 = 116039

х  487

     170

 3409

 487  

 82790

 

х  309

    111

    309

  309

309    

34299

х 15

    700

 10500

 

 

 

10500 : 10 = 1050

 

 

 

 

 

+ 82790

   34299

 117089

 

 

 

_ 117089

     1050

  116039

 

 

 

 

Завдання  917. Назви формулу, за якою знаходять відстань, якщо відомі швидкість і час. s = v • t, де s – відстань, v – швидкість руху, t – час руху. Склади і розв'яжи задачі.

Швидкість Час Відстань
6 км/год 2 год ?
6 км/год 4 год ?
6 км/год 6 год ?

Задача 1. Велосипедист рухається зі швидкістю 6 км/год. Яку відстань він проїде за 2 год?

Розв'язання.

1) 6 • 2 = 12 (км) – відстань проїде велосипедист.

Відповідь: за 2 год велосипедист проїде 12 км.

Задача 2. Велосипедист рухається зі швидкістю 6 км/год. Яку відстань він проїде за 4 год?

Розв'язання.

1) 6 • 4 = 24 (км) – відстань проїде велосипедист.

Відповідь: за 4 год велосипедист проїде 24 км.

Задача 3. Велосипедист рухається зі швидкістю 6 км/год. Яку відстань він проїде за 6 год?

Розв'язання.

1) 6 • 6 = 36 (км) – відстань проїде велосипедист.

Відповідь: за 6 год велосипедист проїде 36 км.

Як зміниться відстань, якщо швидкість буде однаковою, а змінюватиметься час руху? Зі збільшенням часу збільшиться відстань.

 

Завдання 918. Склади задачу і розв'яжи її двома способами.

Швидкість Час Відстань
Однакова 4 год 136 км
8 год ?

Розв'язання.

Трактор за 4 год подолав 136 км. Яку відстань проїде трактор за 8 год з тією самою швидкістю?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 136 : 4 = (120 + 16) : 4 = 34 (км/год) – швидкість трактора.

2) 34 • 8 = 272 (км) – відстань за 8 год.

2 спосіб.

1) 8 : 4 = 2 (рази) – у стільки разів більше часу витратить.

2) 136 • 2 = 272 (км) – відстань за 8 год.

Відповідь: за 8 год трактор пройде 272 км.

 

Завдання 919. Із 32 м тканини пошили 8 підковдр. Скільки підковдр можна пошити із 60 м тканини? Скільки метрів тканини знадобиться, щоб пошити 115 таких підковдр?

Розв'язання.

1) 32 : 8 = 4 (м) – тканини йде на 1 підковдру.

2) 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15 (п.) – підковдр можна пошити.

3) 4 • 115 = 460 (м) – метрів тканини знадобиться.

Відповідь: із 60 м тканини можна пошити 15 підковдр; на 115 підковдр знадобиться 460 м тканини.  

 

Завдання 920. Знайди площу ділянки прямокутної форми, якщо її довжина 15 м, а ширина 8 м.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 15 • 8 = (10 + 5) • 8 = 120 (м2) – площа прямокутної ділянки.

2 спосіб.

S = 15 м • 8 м = 120 м2 – площа прямокутної ділянки.

Відповідь: площа прямокутної ділянки 120 м2.

 

Завдання 921. Розглянь малюнок. На які просторові геометричні фігури схожі ці предмети за формою?

2 кулі, 3 паралелепіпеди, 1 конус, 1 циліндр. 

 

Завдання 922.

х 2703

    273

   8109

18921

5406   

737919

х  8004

     114

  32016

  8004

8004   

912456

4007 • 248 –  3 576 : 3+

+ 45394 = 1040322

 

 

 

 

 

 

 

х   4007

     248

  32056

16028

8014  _

993736

 

 

 

_3576| 3   

 3       1192 

  5

  3

  27

  27

     6

     6

     0

+ 993736

      1192

   994928

 

 

 

 

 

 

+ 994928

    45394

 1040322

 

 

 

 

 

 

3804 • 173 + 456804 : 4 =

= 772293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х   3804

      173

   11412

 26628

 3804   

 658092

 

 

 

 

 

_456804| 4    

 4         114201

   5

   4

   16

   16

       8

       8

         4

         4

         0

+ 658092

   114201

   772293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 923. Тетянка й Оленка живуть у протилежних напрямках від школи. Знайди відстань між будинками Тетянки й Оленки, якщо відомо, що вони йдуть з однаковою швидкістю 80 м/хв і Оленка приходить додому за 7 хв, а Тетянка — за 9 хв.

Розв'язання.

1 спосіб

1) 7 + 9 = 16 (хв) – час у дорозі.

2) 80 • 16 = 1280 (м) = 1 км 280 м – відстань між будинками.

2 спосіб

1) 80 • 7 = 560 (м) – відстань проходить Оленка.

2) 80 • 9 = 720 (м) – відстань проходить Тетянка.

1) 560 + 720 = 1280 (м) = 1 км 280 м – відстань між будинками.

Відповідь: відстань між будинками дівчат 1 км 280 м.

 

Завдання 924. 

х  289

    205

  1445

578   

59245

х   2289

     205

  11445

4578   

469245

Чим відрізняються приклади? Результатом. 

Що спільного в обчисленнях? Однакові неповні добутки.

 

Завдання 925. 

х   2082

      405

   10410

 8328   

 843210

х   1117

      106

    6702

1117    

118402

х   3145

      103

    9435

 3145    

 323935

х   4031

      204

   16124

 8062   

 822324

х   475

     201

     475

  950    

  95475

х    391

     405

   1955

1564   

158355

х   2612

      301

    2612

 7836    

 786212

х   2213

      307

   15491

 6639   

 679391

Інші завдання дивись тут...