Інші завдання дивись тут...

Завдання 489 Ознайомлення з дробами

Знайди 2/3 числа 4128. 4128 : 3 • 2 = 2752

Знайди 7/10 числа 3800. 3800 : 10 • 7 = 380 • 7 = 2660

Знайди 2/15 числа 63450. 63450 : 15 • 2 = 8460

_4128 |  3   

 3       1376

_11

   9

 _22

   21

   _18

     18

       0

х 1376

       2

  2752

х 380

    7 

 2660

  

_63450 |  15 

 60        4230

 _34

   30

   _45

     45

       0

х 4230

     2 

  8460

Завдання 490 Кількість цифр в частці

У частці 2 цифри.

_9858 |  318

 954      31

 _318

   318

       0

_7595 |  217

  651      35

_1085

  1085

       0

Завдання 491

_9890 | 215

 860      46

_1290

  1290

       0

_17940 | 345

 1725      52

   _690

     690

         0

_12444 | 183

 1098      68

 _1464

   1464

        0

_468720 |  744

 4464       630

 _2232

   2232

        0

_226180 | 526

 2104      430

 _1578

   1578

        0

_263344 | 436

 2616      604

   _1744

     1744

          0

Завдання 492

12041 – 84 • х = 11705

84 • х = 12041 – 11705

84 • х = 336

х = 336 : 84

х = 4

37 • х + 4785 = 7079

37 • х = 7079 – 4785

37 • х = 2294

х = 2294 : 37

х = 62

_ 12041

   11705

      336

_336 |  84

  336    4

     0

_ 7079

   4785

   2294

_2294 |  37

  222     62

    _74

      74

        0

Завдання 493

Мотоцикліст рухається зі швидкістю 72 км/год, а велосипедист — зі швидкістю 250 м/хв. У кого з них швидкість більша? На скільки метрів за хвилину більша?

Розв'язання

72 км = 72000 м, 1 год = 60 хв

1) 72000 : 60 = 1200 (м/хв) – швидкість мотоцикліста

1200 м/хв > 250 м/хв

2) 1200 – 250 = 950 (м/хв)

Відповідь: у мотоцикліста на 950 м/хв швидкість більша, ніж велосипедиста.

 

Завдання 494

Космічна ракета за 5 с долає шлях завдовжки 40 км, а пасажирський літак за 8 с — завдовжки 128 м. У скільки разів швидкість ракети більша за швидкість літака?

Розв'язання

40 км = 40000 м

140000 : 5 = 8000 (м/с) – швидкість ракети
2) 128 : 8 = 16 (м/с) – швидкість пасажирського літака
3) 8000 : 16 = 500 (р.) 
Відповідь: у 500 разів швидкість ракети більша за швидкість літака.

 

Завдання 495

За даними таблиці склади задачі. Розв'яжи їх за допомогою рівняння.

1) Ширина прямокутної ділянки 9 м. Знайди довжину прямокутної ділянки, якщо її площа дорівнює 117 м2?

Розв'язання

х • 9 = 117

х = 117 : 9

х = 13 (м)

Відповідь: довжина прямокутної ділянки 13 м.

_117 | 9  

   9     13

  _27

    27

      0

2) Довжина прямокутної ділянки 13 м. Знайди ширину прямокутної ділянки, якщо її площа дорівнює 117 м2?

Розв'язання

13 • х = 117

х = 117 : 13

х = 9 (м)

Відповідь: ширина прямокутної ділянки 9 м.

_117 | 13 

  117     9

     0

Завдання 496

Ширина стадіону прямокутної форми дорівнює 95 м, а його довжина — на 20 м більша. 2/5 площі стадіону займає футбольне поле, а решту — майданчики для занять іншими видами спорту. Яку площу займають ці майданчики?

Короткий запис

Ширина  95 м

Довжина  ?, на 20 м більша

Футбольне поле  ?, 2/5 площі 

Майданчики  ?, решта

Розв'язання

1) 95 + 20 = 115 (м) – довжина стадіону

2) х 115

       95

     575

  1035  

  10925 (м2– площа стадіону

3) 10925 : 5 • 2 = 2185 • 2 = 4370 (м2– площа футбольного поля

 _10925 |  5   

    10      2185

     _9

       5

      _42

        40

        _25

          25

            0

х 2185

       2

  4370

4) _ 10925

       4370

       6555 (м2– площа майданчиків

Відповідь: площа майданчиків 6555 м2.

Завдання 497

За З год гелікоптер долає відстань 630 км, а пасажирський літак — 2520 км. У скільки разів швидкість літака більша, ніж швидкість гелікоптера?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

?

У скільки разів більше?

 

3 год

630 км 

II

?

3 год

2520 км

Розв’язання

1) _630 |  3    

     6      210 (км/год) – швидкість гелікоптера

     _30

       30

         0 

2) _2520 |  3    

     24      840 (км/год) – швидкість літака

     _12

       12

         0

3) _840 |  210  

     840   4 (р.)

        0

Відповідь: швидкість літака у 4 рази більша, ніж швидкість гелікоптера

Завдання 498

Знайди число, якщо його 3/7 становлять 1530; 1530 : 3 • 7 = 3570

Знайди число, якщо його 4/9 становлять 488; 488 : 4 • 9 = 1098

Знайди число, якщо його 1/20 становить 20; 20 : 1 • 20 = 400

Знайди число, якщо його 5/11 становлять 500. 500 : 5 • 11 = 1100

_1530 |  3  

 15      510

  _30

    30

      0

х 510

    7 

 3570

_488 |  4 

 4      122

 _8

   8

   _8

     8

     0

х 122

     9

 1098

Інші завдання дивись тут...

  • Наомі
    :лове: дякую за це. Є помилки но нічого.
    19 квітня 2023 20:04