Інші завдання дивись тут...

КРОК 7
Завдання 55
208 см = 2 м 8 см
3 ц = 300 кг
12 км = 12000
24 год = 12000 м
3 дм = 30 см
 
Завдання 56
Сума трьох доданків дорівнює 55055. Перший доданок 5050, третій — 50005. Знайди другий доданок.
Розв'язання
1) +  5050
      50005
      55055 – перший і третій доданок разом
2) _55055
     55055
           0
 Відповідь: другий доданок 0.
Завдання 57
Як зміниться сума, якщо:
а) один із доданків збільшити на 237; Збільшиться на 237
б) один із доданків збільшити на 55, а інший на 5; Збільшиться на 50
в) кожен із доданків зменшити на 20; Зменшиться на 40
г) один із доданків збільшити на 35, а інший зменшити на 5? Збільшиться на 30

 

Завдання 58
Склади розповідь про розпорядок дня Мрійниці. Мій розпорядок дня.

 

Завдання 59
Продовження .... Установи, скільки часу Мрійниця:
а) 12 год 30 хв – 8 год 30 хв = 4 год – перебуває у школі
б)16 год 40 хв – 15 год = 1 год 40 хв – займається спортом
в) 19 год 25 хв – 18 год = 1 год 25 хв – допомагає рідним

 

Завдання 60
_15 грн 10 коп. 
   7 грн 50 коп.
   7 грн 20 коп.
_5 год 40 хв
  2 год 50 хв
  2 год 50 хв
_23 км 840 м
  19 км  53 м
   4 км 787 м

 

КРОК 8
Завдання 61
Установи відповідність між фігурами та їх назвами.
1) піраміда , 2) циліндр, 3) прямокутний паралелепіпед

 

Завдання 62
Установи відповідність між температурою і показами термометра.
1) 15 оС  Б
2) 22 оС  В
3) 10 оС — А
Завдання 63
(19380 + 36780) : 10 – 1516 = 56160 : 10 – 1516 = 5616 – 1516 = 4100
А 4100

 

Завдання 64
Тигр пробігає 800 м за 50 с, а швидкість лева на 4 м/с більша. На скільки метрів більше за 1 хв пробіжить лев, ніж тигр?
Розв'язання
е) 800 м : 50 с = 16 (м/с)
д) 16 м/с + 4 м/с = 20 (м/с)
   20 м – 16 м = 4 м
а) 20 м/с  60 с 
б) 800 м  50 с 
в) 1200 м – 960 м
г) 16 м/с  60 с

 

Завдання 65
Як зміниться різниця 23 456 – 12 345, якщо зменшуване і від’ємник:
а) збільшити на 210; Не зміниться
б) зменшити на 120? Не зміниться.

 

Завдання 66
Вартість 7 футболок — 840 грн, а 4 шортів — 540 грн. На скільки гривень ціна футболки менше, ніж ціна шортів?
Розв'язання
1) 840 : 7 = 120 (грн) – ціна футболки
2) 540 : 4 = 135 (грн) – ціна шортів
3) 135 – 120 = 15 (грн)
Відповідь: на 15 гривень менше.

 

Завдання 67
Установи, скільки часу тривало шахове змагання.
15 год 55 хв – 14 год 15 год = 1 год 40 хв.

 

Завдання 68
Установи відповідність між температурою і показами термометра.
х – 2755 = 395417
х = 395417 + 2755
х = 398172
х + 9305 = 30944
х = 30944 – 9305
х = 21639
275503 – х = 123
х = 275503 – 123
х = 275380
57213 + х = 619911
х = 619911 – 57213
х = 562698
Завдання 69
За перший день туристи пройшли 7 км, що становило половину шляху, пройденого за другий день. Який шлях подолали туристи за два дні?
Розв'язання
1) 7  2 = 14 (км) – другого дня
2) 7 + 14 = 21 (км)
Відповідь: туристи подолали 21 кілометр за два дні.

 

Завдання 70
3 год 40 хв
   2 год 25 хв
   6 год  5 хв
+7 км 305 м
  9 км  35 м
 16 км 340 м
3 ц  2 кг
 23 ц 17 кг
 26 ц 19 кг
Завдання 71
Прямокутник і квадрат мають рівні периметри. Знайди площу квадрата, якщо сторони прямокутника дорівнюють 15 см і 27 см.
Розв'язання
1) (15 + 27)  2 = 84 (см) – периметр прямокутника
2) 84 : 4 = 21 (см) – сторона квадрата
3) 21  21 = 441 (см2
Відповідь: площа квадрата 441 см2.

 

КРОК 9
Завдання 72
Ви маєте 4 кубики різного кольору. Скільки є способів побудувати вертикальну вежу?

6 • 4 = 24 (способи)

 

Завдання 73
Розглянь малюнки і встанови, які фігури слід поставити на терези, щоб урівноважити ромб.
Два зелені многокутники.

 

Завдання 74
На скільки найбільше п’ятицифрове число більше від найбільшого трицифрового?
99999 – 999 = 99000
А від найменшого чотирицифрового числа найбільшого трицифрового?
1000 – 999 = 1
Два зелені многокутники.

 

Завдання 75
У п’ятицифровому числі закреслили крайню зліва цифру 1. Як змінилося від цього число?
Зменшилося на 10 000
 
Завдання 76
У п’ятицифровому числі закреслили крайню справа цифру 0. Як змінилося від цього число?
Зменшилося у 10 разів

 

Завдання 77
Щоб прикрасити територію біля будинку, господиня вирішила посадити вздовж доріжки троянди. Скільки кущів троянд потрібно придбати, якщо довжина доріжки 8 м, а кущі троянд вирішили саджати від початку доріжки на відстані 1 м одна від одної?
9 кущів.

 

Завдання 78
Уздовж дороги довжиною 3 км рівномірно встановлено 9 рекламних щитків. Установи відстань між двома сусідніми рекламними щитками.
375 метрів
Завдання 79
Запишіть число 10 за допомогою 4 двійок.
2 • 2 + 2 • 2 = 10
Завдання 80
З якої розгортки яку фігуру можна зробити? Зроби одну з них
Призма, куб, паралелепіпед, піраміда.

 

Завдання 81
Є дві посудини: чотирилітрова і семилітрова. Як ними відміряти 3 л води?
 4 = 3 (л)