Інші завдання дивись тут...

КРОК 13
Завдання 108
300 : 2 + 120 : 10 = 150 + 12 = 162
300 : 3 + 120 : 8 = 100 + 15 = 115
300 : 4 + 120 : 6 = 75 + 20 = 95
300 : 5 + 120 : 5 = 60 + 24 = 84
300 : 6 + 120 : 4 = 50 + 30 = 80
300 : 10 + 120 : 3 = 30 + 40 = 70
300 : 15 + 120 : 2 = 20 + 60 = 80

 

Завдання 109
У двох кошиках було а кг яблук. Скільки кілограмів яблук було у першому кошику, якщо в другому було b кг яблук?
Короткий запис
Разом  a
 ?
II  b
Розв'язання
Вираз: а  b (кг)

 

Завдання 110
У першому пакеті цукерок на с штук більше, ніж у другому, а в третьому — у b разів більше, ніж у другому. Скільки цукерок у трьох пакетах, якщо у другому 30 штук?
Короткий запис
 ?, на с більше, ніж в II
II  30 шт.
III  ?, у b разів більше, ніж в II
Разом  ?
Розв'язання
1) 30 + с (ц.)  в I пакеті
2) 30 • b (ц.)  в III пакеті
3) 30 + 30 + c + 30 • b = 60 + c + 30 • b
Вираз: 60 + c + 30 • b

 

Завдання 111
Ціна книжки 25 грн. Скільки таких книжок можна купити за 100 грн? А за 175 грн?
Розв'язання
1) 100 : 25 = 4 (кн.)  купили за 100 грн
2) 175 : 25 = 7 (кн.)  купили за 175 грн
Відповідь: за 100 грн можна купити 4 книжки, а за 175 грн можна купити 7 книжок.

 

Завдання 112
На одну дитячу рукавичку потрібно 60 г пряжі. Скільки дітей можуть отримати нові рукавички, якщо є 360 г пряжі?
Розв'язання
1) 60 • 2 = 120 (г)  на 1 пару рукавичок
2) 360 : 120 = 3 (д.)
Відповідь: нові рукавички можуть отримати 3 дітей.

 

Завдання 113
840 : 4 = (84  10) : 4 = (84 : 4) • 10 = 21  10 = 210
360 : 4 = (36  10) : 4 = (36 : 4) • 10 = 9  10 = 90
5500 : 5 = (55  100) : 5 = (55 : 5) • 100 = 11  100 = 1100
6400 : 8 = (64  100) : 8 = (64 : 8) • 100 = 8  100 = 800
96000 : 3 = (96  1000) : 3 = (96 : 3) • 1000 = 32  1000 = 32000
25000 : 5 = (25  1000) : 5 = (25 : 5) • 1000 = 5  1000 = 5000

 

Завдання 114 Письмове ділення

_44880 | 4   

 4         11220

 _4

   4

   _8

     8

     _8

       8

       0

_53920 | 8      

 48        67400

 _59

   56

   _32

     32

       0

_964000 | 4    

 8           241000

_16

  16

    _4

      4

      0

Завдання 115

Усі учні одного класу в перший день канікул поїхали на екскурсії: у Полтаву — m учнів, а в Чернівці — n учнів. Скільки учнів навчається у цьому класі?
Вираз: m + n (уч.)

 

Завдання 116
Учні одного класу їздили на екскурсії до Полтави й Чернігова. У Полтаві побувало m учнів, а в Чернігові — n учнів, причому обидва міста відвідало 5 учнів. Скільки учнів у цьому класі?
Вираз: m + n  5 (уч.)
Якщо m = 21, n = 17, то m + n  5 = 21 + 17  5 = 33 (уч.)

 

Завдання 117 Письмове ділення

_22850 | 5   

 20         4570

 _28

   25

   _35

     35

       0

_57680 | 8     

 56        7210

 _16

   16

     _8

       8

       0

_189540 | 3    

 18         63180

   _9

     9

     _5

       3

      _24

        24

          0

_741600 | 6    

 6           123600

_14

  12

  _21

    18

    _36

      36

        0

Завдання 118

_4320 | 4   

 4      1080

 _32

   32

     0

1080 > 532

_909000 | 3     

 9           303000

   _9

     9

     0

33330 < 303000

_1380 | 3   

 12      460

 _18

   18

     0

460 < 526

_102400 | 4       

   8          25600

  _22

    20

    _24

      24

        0

20024 < 25600

КРОК 14

Завдання 119

Котру годину показує кожен годинник у першій і другій половині доби?

2 год 25 хв, 14 год 25 хв
7 год 50 хв, 19 год 50 хв
8 год 5 хв, 20 год 5 хв
4 год 40 хв, 16 год 40 хв

 

Завдання 120
Котру годину показуватиме кожен годинник у першій половині доби через чверть години? А за чверть?
2 год 25 хв + 15 хв = 2 год 40 хв, 14 год 25 хв – 15 хв = 14 год 10 хв
7 год 50 хв + 15 хв = 8 год 5 хв, 19 год 50 хв – 15 хв = 19 год 35 хв
8 год 5 хв + 15 хв = 8 год 20 хв20 год 5 хв – 15 хв = 19 год 50 хв
4 год 40 хв + 15 хв = 4 год 55 хв, 16 год 40 хв – 15 хв = 16 год 25 хв

 

Завдання 121
624 : 6 = (600 + 24) : 6 = 600 : 6 + 24 : 6 = 100 + 4 = 104
832 : 8 = (800 + 32) : 8 = 800 : 8 + 32 : 8 = 100 + 4 = 104
912 : 3 = (900 + 12) : 3 = 900 : 3 + 12 : 3 = 300 + 4 = 304
824 : 4 = (800 + 24) : 4 = 800 : 4 + 24 : 4 = 200 + 6 = 206
515 : 5 = (500 + 15) : 5 = 500 : 5 + 15 : 5 = 100 + 3 = 103

 

Завдання 122
За 4 однакові телевізори заплатили 41 200 грн. Яка ціна такого телевізора?
Короткий запис
4 т.  41200 грн
1 т.  ?
Розв'язання
41200 : 4 = 10300 (грн)
Відповідь: ціна телевізора 10300 гривень.

 

Завдання 123
На трьох однакових вишиванках 318 000 хрестиків. Скільки хрестиків на одній такій вишиванці?
Короткий запис
3 в.  318000 хр.
1 в.  ?
Розв'язання
318000 : 3 = 106000 (хр.)
Відповідь: на одній такій вишиванці 106000 хрестиків.

 

Завдання 124 Письмове ділення

_4388 | 4   

 4      1097

 _38

   36

   _28

     28

       0

_63434 | 7     

 63        9062

  _43

    42

    _14

      14

        0

_32445 | 9    

 27        3605

 _54

   54

     _45

       45

         0

Завдання 125 Письмове ділення

_25221 | 3   

 24        8407

 _12

   12

    _21

      21

        0

_962428 | 4     

 8           240607

_16

  16

    _24

      24

        _28

          28

            0

_25425 | 5    

 25         5085

   _42

     40

     _25

       25

         0

_622448 | 8    

 56           77806

 _62

   56

   _64

     64

       _48

         48

           0

Завдання 126 Порівняй іменовані величини.
3 год 25 хв < 2 год 90 хв   (205 хв < 210 хв)
1 год 3 хв 20 с < 2 год 2 хв 70 с   (3800 с 7360 с)
6 год = 360 хв   (360 с = 360 с)
12 хв > 200 с (720 с > 200 с)

 

Завдання 127
Один клас зібрав 12 мішків каштанів, а інший — 9 таких самих мішків. Виявилося, що за масою перший клас зібрав на 126 кг більше. Яка маса кожного мішка?
Розв'язання
1) 12 – 9 = 3 (м. на стільки більше зібрав перший клас
2) 126 : 3 = 42 (кг)
Відповідь: маса кожного мішка 42 кілограми.

 

Завдання 128
Продовження ... Скільки кілограмів каштанів зібрав кожен клас?
Короткий запис
 ?, 12 м по 42 кг
II  ?, 9 м по 42 кг
Розв'язання

3) х 42

      12

      84

     42

     504 (кг)  зібрав I клас

4) х 42
       9
    378 (кг)
Відповідь: перший клас зібрав 504 кг каштанів, другий клас іншого мішка 378 кг.
Завдання 129
Волонтери купили 120 зошитів у лінійку по 48 сторінок і 135 таких самих зошитів у клітинку за однією ціною. За зошити у лінійку заплатили на 270 грн менше. Яка ціна одного купленого зошита?
Розв'язання
1) 135 – 120 = 15 (з. на стільки більше у клітинку
2) 270 : 15 = 18 (грн)
Відповідь: ціна зошита 18 гривень.

 

Завдання 130
Продовження ... Скільки гривень заплатили волонтери за зошити в лінійку, а скільки — за зошити у клітинку?
Короткий запис
У лінійку ?, 120 з. по 18 грн
У клітинку  ?, 135 з. по 18 грн
Розв'язання
3) 18 • 120 = 2160 (грн)  заплатили за зошити в лінійку
4) 18 • 135 = 2430 (грн)
Відповідь: за зошити в лінійку заплатили 2160 грн, за зошити в клітинку заплатили 2430 грн.