Завдання 514
Скільки предметів потрібно домалювати в кожному рядку, щоб отримати ціле?
5 - 2 = 3 (ябл.) – треба домалювати яблук
5 - 4 = 1 (л.) – треба домалювати листків
5 - 3 = 2 (м.) – треба домалювати м'ячів
5 - 3 = 2 (з.) – треба домалювати зірок
 
Завдання 515
Катер пройшов 6 км, що становить 1/5 частини всього шляху. Скільки кілометрів має пройти катер?
Короткий запис
6 км  це 1/5 шляху
Шлях  ?
Розв'язання
6 : 1  5 = 30 (км)
Відповідь: катер має пройти 30 кілометрів.
 
Завдання 516
Знайди площу круга, якщо площа його частини (у м2) подана на рисунку.
15 • 9 = 135 (м2– площа круга з одною частиною 15 м2
• 6 = 54 (м2– площа круга з одною частиною 9 м2
35 • 4 = 140 (м2– площа круга з одною частиною 35 м2
42 • 2 = 84 (м2– площа круга з одною частиною 42 м2
 
Завдання 517
Знайди довжину відрізка АВ, якщо:
а) 1/3 його довжини дорівнює 23 мм; 250 м;
23 мм : 1  3 = 69 мм; 250 м : 1  3 = 750 м
б) 1/5 його довжини дорівнює 35 см; 310 дм;
35 см : 1  5 = 175 см; 310 дм : 1  5 = 1550 дм
в) 1/10 його довжини дорівнює 17 мм; 133 м.
17 мм : 1  10 = 170 мм; 133 м : 1  10 = 1330 м
 
Завдання 518
На клумбі росло 30 півоній, що становить 1/15 всієї кількості квітів. Скільки квітів на клумбі?
Короткий запис
30 п.  це 1/15 квітів
Квітів  ?
Розв'язання
30 : 1  15 = 450 (кв.)
Відповідь: на клумбі 450 квітів.
 
Завдання 519
Фермер продав 137 кг моркви, що становить третину зібраного. Скільки моркви зібрав фермер?
Короткий запис
137 кг  це 1/3 моркви
Моркви  ?
Розв'язання
137 : 1  3 = 411 (кг)
Відповідь: фермер зібрав 411 кг моркви.
 
Завдання 520
У цистерну налили 80 л води, що заповнила її на 1/3 всієї місткості. Скільки літрів води вміщає цистерна? Скільки води можна ще долити?
Короткий запис
Налили  80 л, це 1/3 місткості
Місткість  ?
Можна долити  ?
Розв'язання
1) 80 : 1  3 = 240 (л) – уміщає цистерна
2) 240 – 80 = 160 (л) – можна долити
Відповідь: цистерна уміщає 240 л; можна долити ще 160 л води.
 
Завдання 521
За один день із діжки продали 1/7 усієї капусти. Скільки капусти було в діжці, якщо продали 6 кг? На скільки ще днів вистачить цієї діжки капусти, якщо щодня продавати таку саму кількість?
Короткий запис
Продали  6 кг, це 1/7 усієї капусти
Всього  ?
Вистачить  ? дн., по 6 кг
Розв'язання
1) 6 : 1  7 = 42 (кг) – всього капусти
2) 42 – 6 = 36 (кг) – залишилося після першого дня
3) 36 : 6 = 6 (дн.)
Відповідь: ще на 6 днів вистачить цієї діжки капусти.
 
Завдання 522 Вирази іменовані величини у хвилинах.
2 год 15 хв = • 60 хв + 15 хв = 135 хв
7 год 3 хв = • 60 хв + 3 хв = 423 хв
8 год 43 хв = • 60 хв + 43 хв = 523 хв
10 год 10 хв = 10 • 60 хв + 10 хв = 610 хв
 
Завдання 523 За даними таблиці знайди значення виразу.
• 150 – 480 : 20 = 300 – 24 = 276
• 500 – 480 : 40 = 1000 – 12 = 988
• 30 – 480 : 120 = 60 – 4 = 56
• 70 – 480 : 60 = 140 – 8 = 132
• 25 – 480 : 10 = 50 – 48 = 2
• 44 – 480 : 12 = 88 – 40 = 48
• 210 – 480 : 3 = 420 – 160 = 260
• 52 – 480 : 8 = 104 – 60 = 44
 
КРОК 52
Завдання 524
Трикутників 12 і прямокутників 19 є гранями усіх зображених фігур.
 
Завдання 525
Знайди 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 1/6, 5/6 від кількості клітинок, обведених оранжевим на рисунку.
24 : 2 = 12 (кл.)
24 : 3 = 8 (кл.)
24 : 4 • 3 = 18 (кл.)
24 : 6 = 4 (кл.)
24 : 6 • 5 = 20 (кл.)
 
Завдання 526
Продовження ... Знайдіть площу зображеного прямокутника, якщо відомо, що площа:
• одного квадратика дорівнює 2 м2;
• 24 = 48 (м2
• трьох квадратиків — 10 см2;
24 : 3 • 10 = 80 (м2
• третини прямокутника — 50 м2.
50 : 1 • 3 = 150 (м2
 
Завдання 527
Пішохід за 1 год проходить 4 км, що становить 1/3 частину шляху, який долає за одну годину велосипедист. Яку відстань проїде велосипедист за 1 год? А за 3 год?
Короткий запис
1 год  ?, 4 км, становить 1/3 шляху
3 год  ?
Розв'язання
1) 4 : 1  3 = 12 (км) – долає за 1 год велосипедист
2) 12  3 = 36 (км) – долає за 3 год велосипедист
Відповідь: велосипедист долає 12 км за 1 год, а 36 км за 3 год.
 
Завдання 528
За тиждень у магазині продали 420 кг гречки, що становить 2/3 усієї гречки, що привезли. Скільки гречки привезли в цей магазин?
Розв’язання
1) 420 : 2 = 210 (кг)  1/3 маси
2) 210  3 = 630 (кг)
Відповідь: усього в магазин привезли 630 кг.
 
Завдання 529
Маса індика 9 кг, що становить 3/40 маси страуса. Яку масу має страус?
Короткий запис
Маса індика  9 кг, що становить 3/40 маси страуса
Маса страуса  ?
Розв'язання
1) 9 : 3 = 3 (кг) – 1/40 маси
2) 3  40 = 120 (кг)
Відповідь: страус має 120 кілограмів.
 
Завдання 530
Висота одного з будинків 36 м, що становить 9/32 висоти хмарочоса. Знайди висоту хмарочоса.
Короткий запис
Будинок  36 м, що становить 9/32 хмарочоса
Хмарочос  ?
Розв'язання
1) 36 : 9 = 4 (м) – 1/32 висоти
2) 4  32 = 128 (м)
Відповідь: висота хмарочоса 128 метрів.