Інші завдання дивись тут...

КРОК 61
Завдання 600 Ділення
360 : 3 = 120 
360 : 5 = 72
360 : 9 = 40
360 : 12 = 30
360 : 8 = 45
360 : 6 = 60
360 : 18 = 20
35 : 5 = 7
75 : 5 = 15
65 : 5 = 13
55 : 5 = 11
45 : 5 = 9
95 : 5 = 19 
85 : 5 = 17
Завдання 601 Порівняй вирази без обчислень
3921 : 3 < 39213 : 3
4585 : 5 < 458515 : 5
Завдання 602
На скільки частка чисел 90000 і 1000 менша, ніж частка чисел 90000 і 100? На 810
90000 : 100 – 90000 : 1000 = 900 – 90 = 810
 
Завдання 603
У Діани 25 гривень монетами по 10 копійок, а у Левка 25 гривень монетами по 50 копійок. На скільки більше монет у Діани, ніж у Левка?
Короткий запис
У Діани — ? м., 25 грн по 10 коп.
У Левка — ? м., 25 грн по 50 коп.
На скільки м. більше у Діани — ?
Розв’язання
25 грн = 2500 коп.
1) 2500 : 10 = 250 (м.) – у Діани
2) 2500 : 50 = 50 (м.) – у Левка
3) 250 – 50 = 200 (м.)
Відповідь: на 200 монет більше в Діани.
 
Завдання 604
В одного жука — 6 ніжок, в одного павука — 8 ніжок. На скільки більше павуків, ніж жуків, якщо у павуків разом 656 ніжок, а у жуків — 126 ніжок?
Короткий запис
1 ж. — 6 н.
? ж. — 126 н.
1 п. — 8 н. 
? п. — 656 н.
На скільки більше  ?
Розв’язання
1) 126 : 6 = 21 (к.) – серед комах жуки
2) 656 : 8 = 82 (к.) – серед комах павуки
3) 82 – 21 = 61 (к.)
Відповідь: на 61 павуків більше, ніж жуків.
 
Завдання 605
Слон з однаковим апетитом з’їдає 1 т корму за 4 доби, а зебра — за 200 діб. На скільки більше корму з’їдає за добу слон, ніж зебра?
Розв’язання
1 т = 1000 кг
1) 1000 : 4 = 250 (кг) — слон за добу
2) 1000 : 200 = 5 (кг) — зебра за добу
3) 250 – 5 = 245 (кг)
Відповідь: на 245 кг корму більше з’їдає за добу слон, ніж зебра.
 
Завдання 606
100 л соняшникової олії отримують із 300 кг смаженого соняшникового насіння або із 500 кг несмаженого. На скільки кілограмів менше потрібно смаженого насіння, ніж несмаженого для отримання 1 л соняшникової олії?
Короткий запис
Смажене — 100 л — 300 кг
Несмажене — 100 л — 500 кг
На скільки менше для 1 л — ?
Розв’язання
1) 300 : 100 = 3 (кг) – смаженого для 1 л
2) 500 : 100 = 5 (кг) – несмаженого для 1 л
3) 5 – 3 = 2 (кг)
Відповідь: на 2 кг менше потрібно смаженого насіння, ніж несмаженого для отримання 1 л соняшникової олії.
 
Завдання 607
Загальна площа чотирьох однакових кухонь 32 м2 , а п’яти однакових кімнат — 75 м2. На скільки менша площа однієї такої кухні, ніж площа однієї такої кімнати?
Короткий запис
Кухонь — 4 — 32 м2
Кімнат — 5 — 75 м2
На скільки менша площа 1 кухні — ?
Розв’язання
1) 32 : 4 = 8 (м2) – площа однієї кухні
2) 75 : 5 = 15 (м2– площа однієї кімнати
3) 15 – 8 = 7 (м2)
Відповідь: на 7 м2 менша площа однієї такої кухні, ніж площа однієї такої квартири.
 
Завдання 608
Стриж за 5 с пролетів 235 м, а сапсан за 10 с — 270 м. На скільки швидкість стрижа більша, ніж швидкість сапсана?
Короткий запис
Стриж — 5 с — 235 м
Сапсан — 10 с — 270 м
На скільки швидкість стрижа більша — ?
Розв’язання
1) 235 : 5 = 47 (м/с) – швидкість стрижа
2) 270 : 10 = 27 (м/с) – швидкість сапсана
3) 47 – 27 = 20 (м/с)
Відповідь: на 20 м/с швидкість стрижа більша, ніж швидкість сапсана.
 
Завдання 609
7475 л мінеральної води можна розлити в пляшки місткістю 1 л або 5 л. На скільки більше потрібно однолітрових пляшок, ніж п’ятилітрових?
Короткий запис
Однолітрові — 1 л — 7475 л
П'ятилітрові — 5 л — 7475 л
На скільки більше потрібно однолітрових — ?
Розв’язання
1) 7475 : 1 = 7475 (пл.) – однолітрових
2) 7475 : 5 = 1495 (пл.) – п'ятилітрових
3) 7475 – 1495 = 5980 (пл.)
Відповідь: на 5980 однолітрових пляшок потрібно більше, ніж п'ятилітрових.
 
Завдання 610
Розріж такий квадрат на рівні частини іншими способами.
 
КРОК 62
Завдання 611
Бабуся за день може сплести 3 пари дитячих шкарпеток. Скільки пар дитячих шкарпеток може сплести бабуся за 5 днів?
Продуктивність  Час = Виробіток
 
Завдання 612
Продовження ... Склади задачу, обернену до заданої, і назви рівності, за допомогою яких ці задачі розв’язуютьБабуся за 5 днів може сплести 3 пари дитячих шкарпеток. Скільки пар дитячих шкарпеток може сплести бабуся за 1 день?
Виробіток : Час = Продуктивність
 
Завдання 613
Склодув за зміну видуває 250 ялинкових іграшок, а його учень — 50. За скільки змін вони видують 1500 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом?
Короткий запис
Склодув — 1 зм. — 250 ігр.
Учень — 1 зм. — 50 ігр.
Разом — ? зм. — 1500 ігр.
Розв’язання
1) 250 + 50 = 300 (ігр.) — разом за зміну
2) 1500 : 300 = 5 (зм.)
Відповідь: за 5 змін склодув та його учень видують 1500 ялинкових іграшок.
 
Завдання 614 
Петро Іванович з’їдає миску вареників за 3 хв, а Іван Петрович — за 6 хв. За який час вони з’їдять миску вареників разом?
Розв’язання
1) 6 : 3 = 2 (м.) — Петро Іванович за 6 хв
2) 2 + 1 = 3 (м.) — чоловіки разом за 6 хв
3) 6 : 3 = 2 (хв) 
Відповідь: за 2 хвилини чоловіки разом з’їдять миску вареників.
 
Завдання 615
Час виконання обома < Час першого + Час другого.
Роботу виконають швидше, якщо працюватимуть разом.
 
Завдання 616
Одна машина за 3 хв виготовляє 75 упаковок для мила, а друга за 2 хв — 440 упаковок. Скільки упаковок для мила виготовлять ці машини за 5 хв, якщо працюватимуть одночасно?
Короткий запис
I — 3 хв — 75 уп.
II — 2 хв — 440 уп.
Разом — 5 хв — ? уп.
Розв’язання
1) 75 : 3 = 25 (уп.) – I машина за 1 хв
2) 440 : 2 = 220 (уп.) – II машина за 1 хв
3) 25 + 220 = 245 (уп.) – разом за 1 хв
4) 245  5 = 1225 (уп.)
Відповідь: виготовлять 1225 упаковок, якщо працюватимуть разом.
 
Завдання 617
За 1 день 2 комбайни збирають ячмінь із площі 144 га, а 2 комбайни з бункерами — із площі 176 га. З якої площі зберуть ячмінь ці 4 комбайни за 2 дні, якщо працюватимуть одночасно?
Короткий запис
Комбайни — 1 д. — 144 га
Комбайни з бункерами — 1 д. — 176 га
Разом — 2 д. — ? га
Розв’язання
1) 144 + 176 = 320 (га) – разом за 1 день
2) 320  2 = 640 (га)
Відповідь: зберуть ячмінь за 2 дні із площі 640 га, якщо працюватимуть разом.
 
Завдання 618
Перша пекарня випікає щодня 750 кг хліба, а друга — 170 кг. Скільки кілограмів хліба випечуть ці пекарні разом за тиждень?
Короткий запис
I — 1 день — 750 кг
II — 1 день — 170 кг
Разом — 7 днів — ? кг
Розв’язання
1) 750 + 170 = 920 (кг) – разом за 1 день
2) 920  7 = 6440 (кг)
Відповідь: разом ці пекарні випечуть 6440 кг хліба за тиждень.
 
КРОК 63 
Завдання 619
Геометричні фігури: піраміда, паралелограм, конус, куб, куля, циліндр
 
Завдання 620
У скільки разів 170  4  6 більше, ніж 170 · 6? У 4 рази
(170  4  6) : (170  6) = 4
 
Завдання 621
У скільки разів маса 40 тістечок по 100 г менша від маси 80 тістечок по 200 г?
Короткий запис
40 т. — по 100 г
80 т — по 200 г
У скільки разів менше г — ?
Розв’язання
1) 100  40 = 4000 (г) – маса 40 тістечок
2) 200 : 80 = 16000 (г) – маса 80 тістечок
3) 16000 : 4000 = 4 (р.)
Відповідь: у 4 рази менша маса тістечок.
 
Завдання 622
Для виготовлення 1 т скла потрібно 400 кг соди, 700 кг піску та вапно. У скільки разів менше потрібно соди для виготовлення 7 т скла, ніж піску для 8 т скла?
Розв’язання
1) 400  7 = 2800 (кг) — соди
2) 700  8 = 5600 (кг) — піску
3) 5600 : 2800 = 2 (р)
Відповідь: у 2 рази менше потрібно соди для виготовлення 7 т скла, ніж піску для 8 т скла.
 
Завдання 623
У скільки разів 6 упаковок зефіру по 140 грн за упаковку дешевші, ніж 14 упаковок по 120 грн?
Короткий запис
8 уп. — по 140 грн
14 уп. — по 120 грн
У скільки разів менше грн — ?
Розв’язання
1) 140  6 = 840 (грн) — зефіру 6 упаковок
2) 120  14 = 1680 (грн) — зефіру 14 упаковок
3) 1680 : 840 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази 6 упаковок зефіру по 140 грн за упаковку дешевші.
 
Завдання 624
У першому готелі кожному гостеві дали 3 рушники, а у другому — 4 рушники. У скільки разів більше рушників дали 140 гостям у першому готелі, ніж 21 гостю — у другому готелі?
Короткий запис
140 г. — по 3 р.
21 г. — по 4 р.
У скільки разів більше р. — ?
Розв’язання
1) 140  3 = 420 (р.) — дали 140 гостям
2) 21  4 = 84 (р.) — дали 84 гостям
3) 420 : 84 = 5 (разів)
Відповідь: у 5 разів більше рушників дали 140 гостям у першому готелі.
 
Завдання 625
У кожного здорового собаки 42 зуби, а у кожного здорового кота — 30 зубів. У скільки разів більше зубів у 21 кота, ніж у 5 собак?
Короткий запис
5 с. — по 42 з.
21 к. — по 30 з.
У скільки разів більше з. — ?
Розв’язання
1) 42  5 = 210 (з.) — у собак
2) 30  21 = 630 (з.) — у котів
3) 630 : 210 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази більше зубів у 21 кота.
 
Завдання 626
Одну тонну паперу можна виготовити з 1 т 300 кг пшеничної соломи або із 3 т 500 кг деревини. У скільки разів менше потрібно деревини для виготовлення 26 т паперу, ніж соломи для виготовлення 140 т паперу?
Короткий запис
З паперу — 26 т — по 3 т 500 кг
З соломи — 140 т — по 1 т 300 кг
У скільки разів менше деревини — ?
Розв’язання
1 т 300 кг = 1300 кг, 3 т 500 кг = 3500 кг, 26 т = 26000 кг, 140 т = 140000 кг
1) 3500  26000 = 91000000 (кг) = 91000 (т) — з соломи
2) 1300  140000 = 182000000 (кг) = 182000 (т) — з паперу
3) 182000 : 91000 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази менше потрібно деревини.
 
Завдання 627
Маса однієї малої ковдри 2 кг, а великої  3 кг. У скільки разів більша маса 99 малих ковдр, ніж 22 великих??
Короткий запис
Мала ковдра — 99 шт. — по 2 кг
Велика ковдра — 22 шт. — по 3 кг
У скільки разів більша маса — ?
Розв’язання
1) 2  99 = 198 (кг) — маса малих ковдр
2) 3  22 = 66 (кг) — маса великих ковдр
3) 198 : 66 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази більша маса малих ковдр.