Інші завдання дивись тут...

КРОК 4
Завдання 1
Діти гралися з кубиками і створили такі фігури. Скільки кубиків містить кожна?
 4 = 12
• 4 • 3 = 48

 

Завдання 30
Прямокутний паралелепіпед має 8 вершин, 12 ребер і 6 граней.

 

Завдання 31
Протилежні ребра і грані прямокутного паралелепіпеда рівні.

 

Завдання 32
1. Яку частину від усіх ребер (12) прямокутного паралелепіпеда складають ребра нижньої основи (4)? Третю частину.
2. Яку частину від усіх вершин (8) прямокутного паралелепіпеда складають вершини однієї грані (4)? Половину.

 

Завдання 33  Знайдіть 1/3 від значення кожного виразу.
(600 – 240) : 4 + 36 = 360 : 4 + 36 = 126 
(260 + 240) : 5 – 28 = 500 : 5 – 28 = 72
(480 – 360) : 6 + 31 = 120 : 6 + 31 = 51
126 : 3 • 1 = 42
72 : 3 • 1 = 24
51 : 3 • 1 = 17
Завдання 34
Які терміни слід вставити замість *, щоб отримати істинні твердження?
Куб — це прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні
Квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони рівні.

 

КРОК 5
Завдання 35
Назви зроблені з пластиліну фігури, зображені на малюнку.
Куля, куб, піраміда, паралелепіпед, конус, піраміда, піраміда.

 

Завдання 36
Поспішайко роздрукував знайдену в Інтернеті розгортку прямокутного паралелепіпеда, зробив з неї об’ємну фігуру і виміряв її розміри.
Допоможи йому знайти площу розгортки.
(1  1) • 2 + (1 • 3) • 4 = 2 + 12 = 14 (дм.)

 

Завдання 37
Скільки кубиків із ребром 1 дм потрібно взяти, щоб утворити паралелепіпед з ребром 3 дм? 3 кубики.
А з ребром 1 см? 30 кубиків.

 

Завдання 38
Чи існує прямокутний паралелепіпед, чотири грані якого мають площі 1 м2, 3 м2, 5 м2, 7 м2? Ні

 

Завдання 39
За перший день туристи пройшли 12 км, що склало третину запланованого шляху. Який шлях планували подолати туристи?
Розв'язання
12 • 3 = 36 (км)
Відповідь: туристи планували пройти шлях 36 кілометрів.

 

Завдання 40
Маса родзинок становить 1/4 частину маси винограду, з якого вони зроблені. Скільки потрібно взяти винограду, щоб отримати 70 кг родзинок?
Розв'язання
70 • 4 = 280 (кг)
Відповідь: потрібно 280 кілограмів.

 

Завдання 41
8076 + 10556 + 21000 + 9444 + 924 = (8076 + 924) + (10556 + 9444) + 21000 =
= 9000 + 20000 + 21000 = 50000
2704 + 5884 + 250 + 1116 + 296 = (2704 + 296) + (5884 + 1116) + 250 =
= 3000 + 7000 + 250 = 100250

 

Завдання 42
Для оздоблення подарунків використали 235 см стрічки, що становить четверту частину довжини всієї стрічки. Якою була довжина стрічки? Скільки  сантиметрів стрічки залишилось?
Розв'язання
1) 235 • 4 = 940 (см)
2) 940 – 235 = 705 (см)
Відповідь: довжина стрічки 940 сантиметрів, залишилося 705 сантиметрів.

 

КРОК 6
Завдання 45 
1 м = 100 см 
1 год  = 60 хв 
1 км = 10000 дм
1 м = 10 дм 
1 хв = 60 с 
1 ц = 100 кг
1 м = 1000 мм
1 доба = 24 год
1 год = 3600 с
Завдання 44
Торт масою 1 кг розрізали на 8 частин. Яка маса однієї частини?
Розв'язання
1000 : 8 = 125 (г)
Відповідь: маса 1 частини 125 грам.

 

Завдання 45
Дріт завдовжки 1 м розрізали на 5 частин. Яка довжина однієї частини?
Розв'язання
100 : 5 = 20 (см)
Відповідь: довжина 1 частини 20 сантиметрів.

 

Завдання 46
2 м > 125 см
60 ц > 5 т
2 год > 1200 с
Завдання 47
Родина обирає для покупки 2 предмети. Знайдіть решту з 50 000 грн у кожному можливому випадку.
50000  (20500 + 13200) = 5000  33700 = 16300
50000  (20500 + 16800) = 5000  37300 = 12700
50000  (13200 + 16800) = 5000  30000 = 20000
50000  (13200 + 31700) = 5000  44900 = 5100
50000  (16800 + 31700) = 5000  48500 = 1500
Чи можна за ці гроші купити три предмети? Не можна.

 

Завдання 48
237 см + 23 см = 260 см
125 ц + 9 ц = 134 ц
312 м – 31 м = 281 м
234 г – 55 г = 179 г
77 км + 1770 км = 1847 км
76 кг + 567 кг = 643 кг
2 км – 2 м = 2000 м – 2 м = 1998 м
1 т – 987 кг = 1000 кг – 987 кг = 13 кг
 
15 ц 35 кг + 2 т 2 ц 7 кг = 1535 кг + 2207 кг = 3742 кг
22 т 33 кг + 33 ц 88 кг = 22033 кг + 3388 кг = 25421 кг
3 т 4 ц 5 кг + 2 ц 75 кг = 3405 кг + 275 кг = 3680 кг
7 т 25 ц – 1 т 305 кг = 9500 кг – 1305 кг = 8195 кг
 
Завдання 50
7 м 35 см + 11 м 35 дм = 735 см + 1450 см = 2185 см
2 км 3 м + 123 м 7 см = 2300 см + 12307 см = 14607 см
 
Завдання 51
+ 24 т 83 ц
   13 т 17 ц
   38 т
_15 грн 10 коп.
   7 грн 50 коп.
   7 грн 60 коп.
Завдання 52
Зі станцій А і В, відстань між якими 50 км, одночасно в протилежних напрямках вийшли два потяги. Швидкість одного з них становить 60 км/год, а іншого — 64 км/год. Яка відстань буде між потягами через 2 години?
Розв'язання
1) 60 • 2 = 120 (км) – пройшов перший потяг
2) 64 • 2 = 128 (км) – пройшов другий потяг
3) 120 + 128 + 50 = 298 (км)
Відповідь: відстань між потягами буде 298 кілометрів.

 

Завдання 53
Продовження ... Якою буде відстань між потягами через 30 хв, якщо вони одночасно виїдуть зі станцій А і В назустріч один одному?
Розв'язання
30 хв = 1/2 год 
1) 60 • 1 : 2 = 30 (км) – пройшов перший потяг
2) 64 • 1 : 2 = 32 (км) – пройшов другий потяг
3) 30 + 32 = 62 (км)  дві відстані 
4) 62  50 = 12 (км)
Відповідь: відстань між потягами буде 12 кілометрів.
 
Завдання 54
На міжнародній регаті з вітрильного спорту брало участь 120 великих яхт, що становило 1/2 малих і 1/3 середніх. На скільки більше було середніх яхт, ніж великих? Скільки усього яхт змагалося?
Розв'язання
1) 120 : 1 • 2 = 240 (яхт) – малих яхт
2) 120 : 1 • 3 = 360 (яхт) – середніх яхт
3) 360 – 240 = 120 (яхт) – на стільки більше середніх
4) 120 + 240 + 360 = 720 (яхт)
Відповідь: середніх більше на 120 яхт; змагалося 720 яхт.