Інші завдання дивись тут... 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант І.

Завдання 1. Яке найбільше п'ятицифрове число можна записати за допомогою цифр 0, 2, 4, 7, 9, якщо кожну цифру

використовувати один раз?

А 97 240

Б 97 402

В 97 420

 

Завдання 2. Яке з чисел можна записати у вигляді суми розрядних доданків: 700 000 + 10 000 + 800 + 5?

А 701 805

Б 710 805

В 710 850

 

Завдання 3. 1/7  числа 154 дорівнює  

А 12 

Б 18

В 22. 

 

154 : 7 • 1 = 22

 

Завдання 4. Яке число є розв'язком рівняння х : 4 = 2001 ?

А 8400 

Б 4008 

В 8004

 

х : 4 = 2001

х = 2001 • 4

х = 8004

8004 : 4 = 2001

2001 = 2001 

 

Завдання 5. Ширина прямокутника дорівнює 12 см, а довжина — у 2 рази більша. Знайди периметр цього прямокутника

А 36 см 

Б 72 см 

В 48 см

 

Розв'язання.

1) 12 • 2 = 24 (см) – довжина прямокутника.

2) (12 + 24) • 2 = 72 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 72 сантиметри.

 

Завдання 6. Автомобіліст має подолати відстань 270 км. Частину шляху він проїхав за 3 год, рухаючись зі швидкістю 70 км/год. Скільки кілометрів залишилося проїхати автомобілісту?

Розв'язання.

1) 70 • 3 = 210 (км) – проїхав відстань автомобіліст.

2) 270 – 210 = 60 (км) – залишилося проїхати автомобілісту.

Відповідь: 60 кілометрів.

 

Завдання 7. 

3267 + (4078 • 8 – 8960 : 7) = 34 611

х 4078

       8

 32624

_8960  |     7

 7        1280

 19

 14

   56

   56

     0

 

_32624

   1280

 31344

+  3267

  31344

  34611

 2 кг - 200 г = 1800 г

1 спосіб.

2 кг – 200 г = 2 • 1000 г – 200 г = 2000 г – 200 г = 1800 г

2 спосіб.

_ 2000 г

    200 г

  1800 г 

 

Завдання 8. Шість трактористів, маючи однакову продуктивність праці, за 4 дні зорали 144 га поля. Скільки гектарів поля зорють 3 трактористи за 1 день, працюючи з такою самою продуктивністю?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 144 : 6 = 24 (га) – зорає 1 тракторист за 4 дні.

2) 24 : 4 = 6 (га) – зорає 1 тракторист за 1 день.

2) 6 • 3 = 18 (га) – зорють 3 трактористи за 1 день.

2 спосіб.

1) 144 : 4 = 36 (га) – зорають 6 трактористів за 1 день.

2) 36 : 6 = 6 (га) – зорає 1 тракторист за 1 день.

2) 6 • 3 = 18 (га) – зорють 3 трактористи за 1 день.

3 спосіб.

1) 144 : 2 = 72 (га) – зорють 3 трактористи за 4 дні.

2) 72 : 4 = 18 (га) – зорють 3 трактористи за 1 день.

4 спосіб.

1) 144 : 4 = 36 (га) – зорють 6 трактористів за 1 день.

2) 36 : 2 = 18 (га) – зорють 3 трактористи за 1 день.

Відповідь: 18 га.  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант ІІ.

Завдання 1. Яке найменше п'ятицифрове число можна записати за допомогою цифр 0, 2, 4, 7, 9, якщо кожну цифру

використовувати один раз?

А 24 097

Б 20 479

В 24 709

 

Завдання 2. Яке з чисел можна записати у вигляді суми розрядних доданків: 500 000 + 3 000 +70 + 6?

А 503 706

Б 503 076

В 530 076

 

Завдання 3. 1/8 числа 144 дорівнює...

А 13 

Б 18

В 234

 

144 : 8 • 1 = 18 

 

Завдання 4. Яке число є розв'язком рівняння х : 3 = З010 ?

А 9030 

Б 9010 

В 9003

х : 3 = 3010

х = 3010 • 3

х = 9030

9030 : 3 = 3010

3010 = 3010

 

Завдання 5. Ширина прямокутника дорівнює 13 см, а довжина — у 2 рази більша. Знайди периметр цього прямокутника

А 39 см 

Б 78 см 

В 68 см

Розв'язання.

1) 13 • 2 = 26 (см) – довжина прямокутника.

2) (13 + 26) • 2 = 78 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 78 сантиметри.

 

Завдання 6. Мотоцикліст має подолати відстань 180 км. Частину шляху він проїхав за 2 год, рухаючись зі швидкістю 60 км/год. Скільки кілометрів залишилося проїхати мотоциклісту?

Розв'язання.

1) 60 • 2 = 120 (км) – проїхав відстань мотоцикліст.

2) 180 – 120 = 60 (км) – залишилося проїхати мотоциклісту.

Відповідь: 60 кілометрів.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

5109 + (5084 • 7 – 8670 : 3) = 37807

х 5084

       7

 35588

_8670 | 3    

 6       2890

 26

 24

   27

   27

    0

_ 35588

    2890

  32698

+   5109

   32698

   37807

 2 кг - 400 г = 1600 г

1 спосіб.

2 кг – 400 г = 2 • 1000 г – 400 г = 2000 г – 400 г = 1600 г

2 спосіб.

_ 2000 г

    400 г

   1600 г 

 

Завдання 8. 

П'ять трактористів, маючи однакову продуктивність праці, за 3 дні засіяли 135 га поля. Скільки гектарів поля засіє 1 тракторист за 8 днів, працюючи з такою самою продуктивністю?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 135 : 5 = 27 (га) – засіє поле 1 тракторист за 3 дні.

2) 27 : 3 = 9 (га) – засіє поле 1 тракторист за 1 день.

2) 9 • 8 = 72 (га) – засіє поле 1 тракторист за 8 днів.

2 спосіб.

1) 135 : 3 = 45 (га) – засіють поле 5 трактористів за 1 день.

2) 45 : 5 = 9 (га) – засіє поле 1 тракторист за 1 день.

3) 9 • 8 = 72 (га) – засіє поле 1 тракторист за 8 днів.

Відповідь: 72 га.  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант І.

Завдання 1. Яке з поданих чисел складається із 64 одиниць другого класу й 7 одиниць першого класу?

А 64 007

Б 647

В 6 407

 

Завдання 2. Яке число є добутком чисел 509 і 20?

А 1180 

Б 10 180 

В 101 800

 

х 509

      20

 10180

 

Завдання 3. У якому з трикутників є прямий кут?

А гострокутний

Б прямокутний

В тупокутний

 

Завдання 4. Яку з часток знайдено правильно?

А 48 016 : 16 = 301 

Б 48 016 : 16 = 3010 

В 48 016 : 16 = 3001

 

_ 48016 |  16

  48         3001

    0

    0

    01

     0

     16

     16

      0        

Завдання 5. Периметр квадрата 32 см. Обчисли площу цього квадрата.

А 32 см2 

Б 64 см 

В 64 см2

 

Розв'язання.

1) 32 : 4 = 8 (см) – сторона квадрата.

2) 8 • 8 = 64 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: 64 см2.

 

Завдання 6.

Довжина дороги 68 км. Асфальтом покрили 1/4 довжини дороги. Скільки кілометрів цієї дороги залишилося  заасфальтувати?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 68 : 4 • 1 = 17 (км) – кілометрів дороги заасфальтували.

2) 68 – 17 = 51 (км) – залишилось заасфальтувати.

2 спосіб.

1) 4 – 1 = 3 (частини) – припадає на дорогу без асфальту. 

2) 68 : 4 • 3 = 51 (км) – залишилось заасфальтувати.

Відповідь: залишилось заасфальтувати 51 кілометр.

 

Завдання 7. 

27 • (12 003 – 294 735 : 35) = 96 714

_294735 |  35  

 280        8421

  147

  140

     73

     70

      35

      35

       0

_ 12003

    8421

    3582

х  3582

       27

  25074

  7164

  96714  

13 т 28 кг : 4 = 3 257 кг

 

13 т 28 кг = 13 т + 28 кг = 13 • 1000 кг + 28 кг = 13028 кг

13 028 кг : 4 = 3 257 кг

 

_ 13028 | 4    

   12        3257

    10

     8

     22

     20

      28

      28

        0 

 

Завдання 8. Розв'яжи задачу.

З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках два автобуси. Швидкість першого автобуса 65 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 6 год після початку руху?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 65 • 6 = 390 (км) – проїде перший автомобіль.

2) 65 + 10 = 75 (км/год) – швидкість другого автобуса.

3) 75 • 6 = 450 (км) – проїде другий автомобіль.

4) 390 + 450 = 840 (км) – відстань між автобусами через 6 год від початку руху.

2 спосіб.

1) 65 + 10 = 75 (км/год) – швидкість другого автобуса.

З означення швидкості (відстань за одиницю часу) можна розглядати

2) 75 + 65 = 140 (км) – відстань між автобусами за 1 год.

3) 140 • 6 = 840 (км) – відстань між автобусами через 6 год від початку руху.

Відповідь: 840 кілометрів.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант ІІ.

Завдання 1. Яке з поданих чисел складається із 75 одиниць другого класу й 4 одиниць першого класу?

А 754 

Б 75 004 

В 7 504

 

Завдання 2. Яке число є добутком чисел 406 і 30?

А 1 280 

Б 12 180    

В 121 800  

 

х  406

       30

  12180 

 

Завдання 3. У якому з трикутників є тупий кут?

А гострокутний

Б прямокутний

В тупокутний

 

Завдання 4. Яку з часток знайдено правильно?

А 56 014 : 14 = 401 

Б 56 014 : 14 = 4 001  

В 56 014 : 14 = 4 010  

 

_56014 |  14  

 56        4001

   0

   0

   01

    0

    14

    14

     0 

 

Завдання 5. Периметр квадрата — 36 см. Обчисли площу цього квадрата.

А 81 см2 

Б 81 см

В 36 см2

Розв'язання.

1) 36 : 4 = 9 (см) – сторона квадрата.

2) 9 • 9 = 81 (см2) – площа квадрата.

 

Завдання 6. У кіоску було 72 кулькові ручки. Продали 1/3 всіх ручок. Скільки кулькових ручок залишилося продати?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 72 : 3 • 1 = 24 (р.) – продали ручок.

2) 72 – 24 = 48 (р.) – ручок залишилося.

2 спосіб.

1) 3 – 1 = 2 (частини) – припадає на ручки, що залишилися. 

2) 72 : 4 • 2 = 48 (р.) – залишилось ручок.

Відповідь: 48 ручок.

 

Завдання 7. 

36 • (14 100 – 651 963 : 73) = 186 084

_651963 |    73

 584         8931

  679

  657

   226

   219

     73

     73

      0

_ 14100

    8931

    5169

х   5169

        36

   31014

  15507

  186084

 

25 км 24 м : 8 = 3 128 м = 3 км 128 м

 

25 км 24 м = 25 км + 24 м = 25 • 1000 м + 24 м = 25 024 м

 

_25024 |  8    

 24         3128

   10

    8

    22

    16

     64

     64

       0 

 

Завдання 8. З одного залізничного вокзалу вирушили у протилежних напрямках два потяги. Швидкість першого

потяга 85 км/год, а другого на 10 км/год менша. Яка відстань буде між потягами через 5 год після початку руху?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 85 • 5 = 425 (км) – проїде перший потяг.

2) 85 – 10 = 75 (км/год) – швидкість другого потяга.

3) 75 • 5 = 375 (км) – проїде другий потяг.

4) 425 + 375 = 800 (км) – відстань між потягами через 5 год від початку руху.

2 спосіб.

1) 85 – 10 = 75 (км/год) – швидкість другого потяга.

З означення швидкості (відстань за одиницю часу) можна розглядати

2) 85 + 75 = 160 (км) – відстань між потягами за 1 год.

3) 160 • 5 = 800 (км) – відстань між потягами через 5 год від початку руху.

Відповідь: 800 кілометрів.

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант І.

Завдання 1. Укажи, що позначає в записі числа 340 514 цифра 4

А 4 тис. і 4 од. 

Б 4 дес. тис. і 4 од. 

В 4 од. тис. і 4 од.

 

Завдання 2. Яку частину тонни становить 1 кг?

А   1/1000

Б   1/100

В   1/10

 

Оскільки 1 т = 1000 кг, то 1 кг = 1 / 1000 т

 

Завдання 3. Яка з нерівностей є хибною?

А 20 кг > 200 г 

Б 1 доба > 24 год 

В 500 м < 5 км

 

1 доба = 24 год

 

Завдання 4. При якому значенні b рівність 308 560 + b = 320 590 буде істинною?

А  102 030

Б 11 300

В 12 030

 

308 560 + b = 320 590

b = 320 590 – 308 560

b = 12 030

308 560 + 12 030 = 320 590

320 590 = 320 90

 

Завдання 5. За даними таблиці знайди невідому величину.

Ціна кількість вартість
24 грн 5 кг  ?

А 102 грн 

Б 120 грн 

В 220 грн

 

24 • 5 = 120 (грн.) – вартість покупки.

 

Завдання 6.

Площа поля, що має форму прямокутника, - 240 км2. Знайди довжину поля, якщо його ширина 12 км.

Розв'язання.

1) 240 : 12 = 20 (км) 

Відповідь: довжина поля 20 км.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

120 003 – (294 735 : 35 + 512 • 24) = 99 294

_294735 |  35

 280        8421

  147

  140

     73

     70

      35

      35

       0

х   512

     24

  2048

1024

12288

+ 12288

    8421

   20709

_ 120003

    20709

    99294 

 

17 км 840 м + 8 км 200 м = 26 км 40 м

 

1 спосіб.

17 км 840 м + 8 км 200 м = (17 км + 8 км) + (840 м + 200 м) = 25 км +1040 м = 25 км + 1000 м + 40 м = 25 км + 1 км + 40 м = 26 км 40 м

2 спосіб.

+ 17 км 840 м

   18 км 200 м

   26 км 040 м 

 

Завдання 8. Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км. Літак був у дорозі З год. Швидкість літака в 3 рази більша, ніж швидкість гелікоптера. На скільки більше кілометрів пролетів літак за 3 год, ніж гелікоптер за 2 год?

Розв'язання.

1) 440 : 2 = 220 (км/год) – швидкість гелікоптера.

2) 220 • 3 = 660 (км/год) – швидкість літака.

3) 660 • 3 = 1980 (км) – пролетів літак.

4) 1980 – 440 = 1540 (км) – на стільки більше кілометрів пролетів літак, ніж гелікоптер.

Відповідь: на 1540 кілометрів.

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант ІІ.

Завдання 1. Укажи, що позначає в записі числа 701 572 цифра 7

А 7 тис. і 7 дес. 

Б 7 дес. тис. і 7 од. 

В 7 сот. тис. і 7 дес.

 

Завдання 2. Яку частину кілограма становить 1 г?

А  1/10

Б  1/100

В  1/1000

 

Оскільки 1 кг = 1000 г, то 1 г = 1 / 1000 кг

 

Завдання 3. Яка з нерівностей є хибною?

А 230 ц > 23 т 

Б 500 дм > 5 м 

В З0 хв < 3 год

 

23 т = 23 • 10 ц = 230 ц

 

Завдання 4. При якому значенні d рівність 209 370 + d = 220 390 буде істинною?

А 11200 

Б 11 020  

В 101 020  

 

209 370 + d = 220 390

d = 220 390 – 209 370

d = 11 020

209 370 + 11 020 = 220 390

220 390 = 220 390

 

Завдання 5. За даними таблиці знайди невідому величину.

Ціна кількість вартість
? 4 кг 180 грн

А 45 грн 

Б 60 грн 

В 55 грн

 

180 : 4 = 45 (грн.) – ціна покупки.

 

Завдання 6. Площа ділянки, що має форму прямокутника, — 420 м2. Знайди довжину цієї ділянки, якщо її ширина 14 м.

Розв'язання.

1) 420 : 14 = 30 (м) 

Відповідь: довжина поля 30 м.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

150 006 - (375 345 : 45 + 613 • 32) = 122 049

_375345 |  45

 360        8341

   153

   135

    184

    180

      45

      45

       0

х  613

     32

  1226

1839

19616

+ 19616

    8341

  27957

_ 150006

    27957

  122049

 

18 км 470 м + 6 км 600 м = 25 км 70 м

1 спосіб.

18 км 470 м + 6 км 600 м = (18 км + 6 км ) + (470 м + 600 м) = 24 км + 1070 м = 24 км + 1000 м + 70 м = 24 км + 1 км + 70 м = 25 км 70 м

2 спосіб.

+ 18 км 470 м

    6 км 600 м

   25 км 070 м

 

Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Мотоцикліст за 5 год проїхав 275 км. Велосипедист був у дорозі 6 год. Швидкість руху велосипедиста в 5 разів менша, ніж швидкість мотоцикліста. На скільки більше кілометрів проїхав мотоцикліст за 5 год, ніж велосипедист за 6 год?

Розв'язання.

1) 275 : 5 = 55 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

2) 55 : 5 = 11 (км/год) – швидкість велосипедиста.

3) 11 • 6 = 66 (км) – проїхав велосипедист.

4) 275 – 66 = 209 (км) – на стільки більше кілометрів проїхав мотоцикліст, ніж велосипедист.

Відповідь: на 209 кілометрів.

Інші завдання дивись тут... 

 

  • Анна
    нужно дальше варианты ----> Вибери посилання "Інші завдання дивись тут..."
    27 жовтня 2016 21:46
  • сиргей
    самая лучшая прoграмма
    10 квітня 2017 15:31