Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант І.

Завдання 1. Укажи цифру, яка стоїть у розряді сотень тисяч числа 209 751.

А 9 

Б 0 

В 2

 

Завдання 2. Яка найбільша остача може бути при діленні на 17 (остача завжди менша від дільника)?

А 1 

Б 17 

В 16

 

Завдання 3. Як обчислити периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 8 см?

А 12 • 8 

Б 12 • 2 + 8 • 2 

В 12 + 8 • 2

 

Завдання 4. Знайди правильний порядок дій у виразі 516 + 250 : 50 – 13 • 8 (ділення, множення, додавання, віднімання)

           1        3       2     4

А 516 + 250 : 50 – 13 • 8

           4       1      2       3

Б 516 + 250 : 50 – 13 • 8

            3        1       4       2

В 516 + 250 : 50 – 13 • 8

Завдання 5. Знайди результат множення 3106 • 42.

А 18 622 

Б 130 452   

В 18 636  

 

х   3106

        42

    6212

 12424

 130452 

 

Завдання 6.

В Інтернет - магазині побутової техніки продали 110 обігрівачів, що становить 2/5 усієї кількості обігрівачів магазину. Скільки обігрівачів було в Інтернет - магазині спочатку?

Нагадаємо. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник дробу.

Якщо число уже становить дріб від чогось, щоб знайти ціле, треба число поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу.

Розв'язання.

Якщо 110 обігрівачів уже становить 2/5 від усієї кількості, тоді

110 : 2 • 5 = 275 (об.) – було в магазині обігрівачів спочатку.  

Відповідь: 275 обігрівачів.

 

Завдання 7.  71 418 – b : 56, якщо b = 1008

Якщо b = 1008, тоді 71 418 – b : 56 = 71 418 – 1 008 : 56 = 71 418 – 18 = 71 400

 

_1008 | 56 

   56      18

   448

   448

      0

45 хв • 4 = 180 хв 

45 хв •  4 = (40 хв + 5 хв) • 4 = 40 хв • 4 + 5 хв • 4 = 160 хв + 20 хв = 180 хв

87 к. • 4 = 348 к.

87 к. • 4 = (80 к. + 7 к.) • 4 = 80 к. • 4 + 7 к. • 4 = 320 к. + 28 к. = 348 к.

 

Завдання 8. Відстань між двома портами — 424 км. Із цих портів одночасно назустріч один одному вирушили два катери. Швидкість одного з них 56 км/год, а іншого — на 6 км/год менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання.

І спосіб.

1) 56 – 6 = 50 (км/год) – швидкість другого катера.

2) 56 + 50 = 106 (км/год) – швидкість зближення.

3) 424 : 106 = 4 (год) – через стільки годин катери зустрінуться. 

ІІ спосіб.

1) 56 – 6 = 50 (км/год) – швидкість другого катера.

2) 56 + 50 = 106 (км) – проходять відстань два катери за 1 год.

3) 424 : 106 = 4 (год) – через стільки годин катери зустрінуться. 

Відповідь: катери зустрінуться через 4 години.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант ІІ.

Завдання 1. Укажи цифру, яка стоїть у розряді одиниць тисяч числа 984 510.

А 9 

Б 4 

В 0

 

Завдання 2. Яка найбільша остача може бути при діленні на 19 (остача завжди менша від дільника)?

А 18 

Б 10 

В 11

 

Завдання 3. Як обчислити периметр прямокутника зі сторонами 13 см і 7 см?

А 13 +7 • 2 

Б (13 + 7) • 2 

В 13 + 7 + 7

 

Завдання 4. Знайди правильний порядок дій у виразі 164 : 4 – 24 • 5 + 160 (ділення, множення, віднімання, додавання)

          1     4      3    2 

А 164 : 4 – 24 • 5 + 160

          1    3      2     4

Б 164 : 4 – 24 • 5 + 160

          1      4      2     3

В 164 :  4 – 24 • 5 + 160

Завдання 5. Знайди результат множення 5203 • 26.

А 41 624 

Б 41 678  

В 135 278   

 

х  5203

        26

  31218

10406

135278

 

Завдання 6. В інтернет-магазині побутової техніки продали 105 смартфонів, що становить 3/5 усієї кількості смартфонів у магазині. Скільки смартфонів було в інтернет-магазині спочатку?

Нагадаємо. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник дробу.

Якщо число уже становить дріб від чогось, щоб знайти ціле, треба число поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу.

Розв'язання.

Якщо 105 смартфонів уже становить 3/5 від усієї кількості, тод

105 : 3 • 5 = 175 (см.) – було в магазині смартфонів спочатку.  

Відповідь: 175 смартфонів.

 

Завдання 7.  82 127 – Ь : 63, якщо Ь = 1071

Якщо b = 1071, тоді 82 127 – b : 63 = 82 127 – 1 071 : 63 = 82 127 – 17 = 82 110

 

_1071 |63 

   63     17

   441

   441

     0

 

45 хв • 8 = 360 хв 

45 хв • 8 = (40 хв + 5 хв) • 8 = 40 хв • 8 + 5 хв • 8 = 320 хв + 40 хв = 360 хв

68 к. • 4 = 272 к.

68 к. • 4 = (60 к. + 8 к.) • 4 = 60 к. • 4 + 8 к. • 4 = 240 к. + 32 к. = 272 к.

 

Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Із селища до міста виїхав рейсовий автобус зі швидкістю 60 км/год. Одночасно з міста йому назустріч виїхав інший рейсовий автобус, швидкість якого — на 12 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між селищем і містом становить 396 км?

Розв'язання.

І спосіб.

1) 60 + 12 = 72 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 60 + 72 = 132 (км/год) – швидкість зближення.

3) 396 : 132 = 3 (год) – через стільки годин автобуси зустрінуться. 

2 спосіб.

1) 60 + 12 = 72 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 60 + 72 = 132 (км) – проходять відстань два автобуси за 1 год.

3) 396 : 132 = 3 (год) – через стільки годин автобуси зустрінуться. 

Відповідь: автобуси зустрінуться через 3 години.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант І.

Завдання 1. Скільки всього одиниць тисяч у числі 629 281?

А 9281 

Б 629 

В 9

 

Завдання 2. У якому з кіл проведено радіус (відрізок, який сполучає центр кола та будь-яку точку на колі) ?

А діаметр

Б радіус

В хорда

 

Завдання 3. У якому ряду чисел усі дроби дорівнюють числу 1 (одиничний дріб - дріб, у якого знаменник дорівнює чисельникові) ?

А 2/3, 2/2, 5/5

Б 3/5, 1/5, 4/5

В 2/2, 5/5, 3/3

 

Завдання 4. Яка з поданих рівностей істинна?

А 5 км - 700 м = 4 км 

Б 208 кг : 4 кг = 54 кг 

В 65 м • 5 = 325 м

 

5 км – 700 м = 5 000 м – 700 м = 4 300 м = 4 км 300 м

208 кг : 4 кг = 52

65 м • 5 = (60 м + 5 м) • 5 = 60 м • 5 + 5 м • 5 = 300 м + 25 м = 325 м 

 

Завдання 5. При якому значенні а нерівність 84 000 : а > 2100 буде істинною?   

А 4

Б 40  

В 200

 

84 000 : 4 = 21 000                     21 000 > 2 100

84 000 : 40 = 2 100                     2 100 = 2 100

84 000 : 200 = 420                      420 < 2 100 

 

Завдання 6. Автомобіль виїхав із села о 8 год З0 хв ранку і приїхав у місто о 14 год 20 хв того ж дня. Скільки часу автомобіль перебував у дорозі?

14 год 20 хв – 8 год 30 хв = 13 год + 60 хв + 20 хв – 8 год 30 хв = 13 год 80 хв – 8 год 30 хв = (13 год – 8 год) + (80 хв – 30 хв) = 5 год 50 хв  

Відповідь: автомобіль перебував у дорозі 5 год 50 хв.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

1000 000 – (552 38 : 142 • 402 + 5602) = 838 020

_55238 | 142

 426       389

 1263

 1136

  1278

  1278

      0

х   389

    402

    778

1556

156378

+ 156378

      5602

   161980

_ 1000000

    161980

    838020

З р. – 1 р. 8 міс. = 1 р. 4 міс

3 р. – 1 р. 8 міс. = 2 р. 12 міс. – 1 р. 8 міс = (2 р. – 1 р.) + (12 міс. – 8 міс.) = 1 р. 4 міс

2 р. – 1 р. 8 міс. = 4 міс

 

2 р. – 1 р. 8 міс. = 1 р. 12 міс. – 1 р. 8 міс = (1 р. – 1 р.) + (12 міс. – 8 міс.) = 4 міс

 

Завдання 8. Від пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили два моторні човни. Через 6 год відстань між ними була 378 км. Знайди швидкість другого човна, якщо швидкість першого — 35 км/год.

Розв'язання.

1) 35 • 6 = 210 (км) – проплив перший човен.

2) 378 – 210 = 168 (км) – проплив другий човен.

3) 168 : 6 = 28 (км/год) – швидкість другого човна.

Відповідь: 28 км/год.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант ІІ.

Завдання 1. Скільки всього десятків тисяч у числі 279 845?

А7 

Б 27 

В 279

 

Завдання 2. У якому з кіл проведено діаметр (відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через центр кола) ?

А діаметр

Б радіус

В хорда

 

Завдання 3. У якому ряду чисел усі дроби дорівнюють числу 1 (одиничний дріб - дріб, у якого знаменник дорівнює чисельникові) ?

А  3/3, 2/2, ½

Б 3/3, 5/5, 4/4 

В 2/7, 5/9, ¾

 

Завдання 4. Яка з поданих рівностей істинна?

А 125 м : 25 м = 5 

Б 2800 г + 200 г = 3000 кг 

В 250 кг • 4 = 1 ц

 

125 м : 25 м = 5

2800 г + 200 г = 3 000 г

250 кг • 4 = 1000 кг = 10 ц

 

Завдання 5. При якому значенні а нерівність 420 • а < 8400 буде істинною?

А 20 

Б 200 

В 2

 

420 • 20 = 8400             8 400 = 8 400

420 • 200 = 84 000        84 000 > 8 400

420 • 2 = 840                 840 < 8 400

 

Завдання 6. У вихідний день Борис із родиною о 9 год 40 хв ранку прийшли в зоопарк і провели там 4 год 30 хв. О котрій годині родина вирушила додому?

9 год 40 хв + 4 год 30 хв = (9 год + 4 год) + (40 хв + 30 хв) = 13 год + 70 хв = 13 год + 60 хв + 10 хв = 13 год + 1 год + 10 хв = 14 год + 10 хв = 14 год 10 хв

Відповідь: родина вирушила додому о 14 год 10 хв.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

1 000 000 – (303 • 172 : 606 + 10 756) = 989 158

х   303

    172

    606

 2121

 303

 52116

_52116 | 606 

 4848       86

   3636

   3636

        0

+ 10756

       86

   10842

_ 1000000

     10842

    989158

 

2 доби – 1 доба 9 год = 15 год

2 доби – 1 доба 9 год = 1 доба 24 год – 1 доба 9 год = (1 доба – 1 доба)  + (24 год – 9 год) = 15 год  

 

Завдання 8. Із двох міст, відстань між якими 770 км, одночасно вирушили назустріч один одному два потяги. Перший потяг рухався зі швидкістю 52 км/год. Знайди швидкість другого потяга, якщо вони зустрілися через 7 год.

Розв'язання.

1) 52 • 7 = 364 (км) – проїхав перший потяг.

2) 770 – 364 = 406 (км) – проїхав другий потяг.

3) 406 : 7 = 58 (км/год) – швидкість другого потяга.

Відповідь: 58 км/год. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Варіант І.

Завдання 1. Скільки різних цифр використали для запису числа 81 811  (дві цифри 8 та 1)?

А 2 

Б 5 

В 81 811

 

Завдання 2. Поверхня якого з геометричних тіл складається із 6 квадратів?

А циліндр

Б куб

В паралелепіпед

 

Завдання 3. Яке число пропущено: 98 : * = 6 (ост. 2)?

А 12

Б 16

В 18

 

За визначенням ділення з остачею маємо

98 = * • 6 + 2

* • 6 = 98 – 2

* • 6 = 96

* = 96 : 6 

* = 16

16 • 6 + 2 = 96 + 2 = 98  

 

Завдання 4. За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, v Час, t Відстань, s
120 км/год ? год 840 км

А 6 год 

Б 4 год 

В 7 год

 

t = s : v = 840 : 120 = 7 (год) 

 

Завдання 5. Чому дорівнює 5/6 від 2 хв?

А 100 с 

Б 10 хв 

В 24 с  

 

2 хв : 6 • 5 = 2 • 60 с : 6 • 5 = 120 с : 6 • 5 = 20 с • 5 = 100 с

 

Завдання 6. На ділянці завдовжки 9 м і завширшки 12 м побудували будинок, який займає 58 м2. Яка площа ділянки залишилася вільною?

Розв'язання.

1) 9 • 12 = 108 (м2) – площа ділянки.

2) 108 – 58 = 50 (м2) – площа вільної ділянки.

Відповідь: площа вільної ділянки 50 м2.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

195 808 : 32 + (74 050 - 8000 : 400) = 80 149

_195808 |  32

 192        6119

    38

    32

     60

     32

     288

     288

        0  

8000 : 400 = 20 74 050 – 20 = 74 030

+   6119

   74030

   80149

  

5 км 600 м – З км 800 м = 1 км 800 м

5 км 600 м – 3 км 800 м = 4 км +  1 км + 600 м – 3 км 800 м = 4 км 1600 м – 3 км 800 м = (4 км – 3 км) + (1600 м – 800 м) = 1 км + 800 м = 1 км 800 м

 

Завдання 8. Під час екскурсії до зоопарку придбали 28 квитків для учнів одного класу і 24 квитки для учнів іншого. Скільки коштують квитки, придбані для кожного класу окремо, якщо всього на квитки витратили 1300 грн?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 28 + 24 = 52 (к.) – придбали квитків.

2) 1300 : 52 = 25 (грн.) – ціна квитка.

3) 25 • 28 = 700 (грн.) – заплатили за квитки для одного класу.

4) 25 • 24 = 600 (грн.) – заплатили за квитки для другого класу.

2 спосіб.

1) 28 + 24 = 52 (к.) – придбали квитків.

2) 1300 : 52 = 25 (грн.) – ціна квитка.

3) 25 • 28 = 700 (грн.) – заплатили за квитки для одного класу.

4) 1300 – 700 = 600 (грн.) – заплатили за квитки для другого класу.

Відповідь: 700 гривень, 600 гривень.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Варіант ІІ.

Завдання 1. Скільки різних цифр використали для запису числа 404 500 (використали три цифри 0, 4, 5)

А З

Б 6

В 2

 

Завдання 2. Поверхня якого з геометричних тіл складається із 6 прямокутників?

А піраміда

Б циліндр

В паралелепіпед

 

Завдання 3. Яке число пропущено: * : 12 = 7 (ост. 6)?

А 84 

Б 90

В 88

 

За визначенням ділення з остачею маємо

*  = 12 • 7 + 6

* = 84 + 6

*  = 90

12 • 7 + 6 = 84 + 6 = 90  

 

Завдання 4. За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, v Час, t Відстань, s
? км/год 3 год 720 км

А 120 км/год 

Б 240 км/год 

В 220 км/год

 

v = s : t = 720 : 3 = 240 (км/год) 

 

Завдання 5. Чому дорівнює 5/8 від 4 год?

А 120 с 

Б 150 хв 

В 384 хв

4 год : 8 • 5 = 4 • 60 хв : 8 • 5 = 240 хв : 8 • 5 = 30 хв • 5 = 150 хв

 

Чому дорівнює 3/4 від 2 год?

А 120 с 

Б 90 хв 

В 24 хв

2 год : 4 • 3 = 2 • 60 хв : 4 • 3 = 120 хв : 4 • 3 = 30 хв • 9 = 90 хв

 

Завдання 6. На ділянці завдовжки 8 м і завширшки 14 м побудували парник, який займає 12 м2. Знайди площу ділянки, що залишилася вільною.

Розв'язання.

1) 8 • 14 = 112 (м2) – площа ділянки.

2) 112 – 12 = 100 (м2) – площа вільної ділянки.

Відповідь: площа вільної ділянки 100 м2.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

78 048 : 72 + (47 020 – 9000 : 300) = 48 074

_78048  |   72

 72         1084

  60

   0

  604

  576

   288

   288

      0

9000 : 300 = 30  47 020 – 30 = 46 990

+ 46990

    1084

   48074  

6 м 30 см – 3 м 60 см = 2 м 70 см

6 м 30 см – 3 м 60 см = 5 м + 1 м  + 30 см – 3 м 60 см = 5 м + 100 см + 30 см – 3 м 60 см = 5 м 130 см – 3 м 60 см = (5 м – 3 м) + (130 см – 60 см) = 2 м + 70 см = 2 м 70 см

 

Завдання 8. У першому сувої —15 м тканини, а в другому — 11 м такої самої тканини. Скільки коштує кожний сувій, якщо за обидва заплатили 4160 грн?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 15 + 11 = 26 (м) – метрів тканини у двох сувоях разом.

2) 4160 : 26 = 160 (грн.) – ціна 1 метра тканини.

3) 160 • 15 = 2400 (грн.) – заплатили за один сувій тканини.

4) 160 • 11 = 1760 (грн.) – заплатили за другий сувій тканини.

2 спосіб.

1) 15 + 11 = 26 (м) – метрів тканини у двох сувоях разом.

2) 4160 : 26 = 160 (грн.) – ціна 1 метра тканини.

3) 160 • 15 = 2400 (грн.) – заплатили за один сувій тканини.

4) 4160 – 2400 = 1760 (грн.) – заплатили за другий сувій тканини.

Відповідь: 2400 гривень, 1760 гривень.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Мария
    спасибо
    24 березня 2020 15:35