Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант І.

Завдання 1. Число двісті сорок п'ять тисяч триста сім записують так:

А 24 537 

Б 245 307 

В 245 037

 

Завдання 2. Швидкість польоту шпака — 80 км/год. Швидкість польоту чайки становить 3/4 польоту шпака. Яка

швидкість польоту чайки?

А 60 км 

Б 20 км/год 

В 60 км/год

 

80 : 4 • 3 = 60 (км/год) – швидкість польоту чайки.

 

Завдання 3. Які цифри пропущено в записі?

_580000 

   42107 

  537**З

 

А 3 і 0 

Б 8 і 9 

В 4 і 9

 

_580000 

    42107 

  53789З

 

Завдання 4. Яке число є розв'язком рівняння у : 8 = 201?

А 1608 

Б 168 

В 108

 

у : 8 = 201

у = 201 • 8 

у = 1608

1608 : 8 = 201

201 = 201

 

Завдання 5. Скільки цифр буде в частці від ділення числа 6420 на 214?

А 1

Б 2

В З

 

6420 : 214 = 30 (дві - це 3 і 0)

 

Завдання 6. Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює 70 мм, а ширина – у 2 рази менша. Обчисли периметр цього прямокутника.

Розв'язання.

1) 70 : 2 = 35 (мм) – ширина прямокутника.

2) (70 + 35) • 2 = 105 • 2 = 210 (мм) = 21 (см) – периметр прямокутника.

Скільки сантиметрів у 210 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 210 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 210, тобто 21, тому 210 мм = 21 см.

Оскільки 10 мм = 1 см відповідає 2 клітинкам зошита, креслимо прямокутник довжиною 14 клітинок та шириною 7 клітинок.

 

Відповідь: периметр прямокутника 21 см 

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

(6711 – 32 012 : 53) • 4 + 309 = 24 737

_32012 | 53

 318       604

    21

      0

     212

     212

        0

_6711

    604

  6107

х  6107

         4

  24428 

+ 24428

      309

   24737  

 

1 год : 5 = 12 хв

1 год : 5 = 60 хв : 5 = (50 хв + 10 хв) : 5 = 10 хв + 2 хв = 12 хв

 

1 км : 5 = 200 м

1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м 

 

Завдання 8. Фермер зібрав 38 мішків пшениці й 18 мішків жита. Маса пшениці була на 16 ц = 1600 кг більша, ніж маса жита. Скільки кілограмів жита і скільки пшениці зібрав фермер окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу?

Розв'язання.

1) 38 – 18 = 20 (м.) – на стільки більше було мішків пшениці, ніж жита.

2) 1600 : 20 = 80 (кг) – маса мішка з зерном.

3) 80 • 38 = 3040 (кг) – фермер зібрав пшениці.

4) 80 • 18 = 1440 (кг) – фермер зібрав жита.

Відповідь: фермер зібрав 3040 кг пшениці та 1440 кг жита.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант ІІ.

Завдання 1. Число дев'яносто шість тисяч вісімдесят три записують так:

А 96 830 

Б 96 083 

В 96 803

 

Завдання 2. Маса кавуна становить 3 кг. Знайди масу 3/10 кавуна.

А 100 г 

Б 30 г 

В 900 г

 

3 кг : 10 • 3 = 3 000 г : 10 • 3 = 900 г

 

Завдання 3. Які цифри пропущено в записі?

_840000 

    26045

  81**55

 

А 3 і 9 

Б 3 і 0 

В 4 і 9

 

_840000 

    26045

  813955

 

Завдання 4. Яке число є розв'язком рівняння у • 9 = 5580?

А 62 

Б 620 

В 602

 

у • 9 = 5580

у = 5580 : 9 

у = 620

620 • 9 = 5580

5580 = 5580

 

_5580 | 9

  54      620

   18

   18

     0

 

Завдання 5. Скільки цифр буде в частці від ділення числа 1260 на 140?

А 1 

Б 2 

В З

 

_1260 | 140

  1260   9

      0

 

Завдання 6. Накресли прямокутник, ширина якого дорівнює 25 мм, а довжина — у 2 рази більша. Обчисли периметр цього прямокутника.

Розв'язання.

1) 25 • 2 = 50 (мм) – довжина прямокутника.

2) (25 + 50) • 2 = 75 • 2 = 150 (мм) = 15 (см) – периметр прямокутника.

Скільки сантиметрів у 150 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 150 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 150, тобто 15, тому 150 мм = 15 см.

Оскільки 10 мм = 1 см відповідає 2 клітинкам зошита, креслимо прямокутник довжиною 10 клітинок та шириною 5 клітинок.

Відповідь: периметр прямокутника 15 см 

 

Завдання 7. 

(4322 – 51 085 : 17) • 6 + 604 = 8506

_51085 | 17

 51        3005

    0

    0

      8

      0

      85

      85

       0

_4322

  3005

  1317

х  1317

         6

   7902

+ 7902

     604

   8506

7 кг : 2 = 3 500 г = 3 кг 500 г

7 кг : 2 = 7 000 г : 2 = 3500 г 

Скільки кілограмів у 3500 г ? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 3500 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 3500, тобто 3, тому 3500 г = 3 кг 500 г. 

 

1 кг : 2 = 500 г

 

1 кг : 2 = 1 000 г : 2 = 500 г 

 

Завдання 8. Господарка купила по однаковій ціні 7 кг яблук и 3 кг груш. За яблука вона заплатила на 56 грн більше, ніж за груші. Скільки коштують яблука і груші окремо?

Розв'язання.

1) 7 – 3 = 4 (кг) – на стільки більше купила яблук, ніж груш.

2) 56 : 4 = 14 (грн.) – ціна кілограма фруктів.

3) 14 • 7 = 98 (грн.) – заплатила за яблука.

4) 14 • 3 = 42 (грн.) – заплатила за груші.

Відповідь: яблука коштують 98 грн., груші – 42 грн. 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант І.

Завдання 1. У класі тисяч лічать...

А тисячами

Б десятками

В сотнями

 

Завдання 2. Укажи, яка з фігур є кругом.

А коло

Б круг

В еліпс

 

Завдання 3. Яка з нерівностей істинна?

А  4/9  < 7/9

Б  3/4   < 1/4

В  6/6 > 3/3

 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб, у якого більший чисельник.

Дріб дорівнює 1, якщо його чисельник дорівнює знаменнику.

 

Завдання 4. Обери вираз, що є розв'язанням задачі.

На скільки площа прямокутника зі сторонами 6 см і 8 см більша, ніж площа квадрата зі стороною 4 см? 

А 6 • 8 + 4 • 4 

Б 6 • 8 – 4 • 4 

В 6 • 8 : 4 • 4

 

Розв'язання.

1) 6 • 8 – площа прямокутника.

2) 4 • 4 – площа квадрата.

3) 6 • 8 – 4 • 4 – на стільки площа прямокутника більша, ніж площа квадрата.

 

Завдання 5. Значенням якого виразу є число 3020?

А 302 • 12 – 624  

Б 302 • 12 + 604 

В 302 • 12 – 604 

 

302 • 12 – 604 = 3624 – 604 = 3020 

 

Завдання 6. Автомобіль до місця призначення рухався 4 год зі швидкістю 75 км/год. Повертаючись назад, він подолав цю відстань за 5 год. З якою швидкістю рухався автомобіль на зворотному шляху?

Розв'язання.

1) 75 • 4 = 300 (км) – відстань до місця призначення.

2) 300 : 5 = 60 (км/год) – швидкість на зворотному шляху.

Відповідь: швидкість на зворотному шляху 60 км/год.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів

8 100 – (124 • 3 + 528) : 36 = 8 075

х  124

       3

   372

+ 372

   528

   900

_900 | 36 

  72     25

  180

  180

     0

_8100 

      25

  8075

 

5 грн – 2 грн 15 к. = 2 грн 85 к.

5 грн – 2 грн 15 к. = 4 грн 100 к. – 2 грн 15 к.=(4 грн – 2 грн) + (100 к. – 15 к.)=2 грн 85 к.

 

Завдання 8. Учні двох четвертих класів зібрали 636 пластикових кришечок для переробки, причому кожний учень приніс однакову кількість кришечок. Скільки кришечок зібрав кожний клас, якщо в одному класі 25 учнів, а в іншому — 28 учнів?

Розв'язання.

1) 25 + 28 = 53 (уч.) – усіх учнів разом.

2) 636 : 53 = 12 (к.) – кришечок зібрав кожен учень.

3) 12 • 25 = 300 (к.) – зібрав кришечок один клас.

4) 12 • 28 = 336 (к.) – зібрав кришечок інший клас.

Відповідь: один клас зібрав 300 кришечок, інший – 336 кришечок.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант ІІ.

Завдання 1. У класі одиниць лічать...

А сотнями

Б десятками

В одиницями

 

Завдання 2. Укажи, яка з фігур є колом.

А коло

Б еліпс

В круг

 

Завдання 3. Яка з нерівностей істинна?

А З/7 < 5/7

Б 2/9 > 5/9

В 5/5 < 3/5

 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб, у якого більший чисельник. 

 

Завдання 4. Обери вираз, що є розв'язанням задачі.

У скільки разів площа прямокутника зі сторонами 8 см і 9 см більша, ніж площа квадрата зі стороною 6 см?

А 8 • 9 + 6 • 6 

Б 8 • 9 – 6 • 6 

В 8 • 9 : 6 • 6

 

Розв'язання.

1) 8 • 9 – площа прямокутника.

2) 6 • 6 – площа квадрата.

3) 8 • 9 : 6 • 6 – у стільки разів площа прямокутника більша, ніж площа квадрата.

  

Завдання 5. Значенням якого виразу є число 2050?

А 204 • 13 + 602 

Б 204 • 13 – 602  

В 204 • 13 – 642 

 

204 • 13 – 602 = 2652 – 602 = 2050 

 

Завдання 6. Автомобіль до місця призначення рухався 6 год зі швидкістю 65 км/год. Повертаючись назад, він подолав цю відстань за 5 год. З якою швидкістю рухався автомобіль на зворотному шляху?

Розв'язання.

1) 65 • 6 = 390 (км) – відстань до місця призначення.

2) 390 : 5 = 78 (км/год) – швидкість на зворотному шляху.

Відповідь: швидкість на зворотному шляху 78 км/год.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів

8100 – (132 • 4 + 452) : 35 = 8 072

х 132

      4

   528

+ 528

   452

   980

_ 980 | 35

   70     28

   280

   280

      0

_8100

      28

  8072

 

9 грн - 6 грн 25 к = 2 грн 75 к.

9 грн – 6 грн 25 к.=8 грн 100 к. – 6 грн 25 к.=(8 грн – 6 грн) + (100 к – 25 к)=2 грн 75 к 

 

Завдання  8. Учні всіх початкових класів школи виготовили для благодійного ярмарку 468 поробок. Кожний клас приніс по 23 іграшки та по 29 картинок. Скільки окремо іграшок та картинок було виготовлено для ярмарку?

Розв'язання.

1) 23 + 29 = 52 (в.) – усіх виробів разом.

2) 468 : 52 = 9 (кл.) – класів виготовляли вироби. 

3) 23 • 9 = 207 (ігр.) – виготовили іграшок.

4) 29 • 9 = 261 (к.) – виготовили картинок.

Відповідь: учні виготовили 207 іграшок та 261 картинку.

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9. Варіант І.

Завдання 1. У числі 560 000 відкинули три нулі. У скільки разів зменшилося число?

А у 10 разів

Б у 100 разів

В у 1000 разів

 

Завдання 2. Яка з поданих площ ділянок є найбільшою?

А 400 м2

Б 14 а = 1 400 м2

В 4 га = 40 000 м2

 

1 а = 10 м • 10 м = 100 м2

1 га = 100 м • 100 м = 10 000 м2 

 

Завдання 3. Визнач таке значення змінної, при якому нерівність 6 800 : а > 340 буде істинною.

А 20 

Б 2 

В 200

 

6 800 : 2 > 340 

 

Завдання 4. На скільки 3/5 год більше за 1/2 год?

А на 16 хв 

Б на 5 хв 

В на 6 хв

 

Розв'язання.

1) 60 хв : 5 • 3 = 36 (хв.) – 3/5 год

2) 60 хв : 2 • 1 = 30 (хв.) – 1/2 год

3) 36 – 30 = 6 (хв.) – на стільки 3/5 год більше, ніж 1/2 год.

 

Завдання 5. За даними таблиці знайди невідому величину.

Маса одного мішка Кількість мішків Загальна маса
80 кг ? 1120 кг

А 12 м 

Б 14 м 

В 15 м

 

1120 : 80  = 14 (м.) – кількість мішків.

 

Завдання 6. Площу якої з фігур можна обчислити лише за допомогою палетки? Виконай необхідні обчислення.

Палетка складається з квадратів, площа кожного з яких дорівнює 1 см2. Маємо 3 цілі квадрати та 6 обрізаних квадратів, тому

3 + 6 : 2 = 6 (см2) – площа фігури. 

Відповідь: площа середньої фігури 6 см2.

 

Завдання 7. 

(1824 + 3408) : 48 • 70 – 840 = 6790

+ 1824

    3408

    5232

_5232  |  48

 48        109

   43   

     0

    432

    432

       0

109 • 70 = (100 + 9) • 70 =

= 7000 + 630 = 7630

_7630

   840

  6790

 

207 км 120 м : 3 = 690 км 40 м

 

207 км 120 м = 207 120 м

 

_207120 |  3

  18         69040

    27

    27

       1

       0

       12

       12

         0   

 

Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Один бульдозер за 4 год роботи розрівняв ділянку площею 256 м2, а інший бульдозер за 3 год роботи розрівняв ділянку площею 216 м2. Ділянку якої площі розрівняють ці два бульдозери за 2 год, якщо працюватимуть разом з такою самою продуктивністю?

Розв'язання.

1) 256 : 4 = 64 (м2) – розрівнює за 1 год один бульдозер.

2) 216 : 3 = 72 (м2) – розрівнює за 1 год інший бульдозер.

3) 64 + 72 = 136 (м2) – розрівняють за 1 год два бульдозери разом.

4) 136 • 2 = 272 (м2) – розрівняють два бульдозери разом за 2 год.

Відповідь: за 2 год два бульдозери розрівняють ділянку площею 272 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9. Варіант ІІ.

Завдання 1. У числі 740 дописали праворуч два нулі. У скільки разів збільшилося число?

А у 10 разів

Б у 100 разів

В у 1000 разів

 

Завдання 2. Яка з поданих площ ділянок є найбільшою?

А 5 га = 50 000 м2

Б 1 500 а = 150 000 м2

В 250 м2

 

1 а = 10 м • 10 м = 100 м2

1 га = 100 м • 100 м = 10 000 м2 

 

Завдання 3. Визнач таке значення змінної, при якому нерівність 96 000 : а < 300 буде істинною.

А 32 

Б 320 

В 3200

 

96 000 : 3 200 = 30         30 < 300

 

Завдання 4. На скільки місяців 2/3 року менше, ніж 3/4 року?

А на 1 місяць 

Б на 5 місяців 

В на 2 місяці

 

Розв'язання.

1) 12 міс : 3 • 2 = 8 (міс.) – 2/3 року 

2) 12 міс : 4 • 3 = 9 (міс.) – 3/4 року

3) 9 – 8 = 1 (міс.) – на стільки 1/3 року менше, ніж 3/4 року.

 

Завдання 5. За даними таблиці знайди невідому величину.

Продуктивність праці (кількість

за одиницю часу)

Час

Загальна кількість

іграшок

45 ігр. ? 810 ігр.

А 18 год 

Б 16 год 

В 14 год

 

810 : 45  = 18 (год) – час на виготовлення іграшок.

 

_810  | 45

  45      18

  360 

  360

     0

 

Завдання 6. Площу якої з фігур можна обчислити лише за допомогою палетки? Виконай необхідні обчислення.

Палетка складається з квадратів, площа кожного з яких дорівнює 1 см2. Маємо 3 цілі квадрати та 6 обрізаних квадратів, тому

3 + 6 : 2 = 6 (см2) – площа фігури. 

Відповідь: площа середньої фігури 6 см2.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

(1946 + 3778) : 54 • 80 – 750 = 7 730

+ 1946

   3778

   5724

_5724 | 54

 54       106

  32

    0

  324

  324

     0

106 • 80 = (100 + 6) • 80 =

= 8000 + 480 = 8480 

_8480

    750

   7730

 

803 м 60 см : 5 см = 16 072

 

803 м 60 см : 5 см = (803 • 100 см + 60 см) : 5 см = 80360 см : 5 см = 16072

 

_80360 | 5

  5         16072 

  30

  30

     3

     0

     36

     35

       10

       10 

         0

 

 

Завдання 8. Під час озеленення перша бригада за 4 год висадила на клумби 240 квітів, а друга бригада за 3 год — 360 квітів. Скільки квітів висадять обидві бригади за 2 год, якщо працюватимуть разом з такою самою продуктивністю?

Розв'язання.

1) 240 : 4 = 60 (кв.) – висаджує квітів за 1 год одна бригада.

2) 360 : 3 = 120 (кв.) – висаджує квітів за 1 год друга бригада.

3) 60 + 120 = 180 (кв.) – висадять квітів за 1 год  дві бригади разом.

4) 180 • 2 = 360 (кв.) – висадять квітів дві бригади разом за 2 год.

Відповідь: за 2 год дві бригади висадять 360 квітів.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10. Варіант І.

Завдання 1. Яке з чисел найбільше?

А 209 456

Б 209 450

В 294 056

 

Завдання 2. Обери вираз, що є розв'язанням задачі.

У Мар'яни а картинок, а в Олега на Ь картинок більше. Скільки картинок у Мар'яни й Олега разом?

А а + Ь

Б а + Ь + Ь

В а + (а + Ь)

 

Розв'язання.

1) а + b – картинок у Олега.

2) а + (а + b) – картинок у Мар'яни й Олега разом.

 

Завдання 3. Яка із зображених фігур є конусом?

А циліндр

Б конус

В куля

 

Завдання 4. Який дріб позначає зафарбована частина прямокутника (у знаменник записуємо кількість частин 10, у чисельник записуємо кількість зафарбованих частин 7)?

А  7/10

Б  З/10

В  1/7

 

Завдання 5. Значення якого виразу дорівнює 700? 

А 42 000 : (40 + 20)

Б 42 000 : 40 + 20 

В 42 000 : (40 – 20)

 

42 000 : (40 + 20) = 42 000 : 60 = 700

 

Завдання 6. 90 кг полуниць розклали в 11 ящиків, порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб розкласти 1800 кг полуниць?

Розв'язання.

1) 1800 : 90 = 20 (разів) – у стільки більше треба ящиків.

2) 11 • 20 = 220 (ящ.) – потрібно ящиків.

Відповідь: потрібно 220 ящиків.

 

Завдання 7. Знайди значення виразів.

62 001 + 20 844 : 18 • 205 + 700 = 300 091

_20844 | 18

  18       1158

   28

   18

   104

    90

    144

    144

       0

х  1158

      205

    5790

   2316 

 237390

+ 237390 

     62001

        700

    300091

 

205 • d, якщо d = 9

Якщо d =9, тоді 205 • d = 205 • 9 = (200 + 5) • 9 = 200 • 9 + 5 • 9 = 1800 + 45 = 1845

 

Завдання 8. В інтернет-магазині побутової техніки за день було продано 9 однакових мультиварок на суму 34 200 грн і 7 однакових блендерів, причому блендер коштував у 2 рази менше, ніж мультиварка. На яку суму було продано блендерів?

Розв'язання.

1) 34200 : 9 = 3800 (грн.) – ціна мультиварки.

2) 3800 : 2 = 1900 (грн.) – ціна блендера.

3) 1900 • 7 = 13 300 (грн.) – коштують усі блендери.

Відповідь: було продано блендерів на 13 300 гривень.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10. Варіант ІІ.

Завдання 1. Яке з чисел найбільше?

А 540 890

Б 540 896

В 54 896

 

Завдання 2. Обери вираз, що є розв'язанням задачі.

У Тетянки а горіхів, а в Оленки — на Ь горіхів більше. У скільки разів більше горіхів у Оленки, ніж у Тетянки?

А а - Ь

Б (а + Ь) : а 

В (а + Ь) : Ь

 

Розв'язання.

1) а + b – горіхів у Оленки.

2) (а + b) : а  – у стільки більше горіхів у Оленки, ніж у Тетянки.

 

Завдання 3. Яка із зображених фігур є кубом?

А куб

Б паралелепіпед

В піраміда

 

Завдання 4. Який дріб позначає зафарбована частина прямокутника (у знаменник записуємо кількість частин 12, у чисельник записуємо кількість зафарбованих частин 7)?

А 5/12

Б 7/12

В 5/7

 

Завдання 5. Значення якого виразу дорівнює 18?

А 36 000 : (40 + 50) 

Б 36 000 : 40 + 50 

В 36 000 : (40 • 50)

 

36 000 : (40 • 50) = 36 000 : 2000 = 18

 

Завдання 6. 12 л молока розлили в 14 однакових пляшок. Скільки потрібно таких пляшок, щоб розлити 240 л молока?

Розв'язання.

1) 240 : 12 = 20 (разів) – у стільки більше треба пляшок.

2) 14 • 20 = 280 (п.) – потрібно пляшок.

Відповідь: потрібно 280 пляшок.

 

Завдання 7. 

860 448 – 20 228 : 52 • 32 + 800 = 841 020

_20228 | 52

  156      389

    462

    416

      468

      468

         0

х  389

      52

    778

 1945

 20228

_860448

    20228

  840220

840220 + 800 = 841020

 

6090 : с, якщо с = 30

Якщо с = 30, тоді 6090 : с = 6090 : 30 = 203

 

Завдання 8. У спортивному магазині за день продали 3 тренажери на суму 27 900 грн і 5 велосипедів, причому велосипед коштував у 3 рази менше, ніж тренажер. На яку суму було продано велосипедів?

Розв'язання.

1) 27900 : 3 = 9300 (грн.) – ціна тренажера.

2) 9300 : 3 = 3100 (грн.) – ціна велосипеда.

3) 3100 • 5 = 155 00 (грн.) – коштують усі велосипеди.

Відповідь: було продано велосипедів на 155 00 гривень.

Інші завдання дивись тут...