Інші завдання дивись тут...

Завдання 692

Десятковий дріб
Звичайний дріб
9,9
9 9/10
8,3
8 3/10
7,7
7 7/10
5,1
5 1/10

Завдання 693

a. 4567,86 ≈ 4570
   4567,86 ≈ 4568
   4567,86 ≈ 4567,9
б. 1081,32 ≈ 1080
   1081,32 ≈ 1081
   1081,32 ≈ 1081,3
в. 360,36 ≈ 360
   360,36 ≈ 360
   360,36 ≈ 360,4
г. 985,55 ≈ 990
   985,55 ≈ 986
   985,55 ≈ 985,6

Завдання 694

У порядку зростання: 6,85; 6,86; 7,07; 7,1
Найдешевший зошит коштує 6,85 (грн)

  

Завдання 695
a. 4 + 1,76 = 5,76
г. 1 – 0,9 = 0,1
є. 0,2  4 = 0,8
і. 0,6 : 3 = 0,2
б. 3,75 + 5,9 = 9,65
д. 0,78 – 0,6 = 0,18
ж. 1,78  5 = 8,9
й. 2,56 : 4 = 0,64
в. 7,89 + 0,51 = 8,4
е. 0,67 – 0,58 = 0,09
з. 4,07  10 = 40,7
ї. 3 : 4 = 0,75

Завдання 696

Хрещатик – одна з найкоротших головних вулиць столиць країн світу. Її довжина становить лише 1,3 кілометра. А найдовшою в Україні є вулиця Кропивницького в м. Кривий Ріг, вона на 7,7 км довша за Хрещатик. Знайдіть довжину найдовшої вулиці в Україні.
Розв'язання
1,3 + 7,7 = 9 (км)  найдовша вулиця в Україні.
Відповідь: 9 км.  

  

Завдання 697
Обчисліть вартість покупки в супермаркеті.
14,99 • 2 + 12,3 + 15,7 + 8,45 • 3 = 29,98 + 12,3 + 15,7 + 25,35 = 83,33 (грн)  вартість покупки.
Відповідь: 83,33 грн.

  

Завдання 698
Сім’я Денисенко планує поїздку до бабусі та дідуся. Відстань до них становить 240 км, а дорога зазвичай по трасі, де тато планує їхати зі швидкість 100 км/год. Скільки часу займе дорога до бабусі і дідуся? Виразіть у годинах і хвилинах. 
Розв'язання
240 : 100 = 2,4 (год) = 2 4/10 год = 2 год 24 хв (4/10 год = 60 хв : 10 • 4 = 24 хв)
Відповідь: 2 год 24 хв. 

  

a. 4 см 6 мм + 7 см 5 мм = 12 см 1 мм
б. 1 кг 458 г + 4 кг 890 г = 6 кг 348 г
в. 3 см 5 мм – 1 см 6 мм = 1 см 9 мм
г. 7 кг 70 г – 1 кг 700 г = 5 кг 370 г
д. 9 м 88 см + 13 м 15 см = 23 м 3 см
е. 15 грн 55 коп. + 89 грн 70 коп. = 105 грн 25 коп.
є. 6 м 5 см – 3 м 67 см = 2 м 38 см
ж. 500 грн – 45 грн 75 коп. = 454 грн 25 коп. 
з. 8 км 563 м + 14 км 550 м = 23 км 113 м
і. 4 год 13 хв + 1 год 55 хв = 6 год 8 хв
й. 3 км 560 м – 1 км 900 м = 1 км 660 м
ї. 10 год – 2 год 45 хв = 7 год 15 хв

  

Завдання 700
Троє друзів купили на ярмарку яблука. Василь купив 2 кг 350 г, Артем – 4 кг, а Давид – 7 кг 800 г. Скільки яблук купили троє друзів разом? Відповідь запишіть у грамах.
Розв'язання
2 кг 350 г + 4 кг + 7 кг 800 г = 14 кг 150 г
Відповідь: 14 кг 150 г.

  

Завдання 701
a. 2 м = 200 см
в. 64 см = 0,64 м
д. 5000 г = 5 кг
є. 17 грн 10 коп. = 1710 коп.
з. 4 год 15 хв = 255 хв
б. 80 000 м = 80 км
г. 30 мм = 3 см
е. 6 кг = 6000 г
ж. 25 м 20 см = 2520 см
і. 5 хв 45 с = 345 с

Завдання 702

Обчисліть скільки всього гривень отримає Денис після обміну валюти.
Розв'язання
30,41  10 + 26,31  100 + 6,6  20 = 304,1  + 2631 + 132 = 3067,1 (грн)  грошей отримає.
Відповідь: 3067,1 грн.

  

Завдання 703
Обчисліть зарплату Ярослави за минулий тиждень, якщо погодинна оплата її праці становить 100 грн. 
Розв'язання
1) 8 год + 6 год 30 хв + 5 год 15 хв + 8 год + 7 год 30 хв = 34 год 75 хв = 35 год 15 хв
2) 100  35 год + 100 : 4 = 3500 + 25 = 3525 (грн)
Відповідь: 3525 грн.

  

Завдання 704
Відстань від школи до будинку Олега – 2 км 400 м, а до будинку Тетяни – 1 570 м. Яка з цих відстаней більша і на скільки метрів?
Розв'язання
2 км 400 м = 2400 м
2400 – 1570 = 830 (м)
Відповідь: на 830 м більша відстань від школи до будинку Олега.

  

Завдання 705
Олена витратила на виконання домашнього завдання з математики та української мови 1 годину і 10 хвилин, а Марія – 75 хвилин. Хто з дівчат витратив більше часу на виконання домашнього завдання і на скільки хвилин?
Розв'язання
1 год 10 хв = 70 хв
75 хв – 70 хв = 5 хв
Відповідь: на 5 хв більше часу витратила Марія.

  

Завдання 706
a. Бухгалтер/ -ка отримує зарплату 10 500.
б. Швачка/-ець і оператор/-ка отримують однакову зарплату.
в. 20 500 грн отримує директор/-ка виробництва.
г. Яку суму потрібно закласти в бюджет організації для виплати зарплат працівникам та працівницям за один місяць, якщо на виробництві працює 1 дизайнер/-ка, 2 закрійника/- ці, 8 швачок/-еців, 1 менеджер/-ка, 1 оператор/-ка, 1 бухгалтер/-ка і 1 директор/-ка?
14 000 + 13 500  2 + 11 000 • 8 + 12 000 + 11 000 + 10 500 + 20 500 = 
14 000 + 27 000 + 88 000 + 12 000 + 11 000 + 10 500 + 20 500 = 183 000 (грн)
Відповідь: 183 000 грн.

  

Завдання 707
Накресли лінійну діаграму. Проводимо два перпендикулярні промені зі спільним початком. Кількості 1 дитина відповідає лінія, висота якої дорівнює 1 клітинці зошита (5 мм), тому маємо на горизонтальному промені шкалу 0, 1, 2, ..., 10. Розмістимо на вертикальному промені через рівні відрізки п'ять точок і підписуємо під ними назви речовин. Висота лінії собака становитиме 6 клітинок; кіт — 9, хом'як — 5, рибки — 2, птах — 3. Самостійно зроби завдання.
Накресли стовпчасту діаграму. Проводимо два перпендикулярні промені зі спільним початком. Кількості 1 дитина відповідає лінія, висота якої дорівнює 1 клітинці зошита (5 мм), тому маємо на вертикальному промені шкалу 0, 1, 2, ..., 10. Розмістимо на вертикальній прямій через рівні проміжки рівні основи п'ятьох прямокутників і підписуємо під ними назви речовин. Висота прямокутника собака становитиме 6 клітинок; кіт — 9, хом'як — 5, рибки — 2, птах — 3. Самостійно зроби завдання.

  

Завдання 708
a. У понеділок допис набрав 200 позначок «Подобається».
б. У неділю допис набрав найбільшу кількість позначок «Подобається»  це 325 позначок. 
в. У п'ятницю допис набрав найменшу кількість позначок «Подобається»  це 25 позначок.
г. 325 + 200 + 150 + 75 + 50 + 25 = 825 (п.) - всього позначок «Подобається» набрав допис за тиждень.

  

Завдання 709
Приклад неможливої події: блискавка без грому.
Приклад малоймовірної події: град улітку.
Приклад рівноймовірної події: день після ночі, ніч після дня
Приклад дуже ймовірної події: вітер після червоного заходу сонця
Приклад вірогідної події: виграш в лотереї.

  

Завдання 710
Дано картки з літерами А, Г, У, Н, С, Ш. Із них навмання обирають одну картку. 
a. Поява картки, на якій написано літеру. Вірогідна подія
б. Поява картки, на якій написано цифру. Неможлива подія
в. Поява картки, на якій написано літеру, що позначає голосний звук. Малоймовірна
г. Поява картки, на якій написано літеру, що позначає приголосний звук. Дуже ймовірна

  

Завдання 711
a. Кавун – це ягода. Достовірно
б. Фобос і Деймос – планети Сонячної системи. Фейк
в. Меркурій – бог торгівлі в давньоримській міфології. Достовірно
г. Сонет містить 16 рядків. Фейк

  

Завдання 712
a. 100%
б. 50%
в. 25%
г. 10%
д. 20%

Завдання 713

a. 0,12
б. 0,1%
в. 0,09%
г. 0,15%

Завдання 714

Менеджер з продажу одержує 10% від продажу товарів компанії. На яку суму продав товарів менеджер, якщо він одержав 2400 грн прибутку?
Розв'язання
2400  10 = 24000 (грн)
Відповідь: 24000 грн.

  

Завдання 715
Марина вирішила покласти на депозит 10 000 грн під 12% річних. Який прибуток (у грн) отримає Марина через рік?
Розв'язання
10000 : 100  12 = 1200 (грн)
Відповідь: 1200 грн.

  

Завдання 716
Фірма закупила 600 м тканини для пошиття спецодягу. На пошиття одного костюма йде 10 м тканини. Вже пошили 18 костюмів. Скільки відсотків від загальної кількості костюмів залишилось пошити?
Розв'язання
1) 600 : 10 = 60 (к.)  всього треба пошити.
2) 60 – 18 = 42 (к.)  залишилося пошити.
3) 42 : 60 • 100 = 70 (%)
Відповідь: 70%.

  

Завдання 717
a. 2,3 : 100 • 10 = 0,23
б. 50 : 100 • 16 = 8
в. 320 : 100 • 32 = 102,4
г. 25 : 100 • 120 = 30
д. 75,75 : 100 • 300 = 227,25
е. 270 : 100 • 45 = 121,5

Завдання 718

a. 65 : 5 • 100 = 1300
в. 280 : 40 • 100 = 700
б. 324 : 18 • 100 = 1800
г. 480 : 24 • 100 = 2000

Завдання 719

На скільки відсотків число х більше за число у , а число у менше за число х якщо:
a. х = 18, у = 9 На 50%
б. х = 50, у = 20 На 60% в. х = 100, у = 20 На 80%
 

Завдання 719

a. х = 18, у = 9 На 50% 
б. х = 50, у = 20 На 60% 
в. х = 100, у = 20 На 80%

  

Завдання 720
Якщо замовити святкову вечерю у кафе «Загадка», треба буде додатково сплатити 15% від вартості вечері за індивідуальне обслуговування. Скільки грн становить вартість святкової вечері, якщо за індивідуальне обслуговування потрібно сплатити 420 грн?
Розв'язання
420 + 420 : 100 • 15 = 420 + 63 = 483 (грн)  вартість святкової вечері.
Відповідь: 483 грн.

  

Завдання 721
Під час сольного туру відомого співака на перший його концерт прийшло 240 глядачів, а на другий – 300. На скільки відсотків менше прийшло глядачів на перший концерт, ніж на другий?
Розв'язання
1) 300 – 240 = 60 (гл.)  на стільки менше прийшло глядачів.
2) 60 : 300 • 100 = 20 (%)
Відповідь: на 20%.

  

Завдання 722
У цистерні було 600 літрів води. Спочатку звідти відлили 30% її місткості для поливання городу, а потім – 1/6 її місткості для поливання квітів. Знайдіть:
a. скільки літрів води залишилося в бочці; б. на скільки відсотків більше води взяли для поливання городу, ніж на поливання квітів?
Розв'язання
1) 600 : 100 • 30 = 180 (л)  відлили спочатку;
2) 600 6 = 100 (л)  відлили потім;
3) 600 – (180 + 100) = 320 (л)  залишилося в бочці;
4) 180  100 = 80 (л)  різниця води.
5) 80 : 180  100  44 (%)
Відповідь: 320 л; на 44%.

  

Завдання 723
У штучне озеро випустили 400 рибин. Із них 24% від загальної кількості становили карасі, а 3/8 від усіх рибин становили окуні. На скільки відсотків менше карасів, ніж окунів випустили в це штучне озеро?
Розв'язання
1) 400 : 100 • 24 = 96 (р.)  випустили карасів;
2) 400 8 • 3 = 150 (р.)  випустили окунів;
3) 150 – 96 = 54 (р.)  різниця рибин.
4) 54 : 150  100 = 36 (%) 
Відповідь: на 36%.