Завдання 512
Об’єкти реального світу, які мають форму:
а) трикутника; Дах, гора
б) чотирикутника; Будинок, кватирка
в) п’ятикутника; зірка  ялинкова прикраса

 

Завдання 514
Побудуйте трикутник і знайдіть його периметр.
Р = 3 см + 4 см + 5 см = 14 см

 

Завдання 515
На рисунку 3 чотирикутники і 4 трикутники.

 

Завдання 516
а. У прямокутника всі сторони рівні. Ні
б. У квадрата всі кути прямі. Так
в. Паралелограм має 2 пари паралельних сторін. Так
г. У трапеції лише 1 пара паралельних сторін. Так
д. У ромба лише 2 рівні сторони. Ні
е. Усі сторони трапеції мають однакову довжину. Ні
є. У прямокутника лише 2 рівні кути. Ні
ж. Квадрат має 2 пари паралельних сторін. Так

 

Завдання 517
Назви многокутників: чотирикутник, шестикутник, семикутник

 

Завдання 518
Види чотирикутників: прямокутник, квадрат, ромб, паралелограм, трапеція

 

Завдання 519
Побудуйте ромб, всередині нього – трапецію. Всередині трапеції – квадрат. Самостійно.

 

Завдання 520
а) Даний чотирикуник називається паралелограм.
Паралельні сторони: AB i DC; AD i BC
б) Даний чотирикутник називається ромб.
Рівні кути: D і BA і C
в) Даний чотирикутник називається трапеція.
Паралельні сторони: AB i DC

 

Завдання 521
Чотирикутники: прямокутник, квадрат, паралелограм, ромб, паралелограм.

 

Завдання 552
а. Усі сусідні сторони перпендикулярні. Прямокутник, квадрат
б. Усі сторони рівні. Квадрат, ромб
в. Усі кути прямі. Прямокутник, квадрат

 

Завдання 523
а. Дві сторони паралельні, а дві інші – ні. Трапеція
б. Усі кути прямі. Усі сторони рівні. Квадрат

 

Завдання 524 
Побудуйте квадрат ABCD зі стороною:

а. АВ = 6 см

б. АВ = 3 см

в. ВС = 4,5 см

Завдання 525
Побудуйте прямокутник EFGH зі сторонами EF = 3 см і FG = 5 см. 
Завдання 526
Побудуйте квадрат MNKL зі стороною: а. 42 мм б. 3,4 см в. 67 мм г. 5,3 см. Самостійно.

 

Завдання 527
Побудуйте квадрат, сторона якого становить 80% від 1 дециметра. Назвіть його. 
Завдання 528
Побудуйте прямокутник QRST, якщо відомо, що QR = 4 см, а сторона RS вдвічі більша, ніж QR.
Завдання 529
Побудуйте прямокутник, якщо відомо, що одна із його сторін дорівнює 50 мм, а друга становить 0,8 першої сторони. Назвіть його.
Завдання 530
Побудуйте прямокутник, якщо відомо, що одна із його сторін дорівнює 75 мм, а друга становить 17/25 першої сторони. Назвіть його.
Завдання 533
а. За зростанням: 19,8 см; 19,89 см;  20,9 см; 20,91 см
б. За зростанням: 16,05 см; 16,5 см; 17,35 см; 17,4 см

 

Завдання 534 Число за його відсотком

а. 64 : 4 • 100 = 1600

б. 256 : 16 • 100 = 1600

в. 480 : 60 • 100 = 800

Завдання 535

а. 24 : 4 = 6 (см)

б. 16,4 : 4 = 4,1 (см)

в. 18 : 4 = 4,5 (см)

г. 60 : 4 = 15 (мм)

Завдання 536

а. 6 • 4 = 24 (см)

б. (8 + 5) • 2 = 26 (см)

в. (15,5 + 7) • 2 = 45 (см)

Завдання 537
Кирило вирішив облаштувати невеличку клумбу прямокутної форми. Відомо, що її довжина - 2 метри, а ширина – 4 метри. Скільки метрів паркану знадобиться, щоб огородити клумбу?
Розв'язання
(4 + 2) • 2 = 6 • 2 = 12 (м)
Відповідь: знадобиться 12 м паркану.

 

Завдання 538 
Знайдіть довжину прямокутника, якщо відомо, що його периметр становить 20 см, а ширина – 3 см.
Розв‘язання
1) 20 : 2 = 10 (см) – сума довжини і ширини прямокутника;
2) 10 – 3 = 7 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 7  см.