Інші завдання дивись тут...

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Завдання 96.

2 • 11 = 11 • 2                      (а • b = b • а)

(6 + 3) • 2 = 6 • 2 + 3 • 2       (а + b) • с = а • с + b • с

3 • 2 • 4 = 3 • (2 • 4)             (а • b) • с = а • (b • с)

 

Завдання 97.

а) 24 • 5 • 2 = 24 • (5 • 2) = 24 • 10 = 240

3 • 25 • 4 = 3 • (25 • 4) = 3 • 100 = 300

25 • 7 • 4 = 7 • 25 • 4 = 7 • (25 • 4) = 7 • 100 = 7

20 • 8 • 5 = 8 • 20 • 5 = 8 • (20 • 5) = 8 • 100 = 800

 

б) 359 + 200 + 170 + 241 = (359 + 241) + (200 + 170) = 600 + 370 = 970

2 • 4 • 25 • 3 = (2 • 3) •  (4 • 25) = 6 • 100 = 600

45 • 3 + 24 • 5 + 55 • 3 = 45 • 3 + 55 • 3 + 24 • 5 = (45 + 55) • 3 + 24 • 5 =

= 100 • 3 + (20 + 4)  • 5 = 300 + 100 + 20 = 420

674 + 30 • 5 + 150 = 674 + (150 + 150) = 674 + 300 = 974 

 

Завдання 98.

35 • 7 = (30 + 5) • 7 = 30 • 7 + 5 • 7 = 210 + 35 = 245

305 • 6 = (300 + 5) • 6 = 300 • 6 + 5 • 6 = 1800 + 30 = 1830

 

48 • 9 = (50 – 2) • 9 = 50 • 9 – 2 • 9 = 450 – 18 = 432

197 • 4 = (200 – 3) • 4 = 200 • 4 – 3 • 4 = 800 – 12 = 788

 

48 • 9 = 48 • (10 – 1) = 48 • 10 – 48 • 1 = 480 – 48 = 432

35 • 11 = 35 • (10 + 1) = 35 • 10 + 35 • 1 = 350 + 35 = 385

 

Завдання 99.

207 • 4 = (200 + 7) • 4 = 200 • 4 + 7 • 4 = 800 + 28 = 828

99 • 5 = (100 – 1) • 5 = 500 – 5 = 495

84 • 9 = 84 • (10 – 1) = 84 • 10 – 84 • 1 = 840 – 84 = 840 – 40 – 44 = 800 – 44 = 756

 

302 • 3 = (300 + 2) • 3 = 300 • 3 + 2 • 3 = 900 + 6 = 906

98 • 7 = (100 – 2) • 7 = 100 • 7 – 2 • 7 = 700 – 14 = 686

142 • 5 = (100 + 40 + 2) • 5 = 100 • 5 + 40 • 5 + 2 • 5) = 500 + 200 + 10 = 710

 

109 • 7 = (100 + 9) • 7 = 100 • 7 + 9 • 7 = 700 + 63 = 763

97 • 9 = (100 – 3) • 9 = 100 • 9 – 3 • 9 = 900 – 27 = 873

249 • 4 = (200 + 40 + 9) • 4 = 200 • 4 + 40 • 4 + 9 • 4 = 800 + 160 + 36 = 996

 

404 • 2 = (400 + 4) • 2 = 400 • 2 + 4 • 2 = 800 + 8 = 808

95 • 5 = (100 – 5) • 5 = 100 • 5 – 5 • 5 = 500 – 25 = 475

199 • 5 = (200 – 1) • 5 = 200 • 5 – 1 • 5 = 1000 – 5 = 995

 

Завдання 100. У шкільному саду 15 дітей зібрали по 10 кг яблук, по 4 кг слив та по 5 кг груш кожен. Скільки кілограмів фруктів зі­брали діти в саду?

Розв’язання.

1 спосіб.

По 10 кг + 4 кг + 5 кг збирали 15 дітей

Всього – ? кг

1) 10 +  4 + 5 = 19 (кг) – фруктів зібрала 1 дитина.

2) 19 • 15 = 19 • (10 + 5) = 190 + 95 = 285 (кг) – фруктів зібрали діти в саду.

2 спосіб.

По 10 кг яблук збирали 15 дітей

По 4 кг слив збирали 15 дітей

По 5 кг груш збирали 15 дітей

Всього – ? кг

1) 10 • 15 = 150 (кг) – зібрали яблук.

2) 4 • 15 = 4 • (10 + 5) = 60 (кг) – зібрали слив.

3) 5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 75 (кг) – зібрали груш.

4) 150 + 60 + 75 = 285 (кг) – фруктів зібрали діти в саду.

Відповідь: 285 кілограмів фруктів зібрали діти в саду.

 

Завдання 101. Склади й розв'яжи задачу за виразом 12 • 4 + 15 • 4 + 9 • 4.

У саду посадили 4 ряди яблунь по 12 дерев у ряді, 4 ряди слив по 15 дерев у ряді і 4 ряди груш по 9 дерев у ряді. Скільки всього дерев посадили в саду?

По 12 яблунь в 4 ряди дерев

По 15 слив в 4 ряди дерев

По 9 груш в 4 ряди дерев

Всього – ? дерев

Розв’язання.

1 спосіб. Вираз 12 • 4 + 15 • 4 + 9 • 4

1) 12 • 4 = 48 (д.) – всього яблунь посадили. 

2) 15 • 4 = 60 (д.) – всього слив посадили.

3) 9 • 4 = 36 (д.) – всього груш посадили.

4) 48 + 60 + 36 = 144 (д.) – всього дерев посадили в саду.

2 спосіб. Вираз (12 + 15 + 9) • 4

1) 12 + 15 + 9 = 36 (д.) – всього яблунь, слив, груш у кожному ряді.

2) 36 • 4 = 144 (д.) – всього дерев посадили в саду.

Відповідь: всього 144 дерев посадили в саду.

 

Завдання 102. У 16-поверховому будинку 9 під'їздів. На кожному поверсі одного під'їзду по 4 квартири. Скільки всього квартир у бу­динку? Одна третя всіх квартир трикімнатні, одна шос­та — однокімнатні, решта — двокімнатні. Скільки двокім­натних квартир у цьому будинку?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 16 • 4 = 64 (кв.) – квартир в одному під'їзді.

2)  64 • 9 = 576 (кв.) – квартир у будинку.

3) 576 : 3 = 192 (кв.) – трикімнатні квартири.

4) 576 : 6 = 96 (кв.) – однокімнатні квартири.

5) 192 + 96 = 288 (кв.) – всього трикімнатних і однокімнатних квартир.

6) 576 – 288 = 288 (кв.) – двокімнатних квартир.

2 спосіб

1) 16 • 9 = 144 (п.) – поверхів у будинку.

2) 144 • 4 = 576 (кв.) – квартир у будинку.

3) 576 : 3 = 192 (кв.) – трикімнатні квартири.

4) 576 : 6 = 96 (кв.) – однокімнатні квартири.

5) 192 + 96 = 288 (кв.) – всього трикімнатних і однокімнатних квартир.

6) 576 – 288 = 288 (кв.) – двокімнатних квартир.

Відповідь: 288 двокімнатних квартир.

 

Завдання 103. Обабіч головної вулиці села розташовано по 15 будинків. У кожному з них живуть по 4 людини. Одна четверта усіх лю­дей школярі, одна восьма — дошкільнята, решта до­рослі. Скільки дорослих людей живе на цій вулиці?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 15 • 2 = 30 (б.) – всього будинків.

2) 4 • 30 = 120 (чол.) – усього людей живе на цій вулиці.

3) 120 : 4 = 30 (чол.) – школярів живе.

4) 120 : 8 = 15 (чол.) – дошкільнят живе.

5) 30 + 15 = 45 (чол.) – школярів і дошкільнят разом.

6) 120 – 45 = 75 (чол.) – дорослих людей живе на цій вулиці.

2 спосіб

1) 4 • 15 = 60 (чол.) – людей живе на одній стороні вулиці.

2) 60 • 2 = 120 (чол.) – усього людей живе на цій вулиці.

3) 120 : 4 = 30 (чол.) – школярів живе.

4) 120 : 8 = 15 (чол.) – дошкільнят живе.

5) 30 + 15 = 45 (чол.) – школярів і дошкільнят разом.

6) 120 – 45 = 75 (чол.) – дорослих людей живе на цій вулиці.

Відповідь: 75 дорослих живе на цій вулиці.

 

Завдання 104.

54 • 9 + 46 • 9 = (54 + 46) • 9 = 100 • 9 = 900

27 • 5 + 23 • 5 = (27 + 23) • 5 = 50 • 5 = 250

330 • 3 – 3 • 330 = 3 • (330 – 330) = 3 • 0 = 0   (330 • 3 – 3 • 330 = 330 • (3 – 3) = 330 • 0 = 0)

 

54 • 9 – 46 • 9 = (54 – 46) • 9 = 8 • 9 = 72

27 • 5 – 23 • 5 = 5 • (27 – 23) = 5 • 4 = 20

137 • 11 • 0 : 54 = 0 • 137 • 11 : 54 = 0 : 54 = 0

 

8 • 87 + 8 • 13 = 8 • (87 + 13) = 8 • 100 = 800

72 • 10 – 72 • 9 = 72 • (10 – 9) = 72 • 1 = 72

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 0 = 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 = 0

 

Завдання 105.  Склади задачу, подібну до задачі № 102 або № 103, про свій будинок чи вулицю.

У 5-поверховому будинку 4 під'їзди. На кожному поверсі одного під'їзду по 2 квартири. Скільки всього квартир у бу­динку? Одна друга всіх квартир трикімнатні, одна четверта — однокімнатні, решта — двокімнатні. Скільки двокім­натних квартир у цьому будинку?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 5 • 2 = 10 (кв.) – квартир в одному під'їзді.

2) 10 • 4 = 40 (кв.) – квартир у будинку.

3) 40 : 2 = 20 (кв.) – трикімнатні квартири.

4) 40 : 4 = 10 (кв.) – однокімнатні квартири.

5) 20 + 10 = 30 (кв.) – всього трикімнатних і однокімнатних квартир.

6) 40 – 30 = 10 (кв.) – двокімнатних квартир.

2 спосіб

1) 5 • 4 = 20 (п.) – поверхів у будинку.

2) 20 • 2 = 40 (кв.) – квартир у будинку.

3) 40 : 2 = 20 (кв.) – трикімнатні квартири.

4) 40 : 4 = 10 (кв.) – однокімнатні квартири.

5) 20 + 10 = 30 (кв.) – всього трикімнатних і однокімнатних квартир.

6) 40 – 30 = 10 (кв.) – двокімнатних квартир.

Відповідь: 10 двокімнатних квартир.

 

Завдання 106. Моя шкільна форма коштує 310 гри, шкільний ранець 150 грн. Що дорожче і на скільки? Яка вартість твоїх форми і ранця?

Розв’язання.

1) 310 – 150 = 160 (грн.) – на стільки гривень дорожче коштує форма, ніж ранець.

2) 310 + 150 = 460 (грн.) – вартість форми і ранця.

Відповідь: на 160 гривень, 460 гривень.

Інші завдання дивись тут...