Інші ГДЗ дивись тут...

ПІДРУЧНИК ЗАВАНТАЖИТИ/СКАЧАТИ

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"Математика 4 клас, Заїка А. та ін."

НОВА ПРОГРАМА 2015 РОКУ

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

При використанні публікацій даного ГДЗ

посилання на сайт обов'язкове!

Завдання  1 – 10    Нумерація трицифрових чисел

Завдання 11 – 20    Розрядні доданки

Завдання 21 – 29    Порівняння трицифрових чисел

Завдання 30 – 38    Округлення чисел

Завдання 39 – 48    Письмове додавання й письмове віднімання чисел

Завдання 49 – 56

Завдання 57 – 66    Перевірка додавання і віднімання

Завдання 67 – 75    Зміна суми й різниці при зміні компонентів

Завдання 76 – 85    Прийоми усного множення.

Завдання 86 – 95     Зміна добутку при зміні множників

Завдання 96 – 106

Завдання 107 – 116    Зв'язок множення й ділення

Завдання 117 – 125    Зміна частки при зміні діленого, дільника

Завдання 126 – 137    Обчислення значень виразів.

Завдання 138 – 146    Ділення з остачею

Завдання 147 – 158    Перевір себе

 

Завдання 159 – 170    Алгоритм письмового множення 

Завдання 171 – 190    Множення трицифрового числа на одноцифрове 

Завдання 191 – 225    Алгоритм письмового діленняКількість цифр частки

Завдання 226 – 235    Види кутів

Завдання 236 – 248    Перевір себе

 

Завдання 249 – 260    Письмове множення на розрядне число

Завдання 261 – 278    Письмове ділення на розрядне число

Завдання 279 – 295    Множення й ділення на кругле число. Множення на двоцифрове число

Завдання 296 – 312    Прямокутник. Письмове ділення на трицифрове число з одноцифровою часткою 

Завдання 313 – 332    Ділення на двоцифрове число способом округлення

Завдання 333 – 341    Письмове ділення з остачею. 

Завдання 342 – 259    Розв’язування рівнянь. Одиниці часу

Завдання 360 – 368    Перевір себе

 

Завдання 369 – 386    Тисяча. Одиниці та десятки тисяч

Завдання 387 – 404    Розрядні числа п’ятого та шостого розрядів

Завдання 405 – 419    Розряди і класи багатоцифрових чисел

Завдання 420 – 440    Розрядний склад числа

Завдання 441 – 460    Одиниці місткості. Порівняння багатоцифрових чисел

Завдання 461 – 477    Загальна кількість одиниць кожного розряду. Множення чисел на розрядні одиниці

Завдання 478 – 495    Ділення на розрядні одиниці. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

Завдання 496 – 514    Круглі числа 

Завдання 515 – 532    Ділення круглих чисел

Завдання 533 – 552    Письмове додавання багатоцифрових чисел. Куб 

Завдання 553 – 570    Письмове віднімання багатоцифрових чисел

Завдання 571 – 589    Перевірка додавання й віднімання чисел. Одиниці часу.

Завдання 590 – 616    Множення на одноцифрове число. Обчислення добутків

Завдання 617 – 643    Площа фігури. Площа прямокутника

Завдання 644 – 659    Одиниці площі

Завдання 660 – 675    Ар, гектар, 

Завдання 676 – 692    Вимірювання площі за палеткою. Письмове множення іменованих чисел

Завдання 693 – 709    Ділення іменованих чисел на число. Циліндр.

Завдання 710 – 728    Ділення з остачею. Конус

Завдання 729 – 739    Перевір себе

 

Завдання 740 – 764    Швидкість. Куля

Завдання 765 – 783    Обчислення відстані 

Завдання 784 – 809    Обчислення часу. Множення багатоцифрових чисел

Завдання 810 – 837    Письмове множення багатоцифрових чисел

Завдання 838 – 855    Множення круглих багатоцифрових чисел

Завдання 856 – 871    Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел з остачею та без неї

Завдання 872 – 879    Перевір себе

 

Завдання 880 – 895    Алгоритм письмового ділення на двоцифрове число

Завдання 896 – 913 

Завдання 914 – 931    Обчислення значень виразів

Завдання 932 – 949    Алгоритм множення на трицифрове число

Завдання 950 – 965 

Завдання 966 – 982    Алгоритм письмового ділення круглих багатоцифрових чисел

Завдання 983 – 997    Письмове ділення на трицифрове число

Завдання 998 – 1006 

Завдання 1007 – 1009 Перевір себе 

 

Завдання 1010 – 1026 Дроби 

Завдання 1027 – 1045 Порівняння дробів. Дроби, що дорівнюють одиниці

Завдання 1046 – 1059 Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

Завдання 1060 – 1083 Повторення

Завдання 1 – 19         Математичні успіхи 

Інші ГДЗ дивись тут...