Інші завдання дивись тут...

Завдання 402

28 • 34 = 28 • (30 + 4) = 28 • (4 + 30) = 28 • 4 + 28 • 30 = 112 + 84 = 952
Перший неповний добуток: 112
Другий неповний добуток: 84
Добуток: 952
Використано розподільний закон множення відносно додавання.
 
Завдання 403

х 17

    3

  51 

_64 | 16

  64    4

    0

18  5 + 640 : 160 = 90 + 4 = 94  

х 18

    5

   90

_640 | 160

  640     4

     0

х 27

  13

  81

 27 

 351

_84 | 14

  84    6

    0

180  5 – 640 : 320 = 900 – 2 = 898

х 180

    5

   900 

 

_640 | 320

  640     2

     0

х 45

  14

 180

 45 

 630

_84 | 12

  84    7

    0

32  2 + 640 : 10 = 64 + 64 = 128

х 32

    2

   64

+ 64

   64

  128

х 23

  28

 184

 46 

 644

_84 | 21

  84    4

    0

320  2 – 640 : 64 = 640 – 10 = 630

х 320

    2

   640

_640 | 64 

  64     10

    0

Значення виразів у порядку спадання: 898, 644, 630, 351, 128, 94, 51, 7, 6, 4
 
Завдання 404

Господар посадив 55 кг картоплі, а зібрав у 12 разів більше. На скільки більше кілограмів картоплі зібрано, ніж посаджено?

Розв'язання

1) х 55

      12

     110

     55 

     660 (кг) – зібрав картоплі  

2) _660

      55

     605 (кг)

Відповідь: на 605 кг картоплі більше зібрано, ніж посаджено.

По скільки приблизно картоплин виросло з однієї посадженої картоплини? по 12

 

Завдання 405
Назви, які поверхні об’ємних предметів мають форму площинних геометричних фігур. Доповни їх перелік.

Коробка, сірник, мобільний телефон, монітор, книжка, зошит  прямокутник;

кубик  квадрат;

дно кастрюлі, м'яч, тарілка  круг.

 

Завдання 406
1) АВ = СD, ВС = АD. 
Протилежні сторони рівні
2) Кути А, В, С, D — прямі.
Усі кути прямі
3) АС = DВ — діагоналі.
Діагоналі рівні
4) OB = OС = OА = OD.
Діагоналі прямокутника перетинаються в точці перетину навпіл
5) DАOB, DBOC — рівнобедрені (рівнобічні), тому що сторони лежать на діагоналях прямокутника.
Обчисли периметри прямокутника ABCD і трикутника ABC.
P=(a + b) • 2, де a, b — довжина і ширина прямокутника.

P=a + b + c, де a, b, c — сторони трикутника.

 

Завдання 407

х 

21

24  

28

32

11

231

234

308 

352

18

378

432

504

896 576

25

525

600

700

800

Числа у порядку збільшення кутів у многокутнику: 264, 352, 504, 378, 600, 800

 

Завдання 408

Побудуй квадрат зі стороною 1 дм.

На скільки квадратиків зі стороною 1 см можна його поділити? На 100 квадратиків.

10 • 10 = 100 (см2)

 

Завдання 409

Один дюйм  це приблизно 2 см і 5 мм

Обчисли довжину (в сантиметрах і міліметрах) діагоналей:

а) екрана мобільного телефона (5 дюймів);

х 25

    5

 125 (мм) = 12 см 5 мм 

б) екрана монітора комп’ютера (17 дюймів);

х 25

  17

  175

    25

  425 (мм) = 42 см 5 мм

в) екрана телевізора (32 дюйми).

х 25

  32

  50

 75

 800 (мм) = 80 см

Дюйм з нім. Daumen — великий палець.

Дюймовочка  це дівчинка завбільшки з палець.
 
Завдання 410

х 11

  11

  11

 11 

 121 

х 14

  14

  56

 14 

 196

х 17

  17

 119

 17 

 289 

х 12

  12

  24

 12 

 144

х 15

  15

  75

 15 

 225

х 18

  18

 144

 18 

 324

х 13

  13

  39

 13 

 169

х 16

  16

  96

 16 

 256

х 19

  19

 171

 19 

 361

Завдання 411

Ширина прямокутника 26 см, а довжина у 12 разів більша. Знайди периметр цього прямокутника.
Розв'язання

1) х 26

      12

      52

     26 

     312 (см) – довжина прямокутника 

2)  (312 + 26) • 2 = 338 • 2 = (300 + 30 + 8)  • 2 = 600 + 60 + 16 = 676 (см)

Відповідь: периместр цього прямокутника дорівнює 676 сантиметрів.

Завдання 412

Чи будуть правильними такі визначення прямокутника?
а)  Прямокутник— це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Так
б) Прямокутник— це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. Ні
в) Прямокутник — це чотирикутник, у якого два протилежні кути прямі. Так

Інші завдання дивись тут...