Інші завдання дивись тут...

ЗВ'ЯЗОК МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ

Завдання 107

Ділене

90

90

90

270

270

270

450

Дільник

3

3

3

9

9

9

5

Частка

30

З0

З0

30

З0

З0

90

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

90 : 3 = 30

30 • 3 = 90

90 : 30 = 3

270 : 9 = 30

30 • 9 = 270

270 : 30 = 9

450 : 5 = 90

За останнім стовпчи­ком таблиці три істинні числові рівності:

450 : 5 = 90

90 • 5 = 450

450 : 90 = 5

 

Завдання 108.

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

Перевірка.

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

Перевірка.

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

Перевірка.

4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 40 + 32 = 72

 

Завдання 109.

(60 • 3) : (4 • 5) + 90 : 3 = 39

1) 60 • 3 = 180

2) 4 • 5 = 20

3) 90 : 3 = 30

4) 180 : 20 = 9

5) 9 + 30 = 39

 

(400 : 50) • 3 + 64 : 16 = 28

1) 400 : 50 = 8

2) 8 • 3 = 24

3) 64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

4) 24 + 4 = 28

 

30 • 5 • 2 + 40 : 8 • 10 = 350

1) 30 • 5 • 2 = 30 • (5 • 2) = 30 • 10 = 300

2) 40 : 8 • 10 = 5 • 10 = 50

3) 300 + 50 = 350

 

20 • 5 + 25 • 4 – 5 • 15 = (20 • 5 – 5 • 15) + 25 • 4 =  5 • (20 – 15) + 100 = 5 • 5 + 100 = 125

 

Завдання 110.

Іменовані числа: Підкресли ті з них, які виражають масу предметів.

2 см, 1 м З дм,  115 ц, 10 хв, 2 кг, 50 г, 7л .

 

Завдання 111. У кількох трилітрових банках було стільки яблучного соку, скільки було гранатового соку у 18 п'ятилітрових банках. Скільки було банок яблучного соку?

Розв’язання.

1 спосіб

18 • 5 = 90 (л) - було гранатового соку.

90 : 3 = 30 (б.) - було банок яблучного соку.

2 спосіб

Нехай х (б.) – кількість трилітрових банок, тоді 3 • х = 3х (л) – літрів яблучного соку, 5 • 18 = 90 (л) – літрів гранатового соку. Складемо рівняння

3 • х = 90

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 90 : 3

х = 30 (б.) – було банок яблучного соку.

Відповідь: 30 банок яблучного соку.

 

Завдання 112

7 • 8 + 4 • 8 : 2 – 12 : 4 • 5 = 57

1) 7 • 8 = 56

2) 4 • 8 : 2 = 4 : 2 • 8 = 16

3) 12 : 4 • 5 = 3 • 5 = 15

4) 56 + 16 – 15 = 56 + (16 – 15) = 56 + 1 = 57

 

100 – 40 : 5 • 2 : 4 • 9 = 64

1) 40 : 5 = 8

2) 8 • 2 = 16

3) 16 : 4 = 4

4) 4 • 9 = 36

5) 100 – 36 = 64

 

36 : 6 • 1 + 72 : 6 + 72 = 90

1) 36 : 6 • 1 = 6

2) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

3) 6 + 12 = 18

4) 18 + 72 = 90

 

720 : 6 – 40 • 2 + 270 : 3 = 130

1) 720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 100 + 20 = 120

2) 40 • 2 = 80

3) 270 : 3 = 90

4) 120 – 80 = 40

5) 40 + 90 = 40 + 60 + 30 = 130

 

Завдання 113. Добери значення змінних так, щоб утворилися істинні рів­ності.

179 – х • 1 = 0

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х • 1 = 179 - 0

х • 1 = 179

х = 179

 

у • 984 – 983 = 1

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

у • 984 = 1 + 983

у • 984 = 984

у = 1

 

724 – х + 2 = 2

(724 – х) + 2 = 2

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

724 – х = 2 – 2

724 – х = 0

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 724 – 0

х = 724

 

Завдання 114.

а) Сім'я з чотирьох осіб зранку випиває 760 г фруктового соку, а ввечері 600 г кефіру. На скільки грамів більша порція напою вранці, ніж увечері?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 760 : 4 = (400 + 360) : 4 = 190 (г) – порція фруктового соку.

2) 600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 150 (г) – порція кефіру.

3) 190 – 150 = 40 (г) – на стільки грамів більша порція напою вранці, ніж увечері.

2 спосіб.

1) 760 – 600 = 160 (г) – на стільки грамів більше сім'я випиває соку, ніж кефіру.

2) 160 : 4 = 40 (г) – на стільки грамів більша порція напою вранці, ніж увечері.

Відповідь: на 40 грамів більша порція напою вранці, ніж увечері.

 

Завдання 115.

При множенні на 5 запис добутків закінчу­ється цифрами 0 і 5.

Числа діляться на 5 без остачі, якщо вони закінчуються цифрою 0 або 5.

 

Завдання 116. Сторона квадрата на 6 м менша від його периметра. Знайди сторону квадрата.

Розв’язання.

1 спосіб

Нехай х (м) – сторона квадрата, тоді 4 • х (м) – периметр квадрата. Складемо рівняння

4 • х – х = 6

4 • х – 1 • х = 6

х • (4 – 1) = 6

х • 3 = 6

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 6 : 3

х = 2 (см) – сторона квадрата.

2 спосіб

Периметр квадрата – це сума його 4 сторін. Якщо сторона квадрата на 6 м менша від периметра, тоді сума його 3 сторін дорівнює 6 м.

6 : 3 = 2 (м) – сторона квадрата.

Відповідь: 2 метри.

Інші завдання дивись тут...