Інші завдання дивись тут...

ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ

Завдання 138.

   3    1    4    2

а – b : с + с • d

102 : 2 + 34 • 5 – 130 : 5 = 195

1) 102 : 2 = (100 + 2) : 2 = 100 : 2 + 2 : 2 = 50 + 1 = 51

2) 34 • 5 = (30 + 4) • 5 = 30 • 5 + 4 • 5 = 150 + 20 = 170

3) 130 : 5 = (100 + 30) : 5 = 20 + 6 = 26

4) 51 + 170 = 170 + 30 + 21 =  221

5) 221 – 26 = 221 – (21 + 5) = 221 – 21 – 5 = 200 – 5 = 195

   1     3    5     2     4     

(а • b) : с – (d : k) • m

730 : 10 – 84 : 4 + 800 : 20 = 92

1) 730 : 10 = 73

2) 84 : 4 = 21

3) 800 : 20 = 40

4) 73 – 21 = 52

5) 52 + 40 = 92

 

Завдання 139. Дано числа 17 26 40 99 104 328 702 901 73 225 430.

Діляться на 2 без остачі (закінчуються парною цифрою): 26, 40, 104, 328, 702, 430

Діляться на 5 без остачі (закінчуються цифрами 5 або 0): 40, 225, 430

Діляться на 10 без остачі (круглі числа): 40, 430

 

Завдання 140.

Остача має бути меншою від дільника, щоб закінчилося ділення.

24 : 5 = 4 (ост. 4)      Перевірка: 4 • 5 + 4 = 20 + 4 = 24

25 : 4 = 6 (ост. 1)      Перевірка: 6 • 4 + 1 = 24 + 1 = 25

74 : 8 = 9 (ост. 2)      Перевірка 9 • 8 + 2 = 72 + 2 = 74

74 : 9 = 8 (ост. 2)      Перевірка 8 • 9 + 2 = 72 + 2 = 74

_99 | 2    

 8      49

 19

 18 

   1 (ост.)

Перевірка: 49 • 2 + 1 = (40 + 9) • 2 + 1 = 80 + 18 + 1 = 99

 

_99 | 4  

 8      24

 19

 16

   3 (ост.)   

Перевірка: 24 • 4 + 3 = (20 + 4) • 4 + 3 = 80 + 16 + 3 = 99

 

Завдання 141. Урожай яблук з домашнього саду розклали в 7 ящиків, по 12 кг у кожному, і ще залишилося 9 кг яблук. Скільки кіло­грамів яблук було зібрано?

Розв’язання.

1) 12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 70 + 14 = 84 (кг) – всього кілограмів яблук в ящиках.

2) 84 + 9 = 93 (кг) – кілограмів яблук було зібрано.

Відповідь: 93 кілограмів яблук було зібрано.

 

Завдання 142. Господарі зібрали з присадибної ділян­ки 438 кг картоплі. На зиму картоплю розфасували в ящики, по 20 кг у кож­ний. Скільки ящиків для цього знадо­биться? Чи всі ящики будуть повністю наповнені?

Розв’язання.

_438 | 20  

 40       21

   38

   20

     8 (ост.) 

Знадобиться 22 ящики, причому один ящик не буде повністю наповнений.

 

Завдання 143.

22 : 6 = 3 (ост. 4)

Перевірка: 3 • 6 + 4 = 18 + 4 = 22

 

Завдання 144. Протягом трьох днів виставку художніх робіт відвідало 960 чоловік. Першого дня було 315 відвідувачів, другого дня на 45 чоловік більше, ніж першого. Скільки чоловік відвідало виставку третього дня?

Розв’язання.

1) 315 + 45 = 360 (чол.) – чоловік відвідало виставку другого дня.

2) 315 + 360 = 675 (чол.) – чоловік відвідало виставку першого і другого дня разом.

3) 960 – 675 = 960 – 660 – 15 = 300 – 15 = 285 (чол.) – чоловік відвідало виставку третього дня.

Відповідь: 285 чоловік відвідало виставку третього дня.

 

Завдання 145.

1) Чотирикутник ABCD є прямокутником.

2) Вершини (А, B, C, D) та прямі кути (ВАD, АBС, ВCD, АDС) фігури.

3) Прямокутник – чотирикутник, у якого сторони попарно паралельні та всі кути прямі.

4) Сторін (4), кутів (4), вершин (4) має прямокутник.

5) Попарні сторони прямокутника рівні (АВ = DС, АD = ВС)

6) Знайди периметр прямокутника.

Довжина прямокутника 35 мм, ширина – 25 мм.

35 • 2 + 25 • 2 = (35 + 25) • 2 = 60 • 2 = 120 (мм) – периметр прямокутника.

Відповідь: 120 мм

 

Завдання 146. Запиши цифрами всі трицифрові числа, які можна скласти, використовуючи такі слова: двісті, сорок, шістдесят, три, п’ять, вісім

Розв’язання.

243 (двісті сорок три)

245 (двісті сорок п’ять)

248 (двісті сорок вісім)

263 (двісті шістдесят три)

265 (двісті шістдесят п’ять)

268 (двісті шістдесят вісім)

Інші завдання дивись тут...