Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 360.

+565

  223

  788

+347

  472

  819

_658

  432

  226

_538

  324

  214

+729

   161

   890

+458

   242

   700

_480

  325

  155

_674
  485

  189

+217

  259

  476

+374

  279

  653

_346

  228

  118

_705

  388

  317

 

Завдання 361.

28 • 10 < 28 • 100 (добуток менший там, де менший множник)

50 • 13 > 13 • 41 (добуток більший там, де більший множник)

107 • 8 > 109 • 7 (856 > 763)

34 • 21 < 24 • 31   (714 < 744)

 

Завдання 362.

_528 | 4     

  4        132

_12

  12

    _8

      8

      0

700 : 7 = 100

_520 | 5  

  5        104

  _2

    0

  _20

    20

      0

_581 | 83

  581     7

     0

_910 | 26 

 78        35

_130

  130

      0

 

Завдання 363. Відомо, що серед поданих рівностей лише одна істинна. Не обчислюючи (лише прогнозуванням), знайди її.

854 – 432 = 122   (4 – 2 = 2, 800 – 400 = 400, не підходить)

619 + 243 = 864  (9 + 3 = 12, не підходить)

27 • 34 = 918      (7 • 4 = 28)

912 : 24 = 380 (у частці 2 цифри, не підходить)

 

Завдання 364.

(870 – 90) + (170 + З0) : 10 = 800

1) 870 – 90 = 780

2) 170 + 30 = 200

3) 200 : 10 = 20

4) 780 + 20 = 800

900 – 688 : 4 = 728

1) 688 : 4 = 172

2) 900 – 172 = 728

900 : 10 + (480 – 20) • 1 – 435 = 115

1) 480 – 20 = 460

2) 900 : 10 = 90

3) 460 • 1 = 460

4) 90 + 460 = 550

5) 550 – 435 = 115

(900 – 688) : 4 = 53

1) 900 – 688 = 212

2) 212 : 4 = 53

 

(17 • 42 – 644 : 46) : 100 + 993 = 1000

1) 17 • 42 = 714

2) 644 : 46 = 14

3) 714 – 14 = 700

4) 700 : 100 = 7

5) 7 + 993 = 1000

(900 – 688) – 4 = 208

1) 900 – 688 = 212

2) 212 – 4 = 208

 

Завдання 365.

х – 150 = 450

х = 450 + 150

х = 600

600 – 150 = 450

450 = 450

х + 150 = 450

х = 450 – 150

х = 300

300 + 150 = 450

300 = 300

х + (150 – 100) = 450

х + 50 = 450

х = 450 – 50

х = 400

400 + (150 – 100) =

= 400 + 50 = 450

450 = 450

152 : х = 4

х = 152 : 4

х = 38

152 : 38 = 4

4 = 4

152 – х = 4

х = 152 – 4

х = 148

152 – 148 = 4

4 = 4

(152 + 18) – х = 4

170 – х = 4

х = 170 – 4

х = 166

(152 + 18) – 166 =

= 170 – 166 = 4

4 = 4

26 + х = 130

х = 130 – 26

х = 104

26 + 104 = 130

130 = 130

26 • х = 130

х = 130 : 26

х = 5

26 • 5 = 130

130 = 130

(26 – 16) • х = 130

10 • х = 130

х = 130 : 10

х = 13

(23 – 16) • 13 =

= 10 • 13 = 130

130 = 130

 

Завдання 366.

15 – х >10

15 – х > 15 – 5

Різниця більша там, де менший від’ємник

х < 5

х = 0, 1, 2, 3, 4

 

у + 4 < 16

у + 4 < 12 + 4

Сума менша там, де менший доданок

у < 12

у = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

2 • х <12

2 • х < 2 • 6

Добуток менший там, де менший множник

х < 6

х = 0,1,2,3,4,5

 

40 : х > 10

40 : х > 40 : 4

Частка більша там, де менший дільник

х < 4

х = 0,1,2,3

 

Завдання 367. Для кількох шкіл привезли 315 підручників з математики для 4 класу. У шкільні бібліотеки розвезли найбільш мож­ливу їх кількість з розрахунку по 25 підручників для кож­ного класу. Скільки класів отримали підручники? Скільки підручників не розвезли?

Розв’язання.

315 : 25 = 12 (ост. 15)

12 класів отримали підручники.

15 підручників не розвезли.

 

Завдання 368. Накресли в зошиті чотирикутник ABCD. Використовуючи клітинки зошита, проведи в ньому до сторони АВ відрізок CO так, щоб утворився прямий кут ВОС. Які ще прямі кути утворяться на рисунку?

Розв’язання.

Прямі кути: АОС, DOC.

Інші завдання дивись тут...