Інші завдання дивись тут...

Завдання 626

Лічимо сотнями від 300 до 1800: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800
Лічимо сотнями від 3000 до 2700: 3000, 2900, 2800, 2700
Лічимо сотнями від 4200 до 5300: 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300
Лічимо сотнями від 6100 до 5300: 6100, 6000, 5900, 5800, 5700, 5600, 5500, 5400, 5300
Лічимо сотнями від 97100 до 98200: 97100, 97200, 97300, 97400, 97500, 97600, 97700, 97800, 97900, 98000, 98100, 98200
Лічимо сотнями від 80600 до 79600: 80600, 80500, 80400, 80300, 80200, 80100, 80000, 79900, 79800, 79700, 79600

 

Завдання 627
а) 3015 > 799
3015  4-цифрове
799  3-цифрове
15305 > 6900
15305  5-цифрове
6900  4-цифрове
8694 < 21364
8694  4-цифрове
21364  5-цифрове
7542 < 754200
7542  4-цифрове
754200  6-цифрове
б) 7432 < 7438
7432 7 = 7 4 = 4 3 = 3
7438 2 < 8
84325 < 84625
84325 8 = 8 4 = 4
84625 3 < 6
3241 < 3525
3241 3 = 3
3525 2 < 5
101555 < 501211
101555 1 < 5
501211
3525 > 3241
3525 3 = 3
3241 5 > 2
222333 > 199999
222333 2 > 1
199999

Завдання 628

У 20475 — усього 2047 дес.

У 75964 — усього 7596 дес.

 

У 429750 — усього 42975 дес.

 

Завдання 629

1000 + 3000 = 4000
10000 + 30000 = 40000
100000 + 300000 = 400000
100000 + 30000 + 40 = 130040

5000 – 2000 = 3000
50000 – 20000 = 30000
500000 – 200000 = 300000
200000 + 5000 + 80 + 4 = 205084

 

100000 + 10000 + 1000 + 100 + 10 + 1 = 111111

 

 

Завдання 630

Щоб визначити в числі загальну кількість сотень, достатньо записати утворене число без двох останніх цифр.
Щоб визначити в числі загальну кількість тисяч, достатньо записати утворене число без трьох останніх цифр.
Щоб визначити в числі загальну кількість десятків тисяч, достатньо записати утворене число без чотирьох останніх цифр.
Щоб визначити в числі загальну кількість сотень тисяч, достатньо записати утворене число без п'яти останніх цифр.
Щоб визначити в числі загальну кількість одиниць будь-якого розряду, достатньо записати це число без останньої кількості цифр цього розряду.

 

Завдання 631

У 450864 – всього 45086 дес.
У 450864 – всього 4508 сот.
У 450864 – всього 450 тис.
У 450864 – всього 45 дес. тис.
У 450854 – всього 4 сот. тис.

У 300518 – усього 30051 дес.
У 300518 – усього 3005 сот.
У 300518 – усього 300 тис.
У 300518 – усього 30 дес. тис.
У 300518 – усього 3 сот. тис.

У 275904 – всього 27590 дес.
У 275904 – всього 2759 сот.
У 275904 – всього 275 тис.
У 275904 – всього 27 дес. тис.
У 275904 – всього 2 сот. тис.

У 25600 – усього 256 сот.
У 25600 – усього 256 тис.
У 25600 – усього 25 тис.
У 25600 – усього 2 дес. тис.

Завданнz 632

В овочевому павільйоні за день продали помідорів на суму 25 105 грн, а огірків — на суму 11 200 грн. На яку суму продали овочів за день?
Короткий запис
Помідори  25105 грн
Огірки  11200 грн
Разом  ? грн
Розв'язання
+25105
  11200
  36305 (грн)
Відповідь: на 36305 гривень продали овочів за день.

 

Завдання 633

Числа в порядку зростання: 1, 9, 10, 99, 100, 999, 1000, 9999, 10000, 99999, 100000, 999999

 

Завдання 634
На пошиття костюма витрачають a м тканини.
1) Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 50 таких костюмів? а • 50
2) Скільки костюмів можна пошити з 64 м тканини? 64 : а
3) Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 8 суконь, якщо на 1 сукню витрачають на 2 м тканини більше, ніж на 1 костюм? (а + 2) • 8

4) Якщо а = 4, тоді а • 50 = 4 • 50 = 200

   Якщо а = 4, тоді 64 : а = 64 : 4 = 16

   Якщо а = 4, тоді (а + 2) • 8 = (4 + 2) • 8 = 48

 

Завдання 635

Число

Кількість

десятків

Кількість

сотень

Кількість

тисяч

Кількість

десятків тисяч

Кількість

сотень тисяч

138 504

275 690

382 600

790 000

13 850

27 569

38 260

79 000

1 385

2 756

3 826

7 900

138

275

382

790

13

27

38

79

1

2

3

7

Завдання 636

Перший майстер плете з лози 70 кошиків за 14 днів, а другий — за 35 днів.
1) Скільки кошиків плете за 1 день перший майстер? Другий майстер?

70 : 14 = 5 (к.) – за 1 день перший майстер.

70 : 35 = 2 (к.) – за 1 день другий майстер.

2) Скільки кошиків за 1 день плетуть перший і другий майстри разом?
5 + 2 = 7 (к.) – за 1 день перший і другий майстер разом.
3) За скільки днів виплетуть 70 кошиків обидва майстри, працюючи кожен у своєму темпі?
70 : 7 = 10 (дн.) – днів треба.

 

Завдання 637
Побудуй будь-який квадрат. Досліди, яке коло (з яким центром і радіусом) проходить через усі вершини цього квадрата. Побудуй це коло.

Коло, центр якого проходить через точку перетину діагоналей квадрата, проходить через усі вершини цього квадрата. Радіус такого кола дорівнює половині діагоналі квадрата.

Завдання 638

100 (сто), 1 (один), 1000 (тисяча), 10 (десять), 100 000 (сто тисяч), 10 000 (десять тисяч).
У порядку зростання: 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000
Усі числа, окрім 1, багатоцифрові і круглі.

 

Завдання 639

6 054 = 6 тис. 5 дес. 4 од (шість тисяч п’ятдесят чотири, 6 одиниць ІІ класу і 54 одиниці І класу)

605 401 = 6 сот. тис. 5 дес. тис. 4 сот. 1 од. (шістсот п’ять тисяч чотириста один, 605 одиниць ІІ класу і 401 одиниця І класу)

145 = 1 сот. 4 дес. 5 од. (сто сорок п’ять, 145 одиниць І розряду)

252 559 = 2 сот. тис. 5 дес. тис. 2 тис. 5 сот. 5 дес. 9 од. (двісті п’ятдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять, 252 одиниці ІІ класу і 559 одиниць І класу)

Найбільше число (найбільше оди­ниць старшого розряду): 605 401

Найменше число (найменша кількість розрядів): 145

 

Завдання 640
410 = 10 • 41
3500 = 100 • 35
47000 = 1000 • 47
1110000 = 10000 • 11
900000 = 100000 • 9

 

Завдання 641
28 • 10 = 10 • 28 = 28 дес. = 280

28 • 100 = 100 • 28 = 28 сот. = 2 800

28 • 1 000 = 1 000 • 28 = 28 тис. = 28 000

28 • 10 000 = 10 000 • 28 = 28 дес. тис. = 280 000

 

Завдання 642

8 235 < 82 350

75 < 75 000

150 < 150 000

63 < 6 300

82 350 : 8 235 = 10 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

75 000 : 75 = 1000 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

150 000 : 150 = 1000 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

6 300 : 63 = 100 (разів) – у стільки разів друге число більше від першого (у скільки разів перше число менше від другого)

 

Завдання 643
16000 = 16 • 1000

190 = 19 • 10

72000 = 72 • 1000

134000 = 134 • 1000

8000 = 8 • 1000

 

Завдання 644

3649 = 3000 + 600 + 40 + 9 = 3 • 1000 + 6 • 100 + 4 • 10 + 9 • 1

12735 = 10000 + 2000 + 700 + 30 + 5 = 1 • 10000 + 2 • 1000 + 7 • 100 + 3 • 10 + 5 • 1

86515 = 80000 +  6000 + 500 + 10 + 5 = 8 • 10000 +  6 • 1000 + 5 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1

325528 = 300000 + 20000 + 5000 + 500 + 20 + 8 = 3 • 100000 + 2 • 10000 + 5 • 1000 + 

+ 5 • 100 + 2 • 10 + 8 • 1

 

Завдання 645
8 • 1000 + 3 • 100 + 4 • 1 = 8304 (вісім тисяч триста чотири)
7 • 1000 + 4 • 100 + 6 • 10 + 3 • 1 = 7469 (сім тисяч чотириста шістдесят дев'ять)
3 • 1000 + 8 • 100 + 4 • 10 = 3840 (три тисячі вісімсот сорок)
4 • 10000 + 5 • 100 + 8 • 1 = 40508 (сорок тисяч п'ятсот вісім)

 

Завдання 646
Щоб наповнити ванну, відкрили 2 крани. З першого крана за 4 хв наливається 40 л гарячої води, а з другого за 3 хв — 45 л холодної води.
1) Скільки літрів води наливається у ванну:
а) з першого крана за 1 хв?
40 : 4  = 10 (л)
б) з першого крана за 10 хв?
10 • 10 = 100 (л)
в) з другого крана за 1 хв?
45 : 3  = 15 (л)
г) з другого крана за 5 хв?
15 • 5 = 75 (л)
ґ) за 1 хв, якщо відкрити два крани?
40 : 4 + 45 : 3 = 10 + 15 = 25 (л)
д) за 6 хв, якщо відкрити два крани?
(40 : 4 + 45 : 3) • 6 = 25 • 6 = 150 (л)
2) За скільки хвилин наповниться ванна, місткість якої 500 л, якщо відкрити два крани одночасно?

500 : (40 : 4 + 45 : 3) = 500 : 25 = 20 (хв)

 

Завдання 647

5 см – 4 мм = 4 см 6 мм
13 м – 5 дм = 12 м 5 дм
13 м – 5 см = 12 м 95 см
10 т – 3 ц = 9 т 7 ц
12 т 400 кг + 1 ц = 12 т 5 ц
12 т 400 кг + 1 т = 13 т 400 кг

Завдання 648

Учні з гуртка народної творчості «Умілі руки» виготовили 90 ляльок-мотанок за 30 занять, а учні з гуртка «Народний умілець» — за 45 занять.
Скільки ляльок-мотанок виготовили за 1 заняття учні двох гуртків разом? За скільки спільних занять два гуртки зможуть виготовити 90 ляльокмотанок?Розв’язання

1) 90 : 30 = 3 (л.) – за 1 заняття в гуртку «Умілі руки».

2) 90 : 45 = 2 (л.) – за 1 заняття в гуртку «Народний умілець».

3) 3 + 2 = 5 (л.) – за 1 заняття обидва гуртки.

4) 90 : 5 = 18 (з.)

Відповідь: 5 ляльок виготовлять за 1 спільне заняття, за 18 спільних занять виготовляють 90 ляльок.

 

Завдання 649
Розрядні (лічильні) одиниці: одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч
Існують розрядні одиниці більші за 1 млн, бо ряд натуральних чисел безмежний.

Інші завдання дивись тут...