Інші завдання дивись тут...

Завдання 697

Це розрядці одиниці: 1, 10, 100, 1000

Це розрядні числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
10000, 20000, 30000, 40000, 50000

 

Завдання 698

48 000 : 800 = 48 000 : (8 • 100) = (48 000 : 100) : 8 = 480 : 8 = 60

 

Завдання 699

28000 : 700 = 280 : 7 = 40

5200 : 20 = 520 : 2 = 260

54000 : 300 = 540 : 3 = 180

5200 : 400 = 52 : 4 = 13

900000 : 50 000 = 90 : 5 = 18

51000 : 3 000 = 51 : 3 = 17

 

Завдання 700 
Склади і розв’яжи задачу за таблицею.

На склад привезли 14 т 100 кг фруктів. Яблук привезли 7 т 200 кг у 600 ящиках, в інших ящиках 3 т 900 кг груш, решта сливи. Ящиків груш було у 2 рази менше, а ящиків слив у 3 рази менше, ніж яблук. Яка маса одного ящика яблук, слив, груш?

Розв’язання

7 т 200 кг = 7 200 кг

3 т 900 кг = 3 900 кг

14 т 100 кг = 14 100 кг

1) 7 200 : 600 = 72 : 6 = 12 (кг) – маса ящика яблук

2) 600 : 2 = 300 (ящ.) – ящиків груш

3) 3 900 : 300 = 39 : 3 = 13 (кг) – маса ящика груш

4) 600 : 3 = 200 (ящ.) – ящиків слив

5) 7 200 + 3 900 = 11 100 (кг) – яблук та груш привезли

6) 14 100 – 11 100 = 3 000 (кг) – слив привезли

7) 3 000 : 200 = 30 : 2 = 15 (кг) – маса ящика слив

Відповідь: маса ящика яблук 12 кг, ящика слив 15 кг, ящика груш 13 кг.

 

Завдання 701

Турист пройшов спочатку 5 км 400 м і ще 1/2 вже пройденого шляху. Далі він зробив привал і після цього подолав відстань, утричі меншу від шляху, пройденого до привалу. Знайди весь шлях, пройдений туристом. Чи правильно відображає зміст задачі подана схема?

Розв’язання

5 км 400 м = 5400 м

1) 5400 : 2 = 2700 (м) – половина шляху

2) 5400 + 2700 = 8100 (м) - шлях до привалу

3) 8100 : 3 = 2700 (м) – шлях після привалу

4) 8100 + 2700 = 10800 (м) – весь пройдений шлях

Відстань: турист пройшов 10800 метрів.

 

Завдання 702

х – 4 = 1600

х = 1600 + 4

х = 1604

54 + х = 54000

х = 54000 – 54

х = 53946

82000 : 2 = у + 1000

41000 = у + 1000

у = 41000 – 1000
у = 40000

х : 4 = 1600

х = 1600 • 4

х = 6400

54 : х = 9000 : 1000

54 : х = 9

х = 54 : 9

х = 6

х + 2400 : 3 = 5600

х + 800 = 5600

х = 5600 – 800

х = 4800

Корені у порядку зростання: 6, 4800, 1604, 6400, 40000, 53946

 

Завдання 703 

Виміряй сторони й обчисли периметри трикутників.

Розглянемо трикутник АВС: АВ = 25 мм, ВС = 25 мм, СА = 25 мм

Р = 25 • 3 = 75 (мм) – периметр трикутника АВС

Розглянемо трикутник KDP: KD = 40 мм, DР = 30 мм, РК = 50 мм

Р = 40 + 30 + 50 = 120 (мм) = 12 (см) – периметр трикутника KDP

Розглянемо трикутник ЕNM: ЕN = 35 мм, NM = 35 мм, ME = 65 мм

Р = 65 + 35 + 35 = 135 (мм) – периметр трикутника ЕNM.

Трикутники: ΔKDP – прямокутний, ΔАВС – гострокутний, ΔENM – тупокутний.

 

Завдання 704

15000 : З = 5000

15000 : 30 = 500

15000 : 1 = 15000

15000 : 10 = 1500

15000 : 100 = 150

15000 : 1000 = 15

15000 : 15000 = 1

0 : 15000 = 0

360000 + 200000 + 1000 = 561000
360000 – 200000 – 6000 = 154000
3600 + 400 – 300 = 3700
3600 – 600 + 2000 = 5000

Завдання 705

Відстань між двома будинками 200 м. Одночасно від будинків назустріч один одному вийшли два хлопчики. За 1 хв один з них пройшов 70 м, другий — 100 м. Якою стала відстань між ними через 1 хв? Побудуй схему.

Схема

  70 м                       100 м

--------------->      <-----------------

------------------------------------------

                    200 м

Розв’язання

1) 70 + 100 = 170 (м) – пройшли за 1 хв

2) 200 – 170 = 30 (м)

Відповідь: 30 метрів буде між хлопчиками через 1 хв.

 

Завдання 706

52000 : 3000 = 52 тис. : 3 тис. = 17 (ост. 1000)

 

Завдання 707

1) а + b сума чисел а і b;
2) (а + b) • с сума чисел а і b помножена на число с;
3) (а • b) : с добуток чисел а і b поділений на число с;
4) а – b різниця чисел а і b;
5) (а – b) • с різниця чисел а і b помножена на число с;
6) (а : с) • b частка чисел а і с помножена на число b;
7) а • b добуток чисел а і b;
8) (а • b) + с сума добутка чисел а і b і числа с;
9) а + b : с сума числа а і частки чисел b і с;
10) а : b частка чисел а і b;
11) а • (b : с) добуток числа а і частки чисел b і с;
12) а : с + b сума частки чисел а і с і числа b.

 

Завдання 708
(a  b) : c = (a : c)  b
Щоб добуток поділити на число, достатньо множник поділити на число, а отриману частку помножити на другий множник.
(14  2) : 7 = (14 : 7)  2

 

Завдання 709

6600 : 33 = (66 • 100) : 33 = (66 : 33) • 100 = 200

52000 : 13 = (52 • 1000) : 13 = (52 : 13) • 1000 = 4000

510000 : 17 = (51 • 10000) : 17 = (51 : 17) • 10000 = 30000

6900 : 23 = (69 • 100) : 23 = (69 : 23) • 100 = 300

5400 : 27 = (54 • 100) : 27 = (54 : 27) • 100 = 2 • 100 = 200
7500 : 15 = (75 • 100) : 15 = (75 : 15) • 100 = 5 • 100 = 500

 

Завдання 710

21 • а = а • 21

2 100 : 10 > 2 100 : 100  

91 000 : 13 > 9 100 : 13 

105 000 : 21 < 105 000 : 15

 

Завдання 711

х + 38 = 72 • 3

х + 38 = 216

х = 216 – 38

х = 178

 

1200 : х = 600

х = 1200 : 600

х = 12 : 6

х = 2

 

55 • х = 55000

х = 5500 : 55

х = 1000

 

х – 875 = 29 • 9

х – 875 = 261

х = 261 + 875

х = 1136

 

х • 15 = 7 500

х = 7 500 : 15

х = 500

 

21 • х = 420000

х = 420000 : 21

х = 20000

Завдання 712

2 м 4 дм • 2 = 24 дм • 2 = 48 дм = 4 м 8 дм

3 км 500 м • 3 = 3500 м • 3 = 10500 м = 10 км 500 м

500 мм : 20 = 50 мм : 2 = 25 мм

1410 см : 30 = 141 см : 3 = 47 см

2 кг 300 г • 5 = 2300 г • 5 = 11500 г = 11 кг 500 г

4 ц 70 кг • 4 = 470 кг • 4 = 1880 кг = 18 ц 80 кг

 

Завдання 713
У школі 1200 учнів, 1/2 з них любить математику, а 1/5 частина учнів, які люблять математику, мають високий рівень навчальних досягнень з неї. Скільки учнів мають високий рівень навчальних досягнень з математики?

Розв'язання

1) 1200 : 2 = 600 (уч.) – люблять математику

2) 600 : 5 = (500 + 100) : 5 = 120 (уч.)

Відповідь: 120 учнів мають високий рівень навчальних досягнень з математики.

 

Завдання 714
На території України близько 40 тис. озер, що розташовані в заплавах річок, і близько 60 тис. штучних водойм — ставків. Скільки приблизно названих озер і ставків в Україні? На скільки менше озер, ніж ставків?
Розв'язання
1) 40 тис. + 60 тис. = 100 тис. – озер і ставків
2) 60 тис. – 40 тис. = 20 тис.
Відповідь: в Україні приблизно 100 тис. озер і ставків. Озер на 20 тис. менше, ніж ставків
.

 

Завдання 716

60000 : 15 = 4000

60000 : 12 = 5000

60000 : 6 = 10000

6000 : 10 = 6000

9600 : 12 = 800

9600 : 24 = 400

9600 : 6 = 1600

9600 : 48 = 200

900000 – 300000 = 600000
900000 + 25000 = 925000
9000  3 = 27000
8000  5 = 40000

Завдання 717

240 тисяч деталей до комп’ютерів розкладено в коробки по 500 деталей. Коробки упаковані в ящики, по 12 коробок у кожний. Скільки ящиків знадобилося?

Розв'язання

1) 240000 : 500 = 2400 : 5 = 480 (к.) – усього коробок

2) 480 : 12 = 40 (ящ.)

Відповідь: 40 ящиків знадобилося.

 

Завдання 718

Частина більша там, де менший знаменник: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12

Зашифроване слово: ДРУЖБА

Інші завдання дивись тут...