Інші завдання дивись тут...

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ РОЗРЯДНИМИ ОДИНИЦЯМИ. РОЗРЯДНИЙ СКЛАД ЧИСЛА
Завдання 420.

Клас тисяч

Клас одиниць

 

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

 

 

 

 

 

1

1 = 1 од.

 

 

 

 

1

0

10 = 1 дес.

 

 

 

1

0

0

100  = 1 сот.

 

 

1

0

0

0

1000 = 1 тис.

 

1

0

0

0

0

10 000 = 10 тис. =

= 10 дес. тис.

1

0

0

0

0

0

100 000 = 100 тис. =

= 1 сот. тис.

Одиниць найвищого розряду містить кожне число:

1 = 1 од.

10 = 1 дес.

100 = 1 сот.

1000 = 1 тис.

10 000 = 1 дес. тис.

100 000 = 1 сот. тис.

Найменше число: 1  

Найбільше число: 100 000

У стільки разів кожне наступне число більше від поперед­нього:

10 : 1 = 10

100 : 10 = 10

1000 : 100 = 10

10 000 : 1 000 = 10

100 000 : 10 000 = 10

Відповідь: у 10 разів.

 

Завдання 421. Залежність між одиницями розрядів.

10 = 1 дес.

100 = 1 сот. = 10 дес.

10 000 = 10 тис. = 10 сот. = 100 дес.

 

10 000 = 1 дес. тис.

100 000 = 1 сот. тис. = 10 дес. тис.

1 000 000 = 1 млн. = 10 сот. тис. = 100 дес. тис.

 

Завдання 422.

1000 • 4 = 4000

10 • 10 • 10 = 1000

100 • 2 = 200

100

10

10

5

5

4000 + 200 + 10 + 5 = 4 215

4 215 = 4 тис. 2 сот. 1 дес. 5 од.

 

Завдання 423.

5 000 + 400 + 6 = 5 406

40 000 + 8 000 + 500 + 80 = 48 580

 

12 000 + 326 = 12 326

90 000 + 300 = 90 300

 

35 000 + 35 = 35 035

З 000 + 700 = 3 700

 

Завдання 424. 111 111 (сто одинадцять тисяч сто одинадцять); 733 214 (сімсот тридцять  три тисяч двісті чотирнадцять).

111 111 = 1 сот. тис. + 1 дес. тис. + 1 тис. + 1 сот. + 1 дес. + 1 од.

111 111 = 100 000 + 10 000 + 1 000 + 100 + 10 + 1

 

733 214 = 7 сот. тис. + 3 дес. тис. + 3 тис. + 2 сот. + 1 дес. + 4 од.

733 214 = 700 000 + 30 000 + 3 000 + 200 + 10 + 4

 

Завдання 125.

819 456 = 800 000 + 10 000 + 9 000 + 400 + 50 + 6

562 379 = 500 000 + 60 000 + 2 000 + 300 + 70 + 9

 

Завдання 426. Юні натуралісти за 2 дні посадили на дослідній ділянці 480 саджанців ялинок у 10 однакових рядах. Пізніше вони саджали ялинки у 12 рядах. Скільки саджанців зможуть по­садити юннати в кожному ряді за 3 дні, працюючи з такою ж продуктивністю праці?

Розв’язання.

1) 480 : 2 = 240 (ял.) – ялинок садили за 1 день (продуктивність праці).

2) 240 : 12 = 20 (ял.) – ялинок садили в 1 ряду за 1 день.

3) 20 • 3 = 60 (ял.) – ялинок зможуть посадити в кожному ряді за 3 дні.

Відповідь: 60 ялинки зможуть посадити юннати в кожному ряді за 3 дні.

 

Завдання 427. Сума розрядних доданків

968 132 = 900 000 + 60 000 + 8 000 + 100 + 30 + 2

732 459 = 700 000 + 30 000 + 2 000 + 400 + 50 + 9

24 115 = 20 000 + 4 000 + 100 + 10 + 5

53 209 = 50 000 + 3 000 + 200 + 9

 

Завдання 428.

Клас тисяч

Клас одиниць

Число

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

4

3

2

4

3

2

432 432

 

8

0

3

5

6

80 356

 

 

 

5

0

5

505

 

3

0

0

2

0

30 020

5

0

2

3

4

1

502 341

 

9

0

0

0

0

90 000

9

2

0

0

2

2

920 022

9

9

9

0

0

0

999 000

Найбільше число: 999 000

Найменше число: 505.

 

Завдання 429. Кількість базових (основних) слів, щоб назвати будь-яке натуральне число в межах мільйона: 13 (один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять, сто, тисяч, мільйон).

Примітка Одинадцять, двадцять — такі слова похідні з уже відомих базових слів, тому їх не пишемо.

 

ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 430.

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

4

3

9

4

3

9

 

8

0

3

5

6

• 439439 (чотириста тридцять дев’ять тисяч чотириста тридцять дев’ять), 80 356 (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят шість).

• Розрядів має кожне число: 439 439 (6 розрядів), 80 356 (5 розрядів).

Класів має кожне число: 439 439 (2 класи), 80 356 (2 класи).

• Нуль у записі другого числа означає відсутність розряду одиниць тисяч.

• 439 439 > 80 356

 

Завдання 431. За допомогою цифр 3 і 0 усі можливі чотирицифрові числа.

                           3

                    /             \

                3                   0

             /   \                 /   \                

          3       0             3     0 

       /   \     /  \           /  \   /  \       

     3     0   3    0      3   0   3   0

Таких чисел 8: 3333, 3330, 3300, 3033, 3030, 3003,  3000

Найбільше число: 3000

 

Завдання 432.

Для запису числа, яке мас найбіль­шим розрядом десятки тисяч, має 5 цифр (99 999).

Для запису числа, яке має найбільшим розрядом сотні тисяч, має 6 цифр (999 999).

 

Завдання 433

723 = 700 + 20 + 3

804 = 800 + 4

4 250 = 4 000 + 200 + 50

63 049 = 60 000 + 3 000 + 40 + 9

504 213 = 500 000 + 4 000 + 200 + 10 + 3

620 000 = 600 000 + 20 000

 

Завдання 434.

7 тис. і 2 сот. = 7 200

9 тис. і 250 = 9 250

40 тис. і 8 тис. = 48 000

3 тис. і 20 = 3 020

 

Завдання 435.

а) 135 тис. 794 од. = 135 794 (сто тридцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто чотири)

б) 40 тис. 250 од. = 40 250 (сорок тисяч двісті п’ятдесят)

в) 263 од. II класу і 471 од. І класу = 263 471 (двісті шістдесят три тисячі чотириста сімдесят один)

г) 8 тис. 309 од. = 8 309 (вісім тисяч триста дев’ять)

 

Завдання 436.

7 000 + 300 = 7 300

7 000 + 35 = 7 035

40 000 + 5 000 = 45 000

300 000 + 10 000 = 310 000

80 000 – 20 000 = 60 000

13 000 – 3 000 = 10 000

125 000 – 5 000 = 120 000

8 100 – 8 000 = 100

2 000 • 4 = 8 000

30 000 • 2 = 60 000

100 000 • 5 = 500 000

200 000 • 3 = 600 000

6 000 : 2 = 3 000

40 000 : 10 = 4 000

70 000 : 7 = 10 000

80 000 : 4 = 20 000

  

Завдання 437.

(209 : 19 – 51 : 17) • 45 = 360

1) 209 : 19 = 11

2) 51 : 17 = 3

3) 11 – 3 = 8

4) 8 • 45 = 360

(664 – 484) : 15 • 56 = 672

1) 664 – 484 = 180

2) 180 : 15 = 12

3) 12 • 56 = 672

12 • (684 : 38) + 248 : 4  = 278

1) 684 : 38 = 18

2) 12 • 18 = 216

3) 248 : 4 = 62

4) 216 + 62 = 278

630 : (992 – 947) • 66 = 924

1) 992 – 947 = 45

2) 630 : 45 = 14

3) 14 • 66 = 924

 

Завдання 438. На першій ділянці лісу росте приблизно 8 тис. дерев, на дру­гій — на 1 тис. менше, а на третій — стільки, скільки на першій і другій ділянках разом. Скільки всього дерев росте на трьох ділянках?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 8 – 1 = 7 (тис.) – дерев на другій ділянці.

2) 8 + 7 = 15 (тис.) – дерева на третій ділянці (на першій і другій разом).

3) 8 + 7 + 15 = 30 (тис.) – всього дерев росте на трьох ділянках.

2 спосіб

1) 8 – 1 = 7 (тис.) – дерев на другій ділянці.

2) 8 + 7 = 15 (тис.) – дерева на третій ділянці (на першій і другій разом).

3) 15 + 15 = 30 (тис.) – всього дерев росте на трьох ділянках.

Відповідь: 30 тисяч дерев росте на трьох ділянках.

 

Завдання 439.

4 000 + 2 000 = 6 000

25 000 + 3 000 = 28 000

300 000 + 50 000 = 350 000

320 000 + 5 000 = 325 000

80 000 – З0 000 = 50 000

75 000 – 5 000 = 70 000

120 000 – 100 000 = 20 000

700 000 – 100 000 = 600 000

8 тис. • 5 = 40 тис.

10 тис. • 2 = 20 тис.

25 тис. • 3 = 75 тис.

200 тис. • 4 = 800 тис.

40 тис.: 5 = 8 тис.

50 тис. : 5 = 10 тис.

75 тис. : 3 = 25 тис.

120 тис. : 4 = 30 тис.

 

Завдання 440.

На рисунку 3 кути: АВС, СВD, АВD.

Добудували ще один промінь так, щоб утворився тупий кут.

Інші завдання дивись тут...