Інші завдання дивись тут...

 

Завдання 1 

2739 (дві тисячі сімсот тридцять дев'ять )

13725 (тринадцять тисяч сімсот двадцять п’ять)

300 000 (триста тисяч)

458066 (чотириста п’ятдесят вісім тисяч шістдесят шість)

 

Завдання 2

Три тисячі двадцять 3020, вісімдесят тисяч чотириста дев’ять 80409, сто сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят п’ять 170755, дев’ятсот вісім одиниць другого класу тринадцять одиниць першого класу 908013.

 

Завдання 3

7030 < 70300

2416 < 2461

4200 > 2200

Завдання 4

+30000

     850

  30850

+21000

   7604

  30850

+43000

  29000

  72000

Завдання 5

705845 - 5005 = 70840

31286 – З0086 = 1200

15480 – 5080 = 10400

Завдання 6

27000 • 2 = 54000
50 • 100 = 5000
132 • 1000 = 132000
400 • 300 = 120000
800 • 99 = 800 • (100 – 1) = 800 • 100 – 800 = 80000 – 800 = 79200

 

Завдання 7

240 : 3 = 80

32 000 : 80 = 3200 : 8 = 400

360 000 : 3 = 120 000

360 000 : 120 000 = 36 : 12 = 3

 

Завдання 8

х + 5 < 8
х + 5 = 8
х = 8 – 5
х = 3
Відповідь: х > 3

х – 20 > 5
х – 20 = 5
х = 5 + 20
х = 25
Відповідь: х > 25

х • 2 > 7 • 2
х • 2 = 14
х = 14 : 2
х = 7
Відповідь: х > 7

х : 9 < 40 + 5
х : 9 = 45
х = 45 • 9
х = 405
Відповідь: х < 405

Завдання 9

Кути гострий, прямий, тупий.

 

Завдання 10

а) 1 дм = 10 см

   1 м = 10 дм

   1 м = 1000 мм

   1 дм = 100 мм

   1 м = 100 см

   1 км = 1000 м

   1 см = 10 мм

б) 1 т = 10  ц

   1 т = 1000 кг

   1 кг = 1000 г

в) 1 доба = 24 год

   1 год = 60 хв

   1 хв = 60 с

Завдпння 11

а) За зміну (6 год) бригада шахтарів видобуває 180 т вугілля. Скільки тонн вугілля видобуде бригада за 9 год?
Короткий запис
6 год  180 т
9 год  ?

Розв’язання

1) 180 : 6 = 30 (т) – видобуває за 1 год

2) 30 • 9 = 270 (т)

Відповідь: 270 тонн вугілля видобуде бригада за 9 год.

 

б) За три дні 8 кролів з’їли 24 кг трави. Скільки кілограмів трави з’їдять 5 кролів за 5 днів, якщо апетит у них не зміниться?

Короткий запис

3 дн., 8 кр.  24 кг
5 дн., 5 кр.  ? кг

Розв’язання
1) 24 : 8 = 3 (кг) – за 3 дні 1 кролик
2) 3 : 3 = 1 (кг) – за 1 день 1 кролик
3) 1 • 5 = 5 (кг) – за 5 днів 1 кролик
4) 5 • 5 = 25 (кг)
Відповідь: 5 кроликів за 5 днів з'їдять 25 кг трави.

 

Завдання 12
У першому сувої 30 м тканини, у другому — 50 м такої самої тканини. Вартість другого сувою на 900 грн більша, ніж вартість першого. Чому дорівнює вартість кожного сувою?
Розв'язання

1) 50 – 30 = 20 (м) – різниця
2) 900 : 20 = 45 (грн) – ціна 1 м
3) 45 • 30 = 1350 (грн) – І сувою
4) 45 • 50 = 2250 (грн) – ІІ сувою
Відповідь: вартість першого сувою 1350 грн, другого  2250 грн.

 

Завдання 13

Вартість двох кошиків з яблуками 120 грн. Маса одного кошика 7 кг, другого — 8 кг. Яка вартість яблук у кожному кошику?

Розв'язання
1) 7 + 8 = 15 (кг) – маса двох кошиків
2) 120 : 15 = 8 (грн) – ціна 1 кг
3) 8 • 7 = 56 (грн) – вартість першого кошика
4) 8 • 8 = 64 (грн) – вартість другого кошика
Відповідь: вартість першого кошика 56 гривень, другого  64 гривень.

 

Завдання 14

а) що мають кут B: АВС, АВСD, ЕАВСD

б) що не мають кута B: АСD, ЕАСD, ЕАD
в) одна сторона яких AD: ЕАD, DАС, DАВС
г) у яких сторонами є AB і BC: АВС, ЕАВСD, АВСD

Інші завдання дивись тут...