Інші завдання дивись тут...

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

Завдання 1  

2 739 (дві тисячі сімсот тридцять дев'ять )

13 725 (тринадцять тисяч сімсот двадцять п’ять)

458 066 (чотириста п’ятдесят вісім тисяч шістдесят шість)

 

Завдання 2

Три тисячі двадцять – 3 020

вісімдесят тисяч чотириста дев'ять – 80 409

сто сімдесят тисяч сімсот п'ятдесят п'ять – 170 755

дев'ятсот вісім одиниць другого класу тринадцять одиниць першого класу – 908 013

 

Завдання 3 Порівняння чисел

7 030 < 70 300

2 416 < 2 461

4 200 > 2 200

 

Завдання 4

а)

З0 000 + 850 = 30 850

210 000 + 7 604 = 217 604

43 000 + 29 000 = 72 000

б)

+  7794

  13095

  20889

+ 348608

   173894

   522502

+ 236435

       4286

   240721

 

Завдання 5 Віднімаю багатоцифрові числа

а) усно

705 845 - 5 005 = 70 840

31 286 – З0 086 = 1 200

15 480 – 5 080 = 10 400

б) письмово

_ 13015

    6808

    6207

_ 661000

  259463

  401537

_ 634002

  465117

  168885

 

Завдання 6. Множу багатоцифрові числа.

а) усно

27 000 • 2 = 54 000

50 • 100 = 5000

132 • 1 000 = 132 000

400 • 300 = 120000

800 • 99 = 800 • (100 – 1) = 80000 – 800 = 79200

б) письмово

х 749

       7

 5243

х  38

    93

  114

342  

3534

х  450

    25

  225

  90  

11250

х  63

    120

  126

  63  

  7560

х  832

      65

  4160

4992  

54080

 

Завдання 7

а) усно

240 : 3 = 80

32 000 : 80 = 3200 : 8 = 400

360 000 : 3 = 120 000

360 000 : 120 000 = 36 : 12 = 3

б) письмово:

_4113 | 9    

 36          457

  _51

   45

   _63

    63

      0

_3484 | 52  

 312        67

 _364

   364

      0

_34974 | 87  

 348          402

    _174

      174

          0

Ділення з остачею

_8000 | 46    

 46         173 (ост. 42)

_340

  322

  _180

    138

      42 (ост.)

_78435 | 47   

 47           1668 (ост. 39)

_314

 282

_ 323

   282

   _415

     376

       39 (ост. )

_5434 | З    

 3         1811 (ост. 1)

_24

  24

     _3

       3

        _4

         3

         1 (ост.)

 

Завдання 8 Порядок дій

315 • 29 + 20 655 : (80 + 5) – 9371 = 7

1) 80 + 5 = 85

2) 315 • 29 = 9135

3) 20655 : 85 = 243

4) 9135 + 243 = 9378

5) 9378 – 9371 = 7

 

70938 + 4734 : 6 = 71727

1) 4734 : 6 = 789

2) 70938 + 789 = 71727

 

Завдання 9 Рівняння

х • (26 + 9) = 3 710

х • 35 = 3710

х = 3710 : 35

х = 106

х : 28 = 7 • 348

х : 28 = 2436

х = 2436 • 28

х = 68208

х + 49 = 600 : 12

х + 49 = 50

х = 50 – 49

х = 1

 

Завдання 10

х + 5 < 8

х + 5 < 3 + 5

Сума менша там, де менший доданок

х < 3

 

х – 20 > 5

х – 20 > 25 – 20

Різниця більша там, де більше зменшуване

х > 25

 

х • 2 > 7 • 2

Добуток більший там, де більший множник

х > 7

 

x : 9 < 40 + 5

х : 9 < 45

х : 9 < 45 • 9 : 9

х : 9 < 405 : 9

Частка менша там, де менше зменшуване

х < 405

 

Завдання 11

а) Порівнюю дроби

3/8 < 6/8          

15/15 > 11/15     

2/6 > 1/6

б) значення дробу від числа

1/2 від 70 кг = 70 кг : 2 = 35 кг

2/5 від 170 км = 170 км : 5 • 2 = 34 км • 2 = 68 км

в) знаходжу число за значенням його дробу

1/2 ціни пеналу це 18 грн. Яка ціна пеналу?

18 : 1 • 2 = 36 (грн) – ціна пеналу

7/9 бідона це 49 л. Яка місткість бідону?

49 : 7 • 9 = 63 (л) – місткість бідону

 

Завдання 12

Кути гострий, прямий, тупий

 

Завдання 13

Геометричні фігури на площині: пряма, промінь, трикутник, прямокутник, восьмикутник, відрізок, чотирикутник, квадрат

Геометричні фігури в просторі: циліндр, піраміда, куб, куля, конус

 

Завдання 14. Знаю співвідношення між одиницями величин

а) співвідношення між одиницями величин довжини:

1 дм = 10 см

1 м = 10 дм

1 м = 100 см = 1000 мм

1 дм = 10 см = 100 мм

1 м = 100 см

1 км = 1000 м

1 см = 10 мм

б) співвідношення між одиницями величин маси:

1 т = 10  ц

1 т = 1000 кг

1 кг = 1000 г

в) співвідношення між одиницями величин часу:

1 доба = 24 год

1 год = 60 хв

1 хв = 60 с

 

Завдання 15 Залежність між відстанню, швидкістю і часом при рівномірному русі.

s = v • t

v = s : t

t = s : v

 

Завдання 16

а) Довжина прямокутника 17 см, ширина 5 см. Яка його пло­ща?

S = 17 см • 5 см = 85 см2 – площа прямокутника

б) Периметр квадрата 48 дм. Яка його площа?

48 : 4 = 12 (дм) – сторона квадрата

S = 12 дм • 12 дм = 144 дм2 – площа квадрата зі стороною 12 дм

 

Завдання 17

а) Довжина першої ділянки прямокутної форми 64 м, дру­гої — у 2 рази більша. Ширина першої ділянки — 50 м, а другої — 25 м. Площа якої ділянки більша і на скільки?

Розв’язання

1) 64 • 50 = 3200 (м2) – площа першої ділянки

2) 64 • 2 = 128 (м) – довжина другої ділянки

3) 128 • 25 = 3200 (м2) – площа другої ділянки

Відповідь: площі ділянок рівні

 

б) Перший автомат випускає 45 000 одноразових склянок за 4 год, другий за 5 год. Чи встигнуть обидва автомати, працюючи одночасно, випустити 45 000 склянок за 2 год?

Розв’язання

1) 45 000 : 4 = 11250 (ск.) – склянок випускає перший автомат за 1 год

2) 45 000 : 5 = 9000 (ск.) – склянок випускає другий автомат за 1 год

3) 11250 + 9000 = 20250 (ск.) – склянок випускають два автомати за 1 год

4) 45000 : 20250 = 2 (ост. 4500)

Відповідь: ні, не встигнуть

 

Завдання 18

а) За зміну (6 год) бригада шахтарів видобуває 180 т вугілля. Скільки тонн вугілля видобуде бригада за 9 год?

Розв’язання

1) 180 : 6 = 30 (т) – вугілля видобуває за 1 год

2) 30 • 9 = 270 (т) – вугілля видобуде за 9 год

Відповідь: 270 тонн вугілля видобуде бригада за 9 год

 

б) За три дні 8 кроликів з'їли 24 кг зеленої трави. Скільки кі­лограмів зеленої трави з'їдять 5 кроликів за 5 днів, якщо у них апетит не зміниться?

Розв’язання

1 спосіб

1) 24 : 3 = 8 (кг) – трави з'їдять 8 кроликів за 1 день

2) 8 : 8 = 1 (кг) – трави з'їдає 1 кролик за 1 день

3) 1 • 5 • 5 = 25 (кг) – трави з'їдають 5 кроликів за 5 днів

2 спосіб

1) 24 : 8 : 3 = 1 (кг) – трави з'їдає 1 кролик за 1 день

2) 1 • 5 • 5 = 25 (кг) – трави з'їдають 5 кроликів за 5 днів

Відповідь: 25 кг     

 

Завдання 19

а) Швидкість ходьби мами 70 м/хв, батька 100 м/хв. Вони одночасно пішли назустріч одне одному з протилежних сторін поля завдовжки 340 м. Через скільки хвилин вони зустрінуться?

Розв’язання

1 спосіб

1) 70 + 100 = 170 (м/хв) – швидкість зближення

2) 340 : 170 = 2 (хв) – час для зустрічі

2 спосіб

1) 70 + 100 = 170 (м) – відстань проходять за 1 хв

2) 340 : 170 = 2 (хв) – час для зустрічі

Відповідь: через 2 хв вони зустрінуться

 

б) Відстань між двома селищами 12 км. Одночасно від них у протилежних напрямках вийшли туристи. Швидкість од­ного з них 4 км/год, а іншого 5 км/год. Якою буде від­стань між ними через 2 год?

Розв’язання

1 спосіб

1) 4 + 5 = 9 (км/год) – швидкість віддалення

2) 9 • 2 = 18 (км) – відстань між туристами через 2 год

3) 18 + 12 = 20 (км) - вся відстань між ними

2 спосіб

1) 4 + 5 = 9 (км) – відстань проходять за 1 год

2) 9 • 2 = 18 (км) – відстань між туристами через 2 год

3) 18 + 12 = 20 (км) - вся відстань між ними

1 спосіб

1) 4 • 2 = 8 (км) – відстань першого туриста за 2 год

2) 5 • 2 = 10 (км) – відстань другого туриста за 2 год

3) 8 + 10 = 18 (км) – відстань між туристами через 2 год

4) 18 + 12 = 20 (км) - вся відстань між ними

Відповідь: відстань між ними буде через 2 год 20 км

 

в) 3 двох аеродромів, відстань між якими 828 км, вилетіли назустріч один одному два вертольоти. Швидкість першо­го 210 км/год. Якою була швидкість другого вертольота, якщо вони зустрілися через 2 год?

Розв’язання

1) 210 • 2 = 420 (км/год) – відстань першого вертольота

2) 828 – 420 = 408 (км) – відстань другого вертольота

3) 408 : 2 = 204 (км/год) – швидкість другого вертольота

Відповідь: 204 км/год

Інші завдання дивись тут...