Інші завдання дивись тут... 

§ 4. ТІЛА НАВКОЛО НАС. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІЛА

Тіло – усе живе і неживе, що створено природою (природні тіла) чи зробила людина (рукотворні тіла). 

Характеристики тіл: форма тіла (зовнішні обриси бувають правильної форми – прямокутна, кругла, овальна, квадратна, та неправильної), розмір (лінійний розмір включає довжину, ширину, висоту тіла), об'єм, маса, густина, агрегатний стан. 

Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання. 

Виміряти - означає порівняти з еталоном. 

Об'єм тіла

правильної форми визначають математично, заздалегідь вимірявши розміри

1) спочатку вимірюють розміри тіла;

2) потім ці величини підставляють у формули для розрахунку. 

неправильної форми (визначають за законом Архімеда за об'ємом витісненої ним води)

1) у мірний стакан наллємо 500 мл води й обережно зануримо картоплину середніх розмірів;

2) вода у стакані підніметься, наприклад, якщо вода в стакані піднялася до поділки 620 мл, тоді різниця об'ємів: 620 мл - 500 мл = 120 мл = 120 см3 і буде шуканим об'ємом картоплини . 

Масу тіла

знаходять зважуванням За допомогою терезів
обчислюють математично, знаючи об'єм За формулою m = V • ρ, де V - об'єм тіла, ρ – густина тіла, уже визначена для багатьох речовин і міститься в довідковій літературі.

Перевір свої знання

1. Наведи приклади тіл, що оточують людину: а) природних; б) рукотворних.

Природні: зорі, планети, дерево, гора, річка, птах, хмари, Сонце.

Рукотворні: штучний супутник, літак, пенал, будинок, пилосос, лампа, підручник. 

2. Що є зайвим у переліку: заєць, гора, соняшник, щука?

Гора – тіло неживої природи.

3. За якою ознакою укладено перепік тіл: телевізор, олівець, автомобіль, пенал?

Рукотворні тіла.

4. Назви відомі тобі характеристики тіл і одиниці їхнього вимірювання.

Характеристика тіла Одиниці вимірювання
довжина

кілометри (км) , дециметри (дм), сантиметри (см), міліметри (мм) 

(1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм)

об'єм - це величина будь-якого тіла в довжину, ширину й висоту, виміряна в кубічних одиницях.

метри кубічні (м3), літри (л), сантиметри кубічні (см3), мілілітри (мл).

(1 м3 = 1000 л, 1 л = 1000 мл = 1000 см3, 1 см3 = 1 мл)

маса

Кілограм (кг), тонна (т), центнер (ц), грам (гр)

(1 т = 1000 кг; 1 ц = 100 кг; 1 кг = 1000 г)

5. Опиши олівець за таким планом: 1) тіло живої чи неживої природи; 2) належить до природних чи рукотворних тіл; 3) має правильну чи неправильну форму.

1) тіло неживої природи;

2) належить до рукотворних тіл;

3) має неправильну форму.

Допоможуть дорослі.

Виміряй і порівняй зріст членів твоєї родини. Результати вимірювання запиши в зошит.

 

Практична робота. Вимірювання маси й розмірів різних тіл. 

Мета: виробити вміння вимірювати масу й розміри тіл правильної й неправильної форми.

Обладнання: гумка прямокутної форми, лінійка, мірний посуд, терези, важки, вода.

Завдання 1. За допомогою лінійки виміряй довжину, ширину та висоту гумки. Результати вимірювань запиши в зошит. Перемнож одержані значення, і ти визначиш об'єм гумки.

V = a • b • c = 3 см • 2 см • 1 см = 6 см3 

Завдання 2. За допомогою терезів і важків виміряй масу гумки. Результати вимірювань запиши в зошит.

m = 10 г + 2 г + 100 мг + 200 мг = 12 г 300 мг 

Завдання 3*. Визнач об'єм гумки, зануривши її в мірний посуд з водою. Результати вимірювань запиши в зошит. Переконайся, що об'єми, отримані в результаті вимірювань 1 і 3, однакові.

Vпоч = 300 мл води

Vкінц = 306 мл води

Vтіла = Vкінц – Vпоч. = 306 мл – 300 мл = 6 мл = 6 см3

Завдання 4*. Зваж і виміряй об'єм тіла неправильної форми (наприклад, сливи, цибулини). Результати вимірювань запиши в зошит. 

Vпоч = 300 мл води

Vкінц = 355 мл води

Vтіла = Vкінц – Vпоч. = 355 мл – 300 мл = 55 мл = 55 см3

Зроби висновок, давши відповіді на запитання: 

Як вимірюють масу й розміри тіл правильної та неправильної форми? 

Для визначення об'єму тіла прямокутної, або правильної, форми вимірюють довжину, ширину й висоту тіла, потім значення одержаних вимірів перемножують.

Для визначення об'єму тіла неправильної форми використовують закон Архімеда (об'єм зануреного тіла дорівнює об'єму витісненої рідини): у мірний стакан наливаємо рідину і фіксуємо початковий об'єм; потім занурюємо тіло і фіксуємо кінцевий об'єм, який збільшився; різниця фіксованих об'ємів рідини і буде шуканим об'ємом тіла.

Масу тіла вимірюють за допомогою терезів або математично, знаючи об'єм та густину тіла.

Як за допомогою лінійних розмірів можна визначити об'єм гумки? 

За формулою V=a•b•c, де а–довжина, b–ширина, с–висота гумки.

Які знання з природознавства допомогли тобі визначити масу і об'єм: а) гумки; б) тіла неправильної форми? Гумка і тверде тіло неправильної форми мають масу і  об'єм. Ці характеристики тіл можна виміряти.

Інші завдання дивись тут...