Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника "Природознавство 5 клас " 

Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. 

Нова програма  2013 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Сторінки 6 – 8    § 1. Науки, що вивчають природу

Сторінки 9 – 12  § 2. Методи вивчення природи

Сторінки 13 – 17 § 3. Обладнання для вивчення природи

Сторінки 18 – 23 § 4. Тіла навколо нас. Характеристики тіла

Сторінки 24 – 28 § 5. Речовини, їхні фізичні властивості

Сторінки 28 – 31 § 6. Атоми і хімічні елементи. Молекули

Сторінки 32 – 36 § 7. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні, неорганічні та органічні речовини 

Сторінки 36 – 40 § 8. Поняття про чисті речовини і суміші

Сторінки 40 – 43 § 9. Способи розділення сумішей

Сторінки 43 – 49 § 10. Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність

Сторінки 49 – 53 § 11. Механічні і теплові фізичні явища

Сторінки 43 – 56 § 12. Магнітні та електричні фізичні явища

Сторінки 56 – 60 § 13. Звукові та світлові фізичні явища

Сторінки 61 – 65 § 14. Хімічні явища, або хімічні реакції

Сторінки 66 – 71 § 15. Небо. Небесна сфера

Сторінки 71 – 75 § 16. Небесні тіла

Сторінки 75 – 78 § 17. Зорі та сузір'я

Сторінки 78 - 80 § 18. Сонце

Сторінки 80 – 83 § 19. Сонячна система

Сторінки 83 – 89 § 20. Планети

Сторінки 89 – 93 § 21. Зоряні системи - галактики

Сторінки 93 – 95 § 22. Всесвіт і його складові

Сторінки 95 – 99 § 23. Астрономія - наука, що вивчає Всесвіт

Сторінки 99 – 103 § 24. Освоєння космосу

Сторінки 104 – 110 § 25. Виникнення і будова планети Земля

Сторінки 110 – 114 § 26. Способи зображення Землі. Масштаб

Сторінки 114 – 118 § 27. Рухи Землі. Пори року

Сторінки 119 – 121 § 28. Місяць - супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

Сторінки 122 – 125 § 29. Ґрунт, склад, утворення і значення ґрунту

Сторінки 125 – 130 § 30. Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом

Сторінки 130 – 134 § 31. Повітря 130

Сторінки 135 – 138 § 32. Вода на Землі, властивості й колообіг води

Сторінки 138 – 141 § 33. Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини

Сторінки 142 – 146 § 34. Розчини в природі. Значення води в природі та життєдіяльності людини

Сторінки 147 – 151 § 35. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

Сторінки 152 – 157 § 36. Різноманітність організмів. Рослини

Сторінки 157 – 163 § 37. Тварини. Різноманітність тварин

Сторінки 163 – 167 § 38. Гриби 

Сторінки 168 – 171 § 39. Бактерії

Сторінки 175 – 176 § 40. Умови життя на планеті Земля. Вплив на організми чинників неживої природи 

Сторінки 177 – 182 § 41 Вода і тепло в житті організмів. Періодичні зміни умов середовища 

Сторінки 183 – 187 § 42. Наземно-повітряне середовище та його мешканці

Сторінки 188 – 193 § 43. Водне середовище та його мешканці

Сторінки 194 – 199 § 44. Ґрунтове середовище та його мешканці

Сторінки 199 – 205 § 45. Чинники живої природи 

Сторінки 205 – 211 § 46. Екосистеми 

Сторінки 212 – 216 § 47. Людина - частина природи. Зміни в природі

Сторінки 217 – 222 § 48. Екологічні проблеми та їхнє вирішення

Сторінки 222 – 227 § 49. Охорона природи. Червона книга України

Сторінки 227 – 231 § 50. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення 

 Інші ГДЗ дивись тут...