Інші завдання дивись тут... 

§ 6. АТОМИ І ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. МОЛЕКУЛИ

Атоми (з грец. означає «неподільний»)– дуже дрібні частинки, з яких складаються молекули. Нині відомо 116  видів атомів, що відрізняються між собою будовою, причому атоми одного виду  можуть входити до складу різних речовин (до складу і цукру, і олії входять атоми Гідрогену, Оксисену, Карбону).

Хімічний елемент - сукупність атомів одного виду (мають однакову будову), кожний вид атомів має своє позначення - хімічний символ.

Назва хімічного елемента Хімічний символ Вимова хімічного символа
Гідроген (водень) Н аш
Оксиген (кисень) О о
Карбон С це
Нітроген N ен
Силіцій Si силіцій
Ферум Fe ферум
Алюміній Al алюміній

Молекула - це найменша частинка речовини, що має її властивості (багато речовин складаються саме з молекул, наприклад вода, водень, кисень).

Дифузія - явище проникнення (поширення) частинок однієї речовини між частинками іншої.

Значення для життя людини та тварин: кисень з повітря проникає в організм через шкіру, поживні речовини із кишківника поступають у кров. При нагріванні явище дифузії пришвидшується.

Схема будови тіла.

Атоми -> Молекули -> Речовина -> Тіло

Перевір свої знання.

1. Із чого складаються речовини? Речовини утворюються з молекул, саме вони зберігають її властивості).

2. Чим подібні атоми одного виду (хімічні елементи)? Хімічні речовини подібні будовою, незалежно від того яка речовина їх містить.

3. Наведи приклади найпоширеніших у природі хімічних елементів.

Найпоширеніші на Землі – Оксиген (49,4 %), Силіцій (25,8%), Алюміній (7,5 %), Ферум (4,7 %), решта інші елементіи.

Найпоширеніші атоми в тілах живої природи – Оксиген, Нітроген, Карбон, Гідроген.

Основний хімічний елемент Сонця – Гідроген.

4. Що таке молекули і чим вони відрізняються від атомів? Молекула - це найменша частинка речовини, що має її властивості. Атоми здатні  сполучатися між собою і утворювати молекули.  

5. Поясни причини дифузії. Які особливості дифузії в газах, рідинах і твердих тілах?

Причина дифузії – безперервний рух молекул. 

Дифузія - явище проникнення (поширення) частинок однієї речовини між частинками іншої.

Найшвидше дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, у твердих тілах дифузія теж відбувається, але дуже повільно.

Сторінка природодослідника. 

Виконай удома дослід. Для цього тобі знадобляться дві тарілки, вода. Постав тарілки на освітлене сонцем підвіконня. Налий у кожну з них по дві столові ложки води. Для однієї тарілки зроби тінь. Спостерігай за зменшенням вмісту води в обох тарілках.

Результати спостереження запиши в зошит. У якій з тарілок вода швидше перейшла з рідкого агрегатного стану в газоподібний? Поясни чому. У тарілці без тіні (там вища температура) води випарується більше, тому її вміст в тарілці залишиться меншим, ніж у тарілці в тіні.

Інші завдання дивись тут...