Інші завдання дивись тут...

§ 43. ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ.

Водне середовище

Перевір свої знання.

1. У чому полягають особливості водного середовища?

• має різний вміст солей (розрізняють прісні річки, ставки, озера, джерела та солоні моря і океани);

• світло зосереджене у верхніх шарах водойм;

• коливання температури не такі різкі, як у повітрі, але тепліше у верхніх шарах водойми;

• вода має менший уміст кисню, ніж атмосфера, він зосереджений у верхніх шарах (одні тварини для дихання використовують кисень, розчинений у воді, інші – атмосферний кисень);

• значні перепади тиску.

2. Які тварини мешкають у водному середовищі?

Окунь, щука, синій кит, жук-плавунець, дельфін, акула, кашалоти, креветки, кальмари, восьминоги, медузи, дафнія, скат. 

3. Назви рослини водного середовища.

Водорості, біле латаття, ряска, глечики жовті, осока, очерет, стрілолист, лепеха, сусак. 

4. Які пристосування мають тварини і рослини до існування у водному середовищі?

Тварини.

• дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер;

• обтічна форма тіла вкрита слизом;

• піднімаються на поверхню води, щоб вдихнути повітря (дельфіни, кити);

• тварини водних глибин не мають взагалі або поганий зір;

• у деяких глибоководних організмів є світні органи;

• підшкірний жир у великих мешканців холодних морів (морські слони, моржі, тюлені)

• наявність плавців для збереження рівноваги та хвоста в ролі керма, плавальних перетинок між пальцями, ластів, задні кінцівки у формі весла;

• реактивний рух у протилежну сторону до випущеного струменя води (медузи, восьминоги, кальмари);

• у водоплавних птахів спеціальна рідина, що змащує та захищає пір'я від намокання.

Рослини

• зелені рослини живуть у верхніх шарах водойми, куди надходить світло;

• водні рослини мають гнучке стебло, бо коренями прикріплені до дна водойми, а листки й квітки плавають на її поверхні (латаття біле, глечики жовті, ряска);

• листки деяких водяних рослин нагадують стрічки для збільшення поверхні вбирання з води кисню та поживних речовин (водорості).

5*. Користуючись додатковими джерелами інформації (довідниками, енциклопедіями, Інтернет-ресурсами), підготуй повідомлення про будь-яку тварину - мешканця водного середовища за таким планом: 1) назва тварини, 2) де мешкає, 3) які особливості будови тіла забезпечують пристосування тварини до водного способу життя, 4) як пристосована до руху (якщо тварина рухається), 5) які пристосування має для добування їжі.

1) акула;

2) у морях і океанах;

3) обтічна форма тіла, плавці та хвіст, зябра, слизька луска;

4) плаває за допомогою плавників та хвоста;

5) риба – хижак має сильні зуби, добрий нюх на кров

***

1) скат;

2) дно океанів та морів;

3) зябра для дихання;

4) ковзає по дну;

5) вбиває здобич електричними розрядами, сплюснуте тіло та очі вгорі, щоб бачити здобич, що пропливає

***

1) окунь

2) у прісних водоймах

3) обтічна форма тіла, плавці та хвіст, зябра, слизька луска, захисне забарвлення;

4) плаває за допомогою плавників та хвоста;

5) має зуби 

Попрацюйте в групах. Запишіть ознаки, за якими можна визначити, що організм мешкає у водному середовищі.

Наявність зябер; замість кінцівок плавці та хвіст для плавання; обтічна форма тіла зі слизом; найбільші тварини планети живуть тільки у воді; плавальні  перетинки на кінцівках; характерний вигляд водних рослин: дуже довге гнучке голе стебло; листя за формою подібне на стрічку; ласти в тварин; здатність до реактивного руху. 

Сторінка природодослідника. Мешканці водного середовища риби є окрасою акваріумів. 

Як визначити температуру тіла риби, яка плаває в акваріумі? Риби належать до тварин, які не мають постійної температури тіла, тобто до холоднокровних. Температура їхнього тіла приблизно на 1 °С вища за температуру навколишнього середовища. Отже, слід виміряти температуру води в акваріумі й додати один градус.

22° + 1° = 23° - температура тіла риби. 

Інші завдання дивись тут...