Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9

Завдання 1.  За метою висловлювання речення бувають...

А питальні, окличні, складні 

Б прості, неокличні, спонукальні 

В розповідні, питальні, спонукальні

 

Завдання 2 . Всі слова слід писати з апострофом.

А сім'я, свято (апостроф не пишуть, коли перед глухим приголосним звуком є приголосний звук), дряпати, п'ятак 

Б черв'як, рядок (апостроф не пишуть після р на початку складу, якщо я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного), мряка, курява 

В дерев'яний, рум'яний, об'єднали, дев'ять

 

Завдання 3* Зміни 2017, 2018 років. Числівники третій, тринадцята, сто тридцять п'яте позначають...  

А порядок предметів під час лічби

Б ознаку предметів

В кількість предметів 

 

Завдання 3. * 2016. Числівники третій, тринадцята, сто тридцять п'яте називаються...

А порядковими

Б складними

В кількісними 

 

Завдання 4. * Зміни 2017, 2018 років. Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника.

Шлях в’ється і зникає у морозному тумані.

А. давальний

Б місцевий.

В. родовий.

 

Завдання 4. * 2016. В усіх іменниках в орудному відмінку відбудеться подовження кінцевих приголосних основи.

А радість, кров, зелень, ніч              (радістю, кров'ю, зеленню, ніччю)

Б річ, лінь, повінь, заповідь        (річчю, лінню, повінню, заповіддю)

В юність, смерть, сіль, милість         (юністю, смертю, сіллю, милістю)

 

Завдання 5. * Зміни 2017, 2018 років. Визнач, прикметники якого роду мають такі закінчення. Наведи приклади.

— ий: чоловічого роду — ранковий, смачний, радісний;

— е: середнього роду — ранкове, смачне, яскраве;

— а: жіночого роду — ранкова, смачна, добра.

 

Завдання 5. * 2016. Закінчення прикметників у формі множини.

А – і  

Б – ий  

В – е 

 

Завдання 6. Підкресли речення з однорідними членами.

Лісова комора здавна рятувала людей від голоду. І лобода, і щириця, і кропива не були для наших пращурів бур'яном. Вони були цілком їстівними.

 

Завдання 7. Запиши займенники в потрібній відмінковій формі. Визнач їх відмінок.

перед (ти) – перед тобою (Ор.в.)

з (вона) – з нею  (Ор.в.)

над (вони) – над ними (Ор.в.)

перед (вони) – перед ними (Ор.в.)

 

Завдання 8. Пронумеруй речення, щоб утворився текст. Добери заголовок.

3. То вони схожі на бегемота, то на людей, то на снігову бабу.

1.  Весело живеться на небі хмаринкам.

2.  Хмаринки люблять гратися, передражнюючи всіх на світі.

5. Чого ж іще їм не вистачає?

4. Але хмаринки іноді й плачуть.

7. Воно давно здогадалось, що це хмаринки граються у «плаксунців».

6. Сонечко тільки непомітно посміхається.

Заголовок. Ігри хмаринок. Хмаринки граються. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10

Завдання 1. За інтонацією речення бувають... 

А голосні та спокійні 

Б окличні та неокличні 

В складні та прості

 

Завдання 2. Всі слова слід писати з апострофом.

А пам'ять, бур'ян, буряк (апостроф не пишуть після р на початку складу, якщо я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного), п'ють 

Б під'їзд, подвір'я, м'язи, солов'ї

В тьмяний (апостроф не пишуть, коли перед глухим приголосним звуком є приголосний звук), рюкзак, пряжка (апостроф не пишуть після р на початку складу, якщо я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного), дев'яносто

 

Завдання 3* Зміни 2017, 2018 років. Познач словосполучення, у якому прикметник ужито в переносному значенні.

А золотий перстень

Б золотий голос

А золотий годинник 

 

Завдання 3. * 2016. В усіх іменниках в орудному відмінку з'явиться апостроф

А розкіш, мідь, тінь, блакить  (розкішшю, міддю, тінню, блакиттю)

Б мати, кров, верф, любов     (матір'ю, кров'ю, верф'ю, любов'ю)

В роль, гордість, кість, річ     (роллю, гордістю, кістю, річчю)  

 

Завдання 4. Закінчення слів в орудному відмінку однини 

Задача (чим? задачею), вежа (чим? вежею), мережа (чим? мережею), вдача (чим? вдачею)

А -ою 

Б -ею 

В -єю

 

Завдання 5. * Зміни 2017, 2018 років. Прочитай. Підкресли прислівники. Добери й запиши до них антоніми.

Швидко мчить потяг. Завтра  вранці ми будемо вже далеко  від рідного міста. Нас радісно зустрінуть наші друзі.

Швидко - повільно, завтра - сьогодні, вранці - ввечері, далеко - близько, радісно - сумно.

 

Завдання 5. * 2016.  Речення, у якому виділене слово є прислівником.

А Завдання з математики було зовсім легке (яке?, прикметник)

Б Біля моря дихається легко (як?, прислівник)

В Легкий шлях не завжди правильний (який?, прикметник).

 

Завдання 6. Постав подані займенники в початкову форму. Укажи особу.

Неї – вона   (3 ос. одн.)              тобі – ти (2 ос.одн.)

вас – ви  (2 ос.мн.)                її – вона  (3 ос.одн.)

його – він (3ос.одн.)             у них – вони  (3 ос.мн.)

 

Завдання 7. Підкресли звертання й постав розділові знаки.

Сійся-родися, колосом розвийся, засівайсяниво, людям на добро!

За метою висловлювання це речення спонукальне.

За інтонацією – окличне.

 

Завдання 8. Пронумеруй їх так, щоб утворився текст. Добери до нього заголовок.

2. Усі відвідувачі зоопарку вже пішли.

7. «Як добре, що серед забутих іграшок є не лише рушниці і пістолети!»

5. А в іншому кутку зоопарку чувся барабанний дріб.

4. Поряд у вольєрі слона хтось грав на трубі, теж забутій дітьми.

3. Кенгуру грав на забутій дітьми сопілці.

6. Старий ведмідь слухав цю музику і подумав:

1. Зірки сяяли на небі.

Заголовок. Концерт у зоопарку. Тварини – музики. Музики у зоопарку. 

Інші завдання дивись тут... 

  • Світлана
    скиньте будь ласка решту відповідей до контрольних робіт з української мови ДПА 4 клас 2016 видавництва "Ранок" ------> Незабаром будуть.
    25 квітня 2016 10:50