Інші правила дивись тут...

1 КЛАС

Речення виражає закінчену думку. Воно складається з одного або декількох слів. 

Перше слово в реченні пишемо з великої букви.

Усі слова в реченні пишемо окремо одне від одного.

 

Якщо у реченні про щось розповідається, воно називається розповідним.

Розповідне речення — це речення, у якому про щось розповідається. До кінця речення знижуйте силу голосу.

У кінці такого речення ставимо крапку (•). Прийшла зима. 

Якщо за інтонацією розповідне речення виражається з великими емоціями, воно називається розповідним окличним. У кінці такого речення ставимо знак оклику (!). Яка чудова білосніжна пора!

 

Якщо у реченні про щось запитується, воно називається питальним.

Питальне речення — це речення, в якому про щось запитується. Вимовляйте із більшою силою голосу слово, на яке хочете отримати відповідь.

У кінці такого речення ставимо знак питання (?). Коли прийде зима?

Якщо за інтонацією питальне речення виражається з великими емоціями, воно називається питальним окличним. У кінці такого речення ставимо знаки питання й оклику (?!) Що сталося?!

 

2 КЛАС

Слова в реченні зв'язані між собою.  

За метою висловлювання речення є розповідні, питальні, спонукальні.

За емоційним забарвленням речення є неокличними, окличними.

 

Речення, у яких висловлюються різні спонукання (прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, застереження, наказ тощо), називається спонукальним. 

Спонукальне речення— це речення, яке виражає спонукання до дії. Вимовляйте слова з особливим почуттям, не знижуючи сили голосу до кінця речення. У таких реченнях для звернення використовуємо звертання

У кінці такого речення ставимо крапку (). Не забудь полити квіти.

Якщо за інтонацією спонукальне речення виражається з великими емоціями, воно називається спонукальним окличним. У кінці такого речення ставимо знак оклику (!) Будь уважним на дорозі!

Спонука́ти — змушувати або заохочувати до якоїсь дії.

 

3 КЛАС

Речення — це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закін­ченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом, закінченнями та іншими словами: прийменниками, сполучниками, займенниками (він, вона, воно, ...), прислівниками (потім, тоді, тут, ...), спільнокореневими словами (діти, дітлахи, дітвора, діточки), синонімами (діти, дітлахи, малеча, малюки) тощо.

За емоційним забарвленням речення бувають окличні та неокличні.

Якщо речення вимовляються з особливим почуттям, то вони стають окличними. Окличними можуть бути розповідні, питальні і спонукальні речення. У кінці окличних речень ставиться знак оклику.

Якщо в кінці розповідного речення стоїть крапка, тоді маємо розповідне неокличне речення.

Якщо в кінці розповідного речення стоїть знак оклику, тоді маємо розповідне окличне речення.

Якщо в кінці питального речення стоїть знак питання, тоді маємо питальне неокличне речення.

Якщо в кінці питального речення стоять знаки питання і оклику, тоді маємо питальне окличне речення.

Якщо спонукальне речення закінчується крапкою, тоді маємо спонукальне неокличне речення.

Якщо спонукальне речення закінчується знаком оклику, тоді маємо спонукальне окличне речення.

 

4 КЛАС

Речення виражає закінчену думку, яка повідомляється за певних мов, складається з одного слова або сполучення слів, які поєднуються за змістом та граматично (за допомогою закінчень та службових частин мови).

За метою висловлювання речення бувають розповідні (містять повідомлення), питальні (містять запитання), спонукальні (містять заклик, наказ, прохання).

За емоційним забарвленням речення поділяють на окличні (розповідні, питальні, спонукальні речення, що виражають емоційні переживання і вимовляються з окличною інтонацією) та неокличні (розповідні, питальні, спонукальні речення, що не виражають особливих переживань і вимовляються спокійним тоном).

Які бувають речення?

Для чого вони вживаються?

Розділові знаки в кінці речень

Розповідні

Щоб розповісти або повідомити про щось. Івасик приплив до бережка.

Крапка, знак оклику

Питальні

Щоб запитати про щось.

Що зробив Івасик?

Знак питання, знак питання та знак оклику

Спонукальні

Щоб спонукати до чогось. Івасику-Телесику, приплинь, приплинь до бережка!

Крапка, знак оклику

 

Порядок слів у реченні

Схеми речень 

За допомогою речень створюємо тексти.

 

Щоб уникнути повторення тих же слів, потрібно викорис­товувати синоніми, споріднені слова, займенники, сполучники, прислівники: тоді, спочатку, потім, цей, ця, це, ці, він, вона, воно, вони.

Інші правила дивись тут...

  • Марта
    Як тепло на душі від теплих слів --------------- Уникаємо повторів. Як тепло на душі від приємних слів. Як приємно на душі від теплих слів.
    31 травня 2023 21:55