Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15

Завдання 1. Кількість звуків і букв у всіх словах однакова.

А пенал, маєток, кущі, переїзд            

[п е н а л]   [м а й е т о к]   [к у ш ч´і]   [п е р е й і з д]

Б портрет, яблуня, дощик, Юлія           

[п о р т р е т]   [й а б л у н' а]   [д о ш ч и к]   [й у л' і й а]

В дощить, щавель, їдальня, люди

[д о ш ч и т']   [ш ч а в е л']   [й і д а л' н а]  [л' у д и]

 

Завдання 2. Всі займенники 1-ї особи однини і множини (я, ми).

А вони, воно, він, вона 

Б мене, мною, нами, ми     

В вам, тобі, тобою, ви

 

Завдання 3. Питання, на які відповідає іменник у формі орудного відмінка. 

А кого? чого? 

Б ким? чим? 

В кого? що? 

 

Завдання 4.* Зміни 2017, 2018 років. Познач рядок, у якому в усіх іменниках у давальному і місцевому відмінках відбудеться чергування приголосних.

А. книгарня, полиця, решта

Б крига, стріха, стрічка    (кризі, стрісі, стрічці)

В сіль, радість, ніч 

 

Завдання 4.* 2016. Спонукальне речення (спонукає до певної дії)

Діти вилікували поранену пташку. Навесні вони віднесли її до лісу й випустили на волю. Лети, пташечко, та не забувай своїх друзів!

А перше 

Б друге 

В третє

 

Завдання 5.* Зміни 2017, 2018 років. Прочитай текст. Постав пропущені розділові знаки. Підкресли в тексті спонукальне речення.

Діти вилікували поранену пташку. Навесні вони віднесли її до лісу й випустили на волю. Лети пташечко та не забувай своїх друзів!

Діти вилікували поранену пташку. Навесні вони віднесли її до лісу й випустили на волю.  Лети, пташечко, та не забувай своїх друзів! (спонукає до певної дії)

 

Завдання 5.* 2016. В усіх іменниках у давальному (допоміжне слово «даю» кому? чому?) і місцевому (на кому? на чому?) відмінках відбудеться чергування приголосних.

А книгарня, полиця, решта              

Б крига, стріха, стрічка       (кризі, стрісі, стрічці)          

В сіль, радість, піч

 

Завдання 6. Падкресли речення з однорідними другорядними членами. Зміни речення так, щоб усі однорідні другорядні члени мали при собі залежні слова.

1 Раділи дощику трави, квіти, дерева і кущі.    (однорідні підмети) 

2 Хлопці мріяли побачити гори, водоспади, море. 

3 Учні довго радились і сперечались, але таки домовились. (однорідні присудки)

 

Хлопці мріяли побачити високі гори, стрімкі водоспади, безмежне море.

 

Завдання 7. Підкресли речення без помилок. Виправ помилки в інших 

1 Ми подякували бабусю за турботу і любов. 

2 У її на обличчі сяяла усмішка. 

3 Багато людей приходило і дякувало їй за мудрість і доброту.

 

Ми подякували бабусі за турботу і любов. 

На її на обличчі сяяла усмішка. 

 

Завдання 8. Напиши невеличку розповідь про своє рідне місто (село).

Текст-розповідь про населений пункт (місто, село), у якому ти живеш (5-7 речень).

Моє місто. Текст-розповідь

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16

Завдання 1.  Кількість звуків і букв у всіх словах однакова.

А їжа, рибалка, пекар, щур 

[й і ж а]   [р и б а л к а]   [п е к а р]   [ш ч у р]

Б їдуть, стоять, грають, щабель 

[й і д у т']   [с т о й а т']   [г р а й у т']   [ш ч а б е л']

В маяк, юшка, біль, щука

[м а й а к]   [й у ш к а]   [б´ і л']   [ш ч у к а]

 

Завдання 2. Знайди в поданій загадці займенник. Познач правильну займенник.

Балакучий в хаті гість, 

Хоч не п'є він і не їсть 

Розважає без упину

І показує новини.

 

А гість

Б він

Г без

 

Завдання 3. Відмінок виділеного іменника

Біля яру, біля стежки 

Одягла верба сережки.    (Ліна Костенко)

А називний

Б знахідний  (відповідає на питання що?, але не є головним членом речення)

В давальний

 

Завдання 4.* Зміни 2017, 2018 року. Познач правильну відповідь. 

Чергування кінцевого приголосного основи в давальному і місцевого відмінках відбудеться в усіх іменниках у рядку... 

А муха, нога, дорога             (кому? мусі, нозі, дорозі)

Б скриня береза річка            (кому? скрині, березі, річці) 

В подруга, парта, рука              (кому? подрузі, парті, руці)

 

Завдання 4.* 2016. Визнач головні члени речення (підмет і присудок).

Трудящі бджілки літають навколо яскравих квітів.

А трудящі бджілки              (хто? Бджілки, які? Трудящі)

Б літають навколо квітів     (що роблять? Літають, де? Навколо квітів) 

В бджілки літають              (хто? Бджілки, що роблять? Літають) 

 

Завдання 5.* Зміни 2017, 2018 року. Прочитай текст. Постав пропущені розділові знаки. Підкресли в тексті спонукальне речення.

Книга окрилює розум і серце почуттям любові до світу, до людини. Книга — джерело знань. Друзі шануйте і бережіть книги!

Книга окрилює розум і серце почуттям любові до світу, до людини. Книга — джерело знань. Друзі, шануйте і бережіть книги!

 

Завдання 5.* 2016. Подовження кінцевого приголосного основи в орудному відмінку (ким? чим?) не відбудеться в рядку... 

А заздрість, щирість, бадьорість       (заздрістю, щирістю, бадьорістю)

Б медаль, модель, подорож                 (медаллю, моделлю, подорожжю)

В розповідь, міць, міль                       (розповіддю, міццю, міллю)

 

Завдання 6. Розстав пропущені розділові знаки (в дужках вкажи які знаки і чому).

1. Червоним полум'ям горять осики, дикі груші, горобина. (комами відділяються однорідні члени речення)

2. Розкажу я вам, діточки, цікаву історію. (комами виділяється звертання в середині речення)

 

Завдання 7.  Визнач час, число, рід чи особу дієслів

косиш (сіно) -  теперішній ч., 2 ос. одн

ліплю (пташку) — теперішній ч., 1 ос. одн.

грала (на баяні) — минулий ч., 3 ос. одн.

годуємо (голубів) – теперішній ч., 1 ос. мн.

Завдання 8. Напиши невеличку розповідь про свою родину.

Інші завдання дивись тут...