Інші завдання дивись тут...

Сторінка 9

1. У чому полягає роль художнього слова в житті людини? Збагачує наше мовлення, дарує різноманітні емоції, виховує, дає можливість пізнавати світ.

2. Поясни, як ти розумієш значення терміна образне слово. Із віршів, які ти вивчав у початковій школі, наведи приклади образних слів. Образне слово додає емоції, робить читача уявним художником, збагачує мовлення цікавими словами.

3. Прочитай рядки з поезії Максима Рильського «Поетичне мистецтво». У чому поет вбачає наснагу поезії? Як він каже про силу образних слів у художньому творі?

Поезія вирізняється наявністю різних художніх засобів.  Образні слова збагачують її, роблять неповторною. 

Лише дійшовши схилу віку,

Поезію я зрозумів. 

Як простоту таку велику, 

Таке єднання точних слів,

Коли епітет б'є стрілою 

У саму щонайглибшу суть, 

Коли дорогою прямою 

Тебе метафори ведуть.

Коли зринає порівняння, 

Як з моря синього дельфін: 

Адже не знає він питання, 

Чом саме тут зринає він!

4. Прочитай і порівняй два тексти. Поясни, який із них є художнім. Чому ти так думаєш? У якому з двох текстів ужито образні слова? Назви їх.

Художній текст.

Стоять озера в пригорщах долин, 

Луги цвітуть у придорожній смузі. 

І царствений цибатий чорногуз 

Поважно ходить в ранній кукурудзі.

                                    (Ліна Костенко)

Художні засоби.

Метафора: «Стоять озера в пригорщах долин».

Епітети: царствений цибатий чорногуз, ранній кукурудзі, поважно ходить.

Інверсія: стоять озера. 

5. Проведи експеримент. Прочитай уривок із вірша Юрія Клена. Яку картину ти уявляєш? Напиши, які спогади про осінь викликали в тебе образні слова цього вірша. 

Листом прив'ялим пахне ранок, 

І на березах жовта мідь...

… Восени сонце заховало своє проміння. Від частих дощів та холоду чорніє та в'яне трава на землі. Не течуть уже бурхливо життєдайні соки берези, листя стає сухим та мідним… 

6. Розглянь ілюстрації. Які види мистецтва представляють ці зображення?

Хореографія

Скульптура 

Живопис   

Театр та кіно

 Інші завдання дивись тут...