Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

Сторінка 13-14 (2013) / 10 (2018)

1 (2013) / 1 (2018) Що таке усна народна творчість?

Усна народна творчість, або фольклор (від англійського folk-lore — народна мудрість, народне знання), — це твори, які виникли в сиву давнину і передавалися в усній формі, створювалися колективно, їм властива варіантність.

 

2 (2013) / 2 (2018) Які твори належать до усної народної творчості? У робочому зошиті намалюйте "Карту розуму" жанрів усної народної творчості. До усної народної творчості належать народні пісні, думи, казки, міфи, легенди, перекази, байки, загадки, прислів'я, приказки  тощо.

 

3 (2013) / 3 (2018) Як виникли літописи?

Літопис — це оповідання, у якому розповідь велася за роками (літами). У літописах давні літописці описували переважно життя і вчинки князів, вони є пам'ятками літератури й історії.

 

4 (2013) / 4 (2018). Чого навчають твори усної народної творчості та літописи? Знати минуле, бути добрим, спостережливим, показують чужі помилки, передають накопичений досвід та знання.

 

5 (2013) Прочитай уривок із твору «Княжа Україна» письменника Олександра Олеся. Чи ти чув / чула про давніх язичницьких богів, згаданих у ньому? Назви їхні імена. За змістом твору здогадайся, за що вони «відповідали».

Дажбог — бог сонця, покровитель Руської землі.

Стрибог — бог вітру.

Перун — бог грому і блискавки, бог війни і миру, їздив у хмарах колісницею.

Волос (Велес) — покровитель скотарства та поезії.

Рано вдосвіта на сході 

Прокидавсь ясний Дажбог... 

По зелених пишних луках 

Волос пас овець гладких... 

Бог Стрибог літав на крилах, 

Грав на кобзі золотій... 

Бог Перун на чорних хмарах 

Вічно землю об'їздив...

Інші завдання дивись тут...