Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

Перевір, чи старанно ти навчаєшся.

І. Дай усну відповідь на запитання

1. Розкажи стисло про дитинство Тараса Шевченка.

Тарас народився кріпаком. Батьки працювали на панщині, тому його доглядала старша сестричка Катря. З дитинства він часто залишався сам без нагляду. 

2. Які письменники зображували у своїх творах природу?

Євген Гуцало, Григір Тютюнник.

3. Чим ліричний твір відрізняється від драматичного?

Ліричний твір пишуть віршованою мовою, уявний ліричний герой передає почуття та ставлення до написаного.

Драматичний твір пишуть для постановки на сцені, складається з реплік персонажів, ремарок.

4. Який художній засіб називається епітетом?

Епітет — це художнє означення, найчастіше виражене прикметником.

5. Який художній засіб називається метафорою?

Метафора — це перенесення назви з одних предметів, явищ, дій, ознак на інші на основі подібності між ними.

6. Який художній засіб називається персоніфікацією?

Персоніфікація — це художній засіб, за допомогою якого предмет або явище зображують як живу істоту.

7. У яких віршах звучить мотив любові до Батьківщини?

«Не бував ти у наших краях» Павла Тичини, «Журавлі високі пролітають» Євгена Гуцала, «Люби природу не як символ» Максима Рильського, «Перша колискова» Миколи Вінграновського.

8. Твори яких письменників передають захоплення ліричного героя дощем?

«Дощ» Миколи Рильського, «Бабунин дощ» Миколи Вінграновського.

9. У якому творі описано дружбу хлопчика з вовком?

Миколи Вінграновського «Сіоманець».

10. У якому творі люди не розуміють захоплення хлопчика природою?

Оповідання Григора Тютюнника «Дивак».

11. Який письменник найчастіше у своїх поезіях поєднував зорові і слухові образи?

Павло Тичина (мав хист до малювання та неабиякий музичний слух).

12. Якого героя називають ліричним?

Уявний образ, який є носієм переживання в ліричному творі.

13. Які настрої може передавати ліричний твір?

Настрій ліричного героя може бути різним: радісним, бадьорим, веселим, сонним, схвильованим, сумним, замріяним.., поєднувати різні настрої: смутку й оптимізму тощо 

14. Який твір називають оповіданням?

Оповідання — невеликий прозовий твір, у якому зображено переважно один епізод із життя одного або кількох персонажів.

Особливості оповідання:

• невеликий обсяг;

• зображено переважно один епізод;

• події відбуваються протягом короткого часу;

• невелика кількість дійових осіб;

• написане прозовою мовою.

15. Наведи приклади оповідань.

Оповідання «Дивак» Григора Тютюнника, «Лось» Євгена Гуцала.

 

II. Вибери одну відповідь

1. Т. Шевченко написав вірші 

а) «Зірка», «Чарівники»

б) «Гаї шумлять...», «Не бував ти у наших краях...»

в) «Люби природу не як символ», «Осінь-маляр з палітрою пишною...»

г) «За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...»

 

2. Прочитай уривок.

Та як небо в нашому Дніпрі, Так в тобі не спить хай Україна. Ці рядки з твору

а) «Блакить мою душу обвіяла...» П. Тичини

б) «Журавлі високі пролітають...» Є. Гуцала 

в) «Перша колискова» М. Вінграновського 

г) «Бабунин дощ» М. Вінграновського

 

3. Прочитай рядки.

... груша дихає на пальці... У цих рядках використано художній засіб

а) епітет

б) порівняння

в) метафору

г) персоніфікацію

 

4. Про трагічну загибель тварини від рук браконьєра розповідається у творі

а) «Лось» Є. Гуцала

б) «Дивак» Гр. Тютюнника

в) «Сіроманець» М. Вінграновського

г) «В бур'янах» С. Васильченка

 

5. Стає на захист хижака і намагається його вилікувати герой твору

а) «Лось» Є. Гуцала

б) «Дивак» Гр. Тютюнника

в) «Сіроманець» М. Вінграновського

г) «В бур'янах» С. Васильченка

 

6. Навчає свого внука жорстокості та егоїзму персонаж твору

а) «Лось» Є. Гуцала

б) «Дивак» Гр. Тютюнника

в) «Сіроманець» М. Вінграновського

г) «В бур'янах» С. Васильченка

 

Продовж речення

1. Мов золото-поколото, Горить-тремтить ріка, як музика — ці рядки написав письменник ....

Павло Тичина.

2. У реченні Живе в тій хаті сивий-сивий спомин використано художні засоби

Епітет сивий-сивий спомин, персоніфікація живе спомин.

3. Головна думка оповідання «Дивак» — це ... .

Тільки добра та милосердна людина може тонко відчувати природу.

4. Особливості оповідання: 

прозовий твір, невеликого обсягу, події тривають на протязі короткого часу, мало персонажів.

5. Наведи приклад персоніфікації:....

Тривого кароока, зоря йде.

Інші завдання дивись тут...