Інші завдання дивись тут...

Завдання 327 Обчисли (усно):
1) 572 • 10 = 5720
2) 100 • 7982 = 798 200
3) 52 • 1000 = 52 000
4) 8 • 7 • 5 = (8 • 5) • 7 = 40 • 7 = 280
5) 7 • 20 • 5 = 7 • (20 • 5) =7 • 100 = 700
6) 4 • 8 • 25 = (4 • 25) • 8 = 8 • 100 = 800
7) 43 • 10 • 2 = (43 • 2) • 10 = 86 • 10 = 860
8) 5 • 9 • 2 • 7 = (9 • 7) • (5 • 2) = 63 • 10 = 630
9) 10 • 2 • 7 • 50 = (7 • 10) • (2 • 50) = 70 • 100 = 7000

 

Завдання 328 Обчисли зручним способом:
1) 4 •  89   25 = (4 • 25) • 89 = 100 • 89 = 8900
2) 2  472  5 = (2 • 5) • 472 = 10 • 472 =  4720
3) 5 • 61  4 = (5 • 4) • 72 = 20 • 72 = 1440
4) 50  15  2 = 15 • (2 • 50) = 15 • 100 = 1500
5) 125   14 • 8 = 14 • (8 • 125) = 14 • 1000 = 14 000
6) 8 •  36   25 = (8 • 25) • 37 = 200 • 37 = 7400

 

Завдання 329 Обчисли зручним способом:
1) 25  17  4 = (25 • 4) • 17 = 17 • 100 = 1700
2) 5 • 137 • 20 = (20 • 5) • 137 = 137 • 100 = 13 700
3) 6 • 5  39 = (6 • 5 ) • 39 = 30 • 39 = 1170
4) 500  19 2 = (500 • 2) • 19 = 1000 • 19 = 19 000
5) 8  685  125 = (8 • 125) • 115 = 1000 • 115 = 115 000
6) 80  113  5 = (80 • 5) • 113 = 400 • 113 = 45 200

 

Завдання 330 Спрости вираз:
1) 6  7 • b = 42b
4) 5x  7у = 35xy
2) 8  9а = 72a
5) 3  m  2а  7 •  t = 42mat
3) 3  a  4  b = 12ab
6) 2а  3z  4n = 24azn

Завдання 331

1) 8  7 • х = 56x
2) 17х  2 = 34x
3) 5  х  9  m = 45xm
4) 9а   11b = 99ab
5) 5 • х • 9  8  а • m = 360xam
6) 10b • 20с   17р = 3400bcp

Завдання 332 Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення:

1) 387 • 73 + 387 • 27 = 387 • (73 + 27) = 38 700
2) 842 • 39 + 158  39 = 39 • (842 + 158) = 39 000
3) 18  918 – 18  818 = 18 • (918 - 818) = 1800
4) 7292  27 – 7292  26 = 7292 • (27 - 26) = 7292

 

Завдання 333
1) 452 • 499 + 452  501 = 452 • (499 + 501) = 452 000
2) 192  2005 – 192  1005 = 192 • (2005 - 1005) = 192 000
3) 83  47 + 917 • 47 = 47 • (83 + 917) = 47 000
4) 4592  217 – 4592  216 = 4592 • (217 - 216) = 4562

 

Завдання 334 Спрости вираз.
1) 7b + 5b = (5 + 7) • b = 12b
3) 7x + 2x – x = (7 + 2  1) • x = 8x
2) 9a – 4a = (9  4) • a = 5a
4) 19b – 5b – 7b = (19  5 – 7• b = 7b

Завдання 335

1) 10x + 4x = (10 + 4) • x = 14x
3) 9y – y + 2y = (9 – 1 + 2) • y = 10y
2) 18b – 5b = (18  5) • b = 13b
4) 17p + 9p – 12p = (17 + 9 – 12• p = 14p

Завдання 336 Розкрий дужки:

1) 7  (a + 2) = 7a + 14
3) 3  (4x – 2y) = 12x - 6y
2) (3 – b)  5 = 15 - 5b
4) (5p + 2m)  4 = 20p + 8m

Завдання 337 Розкрий дужки:

1) 5  (x – 2) = 5x - 10
3) 4  (2x + 3y) = 8x + 12y
2) (a + 7)  3 = 3a + 21
4) (7a – 2b) • 6 = 42a - 12b

Завдання 338

Якщо a = 195, то 5a • 20 = 100 • a = 100 • 195 = 19 500

 

Завдання 339
Якщо a = 4, b = 100, то 5b • 17a = 5 • 100 + 17 • 4 = 500 + 68 = 568

 

Завдання 340 Спрости вираз і знайди його значення:
1) Якщо x = 27, то 125x • 4 = 500x = 500 • 27 = 13 500
2) Якщо р = 20, k = 113, то 4p • 25k = 100pk = 100 • 20 • 113 = 226 000

 

Завдання 341 Обчисли зручним способом.
1) 50  12 = 50 • 4 • 3 = 200 • 3 = 600
2) 15  140 = 3 • 5 • 140 = 3 • 700 = 2100
3) 24  3  125 = • 6  3  125 = 4 • 125 • 6 • 3 = 500 • 18 = 9000

 

Завдання 342
1) 48  125 = 6 • 8 • 125 = 6 • 1000 = 6000
2) 400  25 = 4 • 100 • 25 = 100 • 100 = 10000
3) 140  35 = 70 • 2 • 35 = 70 • 70 = 4900
4) 50  32  5 = 50 • 4 • 8 • 5 = 200 • 40 = 8000 

 

Завдання 343 Порівняй значення виразів:
1) 8 • 23 • 182 > 8 • 22 • 182
3) 42 • 72 < 6 • 8 • 7 • 10
2) 30 • 92 = 5 • 92 • 6
4) 28 • 2 • 9 < 4 • 14 • 9

Завдання 344 Спрости вираз і знайди його значення:

1) Якщо а = 12, то 17а + 25а – 32а = (17 + 25 - 32)a = 10a = 10 • 12 = 120
2) Якщо b = 1001, то 37b + b – 8b = (37 + 1 - 8)b = 30b = 30 • 1001 = 30 030
3) Якщо x = 214, то 20х + 7х – х – 21х = (20 + 7 - 1 - 21)x = 5x = 5 • 214 = 1070
4) Якщо m = 142, то 4m + 2m – 3m + 9 = (4 + 2 - 3)m + 9 = 3m + 9 = 3 • 142 + 9 = 435

 

Завдання 345 Спрости вираз і знайди його значення:
1) Якщо m = 211, то 29m + 31m – 40m = (29 + 31 - 40)m = 20m = 20 • 211 = 4220
2) Якщо a = 40, то 15a – a + 10a = (15 - 1 + 10)a = 24a = 24 • 40 = 960
3) Якщо x = 140, то 30x + 31x + 32x – 90x = (30 + 31 + 32 - 90)x = 3x = 3 • 140 = 420
4) Якщо a = 11, то 10 + 5a + 6a – a = (5 + 6 - 1)a + 10 = 10m + 10 = 10 • 11 + 10 = 120

 

Завдання 346 Обчисли значення виразу найзручнішим способом:
1) 4972  17 + 28  4972 – 35  4972 = 4972 • (17 + 28 - 35) = 4972 • 10 = 49 720
2) 14 592 + 14 592  2 + 14 592  3 + 14 592 4 = 14 592 • (1 + 2 + 3 + 4) =
= 14 592 • 10 = 145 920
3) 5983 • 14 + 5983  11 – 4983  25 = 5983 • (14 + 11) - 4983 • 25 =
= 149 575 - 124 575 = 25 000
4) 7182  164 – (6182  127 + 6182 • 37) = 7182 • 164 - 6182 • (127 + 37) =
= (7182 - 6182) • 164 = 164 000

 

Завдання 347 Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення:
1) 102  15 = (100 + 2) • 15 = 15 • 100 + 15 • 2 = 1530
2) 999  45 = (1000 - 1) • 45 = 45 • 1000 - 45 • 1 = 44 955
3) 29  70 = (20 + 9) • 70 = 70 • 20 + 70 • 9 = 2030
4) 78  400 = (70 + 8) • 400 = 400 • 70 + 400 • 8 = 31 200

 

Завдання 348
1) 99  117 = (100 - 1) • 117 = 117 • 100 - 117 • 1 = 11 583
2) 1002  54 = (1000 + 2) • 54 = 54 • 1000 + 54 • 2 = 54 108
3) 82  60 = (80 + 2) • 60 = 60 • 80 + 60 • 2 = 4920
4) 47  300 = (40 + 7) • 300 = 300 • 40 + 300 • 7 = 14 100

 

Завдання 349
На складі готової продукції сорочки упаковують в коробки по 25 штук.
1) Коробки завантажили у причіп, склавши їх в x рядів, по y коробок у кожному. Запиши вираз для визначення кількості сорочок у причепі.
25 • х  сорочок у х коробках
25 х • у   всього сорочок у всіх коробках.
Вираз: 25ху
Якщо x = 26, y = 40, то 25ху = 25 • 26 • 40 = 1000 • 26 = 26 000
2) Обчисли виручку фабрики від продажу цієї кількості сорочок, якщо за одну сорочку фабрика отримує 120 грн.
Короткий запис
1 с.  120 грн
26 000 с.  ?
Розв'язання
26 000 • 120 = 3 120 000 (грн)
Відповідь: виручка фабрики 3 120 000 гривень.

 

Завдання 350
У школі чотири п’ятих класи. У кожному класі навчається а дітей. Усі мають по b підручників. Склади вираз для обчислення кількості підручників у всіх п’ятих класах.
• а  дітей у 4 класах
• а • b   всього підручників у всіх п'яти коробках.
Вираз: 4ab
Якщо а = 25, b = 17, то 4ab = 4 • 25 • 17 = 100 • 17 = 1700

 

Завдання 351 Як зміниться добуток двох чисел, якщо:
1) один з множників збільшити у 5 разів; Збільшиться у 5 разів. 
(а • 5) • b = 5 • (a • b)
2) один з множників збільшити удвічі, а інший — утричі. Збільшиться у 6 разів.
(а • 2) • (b • 3) = 6 • (a • b)

 

Завдання 352 Порівняй вирази:
1) 11 • (752 + 979) > 11  752 + 10  979
2) (7372 – 599)  5 > 7372  4 – 599 • 5

 

Завдання 353 
Числа в порядку спадання: 327 429, 327 425, 325 529, 325 529, 325 159, 325 099
Ім’я жінки – однієї із засновників Києва: ЛИБІДЬ

 

Завдання 354
Фермер продав першого дня 1 т 250 кг картоплі, а другого — 1 т 150 кг картоплі й за два дні вторгував 6720 грн. За якою ціною фермер продавав картоплю?
 
Ціна
Маса
Вартість
I
?, однакова
1 т 250 кг 6720 грн
II
1 т 150 кг

Розв'язання

1) 1250 + 1150 = 2400 (кг) - продав за 2 дні.
2) 672 000 : 2400 = 280 (коп) = 2 грн 80 коп. - ціна картоплі.
Відповідь: ціна картоплі 2 грн 80 коп.

 

Завдання 355
Довжина бігової доріжки навколо футбольного поля складає 400 м. Легкоатлет Захар під час тренування пробіг 15 кіл. Скільки кілометрів пробіг Захар?
Короткий запис
1 к.  400 м
15 к.  ?
Розв'язання
400 • 15 = 6 000 (м)
Відповідь: Захар пробіг 6000 кілометри.

 

Завдання 356
У наборі із трьох цифр 5, 7,  — одна цифра «загубилася». Знайди її, якщо сума двох найменших трицифрових чисел, складених із цифр цього набору (цифри в числі не повторюються), дорівнює 1165.
Міркуємо так. Нехай х<5 (найменша цифра), тоді х57 + х75 - не підходить. Нехай х > 5, тоді 5х7, 57х, 15 - 7 = 8, маємо 587 + 578 = 1165.