Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел.

Варіант 1

Завдання 1. Запиши цифрами число З мільйони 15 тисяч З0. 

А. З 150 030

Б. З 015 030

В. З 150 003

Г. З 015 003

Завдання 2. 37 892 + 45 341. 

+37892

  45341

  83233

А. 83 233

Б. 83 133

В. 82 233

Г. 73 233

Завдання 3. Знайди різницю 14 159 – 6287

_14159

   6287

   7872 

А. 8972

Б. 8872

В. 7972

Г. 7872

Завдання 4. Визнач цифру, якою треба замінити зірочку в нерівності

45*8 < 4529. 

А. З

Б. 5 

В. 2

Г. 4

Завдання 5. Виконай додавання, обираючи зручний порядок виконання дій:

(418 + 329) + 582 = (418 + 582) + 329 = 1000 + 329 = 1329.

Завдання 6. Віталій має 29 наклейок із зображенням автомобілів, а Олег - на 12 наклейок менше. Скільки наклейок в обох хлопчиків разом?

Розв’язання. 

1) 29 – 12 = 17 (н.) – наклейок має Олег.

2) 29 + 17 = 46 (н.) – наклейок мають хлопці.

Відповідь: хлопці мають 46 наклейок.

Завдання 7. Склади найбільше і найменше чотирицифрові числа із цифр 4; 8; 0 і 1 так, щоб у кожному числі всі цифри були різними.

Відповідь: 8410, 1048.

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (539 + 672) – 239 = 539 – 239 + 672 = 300 + 672 = 972

2) 3018 - (2018 + 130) = 3018 – 2018 – 130 = 1000 – 130 = 870

Відповідь: 

1) 972

2) 870

Завдання 9. Порівняй числа, у яких невідомі цифри позначено зірочками:

1) **97 < 10***    (у першому числі менша кількість цифр)

2) 93** > *298      (у першому числі більша цифра у розряді тисяч).

 

Варіант 2

Завдання 1. Запиши цифрами число 3 мільйони 150 тисяч 3.

А. З 150 030

Б. З 015 030

В. З 150 003

Г. З 015 003

Завдання 2. 47 882 + 35 351.

+47882

  35351

  83233 

А. 83 233

Б. 83 133

В. 82 233

Г. 73 233

Завдання 3. Знайди різницю 13 268 – 5396

_13268

   5396

   7872

А. 8972

Б. 8872

В. 7972

Г. 7872

Завдання 4. Визнач цифру, якою треба замінити зірочку в нерівності 73*6 > 7347.

А. З

Б. 5 

В. 2

Г. 4

Завдання 5. Виконай додавання, обираючи зручний порядок виконання дій:

(537 + 219) + 481 = (219 + 481) + 537 = 700 + 537 = 1237

Завдання 6. До обіду в кафе продали 37 тістечок, а після обіду - на 13 тістечок менше. Скільки тістечок було продано в кафе протягом дня?

Розв’язання.

1) 37 – 13 = 24 (т.) – тістечок продали після обіду.

2) 37 + 24 = 61 (т.) – тістечок продали протягом дня.

Відповідь: протягом дня продали 61 тістечко.

Завдання 7. Склади найбільше і найменше чотирицифрові числа із цифр 5; 0; 7 і 2 так, щоб у кожному числі всі цифри були різними.

Відповідь: 7520, 2057.

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (372 + 619) – 519 = (619 – 519) + 372 = 100 + 372 = 472 

2) 4017 – (120 + 3017) = (4017 – 3017) – 120 = 1000 – 120 = 880  

Відповідь: 

1) 472

2) 880

Завдання 9. Порівняй числа, у яких невідомі цифри позначено зірочками:

1) 12*** > **98  (у першому числі більше цифр)

2) *397 < 94**   (у першому числі менше число у розряді тисяч).

 

Варіант 3.

Завдання 1. Запиши цифрами число 5 мільйонів 140 тисяч 7

А. 5 140 070

Б. 5 140 007

В. 5 014 070

Г. 5 014 007

Завдання 2. Обчисли 24 842 + 36 373. 

+24842

  36373

  61215

А. 60 115

Б. 61 115 

В. 60 215

Г. 61 215

Завдання 3. Знайди різницю 13 248 - 7495. 

_13248

   7495

   5753

А. 5753

Б. 5853

В. 6753

Г. 6853

Завдання 4. Визнач цифру, якою треба замінити зірочку в нерівності

48*7 > 4858. 

А. 4

Б. З

В. 6

Г. 5

Завдання 5. Виконай додавання, обираючи зручний порядок виконання дій 

(317 + 489) + 583 = (317 + 583) + 489 = 900 + 489 = 1389 

Відповідь: 1389

Завдання 6. В одному мішку 48 кг картоплі, а в другому - на 12 кг менше. Скільки кілограмів картоплі у двох мішках разом?

Розв’язання.

1) 48 – 12 = 36 (кг) – картоплі в другому мішку.

2) 48 + 36 = 84 (кг) – картоплі в двох мішках разом.

Відповідь: у двох мішках разом 84 кг картоплі.

Завдання 7. Склади найбільше і найменше чотирицифрові числа із цифр 9; 6; 0 і 5 так, щоб у кожному числі всі цифри були різними.

Відповідь: 9650, 5069

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (872 + 113) – 572 = (872 - 572) + 113 = 300 + 113 = 413

2) 5019 – (4019 + 140) = (5019 – 4019) – 140 = 1000 – 140 = 860 

Відповідь: 

1) 413

2) 860

Завдання 9. Порівняй числа, у яких невідомі цифри позначено зірочками:

1) **92 < 11*** ( у першому числі менша кількість цифр)

2) *495 < 95**  (у першому числі менша цифра у розряді тисяч)

 

Варіант 4.

Завдання 1. Запиши цифрами число 5 мільйонів 14 тисяч 70.

А. 5 140 070

Б. 5 140 007

В. 5 014 070

Г. 5 014 007

Завдання 2. Обчисли 13 751 + 47 464.

+13751

  47464

  61215 

А. 60 115

Б. 61 115 

В. 60 215

Г. 61 215

Завдання 3. Знайди різницю 14 139 - 8386.

_14139

   8386

   5753

А. 5753

Б. 5853

В. 6753

Г. 6853

Завдання 4. Визнач цифру, якою треба замінити зірочку в нерівності 29*7 < 2938.

А. 4

Б. З

В. 6

Г. 5

Завдання 5. Виконай додавання, обираючи зручний порядок виконання дій

(453 + 768) + 247 = (453 + 247) + 768 = 700 + 768 = 1468

Відповідь: 1468

Завдання 6. Мотоцикл за першу годину проїхав 59 км, а за другу - на 12 км менше. Яку відстань проїхав мотоцикл за ці дві години?

Розв’язання. 

1) 59 – 12 = 47 (км) – відстань за другу годину.

2) 59 + 47 = 106 (км) – відстань за ці дві години.

Відповідь: за ці дві години мотоцикл проїхав 106 км.

Завдання 7. Склади найбільше і найменше чотирицифрові числа із цифр 0; 8; 3 і 1 так, щоб у кожному числі всі цифри були різними.

Відповідь: 8310, 1038

Завдання 8. Знайди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (492 + 397) – 297 = (397 – 297) + 492 = 100 + 492 = 592

2) 6015 – (110 + 5015) = 6015 – 5015 – 110 = 1000 – 110 = 890 

Відповідь: 

1) 592

2) 890

Завдання 9. Порівняй числа, у яких невідомі цифри позначено зірочками:

1) 13*** > **96 ( у першому числі більше цифр)

2) 98** > *762   ( у першому числі більша цифра в розряді тисяч).

Інші завдання дивись тут ...