Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 3. Множення натуральних чисел. Властивості множення.

Варіант 1

Завдання 1. Виконай дію 182 • 45.

х  182

     45

   910

 728  

 8190

А. 8180

Б. 7190

В. 8090

Г. 8190

Завдання 2. Обчисли зручним способом 

4 • 117 • 25 = (4 • 25) • 117 = 100 • 117 = 11700 

Відповідь: 11700

Завдання 3. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти, які зустрілися через 4 год. Знайди відстань між містами, якщо швидкість одного велосипедиста 12 км/год, а іншого - 14 км/год.

Розв’язання. 

1 спосіб.

1) 12 + 14 = 26 (км/год) – швидкість зближення.

2) 26 • 4 = (20 + 6) • 4 = 104 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

1) 12 • 4 = 48 (км) – відстань першого велосипедиста.

2) 14 • 4 = 56 (км) – відстань другого велосипедиста.

3) 48 + 56 = 104 (км) – відстань між містами. 

Відповідь: відстань між містами 104 км.

Завдання 4. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з його множників збільшити у 2 рази? 

Якщо один із множників збільшити у 2 рази, то добуток збільшиться у 2 рази.

 

Варіант 2

Завдання 1. Виконай дію 105 • 78.

х 105

    78

  840

735  

8190

А. 8180

Б. 7190

В. 8090

Г. 8190

Завдання 2. Обчисли зручним способом 

20 • 127 • 5 = (20 • 5) • 127 = 100 • 127 = 12700

Відповідь: 12700 

Завдання 3. Від будинку одночасно у протилежних напрямках від'їхали велосипедист, швидкість якого 13 км/год, і мотоцикліст, що рухався зі швидкістю 42 км/год. Якою буде відстань між ними через 3 год після початку руху?

Розв’язання. 

1 спосіб.

1) 13 + 42 = 55 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 55 • 3 = (50 + 5) • 3 = 165 (км) – відстань між велосипедистами через 3 години.

2 спосіб.

1) 13 • 3 = (10 + 3) • 3 = 39 (км) – відстань першого велосипедиста через 3 год.

2) 42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 126 (км) – відстань другого велосипедиста через 3 години.

3) 126 + 39 = 165 (км) – відстань між ними через 3 години. 

Відповідь: через три години відстань між велосипедистами буде 126 км.

Завдання 4. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з його множників збільшити у 5 разів?

Якщо один із множників збільшити у 5 разів, то добуток збільшиться у 5 разів.

 

Варіант 3. 

Завдання 1. Виконай дію 154 • 45.

х 154

    45

  770

616  

6930

А. 6820

Б. 6920

В. 6930

Г 6830

Завдання 2. Обчисли зручним способом. 

50 • 139 • 2 = (50 • 2) • 139 = 100 • 139 = 13900 

Відповідь: 13900

Завдання 3. З одного майданчика одночасно у протилежних напрямках виїхали два велосипедисти, Якою буде відстань між ними через 5 год після початку руху, якщо швидкість одного дорівнює 15 км/год, а іншого - 17 км/год?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 15 + 17 = 32 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 32 • 5 = (30 + 2) • 5 = 160 (км) – відстань між велосипедистами через 5 год.

2 спосіб.

1) 15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 75 (км) – відстань першого велосипедиста через 5 год.

2) 17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 85 (км) – відстань другого велосипедиста через 5 год.

3) 75 + 85 = 160 (км) – відстань між велосипедистами через 5 год. 

Відповідь: через 5 год відстань між велосипедистами буде 160 км.

Завдання 4. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з його множників збільшити у 4 рази? 

Якщо один із множників збільшити у 4 рази, то добуток збільшиться у 4 рази.

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Виконай дію 105 • 66.

х 105

    66

  630

 630  

 6930

А. 6820

Б. 6920

В. 6930

Г 6830

Завдання 2. Обчисли зручним способом. 

25 • 115 • 4 = (25 • 4) • 115 = 100 • 115 = 11500

Відповідь: 11500

Завдання 3. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист зі швидкістю 14 км/год і мотоцикліст зі швидкістю 45 км/год. Знайдіть відстань між містами, якщо вони зустрілися через 3 год після початку руху.

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 14 + 45 = 59 (км/год) – швидкість зближення.

2) 59 • 3 = (50 + 9) • 3 = 177 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

1) 14 • 3 = 42 (км) – відстань першого мотоцикліста.

2) 45 • 3 = 135 (км) – відстань другого мотоцикліста.

3) 135 + 42 = 177 (км) – відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 177 км.

Завдання 4. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з його множників збільшити у 7 разів?

Якщо один із множників збільшити у 7 разів, то добуток збільшиться у 7 разів.

Інші завдання дивись тут ...