Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 4. Степінь натурального числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею.

Варіант 1.

Завдання 1. Запиши у вигляді добутку степінь 43

А. 4 • 4 • 4

Б. 3 • 3 • 3 • 3

В. 4 • 3

Г. 3 + 4

Завдання 2. Виконай ділення з остачею 1025 : 37.

_1025 | 37    

   74      27 (ост. 26)

   285

   259

     26

Завдання 3. Знайди значення виразу 

(82 + 23) : (81 - 72) = (64 + 8) : (81 – 72) = 72 : 9 = 8

Відповідь: 8

Завдання 4. Один насос за 7 хв викачує 161 л води, а другий за 5 хв - 95 л води. Скільки часу буде витрачено на викачування 168 л води у разі спільної роботи обох насосів?

Розв’язання.

1) 161 : 7 = (140 + 21) : 7 = 23 (л) – води викачує один насос за 1 хв.

2) 95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 19 (л) – води викачує другий насос за 1 хв.

3) 23 + 19 = 42 (л) – води викачують два насоси за 1 хв.

4) 168 : 42 = 168 : 7 : 6 = (140 + 28) : 7 : 6 = 24 : 6 = 4 (хв) – треба часу.

Відповідь: у разі спільної роботи буде витрачено 4 хв.

 

Варіант 2.

Завдання 1. Запиши у вигляді добутку степінь З4.

А. 4 • 4 • 4

Б. 3 • 3 • 3 • 3

В. 4 • 3

Г. 3 + 4

Завдання 2. Виконай ділення з остачею 1014 : 43.

_1014 | 43    

   86     23 (ост. 25)

   154

   129

     25 

Завдання 3. Знайди значення виразу 

(92 – 16) : (З3 – 14) = (81 – 16) : (27 – 14) = 65 : 13 = 5

Відповідь: 5

Завдання 4. Кондитер виготовляє 72 тістечка за З год, а його учень - 60 таких самих тістечок за 4 год. За який час спільної роботи вони виготовлять 117 тістечок?

Розв’язання.

1) 72 : 3 = 24 (т.) – тістечок виготовляє кондитер за 1 год.

2) 60 : 4 = 15 (т.) – тістечок виготовляє учень за 1 год.

3) 24 + 15 = 39 (т.) – тістечок виготовляють разом за 1 год.

4) 117 : 39 = 3 (год) – потрібно часу.

Відповідь: 117 тістечок вони виготовлять 3 год спільної роботи.

 

Варіант 3. 

Завдання 1. Запиши у вигляді добутку степінь З5 = З • 3 • 3 • 3 • 3

А. З • 5

Б. 5 + 3

В. 5 • 5 • 5

Г. З • 3 • 3 • 3 • 5

Завдання 2. Виконай ділення з остачею 1078 : 39

_1078 | 39   

   78      27 (ост. 25)

   298

   273

     25

Завдання 3. Знайди значення виразу 

(72 + 16) : (З3 – 14) = (49 + 16) : (27 - 14) = 65 : 13 = 5

Відповідь: 5

Завдання 4. Для перевезення 51 т цементу самоскид має виконати 3 рейси, а вантажівка для перевезення 96 т цементу - 4 рейси. За скільки рейсів вони разом перевезуть 164 т цементу?

Розв’язання.

1) 51 : 3 = 17 (т) – вантажу перевозить самоскид за 1 рейс.

2) 96 : 4 = 24 (т) – вантажу перевозить вантажівка за 1 рейс.

3) 17 + 24 = 41 (т) – вантажу перевозять разом за  1 рейс.

4) 164 : 41 = 4 (р.) – треба зробити рейсів.

Відповідь: 164 т цементу вони разом перевезуть за 4 рейси.

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Запиши у вигляді добутку степінь 53

А. З • 5

Б. 5 + 3

В. 5 • 5 • 5

Г. З • 3 • 3 • 3 • 5

Завдання 2. Виконай ділення з остачею 1102 : 47

_1102 | 47  

   94     23 (ост. 21)

   162

   141

     21

Завдання 3. Знайди значення виразу 

(81 – б2) : (23 + 1) = (81 – 36) : (8 + 1) = 45 : 9 = 5

Відповідь: 5

Завдання 4. З одного крана за 5 хв витікає 135 л води, а з другого за 9 хв - 189 л води. За скільки хвилин можна наповнити водою цистерну місткістю 144 л, відкривши обидва крани одночасно?

Розв’язання.

1) 135 : 5 = 27 (л) – води витікає з одного крана за 1 хв.

2) 189 : 9 = 21 (л) – води витікає з другого крана за 1 хв.

3) 27 + 21 = 48 (л) – води витікає з двох кранів за 1 хв.

4) 144 : 48 = 144 : 2 : 24 = 72 : 24 = 3 (хв.) – треба часу.

Відповідь: 144 л можна наповнити двома кранами за 3 хв.

Інші завдання дивись тут ...