Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 2. Множення і ділення натуральних чисел. Степінь натурального числа. Ділення з остачею

Варіант 1 

Завдання 1. Обчисли 231 • 36. 

А. 7316

Б. 8316 

В. 8216

Г. 7216

х 231

    36

 1386

 693

 8316

Завдання 2. Запиши у вигляді степеня добуток З • 3 • 3 • З • 3. 

А. З5

Б. З3

В. 53

Г. 55

Завдання 3. Яку остачу отримаємо при діленні 20 на 6?

А. 1

Б. 2

В. З

Г. 4

_20 | 6    

 18     3 (ост.2)

  2

 

Завдання 4. Виконай дію 47 150 : 23. 

А. 205

Б. 250

В. 2050

Г. 25

 

 

 

_47150 | 23  

 46        2050

   11

    0

   115

   115

      0

Завдання 5. Спрости вираз: 

1) За + 5а = 8а 

2) 7х + х – 2х = 8х – 2 х =

Відповідь: 1) 8а  2) 6х

Завдання 6. Знайди значення виразу найзручнішим способом: 

1) 2 • 27 • 50 = (2 • 50) • 27 = 100 • 27 = 2700

2) 37 • 42 + 37 • 58 = 37 • (42 + 58) = 37 • 100 = 3700

Відповідь: 1) 2700    2) 3700

Завдання 7. Спрости вираз 4х • 25 і знайди його значення, якщо х = 115.

Якщо х = 115, тоді 4х • 25 = 4 • 25 • х = 100 • х = 100 • 115 = 11500

Відповідь: 11500

Завдання 8. Пасажирський потяг долає відстань у 480 км за 8 год. За скільки годин подолає ту саму відстань експрес, швидкість якого на 20 км/год більша за швидкість потяга?

Розв’язання.

1) 480 : 8 = 60 (км/год) – швидкість пасажирського потяга.

2) 60 + 20 = 80 (км/год) – швидкість експресу.

3) 480 : 80 = 6 (год) – треба часу.

Відповідь: експрес подолає відстань за 6 год.

Завдання 9. Як зміниться добуток, якщо один з його множників збільшити в 9 разів, а другий зменшити втричі?

Нехай х – добуток двох чисел. Якщо множник збільшити в 9 разів, то добуток збільшиться в 9 разів, маємо 9х. Якщо тепер множник зменшити втричі, то добуток зменшиться втричі, маємо  9х : 3 = 3х.

Добуток збільшиться в 3 рази.

 

Варіант 2 

Завдання 1. Обчисли 308 • 27.

А. 7316

Б. 8316 

В. 8216

Г. 7216

 

х 308

    27

2156

616  

8316

Завдання 2. Запиши у вигляді степеня добуток 5 • 5 • 5.

А. З5

Б. З3

В. 53

Г. 55

Завдання 3. Яку остачу отримаємо при діленні 25 на 7?

25 : 7 = 3 (ост. 4)       

3 • 7 + 4 = 21 + 4 = 25

А. 1

Б. 2

В. З

Г. 4

Завдання 4. Виконай дію 55 350 : 27.

А. 205

Б. 250

В. 2050

Г. 25

 

 

 

_55350 | 27   

 54         2050  

  13

   0

  135

  135

     0

Завдання 5. Спрости вираз: 

1) 4b + 5b = 9b

2) у + 6у – 3у = 7у – 3у =

Відповідь: 1) 9b    2) 4у

Завдання 6. Знайди значення виразу найзручнішим способом: 

1) 25 • 49 • 4 = 25 • 4 • 49 = 100 • 49 = 4900

2) 39 • 41 + 39 • 59 = 39 • (41 + 59) = 39 • 100 = 3900

Відповідь: 1) 4900   2) 3900

Завдання 7. Спрости вираз 5у • 20 і знайди його значення, якщо у = 121.

Якщо у = 121, тоді 5у • 20 = 5 • 20 • у = 100 • у = 100 • 121 = 12100

Відповідь: 12100

Завдання 8. Автомобіль долає відстань у 560 км за 7 год. За скільки годин він подолає цю саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км/год?

Розв’язання.

1) 560 : 7 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля.

2) 80 – 10 = 70 (км/год) – нова швидкість автомобіля.

3) 560 : 70 = 8 (год) – потрібен час.

Відповідь: автомобіль подолає відстань за 8 годин.

Завдання 9. Як зміниться добуток, якщо один з його множників зменшити вдвічі, а другий збільшити у 6 разів?

Нехай х – добуток двох чисел. Якщо множник зменшити вдвічі, то добуток зменшиться вдвічі, маємо х:2. Якщо тепер множник збільшити в 6 разів, то добуток збільшиться в 6 разів, маємо  (х:2) • 6 = 6х : 2 = 3х.

Добуток збільшиться в 3 рази.

 

Варіант 3.

Завдання 1. Обчисли добуток 165 • 36.

А. 5840

Б. 4840

В. 4940

Г. 5940

 

х165

   36

  990

495  

5940

Завдання 2. Запиши у вигляді степеня добуток 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4. 

А. б4

Б. 66 

В. 46

Г. 44

Завдання 3. Яку остачу отримаємо при діленні 23 на 7?

А. 2

Б. З

В. 4

Г. 5

23 : 7 = 3 (ост.2)

3 • 7 + 2 = 21 + 2 = 23

 

 

Завдання 4. Виконай дію 72 960 : 24

А. 34

Б. 304

В. 3040

Г. 340

 

 

 

_72960 | 24  

 72         3040

    9

    0

    96

    96

      0

Завдання 5. Спрости вираз:

1) х + 7х = 8х

2) 5b + 2b – 3b = 7b – 3b = 4b

Відповідь: 1)  8х    2) 4b

Завдання 6. Знайди значення виразу найзручнішим способом: 

1) 50 • 37 • 2 = 50 • 2 • 37 = 100 • 37 = 3700

2) 27 • 48 + 27 • 52 = 27 • (48 + 52) = 27 • 100 = 2700

Відповідь: 1) 3700   2) 2700

Завдання 7. Спрости вираз 40а • 25 і знайди його значення, якщо а = 12.

Якщо а = 12, тоді 40а • 25 = 4 • 25 • 10 • а = 1000 • а = 1000 • 12 = 12000

Відповідь: 12000

Завдання 8. Автомобіль долає відстань у 630 км за 7 год. За скільки годин він подолає цю відстань, якщо зменшить швидкість на 20 км/год?

Розв’язання.

1) 630 : 7 = 90 (км/год) – швидкість автомобіля.

2) 90 – 20 = 70 (км/год) – менша швидкість автомобіля.

3) 630 : 70 = 9 (год) – треба часу.  

Відповідь: автомобіль подолає відстань за 9 год.

Завдання 9. Як зміниться добуток, якщо один з його множників збільшити у 8 разів, а другий зменшити вдвічі?

Нехай х – добуток двох чисел. Якщо множник збільшити в 8 разів, то добуток збільшиться у 8 разів, маємо 8х. Якщо тепер множник зменшити вдвічі, то добуток зменшиться вдвічі, маємо  8х : 2 = 4х.

Добуток збільшиться в 4 рази.

 

Варіант 4.

Завдання 1. Обчисли добуток 132 • 45

А. 5840

Б. 4840

В. 4940

Г. 5940

 

х 132

    45

  660

528  

5940

Завдання 2. Запиши у вигляді степеня добуток 6 • 6 • 6 • 6.

А. б4

Б. 66 

В. 46

Г. 44

Завдання 3. Яку остачу отримаємо при діленні 27 на 6?

А. 2

Б. З

В. 4

Г. 5

_27 | 6     

 24     4 (ост.3)

   3

 

Завдання 4. Виконай дію 79 040 : 26

А. 34

Б. 304

В. 3040

Г. 340

 

_79040 | 26   

 78        3040

  104

  104

     0

Завдання 5. Спрости вираз:

1) 6m + m = 7m

2) За + 8а – 2а = 11а - 2а =

Відповідь: 1) 7m   2) 9а

Завдання 6. Знайди значення виразу найзручнішим способом: 

1) 4 • 49 • 25 = 4 • 25 • 49 = 100 • 49 = 4900

2) 23 • 43 + 23 • 57 = 23 • (43 + 57) = 23 • 100 = 2300

Відповідь: 1) 4900   2) 2300

Завдання 7. Спрости вираз 50b • 20 і знайди його значення, якщо b = 17.

Якщо b = 17, тоді 50b • 20 = 50 • 20 • b = 1000 • b = 1000 • 17 = 17000

Відповідь: 17000

Завдання 8. Потяг долає відстань у 420 км за 7 год. За скільки годин він подолає цю відстань, якщо збільшить швидкість на 10 км/год?

Розв’язання.

1) 420 : 7 = 60 (км/год) – швидкість потяга.

2) 60 + 10 = 70 (км/год) – нова швидкість потяга.

3) 420 : 70 = 6 (год) – треба часу. 

Відповідь: потяг подолає цю відстань за 6 годин.

Завдання 9. Як зміниться добуток, якщо один з його множників зменшити втричі, а другий збільшити у 6 разів?

Нехай х – добуток двох чисел. Якщо множник зменшити втричі, то добуток зменшиться втричі, маємо х : 3. Якщо тепер множник збільшити у 6 разів, то добуток збільшиться у 6 разів, маємо  (х : 3) • 6 = 6х : 3 = 2х.

Добуток збільшиться в 2 рази.

Інші завдання дивись тут ...

  • Андрій
    Все не правильно ----------------- Якщо бачите помилку, просимо вказувати конкретніше. Можлива невідповідність для видань різних років.
    28 грудня 2020 12:01