Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 3. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі.

Варіант 1.

Завдання 1. Бабуся подарувала Марійці на день народження 100 грн. Скільки грошей від цієї суми залишилось у Марійки після того, як вона витратила b грн.?

А. 100b

Б. 100 – b

В. 100 + b

Г. 100 : b

Завдання 2. Коренем якого з рівнянь є число 5? 

А. З0 : х = 6

Б. 12 + х = 20

В. 7 • х = 49

Г. 13 – х = 7

Розв’язання.

30 : 5 = 6

 

 

Завдання 3. Лазерний принтер надрукував 48 сторінок за 6 хв. Скільки сторінок за хвилину друкує цей принтер?

А. 6

Б. 7

В. 8

Г. 9

Розв’язання.

48 : 6 = 8 (ст.) – сторінок роздрукує за 1 хв.

 

 

Завдання 4. Обчисли значення у за формулою у = 5х - 2, якщо х = 3. 

А. 17

Б. З

В. 6

Г. 13

Розв’язання.

Якщо х = 3, тоді 5х – 2 = 5 • 3 – 2 = 15 – 2 = 13 

 

 

Завдання 5. При якому значенні у буде правильною рівність 7у + 2у = 360? 

7у + 2у = 360

9у = 360

у = 360 : 9

у = 40.

Завдання 6. Автомобіль, що рухається зі швидкістю 80 км/год, долає деяку відстань за 7 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км/год?

Розв’язання.

1) 80 • 7 = 560 (км) – відстань.

2) 80 – 10 = 70 (км/год) – нова швидкість автомобіля. 

3) 560 : 70 = 8 (год) – треба часу.

Відповідь: подолає відстань за 8 год.

Завдання 7. Знайди корінь рівняння 

(329 + х) – 519 = 832

(329 + х) = 832 + 519

329 + х = 1351

х = 1351 – 329 

х = 1022

Відповідь: 1022

Завдання 8. Різниця двох чисел дорівнює 420. Знайди ці числа, якщо одне з них утричі більше за інше.

Розв’язання.

Нехай х – перше число, тоді 3х – друге число. Складемо рівняння 

3х – х = 420

2х = 420

х = 420 : 2

х = 210 – перше число.

3х = 3 • 210 = 630 – друге число. 

Відповідь: перше число дорівнює 210, друге число дорівнює 630.

Завдання 9. Учень придбав 7 зошитів по b грн. за кожен, після чого в нього залишилося 37 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей х, які були в учня перед купівлею зошитів, та знайди значення х, якщо b = 3.

Розв’язання.

1) 7b (грн.) – заплатив за зошити.

2) 7b + 37 (грн.) – було грошей спочатку.

х = 7b + 37 (грн.) – було грошей спочатку.

Якщо b = 3, тоді х = 7b + 37 = 7 • 3 + 37 = 21 + 37 = 58 (грн.) – було грошей спочатку.

Відповідь: 58 грн.

 

Варіант 2.

Завдання 1. У суботу садівник продав 100 кущів малини, а в неділю - на b кущів більше. Скільки кущів малини продав садівник у неділю?

А. 100b

Б. 100 – b

В. 100 + b

Г. 100 : b

Завдання 2. Коренем якого з рівнянь є число 6?

А. З0 : х = 6

Б. 12 + х = 20

В. 7 • х = 49

Г. 13 – х = 7

Розв’язання.

30 : 6 = 5, 5 ≠ 6

12 + 6 = 18, 18 ≠ 20

7 • 6 = 42, 42 ≠ 49  

Завдання 3. Майстриня за 7 год розмалювала 42 глечики. Скільки глечиків за годину розмальовує майстриня?

А. 6

Б. 7

В. 8

Г. 9

Розв’язання.

42 : 7 = 6 (гл.) – глечиків розмалювала за  1 год.

 

 

Завдання 4. Обчисли значення у за формулою у = 4х – 5, якщо х = 2.

А. 17

Б. З

В. 6

Г. 13

Розв’язання.

Якщо х = 2, тоді у = 4х – 5 = 4 • 2 – 5 = 3

 

 

Завдання 5. При якому значенні у буде правильною рівність 5у + Зу = 240?

5у + 3у = 240

8у = 240

у = 240 : 8

у = 30

Завдання 6. Потяг, що рухається зі швидкістю 60 км/год, долає деяку відстань за 7 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо збільшить швидкість на 10 км/год?

Розв’язання.

1) 60 • 7 = 420 (км) – відстань.

2) 60 + 10 = 70 (км/год) – нова швидкість потяга.

3) 420 : 70 = 6 (год) – треба часу.

Відповідь: потяг подолає відстань за 6 год.

Завдання 7. Знайди корінь рівняння 

(х + 138) – 738 = 423

х + 138 = 423 + 738

х + 138 = 1161

х = 1161 – 138

х = 1023 

Відповідь: 1023

Завдання 8. Різниця двох чисел дорівнює 520. Знайди ці числа, якщо одне з них у 5 разів більше за інше.

Розв’язання.

Нехай х – перше число, тоді 5х – друге число. Складемо рівняння 

5х – х = 520

4х = 520

х = 520 : 4

х = 130 – перше число.

5х = 5 • 130 = 650 – друге число. 

Відповідь: перше число дорівнює 130, друге число дорівнює 650.

Завдання 9. Учневі на придбання а зошитів по 4 грн. за кожен не вистачило 8 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей у, що були в учня під час купівлі зошитів, та знайди значення у, якщо а = 9.

Розв’язання.

1) 4а (грн.) – вартість зошитів.

2) 4а – 8 (грн.) – було грошей спочатку.

у = 4а – 8 (грн.) – було грошей спочатку.

Якщо а = 9, тоді у = 4а – 8 = 4 • 9 – 8 = 36 – 8 = 28 (грн.) – було грошей спочатку.

Відповідь: 28 грн.

 

Варіант 3.

Завдання 1. Першого дня учень розв'язав 12 рівнянь, а другого дня - на а рівнянь більше. Скільки рівнянь розв'язав учень другого дня?

А. 12 : а

Б. 12 + а

В. 12 – а

Г. 12а

Завдання 2. Коренем якого з рівнянь є число 4? 

А. 15 - х = 8

Б. х + 7 = 12

В. 9 • х = 54

Г. 20 : х = 5

Розв’язання.

15 – 4 = 11, 11 ≠ 8

4 + 7 = 11, 11 ≠ 12

9 • 4 = 36, 36 ≠ 54 

20 : 4 = 5

Завдання 3. На 24 грн. учень придбав 6 однакових зошитів. Скільки коштує один зошит?

А. 4 грн.

Б. 6 грн.

В. 8 грн.

Г. 12 грн.

Розв’язання.

24 : 6 = 4 (грн.) – ціна зошита.

 

 

Завдання 4. Обчисли значення х за формулою х = 5m – 2, якщо m = 4. 

А. 22

Б. 10

В. 18

Г. 26

Розв’язання.

Якщо m = 4, тоді х = 5m – 2 = 5 • 4 – 2 = 18

 

 

Завдання 5. При якому значенні у буде правильною рівність 6у + Зу = 990?

6у + 3у = 990

9у = 990

у = 990 : 9

у = 110

Завдання 6. Потяг, що рухається зі швидкістю 60 км/год, долає деяку відстань за 5 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км/год?

Розв’язання.

1) 60 • 5 = 300 (км) – відстань.

2) 60 – 10 = 50 (км/год) – нова швидкість потяга.

3) 300 : 50 = 6 (год) – треба часу.

Відповідь: потяг подолає відстань за 6 год.

Завдання 7. Знайди корінь рівняння 

(357 + х) – 534 = 857

357 + х = 857 + 534

357 + х = 1391

х = 1391 – 357

х = 1034

Відповідь: 1034

Завдання 8. Різниця двох чисел дорівнює 540. Знайди ці числа, якщо одне з них утричі більше за інше.

Розв’язання.

Нехай х – перше число, тоді 3х – друге число. Складемо рівняння 

3х – х = 540

2х = 540

х = 540 : 2

х = 270 – перше число.

3х = 3 • 270 = 810 – друге число. 

Відповідь: перше число дорівнює 270, друге число дорівнює 810.

Завдання 9. Учень придбав 3 ручки по m грн. за кожну, і ще 26 грн. у нього залишилося. Склади формулу для обчислення кількості грошей х, які були в учня перед придбанням ручок, та знайди значення х, якщо m = 4.

Розв’язання.

1) 3m (грн.) – заплатив за ручки.

2) 3m + 26 (грн.) – було грошей спочатку.

х = 3m + 26 (грн.) – було грошей спочатку.

Якщо m  = 4, тоді х = 3m + 26 = 3 • 4 + 26 = 12 + 26 = 38 (грн.) – було грошей спочатку.

Відповідь: 38 грн.

 

Варіант 4.

Завдання 1. Принтер мав роздрукувати 12 сторінок реферату. За першу хвилину він роздрукував а сторінок. Скільки сторінок йому залишилося роздрукувати?

А. 12 : а

Б. 12 + а

В. 12 – а

Г. 12а

Завдання 2. Коренем якого з рівнянь є число 5?

А. 15 – х = 8

Б. х + 7 = 12

В. 9 • х = 54

Г. 20 : х = 5

Розв’язання.

15 – 5 = 10, 10 ≠ 8

5 + 7 = 12

 

Завдання 3. На 48 грн. учень придбав 6 однакових шоколадок. Скільки коштує одна шоколадка?

А. 4 грн.

Б. 6 грн.

В. 8 грн.

Г. 12 грн.

Розв’язання.

48 : 6 = 8 (грн.) – ціна шоколадки.

 

 

Завдання 4. Обчисли значення х за формулою х = 4m + 2, якщо m = 6.

Якщо m = 6 , тоді х = 4m + 2 = 4 • 6 + 2 = 26

А. 22

Б. 10

В. 18

Г. 26

Завдання 5. При якому значенні у буде правильною рівність 4у + Зу = 707?

4у + 3у = 707

7у = 707

у = 707 : 7

у = 101

Завдання 6. Скутер, що рухається зі швидкістю 40 км/год, долає деяку відстань за 5 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо збільшить швидкість на 10 км/год?

Розв’язання.

1) 40 • 5 = 200 (км) – відстань.

2) 40 + 10 = 50 (км/год) – нова швидкість скутера.

3) 200 : 50 = 4 (год) – треба часу.

Відповідь: скутер подолає відстань за 4 год.

Завдання 7. Знайди корінь рівняння 

(х + 546) – 935 = 646.

х + 546 = 646 + 935

х + 546 = 1581

х = 1581 – 546

х = 1035

Відповідь: 1035

Завдання 8. Різниця двох чисел дорівнює 560. Знайди ці числа, якщо одне з них у 8 разів більше за інше.

Розв’язання.

Нехай х – перше число, тоді 8х – друге число. Складемо рівняння 

8х – х = 560

7х = 560

х = 560 : 7

х = 80 – перше число.

8х = 8 • 80 = 640 – друге число. 

Відповідь: перше число дорівнює 80, друге число дорівнює 640.

Завдання 9. Учень запланував придбати n ручок по 3 грн. за кожну, але йому не вистачило 2 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей х, які були в учня, та знайди значення х, якщо n = 8.

Розв’язання.

1) 3n (грн.) – вартість ручок.

2) 3n – 2 (грн.) – було грошей спочатку.

х = 3n – 2 (грн.) – було грошей спочатку.

Якщо n = 8, тоді х = 3n – 2 = 3 • 8 – 2 = 24 – 2 = 22 (грн.) – було грошей спочатку.

Відповідь: 22 грн.

Інші завдання дивись тут ...