Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 8 Відрізок, Промінь, пряма. Координатний промінь. Шкала.

Варіант 1.

Завдання 1. Яка з точок на малюнку відповідає числу 4? 

А. К

Б. L

В. М 

Г. N

Завдання 2. Накресли промінь з початком у точці В. Познач на ньому довільну точку А. Відклади на промені відрізок ВК = 4 см. Виміряй і запиши довжину відрізка АК. 

Відповідь: АК = 1 см.

Завдання 3. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 3 см. На цьому промені позначено точки K(50) і L(55). Якою є довжина відрізка KL? 

Розв’язання.

1) 55 – 50 = 5 – кількість одиничних відрізків.

2) 3 • 5 = 15 (см) – довжина відрізка KL.

Відповідь: KL = 15 см.

Завдання 4. Довжина відрізка АВ на малюнку вдвічі більша за довжину відрізка ВС. Знайди довжини цих відрізків, якщо АС= 27 см.

Розв’язання.

1 спосіб.

Нехай х (см) - довжина відрізка ВС, тоді 2х (см) – довжина відрізка АВ, тоді, АВ + ВС = АС. Складемо рівняння.

х + 2х  = 27

3х = 27

х = 27 : 3

х = 9 (см) – довжина відрізка ВС.

2х = 2 • 9 = 18 (см) – довжина відрізка АВ.

2 спосіб.

АС = АВ + ВС. Якщо відрізок АВ удвічі більший за відрізок ВС, то це означає, що на відрізок АВ припадає 2 частини, на відрізок ВС припадає 1 частина.

1) 1 + 2 = 3 (частини) – частин припадає на увесь відрізок АС.

2) 27 : 3 = 9 (см) – довжина відрізка ВС (припадає 1 частина).

3) 9 • 2 = 18 (см) – довжина відрізка АВ (припадає 2 частини).

Відповідь: АВ = 18 см, ВС = 9 см.

 

Варіант 2.

Завдання 1. Яка з точок на малюнку відповідає числу 3? 

А. К

Б. L

В. М 

Г. N

Завдання 2. Накресли промінь з початком у точці В. Познач на ньому довільну точку С. Відклади на промені відрізок ВТ = 5 см. Виміряй і запиши довжину відрізка ТС.

Відповідь: ТС = 2 см.

Завдання 3. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 3 см. На цьому промені позначено точки М(42) і N(50). Якою є довжина відрізка MN?

Розв’язання.

1) 50 – 42 = 8 – кількість одиничних відрізків.

2) 3 • 8 = 24 (см) – довжина відрізка MN.

Відповідь: MN = 24 см.

Завдання 4. Довжина відрізка АВ на малюнку вдвічі більша за довжину відрізка ВС. Знайди довжини цих відрізків, якщо АС = 15 дм.

1 спосіб.

Нехай х (дм) - довжина відрізка ВС, тоді 2х (дм) – довжина відрізка АВ, тоді, АВ + ВС = АС. Складемо рівняння.

х + 2х  = 15

3х = 15

х = 15 : 3

х = 5 (дм) – довжина відрізка ВС.

2х = 2 • 5 = 10 (дм) – довжина відрізка АВ.

2 спосіб.

АС = АВ + ВС. Якщо відрізок АВ удвічі більший за відрізок ВС, то це означає, що на відрізок АВ припадає 2 частини, на відрізок ВС припадає 1 частина.

1) 1 + 2 = 3 (частини) – частин припадає на увесь відрізок АС.

2) 15 : 3 = 5 (дм) – довжина відрізка ВС (припадає 1 частина).

3) 5 • 2 = 10 (дм) – довжина відрізка АВ (припадає 2 частини).

Відповідь: АВ = 10 дм, ВС = 5 дм.

 

Варіант 3. 

Завдання 1. Яка з точок на малюнку відповідає числу 5? 

А. М

Б. L 

В. К 

Г. Т

Завдання 2. Накресли промінь з початком у точці С. Познач на ньому

довільну точку А. Відклади на промені відрізок СТ = 3 см та виміряй і запиши довжину відрізка ТА.

Відповідь: ТА = 2 см

Завдання 3. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4 см. На цьому промені позначено точки В(43) і D(49). Знайди довжину відрізка BD.

Розв’язання.

1) 49 – 43 = 6 – кількість одиничних відрізків.

2) 4 • 6 = 24 (см) – довжина відрізка BD.

Відповідь: BD = 24 см.

Завдання 4. Довжина відрізка АС на малюнку втричі більша за довжину відрізка СК. Знайди довжини цих відрізків, якщо АК = 44 см.

1 спосіб.

Нехай х (см) - довжина відрізка АС, тоді 3х (см) – довжина відрізка СК, тоді, АС + СК = АК. Складемо рівняння.

х + 3х  = 44

4х = 44

х = 44 : 4

х = 11 (см) – довжина відрізка АС.

3х = 3 • 11 = 33 (см) – довжина відрізка СК.

2 спосіб.

АК = АС + СК. Якщо відрізок СК втричі більший за відрізок АС, то це означає, що на відрізок СК припадає 3 частини, на відрізок АС припадає 1 частина.

1) 1 + 3 = 4 (частини) – частин припадає на увесь відрізок АК.

2) 44 : 4 = 11 (см) – довжина відрізка АС (припадає 1 частина).

3) 11 • 3 = 33 (см) – довжина відрізка СК (припадає 3 частини).

Відповідь: СК = 33 см, АС = 11 см.

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Яка з точок на малюнку відповідає числу 4? 

А. М

Б. L 

В. К 

Г. Т

Завдання 2. Накресли промінь з початком у точці С. Познач на ньому

довільну точку D. Відклади на промені відрізок CN = б см та виміряй і запиши довжину відрізка ND.

Відповідь: ND = 1 см

Завдання 3. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4 см. На цьому промені позначено точки К(42) і N(47). Знайди довжину відрізка KN.

Розв’язання.

1) 47 – 42 = 5 – кількість одиничних відрізків.

2) 4 • 5 = 20 (см) – довжина відрізка MN.

Відповідь: KN = 20 см.

Завдання 4. Довжина відрізка АС на малюнку втричі більша за довжину відрізка СК. Знайди довжини цих відрізків, якщо АК = 20 дм.

1 спосіб.

Нехай х (дм) - довжина відрізка АС, тоді 3х (дм) – довжина відрізка СК, тоді, АС + СК = АК. Складемо рівняння.

х + 3х  = 20

4х = 20

х = 20 : 4

х = 5 (дм) – довжина відрізка АС.

3х = 3 • 5 = 15 (дм) – довжина відрізка СК.

2 спосіб.

АК = АС + СК. Якщо відрізок СК втричі більший за відрізок АС, то це означає, що на відрізок СК припадає 3 частини, на відрізок АС припадає 1 частина.

1) 1 + 3 = 4 (частини) – частин припадає на увесь відрізок АК.

2) 20 : 4 = 5 (дм) – довжина відрізка АС (припадає 1 частина).

3) 5 • 3 = 15 (дм) – довжина відрізка СК (припадає 2 частини).

Відповідь: СК = 15 дм, АС = 5 дм.

Інші завдання дивись тут ...

  • Трофімова Ліза
    Буде 3 і ? ------> Залежить від довжини накресленого відрізка. На рис. ГДЗ - це 2 см.
    23 листопада 2020 20:06