Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 9. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Многокутник. Трикутник. Прямокутник, Квадрат

Варіант 1. 

Завдання 1. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 6 см. 

А. 24 см

Б. 36 см

В. 54 см

Г. 81 см

Розв’язання.

Р = 4а , де а – сторона квадрата.

Р = 6 см • 4 = 24 см

 

Завдання 2. За даним малюнком знайди градусну міру кута COD.

COD = АОВ – АОС – ВOD

COD = 180° – 30° – 80° = 70°

Відповідь: COD = 70°

Завдання 3. Склади буквений вираз для обчислення довжини бічної сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює 40 см, а основа - с см. Знайди значення цього виразу, якщо с = 18.

Розв’язання.

40 – с (см) – сума довжин двох бічних сторін (бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні).

(40 – с) : 2 (см) – довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

Якщо с = 18, тоді (40 – с) : 2 = (40 – 18) : 2 = 11 (см)

Відповідь: 11 см.

Завдання 4. Периметр прямокутника дорівнює 42 дм. Знайди його сторони, якщо одна з них удвічі більша за другу.

Розв’язання.

Нехай х (дм) – ширина прямокутника, 2х (дм) – довжина прямокутника. Складемо рівняння.

(х + 2х) • 2 = 42

х + 2х = 42 : 2

3х = 21

х = 21 : 3

х = 7 (дм) – ширина прямокутника.

2х = 2 • 7 = 14 (дм) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 14 дм, ширина – 7 дм.

 

Варіант 2. 

Завдання 1. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 9 см.

А. 24 см

Б. 36 см

В. 54 см

Г. 81 см

Розв’язання.

Р = 4а , де а – сторона квадрата.

Р = 9 см • 4 = 36 см

Завдання 2. За даним малюнком знайди градусну міру кута COD.

COD = MОN – MОС – NOD

COD = 180° – 30° – 70° = 80°

Відповідь: COD = 80°

Завдання 3. Склади буквений вираз для обчислення довжини бічної сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює Р см, а основа - 12 см. Знайди значення цього виразу, якщо Р = 30.

Розв’язання.

Р – 12 (см) – сума довжин двох бічних сторін (бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні).

(Р – 12) : 2 (см) – довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

Якщо Р = 30, тоді (Р – 12) : 2 = (30 – 12) : 2 = 9 (см)

Відповідь: 9 см.

Завдання 4. Периметр прямокутника дорівнює 32 дм. Знайди його сторони, якщо одна з них утричі більша за другу.

Розв’язання.

Нехай х (дм) – ширина прямокутника, 3х (дм) – довжина прямокутника. Складемо рівняння.

(х + 3х) • 2 = 32

х + 3х = 32 : 2

4х = 16

х = 16 : 4

х = 4 (дм) – ширина прямокутника.

3х = 3 • 4 = 12 (дм) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 12 дм, ширина – 4 дм.

 

Варіант 3.

Завдання 1. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 8 дм. 

А. 256 дм 

Б. 128 дм 

В. 64 дм 

Г. 32 дм

Розв’язання.

Р = 4а , де а – сторона квадрата.

Р = 8 дм • 4 = 32 дм

 

Завдання 2. За даним малюнком знайди градусну міру кута MON.

MON = АОВ – АOМ – ВON 

MON = 180° – 70° – 60° = 50°  

Відповідь: MON = 50°

Завдання 3. Склади буквений вираз для обчислення довжини бічної сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює 36 дм, а основа - а дм. Знайди значення цього виразу, якщо а = 14.

Розв’язання.

36 – а (дм) – сума довжин двох бічних сторін (бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні).

(36 – а) : 2 (дм) – довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

Якщо а = 14, тоді (36 – а) : 2 = (36 – 14) : 2 = 11 (дм)

Відповідь: 11 дм.

Завдання 4. Одна зі сторін прямокутника втричі менша від другої. Знайди ці сторони, якщо периметр прямокутника 24 см.

Розв’язання.

Нехай х (см) – ширина прямокутника, 3х (см) – довжина прямокутника. Складемо рівняння.

(х + 3х) • 2 = 24

х + 3х = 24 : 2

4х = 12

х = 12 : 4

х = 3 (см) – ширина прямокутника.

3х = 3 • 3 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 9 см, ширина – 3 см.

 

Варіант 4.

Завдання 1. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 16 дм.

А. 256 дм 

Б. 128 дм 

В. 64 дм 

Г. 32 дм

Розв’язання.

Р = 4а , де а – сторона квадрата.

Р = 16 дм • 4 = 64 дм

 

Завдання 2. За даним малюнком знайди градусну міру кута MON. 

MON = СОD – СOМ – DON 

MON = 180° – 60° – 40° = 80°  

Відповідь: MON = 80°

Завдання 3. Склади буквений вираз для обчислення довжини бічної сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює Р дм, а основа = 10 дм. Знайди значення цього виразу, якщо Р = 28.

Розв’язання.

Р – 10 (дм) – сума довжин двох бічних сторін (бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні).

(Р – 10) : 2 (дм) – довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

Якщо Р = 28, тоді (Р – 10) : 2 = (28 – 10) : 2 = 9 (дм)

Відповідь: 9 дм.

Завдання 4. Одна зі сторін прямокутника вдвічі менша від другої. Знайди ці сторони, якщо периметр прямокутника З0 см.

Розв’язання.

Нехай х (см) – ширина прямокутника, 2х (см) – довжина прямокутника. Складемо рівняння.

(х + 2х) • 2 = 30

х + 2х = 30 : 2

3х = 15

х = 15 : 3

х = 5 (см) – ширина прямокутника.

2х = 2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 10 см, ширина – 5 см.

Інші завдання дивись тут ...