Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 13. Десяткові дроби. Порівняння десяткових дробів

Варіант 1

Завдання 1. Замість зірочки запиши таке число, щоб була правильною рівність 37/* = 0,0037.

Щоб отримати число 37 треба, перенести кому вправо на 4 цифри (10 000).

А. 100

Б. 1000

В. 10 000

Г. 100 000

Завдання 2. Запиши дроби 3,41; 4,05; 3,333; 3,33; 4,005 у порядку зростання.

3,41 = 3,410

4,05 = 4,050

3,33 = 3,330

Відповідь: 3,33; 3,333; 3,41; 4,005; 4,05

Завдання 3. Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми 10 клітинок. Познач на промені числа 0,2; 0,7; 0.9; 1,1; 1,3; 1,7.

Завдання 4. Порівняй, заповнивши пропуски знаками >, <, =

1) 1,17 кг = 1170 г 

2) 7,2 дм < 72,5 см    

3) 0,8 т > 7,2 ц   

 

 

 

1,17 кг = 1,17 • 1 кг = 1,17 • 1000 г = 1170 г

1170 г = 1170 г 

7,2 дм = 7,2 • 1 дм = 7,2 • 10 см = 72 см

72 см < 72,5 см

0,8 т = 0,8 • 1 т = 0,8 • 10 ц = 8 ц 

8 ц > 7,2 ц

  

Варіант 2

Завдання 1. Замість зірочки запиши таке число, щоб була правильною рівність 29/* = 0,029.

Щоб отримати число 29 треба, перенести кому вправо на 3 цифри (1000).

А. 100

Б. 1000

В. 10 000

Г. 100 000

Завдання 2. Запиши дроби 4,444; 7,008; 4,51; 4,44; 7,08 у порядку спадання.

4,51 = 4,510

4,44 = 4,440

7,08 = 7,080

Відповідь: 7,08; 7,008; 4,51; 4,444; 4,44 

Завдання 3. Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми 10 клітинок. Познач на промені числа 0,3; 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,8.

Завдання 4. Порівняй, заповнивши пропуски знаками >, <, =

1) 2,18 кг < 2183 г

2) 6,3 дм = 63 см

3) 0,7 м > 6,3 дм

 

 

 

2,18 кг = 2,18 • 1000 г = 2180 г

2180 г < 2183 г

6,3 дм = 6,3 • 1 дм = 6,3 • 10 см = 63 см

63 см = 63 см

0,7 м = 0,7 • 1 м = 0,7 • 10 дм = 7 дм

7 дм > 6,3 дм

 

Варіант 3. 

Завдання 1. Замість зірочки запиши таке число, щоб була правильною рівність 47/* = 0,047

Щоб отримати число 47 треба, перенести кому вправо на 3 цифри (1000).

А. 100 000

Б. 10 000

В. 1000

Г. 100

Завдання 2. Запиши десяткові дроби 5,47; 3,002; 5,55; 5,555; 3,02 у порядку зростання.

5,47 = 5,470

5,55 = 5,550

3,02 = 3,020

Відповідь: 3,002; 3,02; 5,47; 5,55; 5,555

Завдання 3. Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми 10 клітинок. Познач на промені числа 0,4; 0,5; 0,7; 1,3; 1,5; 1,8. 

Завдання 4. Порівняй, заповнивши пропуски знаками >, <, =

1) 4,17 дм < 41,8 см 

2) 2,15 кг > 2142 г 

3) 0,42 м = 4,2 дм

 

 

 

4,17 дм = 4,17 • 1 дм = 4,17 • 10 см = 41,7 см

41,7 см < 41,8 см

2,15 кг = 2,15 • 1 кг = 2,15 • 1000 г = 2150 г

2150 г > 2142 г

0,42 м = 0,42 • 1 м = 0,42 • 10 дм = 4,2 дм

4,2 дм = 4,2 дм

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Замість зірочки запиши таке число, щоб була правильною рівність 21/* = 0,0021

Щоб отримати число 21 треба, перенести кому вправо на 4 цифри (10 000).

А. 100 000

Б. 10 000

В. 1000

Г. 100

Завдання 2. Запиши десяткові дроби 7,77; 5,03; 7,777; 5,003; 7,69 у порядку спадання.

7,77 = 7,770

5,03 = 5,030

7,69 = 7,690

Відповідь: 7,777; 7,77; 7,69; 5,03; 5,003 

Завдання 3. Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми 10 клітинок. Познач на промені числа 0,2; 0,6; 0,8; 1,1; 1,4; 1,6.

Завдання 4. Порівняй, заповнивши пропуски знаками >, <, =

1) 5,18 см < 52,3 мм

2) 7,14 кг = 7140 г

3) 0,7 дм > 6,9 см

 

 

 

5,18 см = 5,18 • 1 см = 5,18 • 10 мм = 51,8 мм

51,8 мм < 52,3 мм

7,14 кг = 7,14 • 1 кг = 7,14 • 1000 г = 7140 г

7140 г = 7140 г

0,7 дм = 0,7 • 1 дм = 0,7 • 10 см = 7 см

7 см > 6,9 см

Інші завдання дивись тут ...