Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 18. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з числами

Варіант 1.

Завдання 1. У кафе за 3 дні було використано 105,3 кг кави. Скільки кави в середньому використовували щодня?

А 35,7 кг

Б 35,3 кг

В 35,1 кг

Г 34,9 кг

 

 

 

Розв’язання.

1) 105,3 : 3 = 35,1 (кг) – кави в

середньому використовували щодня. 

 

 

 

 

 

_105,3 | 3      

   9         35,1  

   15

   15

      3

      3

      0 

Завдання 2. Знайди значення виразу.

(14,5 + 7,9) • (16,3 – 6,3) = 22,4 • 10  = 224

Відповідь: 224

+ 14,5

    7,9

   22,4

Завдання 3. Знайди середню швидкість автомобіля протягом усього часу руху, якщо він за 3 год подолав 247 км, а потім за він за 4 год подолав 327 км. Розв’язання.

1) 247 + 323 = 574 (км) – вся відстань.

2) 3 + 4 = 7 (год) – весь час.

3) 574 : 7 = (560 + 14) : 7 = 82 (км/год) – середня швидкість автомобіля. 

Відповідь: 82 км/год

Завдання 4. Від деякого числа відняли його 20% і в результаті одержали 25,6. Знайди це число.

Розв’язання.

Нехай х – деяке число, 0,2х – 20% числа, тоді складемо рівняння 

х – 0,2х = 25,6

0,8х = 25,6

х =25,6 : 0,8

х = 256 : 8

х = (240 + 16) : 8

х = 32

Відповідь: 32

 

Варіант 2.

Завдання 1. За 4 дні в кіоску було продано 142,8 кг печива. Скільки печива в середньому продавав кіоск щодня?

А 35,7 кг 

Б 35,3 кг 

В 35,1 кг

Г 34,9 кг

Розв’язання.

1) 142,8 : 4 = 35,7 (кг) – печива в

середньому продавав кіоск.

 

 

_142,8 | 4   

 12      35,7

  22

  20

   28

   28

     0

Завдання 2. Знайди значення виразу.

(17,8 – 5,7) • (4,6 + 5,4) = 12,1 • 10 = 121

Відповідь: 121

 

_ 17,8

    5,7

   12,1

Завдання 3. Знайди середню швидкість автомобіля протягом усього часу руху, якщо він за 4 год подолав 323 км, а потім за 2 год - ще 175 км.

Розв’язання.

1) 323 + 175 = 498 (км) – вся відстань.

2) 4 + 2 = 6 (год) – весь час.

3) 498 : 6 = (480 + 18) : 6 = 83 (км/год) – середня швидкість автомобіля. 

Відповідь: 83 км/год

Завдання 4. До деякого числа додали його 10% і в результаті одержали 37,4. Знайди це число.

Розв’язання.

Нехай х – деяке число, 0,1х – 10% числа, тоді складемо рівняння 

х + 0,1х = 37,4

1,1х = 37,4

х =37,4 : 1,1

х = 374 : 11

х = 34

Відповідь: 34

 

Варіант 3.

Завдання 1. За 4 дні бригада заасфальтувала 149,2 м дороги. Скільки метрів дороги в середньому асфальтувала бригада щодня?

А 37,3 м

Б 37,5 м

В 37,7

Г 37,9 м

 

 

 

Розв’язання.

1) 149,2 : 4 = 37,3 (м) - дороги

в середньому асфальтували щодня

 

 

 

 

 

_149,2 | 4

 12     37,3

  29

  28

   12

   12

    0 

Завдання 2. Знайди значення виразу.

(12,9 + 7,5) • (15,7 – 5,7) = 20,4 • 10 = 204

Відповідь: 204

 

+ 12,9

    7,5

   20,4

Завдання 3. Знайди середню швидкість потяга протягом усього часу його руху, якщо він за 4 год проїхав 298 км, а потім за 2 год - ще 140 км.

Розв’язання.

1) 298 + 140 = 438 (км) – вся відстань.

2) 4 + 2 = 6 (год) – весь час.

3) 438 : 6 = (420 + 18) : 6 = 73 (км/год) – середня швидкість автомобіля. 

Відповідь: 73 км/год

Завдання 4. До деякого числа додали його 20% і в результаті одержали 33,6. Знайди це число.

Розв’язання.

Нехай х – деяке число, 0,2х – 20% числа, тоді складемо рівняння 

х + 0,2х = 33,6

1,2х = 33,6

х =33,6 : 1,2

х = 336 : 12

х = 336 : 3 : 4

х = 112 : 4

х = (80 + 32) : 4

х = 28

Відповідь: 28

 

Варіант 4.

Завдання 1. За 3 дні роботи шляховики викопали 113,7 м траншеї. Скільки метрів траншеї в середньому викопували шляховики щодня?

А 37,3 м

Б 37,5 м

В 37,7 м

Г 37,9 м

 

 

 

Розв’язання.

1) 113,7 : 3 = 37,9 (м)- траншеї

в середньому викопували щодня

 

 

 

 

 

_113,7 | 3    

  9        37,9

  23

  21

   27

   27

    0

Завдання 2. Знайди значення виразу.

(14,3 – 2,1) • (7,4 + 2,6) = 12,2 • 10 = 122

Відповідь: 122

 

_14,3

   2,1

  12,2

Завдання 3. Знайди середню швидкість потяга протягом усього часу його руху, якщо він за 3 год проїхав 217 км, а потім за 4 год - ще 287 км.

Розв’язання.

1) 217 + 287 = 504 (км) – вся відстань.

2) 3 + 4 = 7 (год) – весь час.

3) 504 : 7 = (490 + 14) : 7 = 72 (км/год) – середня швидкість автомобіля. 

Відповідь: 72 км/год

Завдання 4. Від деякого числа відняли його 10% і в результаті одержали 34,2. Знайди це число.

Розв’язання.

Нехай х – деяке число, 0,1х – 10% числа, тоді складемо рівняння 

х – 0,1х = 34,2

0,9х = 34,2

х = 34,2 : 0,9

х = 342 : 9

х = (270 + 72) : 9

х = 38

Відповідь: 38

Інші завдання дивись тут ...