Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 10. Підсумкова контрольна робота за 5 клас

Варіант 1.

Завдання  1. Який із дробів більший за дріб 15/19?

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А. 12/19       Б 7/19      В 16/19        Г 13/19

Завдання 2. Знайди периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 5 см і 4,2 см.

Розв’язання.

Р = (5 см + 4,2 см) • 2 = 9,2 см • 2 = 18,4 см

А 21 см        Б 20,8 см      В 9,2 см         Г 18,4 см

+ 5,0

   4,2

   9,2

х 9,2

     2

 18,4

Завдання 3. Запиши у вигляді десяткового дробу число 7 [9/100]

7 [9/100] = 7 + 9/100 = 7 + 0,09 = 7,09 

А 7,09          Б 7,9            В 9,07            Г 9,7

Завдання 4. Знайди корінь рівняння.

20,93 : х = 2,6.

х = 20,93 : 2,6

х = 209,3 : 26

х = 8,05

 

 

 

_209,3  | 26  

 208      8,05

    13

      0

    130

    130

       0

А 7,05         Б 8,05           В 7,3              Г 8,5

Завдання 5. Побудуй кут, градусна міра якого 140°, і проведи його бісектрису.

Бісектриса кута ділить його на два рівні кути 140° : 2 = 70°. 

Завдання 6. Колоду довжиною 360 см розпиляли на дві частини, одна з яких складає 3/10 довжини колоди. Знайди довжину цієї частини колоди.

Розв’язання.

І спосіб

1) 360 : 10 • 3 = 108 (см) – довжина частини.

2 спосіб

1) 360  0,3 = 108 (см) – довжина частини.

Відповідь: довжина цієї частини 108 см.

Завдання 7. Обчисли значення виразу

18 : (2[3/8] + 1[5/8]) + 2,6 • 1,5 = 18 : (19/8 + 13/8) + 2,6 • 1,5 =

= 18 : 32/8 + 2,6 • 1,5 = 18 : 4 + 2,6 • 1,5 = 4,5 + 3,9 = 8,4

_18 | 4   

 16    4,5

  20

  20

    0  

х 2,6

  1,5

 130

 26  

 3,90

+ 4,5

   3,9

   8,4

 

 

Відповідь: 8,4

Завдання 8. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 25 дм. Ширина становить 60% (0,60) довжини, а висота – З0% (0,30) ширини. Знайди його об'єм.

Розв’язання.

1 спосіб

1) 25 : 100 = 0,25 (дм) – припадає на 1% довжини.

2) 0,25 • 60 = 15 (дм) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

3) 15 : 100 = 0,15 (дм) – припадає на 1% ширини.

4) 0,15 • 30 = 4,5 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

5) V = 25 дм • 15 дм • 4,5 дм = 1687,5 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

2 спосіб

1) 25 • 0,60 = 15 (дм) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

2) 15 • 0,30 = 4,5 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

3) V = 25 дм • 15 дм • 4,5 дм = 1687,5 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

х 25 

  0,6

 15,0

 

 

х 15

  0,3

  4,5

 

 

х 25 

  15

125

25  

375

х  375

    4,5

  1875

1500  

1687,5

 

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 1687,5 дм3.

Завдання 9. Відстань між двома містами 380 км. З них одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі, один зі швидкістю 72,8 км/год, а другий – 74,5 км/год. Якою буде відстань між автомобілями через 3 години?

Розв’язання.

72,8 км/год                          

------------------------------->

                                           74,5 км/год

         <----------------------------------------------

|---------------- 380 км -----------------------------|     

1 спосіб

1) 72,8 + 74,5 = 147,3 (км/год) – швидкість зближення.

2) 147,3 • 3 = 441,9 (км) – відстань проїхали автомобілі.

3) 441,9 – 380 = 61,9 (км) – відстань між автомобілями за 3 год. 

+ 72,8

   74,5

  147,3 

х 147,3

       3

  441,9

_ 441,9

  380,0

    61,9

2 спосіб

1) 72,8 • 3 = 218,4 (км) – відстань першого автомобіля.

2) 380 – 218,4 = 161,6 (км) – відстань від першого автомобіля до другого міста.

3) 74,5 • 3 = 223,5 (км) – відстань другого автомобіля.

4) 223,5 – 161,6 = 61,9 (км) – відстань між автомобілями за 3 год.

х 72,8

      3

 218,4

_ 380,0

  218,4

  161,6

х 74,5

      3

 223,5

_ 223,5

  161,6

   61,9

3 спосіб

1) 74,5 • 3 = 223,5 (км) – відстань другого автомобіля.

2) 380 – 223,5 = 156,5 (км) – відстань від другого автомобіля до першого міста.

3) 72,8 • 3 = 218,4 (км) – відстань першого автомобіля.

4) 218,4 – 156,5 = 61,9 (км) – відстань між автомобілями за 3 год.

х 74,5

      3

 223,5

_ 380,0

  223,5

  156,5

х 72,8

      3

 218,4

_ 218,4

  156,5

    61,9

Відповідь: через три години відстань між автомобілями буде 91,6 км.

 

Варіант 2. 

Завдання 1. Який із дробів менший від дробу 11/19?

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 12/19       Б 7/19        В 16/19     Г 13/19

Завдання 2. Знайди периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 5,2 см і 4 см.

Розв’язання.

Р = (5,2 см + 4 см) • 2 = 9,2 см • 2 = 18,4 см

А 21 см       Б 20,8 см      В 9,2 см        Г 18,4 см

+ 5,2

   4,0

   9,2

х 9,2

     2

 18,4

Завдання 3. Запиши у вигляді десяткового дробу число 9 [7/100]

9 [7/100] = 9 + 7/100 = 9 + 0,07 = 9,07 

А 7,09        Б 7,9             В 9,07           Г 9,7

Завдання 4. Знайди корінь рівняння 

16,92 : х = 2,4.

х = 16,92 : 2,4

х = 169,2 : 24

х = 7,05

 

 

 

_169,2 | 24   

 168       7,05

    12

      0

    120

    120

       0

А 7,05       Б 8,05            В 7,3            Г 8,5

Завдання 5. Побудуй кут, градусна міра якого 120°, і проведи його бісектрису.

Бісектриса кута ділить його на два рівні кути 120° : 2 = 60°

Завдання 6. У саду росте 280 дерев. З них 7/10 яблуні. Скільки яблунь у цьому саду?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 280 : 10 • 7 = 196 (д.) – серед дерев - яблуні.

2 спосіб

1) 280 • 0,7 = 196 (д.) – серед дерев - яблуні.

Відповідь: у саду 196 яблунь. 

Завдання 7. Обчисли значення виразу 

26 : (1 [3/7] + 2 [4/7]) + 1,8 • 3,5 = 26 : (10/7 + 18/7) + 1,8 • 3,5 = 

= 26 : 28/7 +  1,8 • 3,5 = 26 : 4 +  1,8 • 3,5 = 6,5 + 6,3 = 12,8

_26 | 4   

 24    6,5

  20

  20

   0

х 3,5

  1,8

 280

 35  

 6,30

+ 6,5

   6,3

  12,8 

Відповідь: 12,8

Завдання 8. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 35 см. Ширина становить 40% довжини, а висота – 60% ширини. Знайди його об'єм. 

Розв’язання.

1 спосіб

1) 35 : 100 = 0,35 (см) – припадає на 1% довжини.

2) 0,35 • 40 = 14 (см) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

3) 14 : 100 = 0,14 (см) – припадає на 1% ширини.

4) 0,14 • 60 = 8,4 (см) – висота прямокутного паралелепіпеда.

5) V = 35 см • 14 см • 8,4 см = 4116 см3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

2 спосіб

1) 35 • 0,40 = 14 (см) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

2) 14 • 0,60 = 8,4 (см) – висота прямокутного паралелепіпеда.

3) V = 35 см • 14 см • 8,4 см = 4116 см3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

х35 

 0,4

14,0

х14

 0,6

 8,4

х 35 

  14

140

35  

490

х  490

   8,4

  196

392   

4116,0

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 4116 см3.

Завдання 9. Відстань між двома залізничними станціями 440 км. Із цих станцій одночасно назустріч один одному виїхали два потяги, один зі швидкістю 63,7 км/год, а другий – 58,5 км/год. Якою буде відстань між потягами через 4 години?

Розв’язання.

     63,7 км/год                          

------------------------------------------->

                                        58,5 км/год

                   <------------------------------------

|---------------- 440 км -----------------------------|  

1 спосіб

1) 63,7 + 58,5 = 122,2 (км/год) – швидкість зближення.

2) 122,2 • 4 = 488,8 (км) – відстань проїхали автомобілі.

3) 488,8 – 440 = 48,8 (км) – відстань між автомобілями за 4 год. 

+ 63,7

   58,5

 122,2 

х 122,2

       4

  488,8

_ 488,8

  440,0

    48,8

2 спосіб

1) 63,7 • 4 = 254,8 (км) – відстань першого автомобіля.

2) 440 – 254,8 = 185,2 (км) – відстань від першого автомобіля до другого міста.

3) 58,5 • 4 = 234 (км) – відстань другого автомобіля.

4) 234 – 185,2 = 48,8 (км) – відстань між автомобілями за 4 год.

х 63,7

      4

 254,8

_ 440,0

  254,8

  185,2

х 58,5

      4

 234,0

_ 234,0

  185,2

   48,8

3 спосіб

1) 58,5 • 4 = 234 (км) – відстань другого автомобіля.

2) 440 – 234 = 206 (км) – відстань від другого автомобіля до першого міста.

3) 63,7 • 4 = 254,8 (км) – відстань першого автомобіля.

4) 254,8 – 206 = 48,8 (км) – відстань між автомобілями за 4 год.

х 58,5

      4

 234,0

_ 440

  234

  206

х 63,7

      4 

 254,8

_ 254,8

  206,0

    48,8

Відповідь: через 4 год відстань між автомобілями буде 48,8 км.

 

Варіант 3

Завдання 1. Який із дробів менший від дробу 11/21?

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 15/21       Б 10/21          В 17/21           Г 19/21

Завдання 2. Знайди периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 5 см і 6,2 см.

Розв’язання.

Р = (5 см + 6,2 см) • 2 = 11,2 см • 2 = 22,4 см

+ 5,0

   6,2

  11,2

х 11,2

      2

  22,4

А 22,4 см        Б 31 см          В 31,2 см          Г 11,2 см

Завдання 3. Запиши у вигляді десяткового дробу число 7 [3/100]

7 [3/100] = 7 + 3/100 = 7 + 0,03 = 7,03 

А 3,7              Б 3,07            В 7,03              Г 7,3

Завдання 4. Розв'яжи рівняння 

19,36 : х = 3,2

х = 19,36 : 3,2

х = 193,6 : 32

х = 6,05

 

 

 

_193,6 | 32   

 192       6,05

    16

      0

    160

    160

       0

А 6,5             Б 7,5               В 7,05              Г 6,05

Завдання 5. Побудуй кут градусної міри 110° та проведи в ньому бісектрису.

Бісектриса кута ділить його на два рівні кути 110° : 2 = 55°. 

Завдання 6. Площа поля 480 га. 3/10 поля засіяли гречкою. Скільки гектарів займає гречка?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 480 : 10 • 3 = 144 (га) – площу займає гречка.

2 спосіб

1) 480 • 0,3 = 144 (га) – площу займає гречка.

Відповідь: гречка займає 144 га.

Завдання 7. Знайди значення виразу 

24 : (3 [2/7] + 1 [5/7]) + 1,8 • 2,5 = 24 : (23/7 + 12/7) + 1,8 • 2,5 =

= 24 : 35/7 + + 1,8 • 2,5 = 24 : 5 + 1,8 • 2,5 = 4,8 + 4,5 = 9,3

_24 | 5     

 20    4,8

   40

   40

     0 

х 1,8

   2,5

   90

 36  

 4,50

+ 4,8

   4,5

   9,3

 

 

Відповідь: 9,3

Завдання 8. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 35 дм. Ширина становить 20% довжини, а висота - 60% ширини. Знайди його об'єм.

Розв’язання.

1 спосіб

1) 35 : 100 = 0,35 (дм) – припадає на 1% довжини.

2) 0,35 • 20 = 7 (дм) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

3) 7 : 100 = 0,07 (дм) – припадає на 1% ширини.

4) 0,07 • 60 = 4,2 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

5) V = 35 дм • 7 дм • 4,2 дм = 1029 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

2 спосіб

1) 35 • 0,20 = 7 (дм) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

2) 7 • 0,60 = 4,2 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

3) V = 35 дм • 7 дм • 4,2 дм = 1029 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

х 35 

  0,2

  7,0

 

 

х  7

 0,6

 4,2

 

 

х 35 

    7

 245

 

 

х  245

    4,2

   490

  980  

 1029,0

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 1029 дм3.

Завдання 9. Відстань між двома містами 520 км. Із цих міст одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі, один зі швидкістю 69,7 км/год, а другий – 67,4 км/год. Якою буде відстань між автомобілями через 4 години?

Розв’язання.

69,7 км/год                          

------------------------------------------->

                                           67,4 км/год

                     <----------------------------------

|---------------- 520 км -----------------------------|    

1 спосіб

1) 69,7 + 67,4 = 137,1 (км/год) – швидкість зближення.

2) 137,1 • 4 = 548,4 (км) – відстань проїхали автомобілі.

3) 548,4 – 520 = 28,4 (км) – відстань між автомобілями за 4 год. 

+ 69,7

  67,4

 137,1 

х 137,1

       4

  548,4

_ 548,4

  520,0

   28,4

2 спосіб

1) 69,7 • 4 = 278,8 (км) – відстань першого автомобіля.

2) 520 – 278,8 = 241,2 (км) – відстань від першого автомобіля до другого міста.

3) 67,4 • 4 = 269,6 (км) – відстань другого автомобіля.

4) 269,6 – 241,2 = 28,4 (км) – відстань між автомобілями за 4 год.

х 69,7

      4

 278,8

_ 520,0

  278,8

  241,2

х 67,4

      4

 269,6

_ 269,6

  241,2

   28,4

3 спосіб

1) 67,4 • 4 = 269,6 (км) – відстань другого автомобіля.

2) 520 – 269,6 = 250,4 (км) – відстань від другого автомобіля до першого міста.

3) 69,7 • 4 = 278,8 (км) – відстань першого автомобіля.

4) 278,8 – 250,4 = 28,4 (км) – відстань між автомобілями за 4 год.

х 67,4

      4

 269,6

_ 520,0

  269,6

  250,4

х 69,7

      4

 278,8

_ 278,8

  250,4

    28,4

Відповідь: через 4 год відстань між автомобілями буде 28,4 км.

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Який із дробів більший за дріб 17/21?

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 15/21     Б 10/21     В 17/21       Г 19/21

Завдання 2. Знайди периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 5,2 см і 6 см.

Розв’язання.

Р = (5,2 см + 6 см) • 2 = 11,2 см • 2 = 22,4 см

А 22,4 см       Б 31 см        В 31,2 см         Г 11,2 см

+ 5,2

   6,0

  11,2

х 11,2

      2

  22,4

Завдання 3. Запиши у вигляді десяткового дробу число З [7/100]

3 [7/100] = 3 + 7/100 = 3 + 0,07 = 3,07 

А 3,7           Б 3,07        В 7,03            Г 7,3

Завдання 4. Розв'яжи рівняння 

19,74 : х = 2,8

х = 19,74 : 2,8

х = 197,4 : 28

х = 7,05

 

 

 

_197,4 | 28  

 196      7,05

    14

     0

    140

    140

       0

А 6,5     Б 7,5         В 7,05            Г 6,05

Завдання 5. Побудуй кут градусної міри 160° та проведи в ньому бісектрису.

Бісектриса кута ділить його на два рівні кути 160° : 2 = 80°. 

Завдання 6. Довжина доріжки в парку – 210 м. 7/10 її заасфальтовано. Яка довжина заасфальтованої частини?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 210 : 10 • 7 = 147 (м) – довжина заасфальтованої частини.

2 спосіб

1) 210 • 0,7 = 147 (м) – довжина заасфальтованої частини.

Відповідь: довжина заасфальтованої частини 147 м.

Завдання 7. Знайди значення виразу

22 : ( 1 [2/9] + 3[7/9]) + 2,8 • 1,5 = 22 : ( 11/9 + 34/9) + 2,8 • 1,5 =

= 22 : 45/9 + 2,8 • 1,5 = 22 : 5 + 2,8 • 1,5 = 4,4 + 4,2 = 8,6

_22 | 5  

 20   4,4

  20

  20

    0

х 2,8

  1,5

 140

 28  

 4,20

+ 4,4 

   4,2

   8,6

 

 

Відповідь: 8,6

Завдання 8. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 45 дм. Ширина становить 40% (0,40) довжини, а висота – 20% ширини (0,20). Знайди його об'єм. 

Розв’язання.

1 спосіб

1) 45 : 100 = 0,45 (дм) – припадає на 1% довжини.

2) 0,45 • 40 = 18 (дм) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

3) 18 : 100 = 0,18 (дм) – припадає на 1% ширини.

4) 0,18 • 20 = 3,6 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

5) V = 45 дм • 18 дм • 3,6 дм = 2916 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

2 спосіб

1) 45 • 0,40 = 18 (дм) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

2) 18 • 0,20 = 3,6 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

3) V = 45 дм • 18 дм • 3,6 дм = 2916 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда. 

х 45 

  0,4

 18,0

 

 

х 18

  0,2

  3,6

 

 

х 45 

  18

 360

 45  

 810

х  810

   3,6

  486

243  

2916,0

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 2916 дм3.

Завдання 9. Відстань між двома містами 320 км. Назустріч один одному із цих міст одночасно відправилися два потяги, один зі швидкістю 62,8 км/год, а другий – 59,4 км/год. Якою буде відстань між потягами через 3 години?

Розв’язання.

62,8 км/год                          

---------------------------------------->

                                          59,4 км/год

                       <--------------------------------

|---------------- 320 км -----------------------------|      

1 спосіб

1) 62,8 + 59,4 = 122,2 (км/год) – швидкість зближення.

2) 122,2 • 3 = 366,6 (км) – відстань проїхали автомобілі.

3) 366,6 – 320 = 46,6 (км) – відстань між автомобілями за 3 год. 

+ 62,8

   59,4

  122,2 

х 122,2

       3

  366,6

_ 366,6

  320,0

   46,6

2 спосіб

1) 62,8 • 3 = 188,4 (км) – відстань першого автомобіля.

2) 320 – 188,4 = 131,6 (км) – відстань від першого автомобіля до другого міста.

3) 59,4 • 3 = 178,2 (км) – відстань другого автомобіля.

4) 178,2 – 131,6 = 46,6 (км) – відстань між автомобілями за 3 год.

х 62,8

      3

 188,4

_ 320,0

  188,4

  131,6

х 59,4

      3

 178,2

_ 178,2

  131,6

   46,6

3 спосіб

1) 59,4 • 3 = 178,2 (км) – відстань другого автомобіля.

2) 320 – 178,2 = 141,8 (км) – відстань від другого автомобіля до першого міста.

3) 62,8 • 3 = 188,4 (км) – відстань першого автомобіля.

4) 188,4 – 141,8 = 46,6 (км) – відстань між автомобілями за 3 год.

х 59,4

      3

 178,2

_ 320,0

  178,2

  141,8

х 62,8

      3

 188,4

_ 188,4

  141,8

    46,6

Відповідь: через 3 год відстань між автомобілями буде 46,6 км.

Інші завдання дивись тут ...

  • Ааа
    У колі проведено діаметр і перпендикулярну до нього хорду Знайдіть довжину хорди ,якщо вона ділить діаметор на відрізок 64 см і 36 см ришить --- (64 + 36):2 = 50 (см) - радіус, сполучимо точку хорди на колі з центром. Маємо прямокутник, зі стороною 50 см (радіус), стороною 50 - 36 = 14 (см), за теоремою Піфагора 50*50 - 14*14 = 2304, корінь квадр. з 2304 дорівнює 48 см - шукана хорда
    27 січня 2021 16:30
  • ProstOvadim__
    дуже дякую!!!
    19 травня 2021 17:31