Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень
Вправа 1 Яку цифру записано в розряді десятків тисяч у числі 781 023? Б 8

 

Вправа 2 Який із наведених записів є числовим виразом? В 45 : 9

 

Вправа 3 На якому з рисунків зображено гострий кут? В

 

Вправа 4 Обчисліть: 120 – 60 + 36. Г 96

 

Вправа 5 Яке з наведених чисел є коренем рівняння 75 : х = 5? Г 15

 

Вправа 6 Потрібно розфасувати 400 кг борошна в пакети, по 5 кг у кожному. Скільки одержимо пакетів? Б 80 пакетів

 

Середній рівень
Вправа 7 Обчисліть: 25715 – 8546. В 17169

 

Вправа 8 Знайдіть х, якщо х : 20 = 60. В 1200

 

Вправа 9 Довжина земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 30 м, а ширина — на 18 м менша. Скільки потрібно метрів сітки, щоб обгородити цю ділянку? В 84 м

 

Вправа 10 У саду росте 30 дерев, з них 3/5 — яблуні. Скільки яблунь росте в саду? Б 18 яблунь

 

Достатній рівень
Вправа 11 Знайдіть значення виразу 4502 – 5796 : (b – 8), якщо b = 36.
Якщо b = 36, то 4502 – 5796 : (b – 8) = 4502 – 5796 : (36 – 8) = 4502 – 5796 : 28 = 4502 – 207 = 4295

 

Вправа 12
Автобус Київ — Харків вирушає з Києва о 22 год 30 хв, а прибуває до Харкова наступного дня о 6 год 25 хв. Скільки часу автобус перебуває в дорозі?
Розв'язання
24 год  – 22 год 30 хв + 6 год 25 хв = 7 год 55 хв
Відповідь: автобус перебуває в дорозі 7 год 55 хв.

 

Вправа 13 Побудуйте прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює 4 см, а периметр — 14 см. Знайдіть площу прямокутника.
Розв'язання
1) 14 : 2 – 4 = 3 (см) – довжина другої сторони
2) 4 • 3 = 12 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 12 см2.

 

Вправа 14 Шлях між двома пунктами велосипедист подолав за 4 год, рухаючись зі швидкістю 30 км/год. Зворотний шлях він проїхав на 1 год швидше. Знайдіть швидкість велосипедиста на зворотному шляху.
Розв'язання
1) 30  4 = 120 (км) – уся відстань
2)  1 = 3 (год) – час на зворотньому шляху
3) 120 : 3 = 40 (км/год)
Відповідь: швидкість велосипедиста на зворотньому шляху 40 км/год.

 

Вправа 15 Знайдіть значення в сантиметрах:
1 м 55 см  2 + 12/25 м  8 дм = 310 см + (100 см : 25 • 12) – 80 см = 
= 310 см + 48 см – 80 см = 278 см

 

Вправа 16 На першій яблуні росте а яблук, що на 2 яблука більше, ніж на другій, і на 5 яблук менше, ніж на третій. Скільки яблук росте на трьох яблунях разом? Запишіть розв’язок задачі у вигляді виразу та знайдіть його значення, якщо а = 50.
Вираз: а + (а – 2) + (а + 5)
Якщо а = 50, то а + (а – 2) + (а + 5) = 50 + (50 – 2) + (50 + 5) = 59 + 48 + 55 = 153

 

Вправа 17 Спортсмен пробіг 1600 м, що становить 8/15 усієї дистанції. Скільки метрів дистанції йому залишилося пробігти?
Розв'язання
1) 1600 : 8  15 = 3000 (м) – уся дистанція
2) 3000  1600 = 1400 (м)
Відповідь: спортсмену залишилося пробігти 1400 метрів.

 

Вправа 18 Запишіть найбільше чотирицифрове число, яке має сотень удвічі менше, ніж десятків. 9489