Інші завдання дивись тут...

Завдання 444
Як називають кожне число в записі 27 : 6 = 4 (ост. 3)?
Ділене : дільник = неповна частка (остача)

 

Завдання 445. Назар і Максим виконали ділення з остачею:
Маким виконав ділення правильно.

 

Завдання 446 Знайдіть остачі при діленні на 5 чисел 11, 12, 13, 14 і 15.

11 : 5 = 2 (ост.1)

12 : 5 = 2 (ост.2)

13 : 5 = 2 (ост.3)

14 : 5 = 2 (ост.4)

Жодне з цих чисел не ділиться на 5 націло.

 

Завдання 447 Виконайте ділення з остачею:
1) 89 : 7 = 12 (ост. 5) 
2) 325 : 20 = 16 (ост. 5)
3) 9140 : 48 = 190 (ост. 20)
4) 41 143 : 74 = 555 (ост. 73)
5) 342 281 : 152 = 2251 (ост. 129)
6) 943 272 : 382 = 2469 (ост. 114)

_89 | 7   

  7     12

 _19

   14

     5

_325 | 20  

  20      16

 _125

   120

      5

_9140 | 48  

  48      190

 _434

   432

      20

_41143 | 74  

  370      555

  _414

    370

     _443

       370

         73

         

_342281 | 152  

  304       2251

  _382

    304

    _788

      760

        281

         152

         129

_943272 | 382  

  764       2469

 _1792

   1528

   _2647

     2292

       3552

        3438

          114 

Завдання 448
1) 824 : 5 = 164 (ост. 4)
2) 49 241 : 76 = 647 (ост. 69)
3) 374 293 : 172 = 2176 (ост. 21)

_824 | 5  

  5    164

 _32

   30

   _24

     20

       4 

_49241 | 76  

  456      647

  _364

    304

     _601

       532

         69

         

_374293 | 172    

  344         2176

  _302

    172

   _1309

      1204

        1053

         1032

            21

Завдання 449 Із натуральних чисел від 3 до 20 включно виберіть і запишіть ті, які:
1) діляться націло на 3; 3, 6, 9, 12, 15, 18
2) при діленні на 3 дають в остачі 1; 4, 7, 10, 13, 16, 19
3) при діленні на 3 дають в остачі 2. 5, 8, 11, 14, 17, 20

 

Завдання 450 Із натуральних чисел від 10 до 50 включно виберіть і запишіть ті, які:
1) діляться націло на 10; 10, 20, 30, 40, 50
2) при діленні на 10 дають в остачі 8. 18, 28, 38, 48

 

Завдання 451 Заповніть таблицю:
Ділене

158     

208

180

2000

Дільник

7

10

12

24

Неповна частка

22

21

15

83

Остача

4

8

0

8
Завдання 452
Ділене

75     

220

124

800

Дільник

8

20

5

35

Неповна частка

9

11

24

22

Остача

3

0

4

30
Завдання 453
У школі є 4 п’яті класи, у яких навчається 118 учнів. Чи може в усіх цих класах бути учнів порівну? Ні, бо 118 не ділиться націло на 4.

 

Завдання 454 
Іринка, Юрко і Петрик склали разом із деталей конструктора 57 саморобок. Чи можливо, щоб кожен з них склав ту саму кількість саморобок? Так, бо 57 : 3 = 19 саморобок.

 

Завдання 455 
Потрібно розфасувати крупу в пакети, по 3 кг в кожному. Яку найбільшу кількість таких пакетів можна одержати, маючи 160 кг крупи?
Розв'язання
160 : 3 = 53 (ост. 1)
Відповідь: можна одержати 53 пакети.

 

Завдання 456 
Марта хоче купити зошити за ціною 8 грн. Яку найбільшу кількість зошитів вона може купити, якщо в неї є 70 грн?
Розв'язання
70 : 8 = 8 (ост. 6)
Відповідь: Марта може купити 8 зошитів.

 

Завдання 457 Знайдіть найменше трицифрове число, яке:
1) ділиться націло на 7; 105 : 7 = 15 
2) ділиться націло на 54; 108 : 54 = 2
3) при діленні на 12 дає в остачі 9. 105 : 12 = 8 (ост. 9)

 

Завдання 458 Знайдіть найбільше двоцифрове число, яке:
1) ділиться націло на 15; 90 : 15 = 6
2) при діленні на 15 дає в остачі 4. 94 : 15 = 6 (ост. 4)

 

Завдання 459
Для проведення 575 м газопроводу планують використати труби завдовжки 12 м кожна. Яку найменшу кількість труб потрібно для цього замовити?
Розв'язання
575 : 12 = 47 (ост.11)
Відповідь: потрібно замовити 48 труб.

 

Завдання 460
Вантажопідйомність самоскида дорівнює 6 т. Яку найменшу кількість рейсів він повинен зробити, щоб перевезти на будівництво 55 т щебню?
Розв'язання
55 : 6 = 9 (ост.1)
Відповідь: самоскид повинен зробити 10 рейсів.

 

Завдання 461
У дитячому таборі 85 дітей потрібно розселити в намети, не більше 6 дітей у кожному. Знайдіть найменшу кількість наметів, у які можна розселити дітей.
Розв'язання
85 : 6 = 14 (ост.1)
Відповідь: дітей можна розселити у 15 наметах.

 

Завдання 462
У пакеті є кілька цукерок, загальна маса яких більша за 100 г, але менша від 130 г. Скільки цукерок може бути в пакеті, якщо маса кожної цукерки дорівнює 14 г?
Розв'язання
1) 100 : 14 = 7 (ост. 2)
2) 130 : 14 = 9 (ост. 4)
Відповідь: може бути 8 або 9 цукерок.

 

Завдання 463
Купили кілька наборів серветок за ціною 24 грн. Скільки наборів купили, якщо вартість покупки більша, ніж 130 грн, але менша, ніж 150 грн?
Розв'язання
1) 130 : 24 = 5 (ост. 10)
2) 150 : 24 = 6 (ост. 6)
Відповідь: купили 6 наборів.

 

Завдання 464 Запишіть замість зірочок такі цифри, щоб виконувалася рівність:

1) 825 = 7  177 + 6 

2) 121 = 9  13 + 4

Завдання 465 Запишіть замість зірочки таку цифру, щоб число 38* при діленні на 8 давало в остачі 5. 381 або 389
381 : 8 = 47 (ост. 5), 389 : 8 = 48 (ост. 5)

 

Завдання 466
У будинку трикімнатних квартир утричі більше, ніж чотирикімнатних. Чи може загальна кількість цих квартир дорівнювати 82? Ні, не може.
82 : 4 = 20 (ост. 2)

 

Завдання 467
У кожному під’їзді 16-поверхового будинку на кожному поверсі розміщено по 4 квартири. У будинку є квартира за номером 165. У котрому під’їзді та на котрому поверсі вона розміщена?
Розв'язання
1) 4 • 16 = 64 (кв.) – квартир в одному під’їзді
2) 165 : 64 = 2 (ост. 37) (п.) – кількість під'їздів
3) 37 : 4 = 9 (ост.1) (п.) – кількість поверхів
Відповідь: ця квартира розміщена у 3 під'їзді на 10 поверсі.

 

Вправи для повторення
Вправа 468 Знайдіть значення виразу:
1) 145  52 + 55  52 = (145 + 55) • 52 = 200 • 52 = 10400 
2) 3200 : (2621 – 1981) = 3200 : 640 = 5

 

Завдання 469 
Якщо х = 45, то 20 + х : 3 = 20 + 45 : 3 = 20 + 15 = 35

 

Завдання 470
У першому кошику є а яблук, а в другому — удвічі більше. Скільки яблук є у двох кошиках разом? Запишіть розв’язок задачі у вигляді буквеного виразу. Знайдіть значення цього виразу, якщо а = 15.
Якщо а = 15, то а + (а • 2) = 3а = 3 • 15 = 45

 

Завдання 471
Перший оператор може набрати на комп’ютері рукопис посібника за 15 год, а другий — за 12 год. Скільки сторінок набирає за 1 год перший оператор, якщо другий за 1 год набирає 5 сторінок?
Розв'язання
1) 5 • 12 = 60 (с.) – сторінок в рукописі
2) 60 : 15 = 4 (с.) – сторінок набере за 1 год перший оператор
Відповідь: 4 сторінки.