Інші завдання дивись тут...

Завдання 661
1) Назвіть відрізки, зображені на рисунку 46. CM, CN, CB, MN, MB, NB
2) Який з цих відрізків є найдовшим? СВ
3) Які з позначених точок C, M, N, B належать відрізку? M, N, B

 

Завдання 662
Знайдіть довжини відрізків, зображених на рисунку 47, якщо сторона клітинки дорівнює 5 мм.

Розв'язання

1) 5 • 4 = 20 (мм) – довжина відрізка АВ.

2) 5 • 7 = 35 (мм) – довжина відрізка CD.

3) 5 • 3 = 15 (мм) – довжина відрізка MN.

 

Завдання 663
На рисунку 48 AB = BC, AB = 2 см. Знайдіть довжини відрізків BC й AC.
ВС = АВ = 2 см, АС = АВ + ВС = 2 см + 2 см = 4 см

 

Завдання 664
Виміряйте довжини відрізків CM, MB, CN і NB на рисунку 46.
CM = 10 мм, MN = 15 мм, NB = 15 мм,
MB = MN + NB = 15 мм + 15 мм = 30 мм
СN = СМ + МN = 10 мм + 15 мм = 25 мм

 

Завдання 665
Виміряйте довжини відрізків MK, MN і KN на рисунку 49.
МК = 23 мм, KN = 50 мм, MN = МК + КN = 23 мм + 50 мм = 73 мм

 

Завдання 666 Накресліть відрізки завдовжки:
1) 6 см;
2) 44 мм;
3) 5 см 7 мм.
Найдовший відрізок 6 см. Найкоротший відрізок 4 см 4 мм.

 

Завдання 667 Накресліть відрізки завдовжки:
1) 4 см;
2) 51 мм;
3) 3 см 8 мм.
Найдовший відрізок 5 см 1 мм. Найкоротший відрізок 3 см 8 мм.

 

Завдання 668
Накресліть відрізок CD завдовжки 6 см 4 мм і позначте на ньому таку точку E, щоб ED = 3 см 6 мм. Знайдіть довжину відрізка CE.
СЕ = CD – ED = 6 см 4 мм  3 см 6 мм = 2 см 8 мм

 

Завдання 669
Накресліть відрізок MN завдовжки 7 см 2 мм і позначте на ньому таку точку K, щоб MK = 2 см 8 мм. Знайдіть довжину відрізка KN.
KN = MN – MK = 7 см 2 мм  2 см 8 мм = 4 см 4 мм

 

Завдання 670 Накресліть відрізок, рівний відрізку KL (рис. 50).

 

Завдання 671 Накресліть відрізок, рівний відрізку AD (рис. 51).

 

Завдання 672 На рисунку 52 відрізок KN має довжину 12 см, а відрізок MK в 4 рази коротший. Знайдіть довжину відрізка MN.

Розв’язання

1) MK = KN : 4 = 12 : 4 = 3 (cм)

2) MN = MK + KN = 3 + 12 = 15 (cм)

Відповідь: 15 cм.

 

Завдання 673 На рисунку 53 відрізок PT має довжину 7 см, а відрізок TS на 4 см довший за нього. Знайдіть довжину відрізка PS.

Розв’язання

1) TS = PT + 4 = + 4 = 11 (cм)

2) PS = PT + TS = 11 + 7 = 18 (cм)

Відповідь: 18 cм.

 

Завдання 674 Накресліть ламану з чотирьох ланок, довжина кожної з яких дорівнює 3 см. Знайдіть довжину цієї ламаної.
Розв’язання
 4 = 12 (cм) – довжина цієї ламаної. 
Відповідь: 12 см.

 

Завдання 675
Накресліть ламану ABCD, якщо АВ = 4 см, ВС = 2 см, CD = 3 см. Знайдіть довжину цієї ламаної.
Розв’язання
4 см + 2 см + 3 см = 9 см – довжина цієї ламаної. 
Відповідь: 9 см.

 

Завдання 676
На рисунку 54 різними кольорами показано два маршрути від пункту А до пункту В. Знайдіть довжини цих маршрутів, якщо сторона кожного квадрата дорівнює 100 м.
Розв’язання
1) 100  12 = 1200 (м) – довжина зеленого маршруту від А до В. 
2) 100  12 = 1200 (м) – довжина червоного маршруту від А до В. 
Відповідь: довжини цих маршрутів 1200 метрів.

 

Завдання 677 Знайдіть довжину ламаної на рисунку 55, якщо сторона кожного квадрата дорівнює 5 см.
 22 = 110 (см) – довжина ламаної. 
Відповідь: 110 сантиметрів.

 

Завдання 678 Знайдіть довжину відрізка KL (рис. 56), якщо:
1) MN = 28 см, KN = 22 см, ML = 20 см;
Розв’язання
1) 28  22 = 6 (см)  довжина відрізка МК.
2) 28  20 = 8 (см)  довжина відрізка LN.
3) 6 + 8 = 14 (cм)  довжина відрізка МК і LN.
4) 28  14 = 14 (cм)  довжина відрізка КL.
Відповідь: 14 см.
2) MN = 18 см 2 мм, MK = 48 мм, LN = 5 см.
Розв’язання
48 мм = 4 см 8 мм
1) 4 см 8 мм + 5 см = 9 см 8 мм  довжина відрізків МК і LN.
2) 18 см 2 мм  9 см 8 мм = 8 см 4 мм  довжина відрізка КL.
Відповідь: 8 см 4 мм.

 

Завдання 679 Знайдіть довжину відрізка AD (рис. 57), якщо AC = 12 см,
BС = 55 мм, BD = 14 см.
Розв’язання
55 мм = 5 см 5 мм
АВ = АС – ВС = 12 см  5 см 5 мм = 6 см 5 см
AD = АВ + BD = 6 см 5 мм + 14 см = 20 см 5 мм
Відповідь: 20 cм 5 мм.

 

Завдання 680
Точка C належить відрізку AB завдовжки 36 см. Знайдіть довжини відрізків AC і CB, якщо відрізок AC у 5 разів довший за відрізок CB.
Розв’язання
1) 36 : 6 = 6 (см)  довжина відрізка СВ.
2) 6  5 = 30 (см)  довжина відрізка AC.
Відповідь: 30 см, 6 см.

 

Завдання 681
Точка L належить відрізку CD завдовжки 24 см. Знайдіть довжини відрізків CL і LD, якщо відрізок CL утричі коротший від відрізка LD.
Розв’язання
1) 24 : 4 = 6 (см)  довжина відрізка LD.
2) 6  3 = 18 (см)  довжина відрізка CL.
Відповідь: 6 см, 18 см.

 

Завдання 682
Точки А і В належать відрізку MN завдовжки 45 см (рис. 58), MA = BN. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо він утричі довший за відрізок MА.
Розв’язання
1) 24 : 4 = 6 (см)  довжина відрізка LD.
2) 6  3 = 18 (см)  довжина відрізка CL.
Відповідь: 18 см.

 

Завдання 683
На рисунку 59 відрізок АМ удвічі довший за відрізок MN і на 2 см довший за відрізок NВ. Знайдіть MN, якщо АВ = 33 см.
Розв’язання
1) 45 : 5 = 9 (cм)  довжина відрізка МА або BN.
2) 9  3 = 27 (cм)  довжина відрізка AB.
Відповідь: 27 см.

 

Завдання 684
На рисунку 60 відрізок LB удвічі коротший від відрізка АK і на 8 см коротший від відрізка KL. Знайдіть LВ, якщо АВ = 44 см.
Розв’язання
х + 2х + (х + 8) = 44
4х + 8 = 44
4х = 36
х = 36 : 4
х = 9
Відповідь: 9 см.

 

Завдання 685
Відрізок завдовжки 36 см поділили на частини завдовжки 2 см і 3 см. Виявилося, що частин завдовжки 3 см є на 2 більше, ніж частин завдовжки 2 см. На скільки частин поділили відрізок? На 14 частин.
• 8 + 2 • 6 = 24 + 12 = 36 (см)

 

Завдання 686
Рак, складений із паличок (рис. 61), повзе вгору. Перекладіть три палички так, щоб він повз униз.

 

Вправи для повторення
Вправа 687 Знайдіть пропущені числа:
300  8  = 2400
2400 + 400 = 2800
2800 – 352 = 2448

Завдання 688 Порівняйте значення виразів:

1) 30  198 < 32 • (200 – 12)
30  198 = 5940
32 • (200 – 12) = 32 • 188 = 6016
2) 79 050 : 15 > 25  52  4
79 050 : 15 = 5270
25  52  4 = 1300 • 4 = 5200

Завдання 689

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк полетів у космос 19 листопада 1997 року і повернувся на Землю 5 грудня того самого року. Скільки діб перебував у космосі Леонід Каденюк?
Розв’язання
31  19 + 5 = 17 (діб)
Відповідь: 17 діб.

 

Вправа 690
Із поштової скриньки листи виймають 4 рази на день через однакові проміжки часу. Знайдіть тривалість цих проміжків, якщо перший раз листи виймають о 7 годині ранку, а останній — о 7 годині вечора.
Розв’язання
(19  7) : 4 = 3 (год)
Відповідь: 3 години.