Інші завдання дивись тут...

Завдання 710 
На рисунку 84 зображена шкала спідометра автомобіля, який під’їжджає до знака 60 . Цей знак обмежує швидкість руху — не більше 60 км/год.
1) Спідометр показує швидкість 90 км/год.
2) Порушить водій правила дорожнього руху, якщо не змінить швидкість.
3) На 15 поділок вліво переміститься стрілка спідометра, якщо швидкість автомобіля зменшиться до 60 км/год.

 

Завдання 711
1) А(3), C(7), E(10)
2) B(5), D(8), K(12)

 

Завдання 712
1) На координатному промені ліворуч розташована точка N(18).
2) На координатному промені ближче до початку відліку розташована точка K(102).

 

Завдання 713
1) 14°С
2) 14 + 3 = 17 (°С– температура, якщо його стовпчик підніметься на 3 поділки.
    14  4 = 10 (°С– температура, якщо його стовпчик опуститься на 4 поділки.
3) На 6 поділок підніметься стовпчик, якщо температура збільшиться на 6°С.
   На 2 поділки опуститься стовпчик, якщо температура зменшиться на 2°С.

 

Завдання 714
Термометр показує 22°С.
22 + 2 = 24 (°С– температура, якщо його стовпчик підніметься на 2 поділки.
22  6 = 16 (°С– температура, якщо його стовпчик опуститься на 6 поділки.

 

Завдання 715
1) 2 (мм) – ціна малої поділки шкали лінійки.
2) 5 (мм)  ціна великої поділки, якщо ціна малої дорівнює 1 мм.

 

Завдання 716
1 хв  ціна малої поділки шкали годинника для хвилинної стрілки.
5 хв  ціна великої поділкм шкали годинника для хвилинної стрілки.

 

Завдання 717
Накресліть координатний промінь з одиничним відрізком завдовжки 5 мм і позначте на ньому числа 4, 8, 10,

 

Завдання 718
Накресліть координатний промінь з одиничним відрізком завдовжки 1 см і позначте на ньому числа 2, 3, 6, 9, 10.

 

Завдання 719 Позначте на координатному промені:
1) точки B(2), C(6), D(7), E(12);
2) точки, координати яких менші від 7, але більші за 3; 4, 5, 6
3) числа, які розташовані ліворуч від числа 9, але праворуч від числа 4. 5, 6, 7, 8

 

Завдання 720 Позначте на координатному промені:
1) точки K(3), M(8), N(9), P(11);
2) точки, координати яких менші від 10, але більші за 5. 6, 7, 8, 9

 

Завдання 721
Усі числа, які на координатному промені розташовані між числами 96 і 105:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

 

Завдання 722
Запишіть усі числа, які на координатному промені розташовані між числами 48 і 55.
49, 50, 51, 52, 53, 54

 

Завдання 723 Знайдіть ціну поділки шкали годинника (рис. 89) для:
1) годинної стрілки; 1 год

2) хвилинної стрілки. 5 хв

Завдання 424 На рисунку 90 зображено спідометр автомобіля.

Швидкість 50 км/год розвиватиме автомобіль у момент, коли стрілка спідометра вказуватиме на точку A.
Швидкість 100 км/год — точку B.
Швидкість 120 км/год — точку C
Швидкість 150 км/год — точку D.

 

Завдання 725 На рисунку 91 зображена шкала спідометра автомобіля.
Накресліть таку саму шкалу в зошиті.
Швидкість, яка відповідає кожній великій рисці: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160

 

Завдання 726
Марта записала покази кімнатного термометра ввечері та вранці. Одна поділка на шкалі термометра відповідає 2°С. На скільки градусів підвищилася чи знизилася температура за ніч, якщо стовпчик термометра за цей час:
1) піднявся на 3 поділки; Підвищилася на 6°С
2) опустився на 4 поділки? Знизилася на 8°С

 

Завдання 727
Позначте на координатному промені точку A(8), а також точки, віддалені від точки А на два одиничні відрізки. Запишіть координати цих точок. А(10), А(12)

 

Завдання 728
Накресліть координатний промінь з одиничним відрізком завдовжки 5 мм. Позначте на цьому промені точку M(12) і такі точки A та B, щоб MA = MB = 15 мм. Запишіть координати точок A і B. 

 

Завдання 729
На координатному промені дано дві точки: A(17) і B(21). Довжина відрізка AB дорівнює 2 см. Знайдіть довжину одиничного відрізка цього променя.
Розв'язання
2 см = 20 мм
1) 21  17 = 4 (в.)  одиничних відрізків.
2) 20 : 4 = 5 (мм)  довжина одиничного відрізка.
Відповідь: 5 мм.

 

Завдання 730
Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 2 см. На ньому позначено точки M(2) та K(5). Знайдіть довжину відрізка MK.
Розв'язання
1) 2  2 = 4 (см)  довжина відрізка ОМ
2) 2  5 = 10 (см)  довжина відрізка ОК
3) 10  4 = 6 (см)  довжина відрізка МК.
Відповідь: 6 см.

 

Завдання 731
Накресліть координатний промінь з початком O й одиничним відрізком завдовжки 5 мм. Позначте на цьому промені точку M(15) і таку точку K, щоб довжина відрізка OK становила третину довжини відрізка OM. Запишіть координату точки K. K(5)

 

Завдання 732
На координатному промені дано три точки: M(5), N(15) і K(45). Знайдіть довжину відрізка MN, якщо MK = 20 см.
Розв'язання
20 см = 200 мм
1) 45  5 = 40 (в.)  одиничних відрізків MK.
2) 200 : 40 = 5 (мм)  довжина одиничного відрізка.
3) 15  5 = 10 (в.)  одиничних відрізків MN.
4) 5  10 = 50 (мм) = 5 (см)  довжина відрізка MN.
Відповідь: 5 cм.

 

Завдання 733
На координатному промені дано три точки: A(9), B(24) і С(30). Знайдіть довжину відрізка АС, якщо AB = 15 см.
Розв'язання
15 см = 150 мм
1) 24  9 = 15 (в.)  одиничних відрізків АВ.
2) 150 : 15 = 10 (мм)  довжина одиничного відрізка.
3) 30  9 = 21 (в.)  одиничних відрізків АС.
4) 10  21 = 210 (мм) = 21 (см)  довжина відрізка АС.
Відповідь: 21 cм.

 

Завдання 734
Скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені між числами 645 і 1000? 354 числа.

 

Завдання 735
У класі навчається 33 учні. Чи обов’язково в класі знайдуться два учні, прізвища яких починаються з тієї самої літери?

 

Вправи для повторення
Вправа 736 Порядок дій
1) 8  300 + 200 : 5 – 325 = 2400 + 40 – 325 = 2115
2) 6720 : 42 + 3  182 = 160 + 546 = 706

 

Вправа 737
Сонце зійшло о 7 год 11 хв, а зайшло о 19 год 35 хв. Знайдіть тривалість світлового дня.
Короткий запис
Зійшло  о 7 год 11 хв
Зайшло — о 19 год 35 хв
Тривалість  ?
Розв'язання
19 год 35 хв  7 год 11 хв = 12 год 24 хв  тривалість світлового дня.
Відповідь: 12 год 24 хв.

 

Вправа 738
Тривалість світлового дня становить 13 год 50 хв. Сонце зайшло о 8 год 5 хв вечора. Знайдіть час сходу Сонця.
Короткий запис
Тривалість — 13 год 50 хв
Зайшло  о 8 год 5 хв
Зійшло  ?
Розв'язання
20 год 5 хв  13 год 50 хв = 6 год 15 хв  час сходу Сонця.
Відповідь: 6 год 15 хв.

 

Вправа 739
За стіл і 4 однакові крісла заплатили 4200 грн. Знайдіть ціну стола і ціну крісла, якщо крісло втричі дешевше, ніж стіл.
Розв'язання
3х + 4х = 4200
7х = 4200
х = 4200 : 7
х = 600 (грн)  ціна крісла.
600 • 3 = 1800 (грн)  ціна стола.
Відповідь: 1800 грн, 600 грн.