Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень
Вправа 1 Обчисліть: 1,9  0,2. В 0,38 

 

Вправа 2 Збільште число 8,1042 у 100 разів. В 810,42 

 

Вправа 3 Обчисліть: 1,2 : 4. Б 0,3 

 

Вправа 4 Знайдіть частку: 8,56 : 100. Г 0,0856 

 

Вправа 5 Знайдіть 6% від числа 200. А 12
200 : 100 • 6 = 12 

 

Вправа 6 Знайдіть середнє арифметичне чисел 12, 16, 17. Б 15 
(12 + 16 + 17) : 3 = 45 : 3 = 15

 

Середній рівень
Вправа 7 Обчисліть: 0,2  0,6 + 9 : 36. В 0,37 
0,2  0,6 + 9 : 36 = 0,12 + 0,25 = 0,37

 

Вправа 8 Спростіть вираз 1,6  а  2,5. Б 4а 
1,6  а  2,5 = (1,6  2,5)  а = 4а

 

Вправа 9 Розв’яжіть рівняння 7х = 0,14. Г 0,02 
7х = 0,14
х = 0,14 : 7
х = 0,02

 

Вправа 10 
Із бочки, в якій було 60 л води, відлили 30% води. Скільки літрів води залишилося в бочці? Г 42 л
60 – (60 : 100 • 30) = 60 – 18 = 42 (л) 

 

Достатній рівень
Вправа 11 Обчисліть:
3,15  2,8 + 32,674 : 6,2 – 5,32 = 8,82 + 5,27 – 5,32 = 14,09 – 5,32 = 8,77

 

Вправа 12 
У трьох селах разом 560 будинків. У першому селі — 210 будинків, у другому — 0,8 тієї кількості, що в першому. Скільки будинків у третьому селі?
Розв’язання
1) 210 • 0,8 = 168 (б.) – у другому селі.
2) 210 + 168 = 378 (б.)  – у першому і другому селах разом.
3) 560 – 378 = 182 (б.)  – у третьому селі.
Відповідь: 182 будинки. 

 

Вправа 13
Із поля, площа якого дорівнює 25 га, зібрали соняшник за два дні: першого дня — 35 т, а другого — на 10 т менше. Знайдіть середню врожайність соняшника на цьому полі.
Розв’язання
1) 35 – 10 = 25 (т) – зібрали другого дня.
2) 35 + 25 = 60 (т)  – зібрали за два дні разом.
3) 60 : 25 = 2,4 (т)  – зібрали соняшника з 1 га.
Відповідь: 2,4 т з 1 га. 

 

Вправа 14
Після того як школярі посадили 84% усіх саджанців, їм залишилося посадити ще 48 саджанців. Скільки всього саджанців мають посадити школярі?
Розв’язання
1) 100 – 84 = 16 (%) – залишилося посадити.
2) 48 : 16  100 = 300 (саджанців) – мають посадити.
Відповідь: 300 саджанців. 

 

Високий рівень
Вправа 15 Рівняння
0,19 : (x – 1,975) = 38
x – 1,975 = 0,19 : 38
x – 1,975 = 0,005
x = 0,005 + 1,975
х = 1,98

 

Вправа 16
Після того як Марійка взяла з вази 0,4 усіх цукерок та ще 7 цукерок, у вазі залишилося 8 цукерок. Скільки цукерок було у вазі спочатку?
Розв’язання
(7 + 8) : (– 0,4) = 15 : 0,6 = 25 (ц) – було у вазі спочатку.
Відповідь: 25 цукерок. 

 

Вправа 17
За книжку Андрій заплатив 70% усіх своїх грошей, за зошити — 25%, а решту 6 грн — за ручку. Скільки гривень мав Андрій?
Розв’язання
1) 100 – (70 + 25) = (%) – решта.
2) 6 : 5  100 = 120 (грн) – грошей мав Андрій.
Відповідь: 120 грн. 

 

Вправа 18
Ячмінь виростили на двох ділянках. Площа першої ділянки 20 га, а другої — 25 га. На першій ділянці врожайність ячменю на 5% більша, ніж на другій. Скільки тонн ячменю зібрали з першої ділянки, якщо з другої зібрали 50 т?
Розв’язання
1) 50 : 25 = 2 (т) – зібрали з 1 га на другій ділянці.
2) 2 + (2 : 100  5) = 2 + 0,1 = 2,1 (т) – зібрали з 1 га на першій ділянці.
3) 2,1  20 = 42 (т) – зібрали з першої ділянки.
Відповідь: 42 т.