Інші завдання дивись тут...

Завдання 51

57 + 19 = 76

570 + 190 = 76 • 10 = 760

5700 + 1900 = 76 • 100 = 7600

57 000 + 1900 = 58900

57 – 19 = 38

570 – 190 = 38 • 10 = 380

5700 – 1900 = 38 • 100 = 3800

57 000 – 1900 = 55100

57 : 19 = 3

570 : 19 = 30

570 : 190 = 3 • 10 = 30

57 000 : 1900 = 30

57  9 = 513

570  9 = 513 • 10 = 513

5700  9 = 513 • 100 = 51300

5700  90 = 513 • 1000 = 513000

Завдання 52

1) Швидкість антилопи гну 75 км/год, африканського слона  на 40 км/год менша, ніж антилопи, а гепарта  на 85 км/год більша, ніж слона. На скільки більша швидкість гепарда, ніж антилопи гну?

Короткий запис

Антилопа гну — 75 км/год

Слон — ?, на 35 км/год менше, ніж антилопа

Гепард — ?, на 80 км/год більше, ніж слон

На ? км/год більше

Розв'язання
1) 75  35 = 40 (км/год)  швидкість слона
2) 40 + 80 = 120 (км/год)  швидкість гепарда
3) 120  75 = 45 (км/год)
Відповідь: на 45 км/год  більша швидкість гепарда, ніж антилопи гну.

Швидкість гепарда 120 км/год, африканського слона  на 85 км/год менша, ніж гепарда, а антилопи  на 40 км/год більша, ніж слона. На скільки менша швидкість слона, ніж гепарда?

Короткий запис

Гепарда — 120 км/год

Слон — ?, на 80 км/год менша, ніж антилопа

Антилопа — ?, на 35 км/год більше, ніж слон

На ? км/год менше

Розв'язання
1) 120  80 = 40 (км/год)  швидкість слона
2) 40 + 35 = 75 (км/год)  швидкість антилопи
3) 120  40 = 80 (км/год)
Відповідь: на 80 км/год менша швидкість слона, ніж гепарда.

2)

Тварина

Швидкість

Час

Відстань

Африканський слон

40

3

?

?

Гепард

120

3

?

Розв'язання
1) 40  3 = 120 (км)  відстань африканського слона
2) 120  3 = 360 (км)  відстань гепарда
3) 120 + 360 = 480 (км)  відстань африканського слона і гепарда разом
Відповідь: 480 км.

3) 

Короткий запис

Африканський слон — ?

Антилопа гну — 75 км/год, на 35 км/год більше, ніж слон і на 45 км/год менше, ніж гепард

Гепард — ?

Розв'язання
1) 75   35 = 40 (км/год)  швидкість африканського слона
2) 75 + 45 = 120 (км/год)  швидкість гепарда
Відповідь: 40 км/год, 120 км/год.

 

Завдання 53

На сафарі–фотополюванні в Африці 18 туристів фотографували слонів, 12 — левів, причому 6 туристів фо­тографували і слонів, і левів. Скільки туристів було на сафарі?

Короткий запис

Слонів — 18 т.

Левів — 12 т.

Слонів і левів — 6 т.

Усього туристів — ?

Розв'язання
1) 18 – 6 = 12 (т.)  фотографували тільки слонів
2) 12 – 6 = 6 (т.)  фотографували тільки левів
3) 12 + 6 + 6 = 24 (т.)
Відповідь: на сафарі було 24 туристи.

 

Завдання 54, 55

65 + 40 = 105

65 + 38 = 103

48 • 12 = 576

48 • 6 = 288

65 – 40 = 25

65 – 38 = 27

48 : 12 = 4

48 : 6 = 8

68 – 38 = 30

65 – 38 = 27

96 : 6 = 16

48 : 6 = 8

Завдання 56

64 – 37 = 64 – 40 + 3 = 24 + 3 = 27

64 + 37 = 64 + 40 – 3 = 104 – 3 = 101

640 – 370 = 640 – 400 + 30 = 240 + 30 = 270

640 + 370 = 640 + 400 – 30 = 1040 – 30 = 1010

 

Завдання 57

75 + 29 = 75 + 30 – 1 = 105 – 1 = 104

75 – 29 = 75 – 30 + 1 = 45 + 1 = 46

48 + 35 = 48 + 40 – 5 = 88 – 5 = 83

91 – 68 = 91 – 70 + 2 = 21 + 2 = 23

32 • 5 = (30 + 2) • 5 = 150 + 10 = 160

7 • 25 = 7 • (20 + 5) = 140 + 35 = 175

480 : 5 = (450 + 30) : 5 = 90 + 6 = 96

700 : 25 = (500 + 200) : 5 : 5 = (100 + 40) : 5 = 20 + 8 = 28

 

Завдання 58

1) Американська компанія презен­тувала електромобіль вантажністю 36 т . За скільки рейсів цей електро­мобіль перевезе 288 т вантажу, якщо кожного рейсу він перевозитиме 36 т?

Короткий запис

1 р. — 36 т

? — 288 т

Розв'язання

288 : 36 = 8 (р.)
Відповідь: за 8 рейсів цей автомобіль перевезе вантаж.

2) Вантажний електромобіль на одному заряді батареї може подолати 965 км . Чи вистачить заряду батареї, якщо електромобіль протягом 7 год рухатиметься зі швидкістю 120 км/год?

Розв'язання
120  7 = 840 (км)  вся відстань
840 < 965
Відповідь: вистачить заряду батареї.

 

Завдання 59

Першого тижня вантажний електро­мобіль перевіз 288 т вантажу. Другого тижня він зробив на 2 рейси більше. Скільки рейсів зробив вантажний елек­тромобіль другого тижня, якщо кожного рейсу він перевозив 36 т вантажу?

 

За 1 рейс

Кількість рейсів

Загальний вантаж

I

36 т, однаково

 

?

288 т

II

?, на 2 більше

 

Розв’язання

1) 288 : 36 = 8 (р.)  зробив I тижня
2) 8 + 2 = 10 (р.)  зробив рейсів II тижня
Відповідь: 10 рейсів.

 

Завдання 60 Порядок дій

511 : 7 + 24 • (28 – 80 : 4) = 265

1) 80 : 4 = 20

2) 28 – 20 = 8

3) 24 • 8 = 192

4) 511 : 7 = 73

5) 73 + 192 = 265

(511 : 7 + 24) • (28 – 80 : 4) = 776

1) 511 : 7 = 73

2) 73 + 24 = 97

3) 80 : 4 = 20

4) 28 – 20 = 8

5) 97 • 8 = 776

Завдання 61

23 • 11 = 23 • 10 + 23 = 253

6 • 101 = 6 • 100 + 6 = 606

64 • 125 = 64  1000 : 8 = 8000

77 • 99 = 77 • 100 – 77 = 7623

300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 12

8 • 250 = 8 • 100 : 4 = 2000

23 • 9 = 23 • 10 – 23 = 207

5000 : 125 = 5000 : 500 • 4 = 40

7 • 101 = 7 • 100 + 7 = 707

14 • 99 = 14 • 100 – 14 1386

8000 : 250 = 8000 : 1000  4 = 32

200 : 25 = 200 : 100  4 =  8

Завдання 62

Запиши всі чотирицифрові числа, у кожного з яких число розряду тисяч утричі більше за число розряду оди­ниць, а число розряду сотень на 6 більше за число розря­ду десятків. 3711, 3821, 3931, 6712, 6822, 6932, 9713, 9823, 9713

 

Завдання 63

Запиши всі чотирицифрові числа, у яких число тисяч на 4 більше за число десятків, а число сотень удвічі більше за число одиниць. 5211, 5412, 5613, 5814, 6221, 6422, 6623, 6824, 7231, 7432, 7633, 7834, 8241, 8442, 8643, 8844, 9251, 9452, 9653, 9854

 

Завдання 64, 65

1) Пряма задача

 

Довжина 1 шматка

Кількість шматків

Загальна довжина

I

12

20

?

?

II

15

8

 ?

Розв’язання

1) 12  20 = 240 (м)  загальна довжина полотна I виду
2) 15  8 = 120 (м)  загальна довжина полотна II виду
3) 240 + 120 = 360 (м)   загальна довжина полотна
Відповідь: 360 метрів.

1) Обернена задача

 

Довжина 1 шматка

Кількість шматків

Загальна довжина

I

12

20

?

360

II

15

?

 ?

Розв’язання

1) 12  20 = 240 (м)  загальна довжина полотна I виду
2) 360  240 = 120 (м)  загальна довжина полотна II виду
3) 120 : 15 = 8 (шт.)  кількість шматків полотна II виду
Відповідь: 8 штук.

2) Пряма задача

 

Довжина 1 шматка

Кількість шматків

Загальна довжина

I

12

20

?

На ? скільки  

II

15

8

 ?

Розв’язання

1) 12  20 = 240 (м)  загальна довжина I шматка тканини
2) 15  8 = 120 (м)  загальна довжина II шматка тканини
3) 240  120 = 120 (м)  на стільки метрів більше наткала
Відповідь: на 120 метрів більше.

3) Пряма задача

 

Довжина 1 шматка

Кількість шматків

Загальна довжина

I

12

20

?

У ? скільки  

II

15

8

 ?

Розв’язання

1) 12  20 = 240 (м)  загальна довжина I шматка тканини
2) 15  8 = 120 (м)  загальна довжина II шматка тканини
3) 240 : 120 = 2 (р.)  у стільки разів більше метрів наткала
Відповідь: у 2 рази більше.

 

Завдання 66

560 + 380  = 560 + 400 – 20 = 960 – 20 = 940   

810 – 340 = 810  400 + 60 = 410 + 60 = 470     

430 – 270 = 430  300 + 20 = 130 + 20 = 160       

180 + 530 = 180 + 600 – 70 = 780 – 70 = 710       

430 • 6 = (400 + 30) • 6 = 2400 + 180 = 2580        

117 : 39 = 3      

960 : 6 = (600 + 360) : 6 = 100 + 60 = 160

600 • 5 = 6 • 5 • 100 = 30 • 100 = 3000

 

Завдання 67 

(369 + 17 • 8 – 185) : 80 • 134 = 320 : 80 • 134 = 4 • 134 = 536

(658 – 127 • 3 + 623) : 50 • 9 = 900 : 50 • 9 = 18 • 9 = 162

(536 + 356 – 73 • 4) : 25 : 6 = 600 : 25 : 6 = 24 : 6 = 4

(345 + 963 : 3 + 139) : 5 = (345 + 321 + 139) : 5 = 805 : 5 = 161

 

Завдання 68

1) Пряма задача

 

Ціна

Кількість

Вартість

І

?

? на

 

4

460

ІІ

?

3

450

Розв’язання

1) 460 : 4 = 115 (грн)  ціна першого виду рулонів
2) 450 : 3 = 150 (грн)  ціна другого виду рулонів
3) 150  115 = 35 (грн)
Відповідь: на 35 грн більша ціна першого виду рулонів, ніж другого.
2) Пряма задача

 

Швидкість

Час

Відстань

І

?

на ?

 

4

460

ІІ

?

3

450

Розв’язання
1) 460 : 4 = 115 (км/год)  швидкість I потяга
2) 450 : 3 = 150 (км/год)  швидкість II потяга
3) 150  115 = 35 (грн)
Відповідь: на 35 км/год більша швидкість першого потяга, ніж другого.
3) Пряма задача

 

Маса 1 ящика

Кількість

Загальна маса

І

4

3

?

?

ІІ

15

5

?

Розв’язання

1) 4  3 = 12 (кг)  маса яблук на I стелажі
2) 15  5 = 75 (кг)  маса яблук на II стелажі
3) 12 + 75 = 87 (кг)  маса яблук на I і II стелажах разом
Відповідь: 87 кілограмів.
4) Пряма задача

 

Швидкість

Час

Відстань

І

4

4

?

?

ІІ

15

3

?

Розв’язання

1) 4  4 = 16 (км)  відстань проїхав I дня
2) 15  3 = 45 (км)  відстань проїхав II дня
3) 16 + 45 = 61 (км)  відстань проїхав за два дні разом
Відповідь: 61 кілометр.
4) Обернена задача

 

Швидкість

Час

Відстань

І

4

4

?

61

ІІ

15

?

?

Розв’язання

1) 4  4 = 16 (км)  відстань проїхав I дня
2) 61 – 16 = 45 (км)  відстань проїхав II дня
2) 45 : 15 = 3 (год)  час витратив II дня
Відповідь: 3 години.

Завдання 69

430 + 380 = 430 + 400 – 20 = 830 – 20 = 810

430 + 380 = (400 + 300) + (30 + 80) = 700 + 110 = 810

430 – 380 = 430 – 400 + 20 = 30 + 20 = 50

430  380 = 430  300 – 80 = 130  80 50

 

Завдання 70

Найбільше шестицифрове число, у якого всі цифри різ­ні: 987654

Найменше шестицифрове число, у якого всі цифри різ­ні: 102345

 

Завдання 71

 

Продуктивність праці

Час роботи

Загальний виробіток

І

?, однакова

2

12

ІІ

3

?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (шт.)  продуктивність праці робітників
2)  3 = 18 (шт.)  виготочить II робітник
Відповідь: 18 деталей.

 

Продуктивність

Час роботи

Загальний виробіток

І

?, однакова

2

12

ІІ

?

18

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (шт.)  продуктивність праці робітників
2) 18 : 6 = 3 (год)  час роботи II робітника
Відповідь: 3 години.

 

Продуктивність

Час роботи

Загальний виробіток

І

2

?, однакова

12

ІІ

3

?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (год)  час роботи робітників 
2)  6 = 18 (шт.)  виточив II робітник 
Відповідь: 18 деталей.

 

Продуктивність

Час роботи

Загальний виробіток

І

2

?, однакова

12

ІІ

?

18

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (год)  час роботи робітників
2) 18 : 6 = 3 (шт.)  виточує за 1 год II робітник
Відповідь: 3 деталі.

 

Продуктивність

Час роботи

Загальний виробіток

І

2

12

?, однаковий

ІІ

3

?

Розв’язання

1) 12  2 = 24 (шт.)  виточить I робітник
2) 24 : 3 = 8 (год)  час роботи II робітника
Відповідь: 8 годин.

 

Продуктивність

Час роботи

Загальний виробіток

І

2

12

?, однаковий

ІІ

?

8

Розв’язання

1) 12  2 = 24 (шт.)  виточить I робітник
2) 24 : 8 = 3 (шт.)  виготовить за 1 год II робітник
Відповідь: 3 деталі.

 

Завдання 72

1) Із 15 м тканини кравчиня пошила 5 однакових ска­тертин. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 14 таких скатертин?

Короткий запис

5 ск.  15 м

14 ск.  ?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (м)  тканини потрібно для 1 скатертини
2)  14 = 42 (м)  тканини потрібно для 14 скатертин
Відповідь: 42 метри.

2) Із 15 м тканини кравчиня пошила 7 однакових ска­тертин Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 14 таких скатертин?

Короткий запис

7 ск.  15 м

14 ск.  ?

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (р.) – у стільки разів потрібно більше тканини
2) 15  2 = 30 (м)  тканини потрібно для 14 скатертин
Відповідь: 30 метрів.

 

Завдання 73

560 + 170 = 730      740 – 560 = 180       380 : 2 = 190     67 • 4 = 268

950 – 790 = 160       260 + 270 = 530      8 • 25 = 200     72 : 12 = 6

 

Завдання 74

(462 : 6 • 8 – 328) : 4 • 5 : 10 > (196 + 124 • 6 : 4 + 18) : 80

(483 + 372 : 3 – 197 + 10) : 70 > (483 + 372) : 3 : 5 : 19

(648 : 6 + 60 • 3) : 4 : 6 < (4 • 216 + 927 : 9 – 7) : 8

 

Завдання 75

1) Оператор комп'ютерного набору за 4 дні набрав 60 сторінок тексту Скіль­ки сторінок тексту оператор набере за 7 днів, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

Короткий запис

4 дн.  60 с.

7 дн.  ?

Розв’язання

1) 60 : 4 = 15 (с.) – набирає за 1 день
2) 15  7 = 105 (с.)  набере за 7 днів
Відповідь: 105 сторінок

2) Оператор комп'ютерного набору за 4 дні набрав 60 сторінок тексту Скіль­ки сторінок тексту оператор набере за 7 днів, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

Короткий запис

4 дн.  60 с.

8 дн.  ?

Розв’язання

1-й спосіб
1) 60 : 4 = 15 (с.) – набирає за 1 день
2) 15  8 = 120 (с.)  набере за 8 днів
2 спосіб
1) 8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів більше працює днів
2) 60  2 = 120 (с.)  набере за 8 днів
Відповідь: 120 сторінок.

 

Завдання 76

120 : 3 = 12 дес. : 3 = 4 дес. = 40
120 : 3 = (12 : 3)  10 = 4  10 = 40
1200 : 3 = 12 сот. : 3 = 4 сот. = 400
1200 : 3 = (12 : 3) • 100 = 4  100 = 400
640 : 16 = 64 дес. : 16 = 4 дес. = 40
640 : 16 = (64 : 16)  10 = 4  10 = 40
120 : 30 = 12 дес. : 3 дес.= 4
120 : 30 = (12 : 10) : 3 = 4
1200 : 300 = 12 сот. : 3 сот.= 4
1200 : 300 = (1200 : 100) : 3 = 4
640 : 160 = 64 дес. : 16 дес.= 4
640 : 160 = (640 : 10) : 16 = 4

Завдання 77

Склади із цифр 1, 0, 9 найбільше і найменше п'ятицифрові числа так, щоб цифри в записі кожного числа використовувалися хоча б один раз. 99110, 10019

 

Завдання 78

1) Сашко купив 5 квитків на атракціони за однаковою ціною і заплатив 175 грн. Скільки гро­шей має заплатити Наталка за 7 таких квитків?

Короткий запис

5 кв.  175 грн

7 кв.  ?

Розв’язання

1) 175 : 5 = 35 (грн) – ціна 1 квитка
2) 35  7 = 245 (грн) – має заплатити Наталка за 7 квитків
Відповідь: 245 гривень.

2) Сашко купив 5 квитків на атракціони за однаковою ціною, а Наталка — 7 таких квитків За всі квитки вони заплатили 420 грн. Скільки грошей заплатила за квитки кожна дитина?

 

Ціна

Кількість

Загальна вартість

Сашко

?, однакова

5

?

420 грн

 

Наталка

7

?

Розв’язання

1) 5 + 7 = 12 (кв.) – всього квитків

2) 420 : 12 = 35 (грн) – ціна 1 квитка
3) 35  5 = 175 (грн)  заплатив за квитки Сашко
4) 35  7 = 245 (грн)  заплатила за квитки Наталка
Відповідь: 175 грн, 245 грн.

3) Сашко купив 5 квитків на атракціони за однаковою ціною, а Наталка — 7 таких квитків . Наталка заплатила на 70 грн більше. Скільки грошей заплатила за квитки кожна дитина?

 

Ціна

Кількість

Загальна вартість

Сашко

?, однакова

5

?

Наталка

7

?, на 70 грн більше

Розв’язання

1) 7  5 = 2 (кв.) – на стільки більше квитків купила Наталка

2) 70 : 2 = 35 (грн) – ціна 1 квитка
3) 35  5 = 175 (грн)  заплатив за квитки Сашко
4) 35  7 = 245 (грн)  заплатила за квитки Наталка
Відповідь: 175 грн, 245 грн.

 

Завдання 79

78 : 39 = 2

70 : 14 = 5

44 • 25 = 1100

76 : 2 = 38

480 : 3 = 160

44 • 5 = 220

78 : 13 = 6

133 : 19 = 7

120 : 8 = 15

400 : 5 = 80

76 • 7 = 532

60 : 12 = 5

64 : 32 = 2

136 • 3 = 408

252 : 252 = 1

8 • 125 = 1000

963 : 3 = 321

72 : 24 = 3

Завдання 80

764 – (80 • 8 – 213 • 3) + 80 : 4 > (360 + 270) : (270 + 360)

(100 • 5 – 97 • 5) : (7 • 26 – 91 – 720 : 8) < (200 + 31) • 3 + 545 : 5

211 • 5 – (211 • 3 + 211 • 2) + 3 < 825 – 50 : 5 – 100 • 6 + 4

 

Завдання 81

(728 + 96) • 54 • 10 • (117 – 115) • 0 = 0

(534 – 246 + 826) : (534 + 826 – 246) = 1

0 : (373 + 457 – 563 + 826) • 754 = 0

(328 + 472) : 100 = 800 : 100 = 8

(320 + 540 – 120) : 1 = 740 : 1 = 740

1 • (764 + 120 + 36) = 1 • 920 = 920

(856 – 849) • 100 = 7 • 100 = 700

(834 – 434) : 100 = 400 : 100 = 4

 

Завдання 82

1) Один екскурсійний автобус кож­ного рейсу перевозить 6 туристів, а ін­ший автобус — 8 туристів. Автобуси зробили однакову кількість рейсів і всього перевезли 70 туристів. Скіль­ки туристів перевіз кожний автобус?

 

За 1 рейс

Кількість рейсів

Усього перевіз

I

6 т.

?, однакова

 

?

70 т.  

II

8 т.

 ?

Розв’язання

1) 6 + 8 = 14 (т.)  перевозять туристів за 1 рейс
2) 70 : 14 = 5 (р.)  кількість рейсів
3) 6  5 = 30 (т.)  перевіз туристів I автобус
4) 8  5 = 40 (т.)  перевіз туристів II автобус
Відповідь: 30 туристів, 40 туристів.

2) Один екскурсійний автобус кожного рейсу перевозить 6 туристів, а інший автобус — 8 туристів . Один із авто­бусів перевіз на 10 туристів менше, ніж інший. Скільки туристів перевіз кожний автобус, якщо автобуси зробили однакову кількість рейсів?

 

За 1 рейс

Кількість рейсів

Усього перевіз

I

6 т.

?, однакова

 

?, на 10 т. менше

II

8 т.

 ?

Розв’язання

1) 8  6 = 2 (т.)  на стільки менше перевозить I автобус
2) 10 : 2 = 5 (р.)  кількість рейсів
3) 6  5 = 30 (т.)  перевіз туристів I автобус
4) 8  5 = 40 (т.)  перевіз туристів II автобус
Відповідь: 30 туристів, 40 туристів.

 

Завдання 83

У центрі іноземних мов 17 студентів вивчають англійську мову, 15 — французьку, причому 8 із цих сту­дентів вивчають і англійську, і французьку мови . Скільки студентів навчаються в центрі?

Короткий запис

Англійську — 17 ст.

Французьку — 15 ст.

Англійську і французьку — 8 ст.

Усього студентів — ?

Розв'язання
1) 17 – 8 = 9 (ст.)  вивчають тільки англійську
2) 15 – 8 = 7 (ст.)  вивчають тільки французьку
3) 9 + 7 + 8 = 24 (ст.)
Відповідь: у центрі навчаються 24 студенти.

Інші завдання дивись тут...